3,860 سفر
8,780 روز سفر
68,438 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
تور لحظه آخری یزد نوروز 94
تور کرمان و کلوت نوروز 94
تور کویر مصر نوروز 94
سمندر امپراتور
 تورهای برگزیده
 

 • نوروز 94
 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6071

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/01/20 ~ 21
  6064

  تور ماسوله و قلعه رودخان

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/01/20 ~ 21
  6076

  تور آبشار گزو تا آلاشت (جنگل‌های لفور)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/01/27 ~ 28
  6065

  تور ماسوله و قلعه رودخان

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/01/27 ~ 28
  6072

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/01/27 ~ 28
  6097

  تور کوهرنگ و لاله واژگون

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/02/02 ~ 04
  6066

  تور ماسوله و قلعه رودخان

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/03 ~ 04
  6073

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/03 ~ 04
  6086

  تور ایلام سرزمین آلامتو (عروس زاگرس)

  موجود 4.5 روزه سه شنبه 1394/02/08 ~ 12
  6079

  تور دامنه‌های دالاهو (دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/09 ~ 12
  6067

  تور ماسوله و قلعه رودخان

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6098

  تور کوهرنگ و لاله واژگون

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6077

  تور آبشار گزو تا آلاشت (جنگل‌های لفور)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6074

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6088

  تور تیمره و لاله واژگون (نگاره های کهن)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6080

  تور ترکمن صحرا (سرزمین اسب و دوتار)

  موجود 3 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 12
  6095

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6068

  تور ماسوله و قلعه رودخان

  موجود 2 روزه جمعه 1394/02/11 ~ 12
  6089

  تور تیمره و لاله واژگون (نگاره های کهن)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/17 ~ 18
  6099

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 25
  6087

  تور ارسباران و قلعه بابک (همگام با آراز)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6092

  تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6093

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6100

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6081

  تور ترکمن صحرا (سرزمین اسب و دوتار)

  موجود 3 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6078

  تور آبشار گزو تا آلاشت (جنگل‌های لفور)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6085

  تور سلطانیه تا تخت سلیمان (آرامش در حضور دیگران)

  موجود 3 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6090

  تور تیمره و لاله واژگون (نگاره های کهن)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6075

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6069

  تور ماسوله و قلعه رودخان

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6094

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6096

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6082

  تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6070

  تور ماسوله و قلعه رودخان

  موجود 2 روزه جمعه 1394/02/25 ~ 26
  سفرهای خارجی دالاهو
  فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6025

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/20
  6017

  تور سرپوش تنگه (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/20
  6021

  تور آهار به شکرآب (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/20
  6013

  تور جنگل الیمستان (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/20
  6023

  تور جنگل ارفع ده و چشمه پراُو (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/20
  6015

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/20
  6018

  تور جنگلهای انجیلی (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/20
  6028

  تور غار چال نخجیر و معبد خورهه

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6033

  تور سد طالقان و آبشار کرکبود

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6030

  تور آبشار شاهان دشت و سنگ نگاره قجری

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6032

  تور غار رودافشان

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6019

  تور جنگلهای انجیلی

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6024

  تور جنگل ارفع ده و چشمه پراُو

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6029

  تور شهرستانک

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6016

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6026

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6031

  تور یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6035

  تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب صفوی)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6022

  تور آهار به شکرآب (باغ شکوفه های گیلاس)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6014

  تور جنگل الیمستان

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6027

  تور آبشار هریجان

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6034

  تور ابیانه و باغ فین (روستای سرخ رنگ)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6020

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب های سپید)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/21
  6039

  تور جنگلهای انجیلی (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/27
  6041

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/27
  6037

  تور جنگل ارفع ده و چشمه پراُو (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/27
  6040

  تور سرپوش تنگه (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/27
  6036

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/27
  6042

  تور جنگل الیمستان (پنج شنبه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/01/27
  6049

  تور آبشار شاهان دشت و سنگ نگاره قجری

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6054

  تور آبشار هریجان

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6060

  تور جنگلهای انجیلی

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6046

  تور غار رودافشان

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6051

  تور یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6056

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6062

  تور جنگل الیمستان

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6053

  تور غار چال نخجیر و معبد خورهه

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6059

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب های سپید)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6045

  تور سد طالقان و آبشار کرکبود

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6050

  تور غار رودافشان

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6055

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6047

  تور یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6052

  تور شهرستانک

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6058

  تور آهار به شکرآب (باغ شکوفه های گیلاس)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6048

  تور ابیانه و باغ فین (روستای سرخ رنگ)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  6061

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله

  موجود 1 روزه جمعه 1394/01/28
  سفرهای نوروز 94 دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  5440

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (C - چشمه‌های رنگین - نوروز 94)

  محدود 3 روزه سه شنبه 1394/01/11 ~ 13
  5443

  تور قافله شتر (B - در مسیر جاده ابریشم - نوروز 94)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/01/11 ~ 14
  5475

  تور دامنه‌های دالاهو (D - دره اژدها تا آنوبانی‌نی - نوروز 94)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/01/11 ~ 14
  5482

  تور کویر مصر و گرمه (G - کاروانسرای جندق - نوروز 94)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/01/11 ~ 14
  5489

  تور ترکمن صحرا (D - سرزمین اسب و دوتار - نوروز 94)

  تکمیل 3 روزه چهارشنبه 1394/01/12 ~ 14


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد. «سید علی صالحی»
  Copyright © 2015 Dalahoo. All right reserved.