6,579 سفر
14,532 روز سفر
109,417 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
تور ماسال- از 7 اردیبهشت 96
تور نئور تا سوباتان- از 11 خرداد 96
تور کردستان تا اورامان- از 26 اردیبهشت 96
تور کوهرنگ- 7 اردیبهشت 96
 

 • تعطیلات خرداد
 • تعطیلات اردیبهشت
 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12364

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/14 ~ 15
  12379

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/14 ~ 15
  12407

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/14 ~ 15
  12393

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/14 ~ 15
  12355

  تور جنگل ابر تا شیرین‌آباد (اتوبوس VIP - سرزمین ابرها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/02/20 ~ 22
  12505

  تور ییلاق جواهردشت (اتوبوس VIP - دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/02/20 ~ 22
  12325

  تور ییلاق جهان‌نما (اتوبوس VIP - برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/02/20 ~ 22
  12801

  تور ترکمن‌صحرا - خانه محلی (گروه دوم) (اتوبوسVIP- سرزمین اسب و دوتار)

  موجود 3 روزه چهارشنبه 1396/02/20 ~ 22
  12451

  تور غار دانیال تا دریاچه فراخین (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/21 ~ 22
  12429

  تور نهاوند و تویسرکان (اتوبوس VIP - گاماسیاب تا سراب گیان)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/21 ~ 22
  12495

  تور جنگل های سیاهکل

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/21 ~ 22
  12380

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/21 ~ 22
  12394

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/21 ~ 22
  12496

  تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/21 ~ 22
  12365

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/21 ~ 22
  12408

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/21 ~ 22
  12329

  تور ییلاق سوباتان تا آق اولر (اتوبوس VIP - به سمت آبادی بالا)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/02/26 ~ 29
  12320

  تور پارک ملی گلستان (اتوبوس VIP)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/02/26 ~ 29
  12330

  تور شهر یئری تا شروان دره (دامنه‌های ساوالان)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/02/26 ~ 29
  12548

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اتوبوس VIP -)

  محدود 3.5 روزه سه شنبه 1396/02/26 ~ 29
  12445

  تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/02/26 ~ 29
  12315

  تور ارسباران و قلعه بابک (اتوبوس VIP - همگام با آراز)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/02/26 ~ 29
  12331

  تور خلخال تا اسالم (اتوبوس VIP)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/02/26 ~ 29
  12436

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/02/27 ~ 29
  12503

  تور تخت سلیمان تا بهستان (میراث جهانی)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/02/27 ~ 29
  12409

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/28 ~ 29
  12381

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/28 ~ 29
  12342

  تور کالپوش تا آبشار لوه (دشت شقایق)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/28 ~ 29
  12366

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/28 ~ 29
  12423

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/28 ~ 29
  12504

  تور آبشار گزو تا آلاشت (اتوبوس VIP-ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/28 ~ 29
  12497

  تور دشت دریاسر و آبشار سیاسرت (دامنه های سبز سیالان)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/28 ~ 29
  12395

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/02/28 ~ 29
  12367

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/04 ~ 05
  12396

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/04 ~ 05
  12410

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/04 ~ 05
  12382

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/04 ~ 05
  12437

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 12
  12446

  تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 13
  12317

  تور سوها تا آبشار لاتون (اتوبوس VIP - گام به گام تا آبشار)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 13
  12341

  تور تور ییلاق آغوزحال تا آبشار میلاش

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 12
  12311

  تور شلماش تا گراوان (اتوبوس VIP - تجسم یک رویا)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12337

  تور بهشت گمشده تا تنگ گمبیل (اتوبوس VIP - بهشت‌گردی)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12438

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 13
  12312

  تور کلات نادری تا دره شمخال (اتوبوس VIP - سرزمین کرمانج‌ها)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12449

  تور کالپوش تا آبشار لوه (دشت شقایق)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 12
  12417

  تور قزوین و الموت (پیوند تاریخ و طبیعت)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 12
  12322

  تور دریاچه گهر تا دره نی‌گاه (اتوبوس VIP - فیروزه زاگرس)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12434

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  موجود 3 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 13
  12447

  تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12319

  تور قره کلیسا تا دالامپر (اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12314

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اتوبوس VIP -)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12372

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12439

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 14
  12424

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12430

  تور نهاوند و تویسرکان (اتوبوس VIP - گاماسیاب تا سراب گیان)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12411

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12383

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12450

  تور کالپوش تا آبشار لوه (دشت شقایق)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12452

  تور غار دانیال تا دریاچه فراخین (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12368

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12397

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12418

  تور قزوین و الموت (پیوند تاریخ و طبیعت)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12318

  تور جنگل مازیچال (طبیعت کلاردشت)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12427

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اتوبوس VIP -)

  موجود 3.5 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 15
  12448

  تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

  موجود 3.5 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 15
  12412

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 14
  12384

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 14
  12398

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 14
  12435

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  موجود 3 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 15
  12425

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 14
  12432

  تور جنگل مازیچال (طبیعت کلاردشت)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 14
  12440

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP)

  موجود 2.5 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 15
  12335

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (ییلاق داماش)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12369

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12413

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12385

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12431

  تور نهاوند و تویسرکان (اتوبوس VIP - گاماسیاب تا سراب گیان)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12399

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12453

  تور غار دانیال تا دریاچه فراخین (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12414

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/18 ~ 19
  12386

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/18 ~ 19
  12400

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/18 ~ 19
  12370

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/18 ~ 19
  12401

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12426

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12371

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12373

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12415

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12387

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12336

  تور دریاچه یسان تا سرو هرزویل (ییلاق داماش)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12363

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  تکمیل 2 روزه پنج شنبه 1396/02/07 ~ 08
  12378

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  تکمیل 2 روزه پنج شنبه 1396/02/07 ~ 08
  12499

  تور ترکمن‌صحرا - خانه محلی (اتوبوسVIP- سرزمین اسب و دوتار)

  تکمیل 3 روزه چهارشنبه 1396/02/20 ~ 22
  سفرهای خارجی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12771

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (جشن روز پیروزی)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/02/17 ~ 22
  12765

  تور تبت (بیس کمپ اورست)

  موجود 12 روزه دوشنبه 1396/03/08 ~ 19
  12774

  تور روسیه (قطار سیبری)

  موجود 10 روزه سه شنبه 1396/03/09 ~ 18
  12782

  تور باکو زمینی - اتوبوس VIP (آذربایجان)

  موجود 6 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 15
  12768

  تور ماداگاسکار (سرزمین عجایب)

  موجود 11 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 20
  12764

  تور مغولستان (صحرا‌نشینان گوبی)

  موجود 10 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 19
  12767

  تور آفریقا - کنیا و تانزانیا (سواحل سفید زنگبار تا سرنگتی)

  موجود 10 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 19
  12766

  تور اندونزی (جاکارتا تا بالی)

  موجود 9 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 19
  12763

  تور زنگبار (مروارید سفید قاره سیاه)

  موجود 7 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 18
  12762

  تور کشمیر (ونیز هندوستان)

  موجود 8 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 20
  11793

  تور طبیعت گردی آلاسکا (سرزمین آفتاب نیمه شب)

  موجود 15 روزه سه شنبه 1396/03/30 ~ 13
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12601

  تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

  محدود 1 روزه جمعه 1396/02/08
  12567

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  محدود 1 روزه جمعه 1396/02/08
  12576

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1396/02/07
  12566

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1396/02/07
  12557

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  تکمیل 1 روزه جمعه 1396/02/08
  12577

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  تکمیل 1 روزه جمعه 1396/02/08
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12647

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12578

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12712

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12591

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12667

  تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12702

  تور شهرستانک

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12637

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12568

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  محدود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12687

  تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (دل تنگ زمین)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12602

  تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12558

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  محدود 1 روزه پنج شنبه 1396/02/14
  12734

  تور آبشار سنگان (لحظه‌ای درنگ در طبیعت البرز)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12623

  تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12648

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12579

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12713

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12610

  تور آهار به شکرآب (باغ شکوفه‌های گیلاس)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12592

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12678

  تور آبشار شاهان دشت و سنگ نگاره قجری (به زلالی آب)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12603

  تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12628

  تور آبشار هریجان (به چمنزار بیا)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12658

  تور نوا تا دشت آزو (دامنه های قله پاشوره)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12559

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12688

  تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (دل تنگ زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12724

  تور آبشار لاسم و آبشار شمس‌آباد (نمایشگه آب و سنگ)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12613

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (در جستجوی سرچشمه)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12729

  تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نوای آب)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12618

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12668

  تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12638

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12695

  تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/02/15
  12569

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  محدود 1 روزه جمعه 1396/02/15


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  اگر بنا باشد کسی از ما بماند، همان به که تو بمانی ... «محمود دولت آبادی»
  Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.