3,211 سفر
7,030 روز سفر
58,662 همسفر
45,179 عضو
021- 8866 1360
021- 8893 6087
بعدی
1 2 3 4
تور ایرانگردی
جشنواره تابستانه دالاهو
تور اسالم به خلخال
تورهای اختصاصی سازمانها
تورهای جاری

سفرهای طبیعت گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4700

تور ارسباران و قلعه بابک

محدود 3.5 روزه سه شنبه 1393-06-18 ~ 21
4697

تور خلخال تا اسالم (جنگل پیمایی)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-06-18 ~ 21
4691

تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم نشینی با ایل بختیاری)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4689

تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگلهای سیاهکل)

محدود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4701

تور تخت سلیمان تا بهستان

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4702

تور گیلده تا آبشار زمرد حویق

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4705

تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4842

تور آفرود در جنگل های مازیچال

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4790

تور آبشار گزو تا آلاشت (جنگلهای لفور)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4707

تور دشت دریاسر تا جنگل دالخانی

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4693

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4703

تور غار آبی دانیال تا کندلوس

محدود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4692

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4714

تور کلات نادری تا دره شمخال

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-06-25 ~ 28
4686

تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

محدود 3.5 روزه سه شنبه 1393-06-25 ~ 28
4687

تور ییلاق جهان‌نما (برج رادکان تا تخت میرزا)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4690

تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم نشینی با ایل بختیاری)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4696

تور جنگل ابر تا آبشار مجن

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4823

تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

محدود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4713

تور کوهرنگ تا غاریخی چما (هم نشینی با ایل بختیاری)

محدود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4688

تور دریاچه یسان تا سرو هرزویل (ییلاقات داماش)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
4843

تور آفرود در جنگل های مازیچال

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
4711

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

محدود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
4712

تور آبشار اسپه‌او (جنگل‌های هزارجریب)

محدود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
4695

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
سفرهای خارجی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4656

تور گروهی نخجوان (زمینی)

موجود 4 روزه دوشنبه 1393-06-24 ~ 28
4841

تور گروهی ارمنستان B (ویژه جشن استقلال ارمنستان)

موجود 7 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 1
4264

تور اروپا (ایتالیا،اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، فرانسه)

تکمیل 14 روزه چهارشنبه 1393-06-12 ~ 25
4505

تور گروهی ارمنستان A (ویژه جشن استقلال ارمنستان)

تکمیل 7 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 1
سفرهای ایران گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4701

تور تخت سلیمان تا بهستان

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4692

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
سفرهای ویژه دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4808

تور پارک و موزه حیات وحش پردیسان (ویژه کودکان)

موجود 1 روزه شنبه 1393-06-15
4842

تور آفرود در جنگل های مازیچال

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4809

تور پارک و میشه زار چیتگر (ویژه کودکان)

موجود 1 روزه یک شنبه 1393-06-23
4843

تور آفرود در جنگل های مازیچال

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4816

تور ییلاق فیلبند (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-13
4792

تور رودخانه نوردی پلنگ دره (پنج شنبه)

محدود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-13
4806

تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4794

تور آبشار لاسم و آبشار شمس آباد (رودخانه نوردی آب مراد)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4796

تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نمار تا کوهره)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4805

تور زنجان‌گردی (معبد اژدها و گنبد سلطانیه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4807

تور یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4804

تور سرپوش تنگه

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4795

تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4817

تور ییلاق فیلبند

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4818

تور ماسوله

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4820

تور رودخانه نوردی پلنگ دره

محدود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4803

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4801

تور جنگل الیمستان

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4797

تور جنگل الیمستان (پنج شنبه)

تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1393-06-13
سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4808

تور پارک و موزه حیات وحش پردیسان (ویژه کودکان)

موجود 1 روزه شنبه 1393-06-15
4835

تور ییلاق فیلبند (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-20
4832

تور سرپوش تنگه (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-20
4836

تور رودخانه نوردی پلنگ دره (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-20
4840

تور جنگل الیمستان (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-20
4828

تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نمار تا کوهره)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4830

تور یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4834

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4827

تور آبشار لاسم و آبشار شمس آباد (رودخانه نوردی آب مراد)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4839

تور رودخانه نوردی پلنگ دره

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4829

تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4833

تور سرپوش تنگه

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4826

تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب صفوی)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4838

تور جنگل الیمستان

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4831

تور ییلاق فیلبند

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
این هفته 8 9 10 11 امروز 12 13 14
هفته بعد 15 16 17 18 19 20 21
هفته بعدی 22 23 24 25 26 27 28
هفته بعدی 29 30 31 1 2 3 4


 
عضویت در خبرنامه

نام و نشان:
ایمیل*:
موبایل:

 
DALAHOO Google+

دنیا مانند کتابی است آنکه در خانه میماند تنها صفحه‌ای از این کتاب را میخواند.
 Copyright © 2014 Dalahoo. All right reserved.