3,268 سفر
7,170 روز سفر
59,768 همسفر
میزان رضایت از دالاهو؟
بعدی
1 2 3 4
تور ایرانگردی
جشنواره تابستانه دالاهو
دعوت به همکاری
تور ماسوله و قلعه رودخان
تورهای جاری

سفرهای طبیعت گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4857

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-03 ~ 4
4903

تور خواف و نشتیفان (خراسان قدیم)

موجود 4.5 روزه چهارشنبه 1393-07-09 ~ 13
4886

تور جنگل ابر تا آبشار مجن

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-07-09 ~ 11
4864

تور کرمان و کلوت (سفری به شهر کلوتها)

موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1393-07-09 ~ 12
4899

تور دشت دریاسر تا جنگل دالخانی

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4892

تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگلهای سیاهکل)

موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 12
4912

تور قافله شتر (عبور از عرض کویر مرنجاب)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4885

تور ییلاق جهان‌نما (برج رادکان تا تخت میرزا)

موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 12
4908

تور یزد، چک و چک و میبد (هتل سنتی مظفر)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4905

تور آبشار گزو تا آلاشت (جنگلهای لفور)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4882

تور کلات نادری تا دره شمخال

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4897

تور آبشار اسپه‌او (جنگل‌های هزارجریب)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4902

تور خلخال تا اسالم (جنگل پیمایی)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4844

تور یزد، چک و چک و میبد (هتل سنتی کاروانسرای مشیر)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4900

تور دریاچه یسان تا سرو هرزویل (ییلاقات داماش)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4911

تور طبس تا نایبند (کویر، نخلستان، شالیزار)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4907

تور یزد، چک و چک و میبد (هتل سنتی لاله گلشن)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4896

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4898

تور غار آبی دانیال تا کندلوس

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4913

تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4860

تور دامنه‌های دالاهو (دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4909

تور ارسباران و قلعه بابک

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4894

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4883

تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 12
4906

تور یزد، چک و چک و میبد (هتل سنتی ملک التجار)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4861

تور کویر مرنجاب و کاشان (اقامت خانه تاریخی احسان)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4862

تور ترکمن صحرا

موجود 3 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 12
4904

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4858

تور کویر مصر (کاروانسرای تجهیز شده جندق)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4891

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه جمعه 1393-07-11 ~ 12
4884

تور گیلده تا آبشار زمرد حویق

موجود 2.5 روزه جمعه 1393-07-11 ~ 13
4890

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه جمعه 1393-07-11 ~ 12
4893

تور سلطانیه تا تخت سلیمان (آتشکده آذرگشنسب)

موجود 3 روزه جمعه 1393-07-11 ~ 13
4895

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه شنبه 1393-07-12 ~ 13
4889

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه شنبه 1393-07-12 ~ 13
4863

تور شمال و رامسر (گیله بوم قاسم آباد)

موجود 2 روزه شنبه 1393-07-12 ~ 13
4823

تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

تکمیل 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4711

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

تکمیل 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
4695

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

تکمیل 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
سفرهای خارجی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4944

تور گروهی نخجوان (زمینی)

موجود 4 روزه چهارشنبه 1393-07-09 ~ 13
4942

تور گروهی ارمنستان (ویژه جشن بزرگ روز ایروان)

موجود 7 روزه پنج شنبه 1393-07-17 ~ 23
سفرهای ایران گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4857

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-03 ~ 4
4908

تور یزد، چک و چک و میبد (هتل سنتی مظفر)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4844

تور یزد، چک و چک و میبد (هتل سنتی کاروانسرای مشیر)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4907

تور یزد، چک و چک و میبد (هتل سنتی لاله گلشن)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4894

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 11
4906

تور یزد، چک و چک و میبد (هتل سنتی ملک التجار)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
4890

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه جمعه 1393-07-11 ~ 12
4895

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه شنبه 1393-07-12 ~ 13
سفرهای ویژه دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4912

تور قافله شتر (عبور از عرض کویر مرنجاب)

موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1393-07-10 ~ 13
سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4873

تور سرپوش تنگه

محدود 1 روزه جمعه 1393-06-28
4876

تور جنگل الیمستان

محدود 1 روزه جمعه 1393-06-28
4871

تور ییلاق فیلبند

محدود 1 روزه جمعه 1393-06-28
4928

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنجشنبه)

تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1393-06-27
4870

تور ییلاق فیلبند (پنج شنبه)

تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1393-06-27
4875

تور جنگل الیمستان (پنج شنبه)

تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1393-06-27
4925

تور روستای هرانده تا خمده (ویژه)

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-06-28
4874

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-06-28
4939

تور رودخانه نوردی پلنگ دره

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-06-28
4931

تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نمار تا کوهره)

تکمیل 1 روزه جمعه 1393-06-28
سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4946

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-07-03
4948

تور ییلاق فیلبند (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-07-03
4950

تور سرپوش تنگه (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-07-03
4947

تور جنگل الیمستان (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-07-03
4949

تور رودخانه نوردی پلنگ دره (پنجشنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-07-03
4951

تور ییلاق فیلبند

موجود 1 روزه جمعه 1393-07-04
4953

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

موجود 1 روزه جمعه 1393-07-04
4955

تور رودخانه نوردی پلنگ دره

موجود 1 روزه جمعه 1393-07-04
4952

تور سرپوش تنگه

موجود 1 روزه جمعه 1393-07-04
4956

تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نمار تا کوهره)

موجود 1 روزه جمعه 1393-07-04
4954

تور جنگل الیمستان

موجود 1 روزه جمعه 1393-07-04

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
این هفته 22 23 24 25 26 امروز 27 28
هفته بعد 29 30 31 1 2 3 4
هفته بعدی 5 6 7 8 9 10 11
هفته بعدی 12 13 تعطیل 14 15 16 17 18


 
عضویت در خبرنامه

نام و نشان:
ایمیل*:
موبایل:

 
DALAHOO Google+

دورها آوائیست که مرا می‌خواند ... (سهراب سپهری)
 Copyright © 2014 Dalahoo. All right reserved.