5,422 سفر
12,308 روز سفر
97,762 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
تور شهری یئری تا شروان دره
استخدام در دالاهو
تور غار آبی دانیال تا کندلوس
 

 • تعطیلات مرداد
 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  9654

  تور شهر یئری تا شروان‌دره (اتوبوس VIP - دامنه‌های ساوالان)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1395/05/06 ~ 09
  9655

  تور ییلاق سوباتان تا آق اولر (اتوبوس VIP - به سمت آبادی بالا)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1395/05/06 ~ 09
  9710

  تور جنگل مازیچال (طبیعت کلاردشت)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 08
  9664

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او (همسفر نسیم)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 08
  9717

  تور آبشار گزو تا آلاشت (ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 08
  9726

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 08
  9716

  تور ییلاق جواهردشت - اقامت هتل (اتوبوس VIP - دامنه‌های سماموس)

  محدود 2.5 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 09
  9643

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 08
  9661

  تور ییلاق جهان‌نما (اتوبوس VIP - برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 09
  9662

  تور ییلاق جواهردشت - اقامت کمپ (اتوبوس VIP - دامنه‌های سماموس)

  محدود 2.5 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 09
  9645

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 08
  9658

  تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگل‌های سیاهکل)

  موجود 2 روزه جمعه 1395/05/08 ~ 09
  9646

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  محدود 2 روزه جمعه 1395/05/08 ~ 09
  9711

  تور بارش شهابی قلعه بالا (آتش بازی آسمان)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1395/05/21 ~ 22
  9636

  تور دره‌نوردی تنگ رغز (هیجان را تجربه کن)

  تکمیل 3.5 روزه چهارشنبه 1395/05/06 ~ 09
  9652

  تور قره کلیسا تا دالامپر (اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران)

  تکمیل 3.5 روزه چهارشنبه 1395/05/06 ~ 09
  9653

  تور ارسباران و قلعه بابک (اتوبوس VIP - همگام با آراز)

  تکمیل 3.5 روزه چهارشنبه 1395/05/06 ~ 09
  9715

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (اتوبوس VIP - هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  تکمیل 2.5 روزه چهارشنبه 1395/05/06 ~ 08
  9641

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  تکمیل 2 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 08
  9649

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (اتوبوس VIP - هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  تکمیل 2.5 روزه پنج شنبه 1395/05/07 ~ 09
  سفرهای خارجی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  9633

  تور نخجوان زمینی

  موجود 4.5 روزه سه شنبه 1395/05/05 ~ 09
  9632

  تور ارمنستان زمینی

  محدود 7 روزه چهارشنبه 1395/05/06 ~ 12
  9294

  تور کنیا (سافاری حیات وحش)

  محدود 10 روزه دوشنبه 1395/06/22 ~ 31
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  9679

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9684

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9722

  تور رفتینگ رودخانه هراز (هیجان در همین نزدیکی است)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9683

  تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9680

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9682

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9687

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9689

  تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9686

  تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9685

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9681

  تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

  محدود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9688

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  محدود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/07
  9696

  تور شهرستانک

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9707

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9708

  تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (دل تنگ زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9702

  تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9704

  تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9701

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9698

  تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور (خان هشتم)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9703

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9695

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9700

  تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نوای آب)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9705

  تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9694

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9697

  تور آبشار بولا (جامه خزه بر قامت سنگ)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9690

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9709

  تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

  محدود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9691

  تور رفتینگ رودخانه هراز (هیجان در همین نزدیکی است)

  محدود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9693

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9692

  تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  9699

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/08
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  9735

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه شنبه 1395/05/09
  9737

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه شنبه 1395/05/09
  9734

  تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

  موجود 1 روزه شنبه 1395/05/09
  9739

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (در جستجوی سرچشمه)

  موجود 1 روزه شنبه 1395/05/09
  9736

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه شنبه 1395/05/09
  9733

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه شنبه 1395/05/09
  9738

  تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

  موجود 1 روزه شنبه 1395/05/09
  9744

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9749

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9746

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9751

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9743

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9748

  تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9745

  تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9750

  تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9742

  تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9747

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9752

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/14
  9762

  تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نوای آب)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9767

  تور شهرستانک

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9772

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9723

  تور رفتینگ رودخانه هراز (هیجان در همین نزدیکی است)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9754

  تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (دل تنگ زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9759

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9740

  تور سافاری ارجمند (پاکرود در کنار عشایر سنگسری)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9764

  تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور (خان هشتم)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9769

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9756

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (در جستجوی سرچشمه)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9761

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9766

  تور آبشار بولا (جامه خزه بر قامت سنگ)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9771

  تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9753

  تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9758

  تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9763

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9768

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9755

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9760

  تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9765

  تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9770

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9757

  تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/15
  9724

  تور رفتینگ رودخانه هراز (هیجان در همین نزدیکی است)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/05/21
  9725

  تور رفتینگ رودخانه هراز (هیجان در همین نزدیکی است)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/05/29
  سفرهای داخلی نوروز 95 دالاهو
  فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
  سفرهای خارجی نوروز 95 دالاهو
  فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  همین جا خوب است، همین کنج بی‌پیدایی «سید علی صالحی»
  Copyright © 2016 Dalahoo. All rights reserved.