4,769 سفر
10,570 روز سفر
86,339 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
نوروز95 تورهای خارجی
تور نپال
تور مالدیو و سریلانکا
تور چابهار
 

 • نوروز 95
 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  8136

  تور تالاب میانکاله و دشت ناز (بهشت پرندگان ایران)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/11/29 ~ 30
  8296

  تور تالاب میانکاله و دشت ناز (بهشت پرندگان ایران)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/12/06 ~ 07
  8301

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/12/06 ~ 07
  8299

  تور کویر مرنجاب و کاشان (خانه تاریخی صفا)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/12/06 ~ 07
  8302

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/12/13 ~ 14
  8051

  تور آبشار شوی تا سد دز (به روشنایی آب)

  موجود 4.5 روزه چهارشنبه 1394/12/19 ~ 23
  8298

  تور تالاب میانکاله و دشت ناز (بهشت پرندگان ایران)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/12/20 ~ 21
  8303

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/12/20 ~ 21
  8300

  تور کویر مرنجاب و کاشان (خانه تاریخی صفا)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/12/20 ~ 21
  8295

  تور کویر مصر و گرمه (کاروانسرای تجهیز شده جندق)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1394/12/20 ~ 23
  8294

  تور طبس تا کال‌جنی (کویر، نخلستان، شالیزار)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1394/12/20 ~ 23
  8093

  تور ریگ زرین VIP (سافاری در کویر طلایی)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/12/21 ~ 23
  سفرهای خارجی دالاهو
  فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  8361

  تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/11/29
  8363

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/11/29
  8360

  تور تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی (روستای پاده)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/11/29
  8359

  تور کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی (بند ریگ)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/11/29
  8364

  تور جنگل الیمستان (خواب زیبای جنگل)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/11/29
  8362

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/11/29
  8367

  تور غار رودافشان (زندگی در کسوف)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8372

  تور کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی (بند ریگ)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8377

  تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8369

  تور پارک ملی خجیر (حیات وحش)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8379

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8381

  تور تالاب عشق آباد (پرنده نگری)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8373

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8378

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8385

  تور غار یخ مراد (قندیل های یخی)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8384

  تور آبشار یخی خور و برف گشت (برف گشت)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8366

  تور آبشار یخی ایگل تا غار موزه وزیری

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8374

  تور تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی (روستای پاده)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8370

  تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8376

  تور حوض سلطان (دریاچه نمک)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8383

  تور جنگل الیمستان (خواب زیبای جنگل)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8382

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8368

  تور آبشار یخی سنگان (کوهپیمایی)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8380

  تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8371

  تور تالاب میقان و اراک (مسیر نگاه درناها)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8365

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  8375

  تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/11/30
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  8397

  تور جنگل الیمستان (خواب زیبای جنگل)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/12/06
  8402

  تور کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی (بند ریگ)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/12/06
  8399

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/12/06
  8401

  تور تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی (روستای پاده)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/12/06
  8398

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/12/06
  8400

  تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/12/06
  8405

  تور جنگل الیمستان (خواب زیبای جنگل)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8410

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8415

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8420

  تور آبشار یخی سنگان (کوهپیمایی)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8407

  تور تالاب عشق آباد (پرنده نگری)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8412

  تور حوض سلطان (دریاچه نمک)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8422

  تور آبشار یخی ایگل تا غار موزه وزیری

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8404

  تور آبشار یخی خور و برف گشت (برف گشت)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8409

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8406

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8411

  تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8416

  تور کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی (بند ریگ)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8421

  تور غار رودافشان (زندگی در کسوف)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8403

  تور غار یخ مراد (قندیل های یخی)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8408

  تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8418

  تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8423

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8417

  تور تالاب میقان و اراک (مسیر نگاه درناها)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8419

  تور پارک ملی خجیر (حیات وحش)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8414

  تور تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی (روستای پاده)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  8413

  تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/12/07
  سفرهای داخلی نوروز 95 دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  8040

  تور کویر مصر و جندق نوروز 95 (A - اقامت: کاروانسرای جندق)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1394/12/27 ~ 01
  8004

  تور بیشاپور تا بوشهر نوروز 95 (A - دلیران تنگستان -اتوبوس وی آی پی)

  محدود 7.5 روزه پنج شنبه 1394/12/27 ~ 05
  8016

  تور چابهار نوروز 95 (A - دیدار بلوچ)

  محدود 8.5 روزه پنج شنبه 1394/12/27 ~ 06
  8427

  تور قافله شتر نوروز 95 (A - در مسیر جاده ابریشم)

  موجود 3.5 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 02
  8046

  تور کویر مصر نوروز 95 (A - اقامت: هتل یه‌تا بیاضه)

  موجود 3.5 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 02
  8033

  تور ترکمن صحرا نوروز 95 (A - سرزمین اسب و دوتار)

  موجود 3 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 01
  8015

  تور ایلام و کرمانشاه نوروز 95 (بیستون تا ماداکتو)

  محدود 5 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 03
  8027

  تور قشم نوروز 95 (A - جزایر قشم، هرمز، هنگام، ناز)

  محدود 5.5 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 04
  8054

  تور خوزستان نوروز 95 (زیگورات تا مضیف - اتوبوس VIP)

  محدود 3.5 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 02
  8039

  تور کویر مصر و جندق نوروز 95 (B - اقامت: کاروانسرای جندق)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 03
  8050

  تور همسفر با کارون نوروز 95 (دیار بختیاری‌ها)

  موجود 7 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 06
  8012

  تور ایلام نوروز 95 (A - عروس زاگرس - اتوبوس VIP)

  محدود 4.5 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 04
  8047

  تور کویر مصر نوروز 95 (B - اقامت: هتل یه‌تا بیاضه)

  موجود 3.5 روزه یکشنبه 1395/01/01 ~ 04
  8021

  تور کرمان و کلوت نوروز 95 (A - از کوتو‌ تا کیچه - اتوبوس VIP)

  محدود 4.5 روزه یکشنبه 1395/01/01 ~ 05
  8006

  تور دامنه‌های دالاهو نوروز 95 (B - دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

  محدود 3.5 روزه یکشنبه 1395/01/01 ~ 04
  8430

  تور قشم نوروز 95 (B2 - جزایر قشم، هرمز، هنگام، ناز)

  محدود 5.5 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 07
  8041

  تور کویر مصر و جندق نوروز 95 (C - اقامت: کاروانسرای جندق)

  موجود 3.5 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 05
  8029

  تور سلطانیه تا تخت سلیمان نوروز 95 (A - آرامش در حضور دیگران)

  موجود 3 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 04
  8013

  تور ایلام نوروز 95 (B - عروس زاگرس - اتوبوس VIP)

  موجود 4.5 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 06
  8017

  تور چابهار نوروز 95 (B - دیدار بلوچ)

  محدود 8.5 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 10
  8018

  تور طبس تا کال‌جنی نوروز 95 (A - گلشن کویر - اتوبوس VIP)

  محدود 3.5 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 05
  8002

  تور لرستان و خوزستان نوروز 95 (B - فلک‌الافلاک تا زیگورات)

  محدود 7 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 08
  8010

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت نوروز 95 (B - چشمه‌های رنگین)

  محدود 3 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 04
  8036

  تور ترکمن صحرا نوروز 95 (C - سرزمین اسب و دوتار)

  محدود 3 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 04
  8007

  تور دامنه‌های دالاهو نوروز 95 (C - دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1395/01/03 ~ 06
  8048

  تور کویر مصر نوروز 95 (C - اقامت: هتل یه‌تا بیاضه)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1395/01/03 ~ 06
  8037

  تور ترکمن صحرا نوروز 95 (D - سرزمین اسب و دوتار)

  محدود 3 روزه سه شنبه 1395/01/03 ~ 05
  8042

  تور کویر مصر و جندق نوروز 95 (D - اقامت: کاروانسرای جندق)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1395/01/04 ~ 07
  8428

  تور قافله شتر نوروز 95 (B - در مسیر جاده ابریشم)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1395/01/04 ~ 07
  8038

  تور ترکمن صحرا نوروز 95 (E - سرزمین اسب و دوتار)

  محدود 3 روزه چهارشنبه 1395/01/04 ~ 06
  8043

  تور کویر مصر و جندق نوروز 95 (E - اقامت: کاروانسرای جندق)

  موجود 3.5 روزه جمعه 1395/01/06 ~ 09
  8244

  تور کویر مصر نوروز 95 (D - اقامت: هتل یه‌تا بیاضه)

  موجود 3.5 روزه یکشنبه 1395/01/08 ~ 11
  8044

  تور کویر مصر و جندق نوروز 95 (F - اقامت: کاروانسرای جندق)

  محدود 3.5 روزه یکشنبه 1395/01/08 ~ 11
  8028

  تور قشم نوروز 95 (C - جزایر قشم، هرمز، هنگام، ناز)

  محدود 5.5 روزه یکشنبه 1395/01/08 ~ 13
  8022

  تور کرمان و کلوت نوروز 95 (B - از کوتو‌ تا کیچه - اتوبوس VIP)

  موجود 4.5 روزه دوشنبه 1395/01/09 ~ 13
  8025

  تور دره راگه تا روستای میمند نوروز 95 (C - سکوت دره - اتوبوس VIP)

  محدود 3.5 روزه دوشنبه 1395/01/09 ~ 12
  8053

  تور آبشار شوی تا سد دز نوروز 95 (B - رقص آب و سنگ - اتوبوس VIP)

  موجود 4.5 روزه دوشنبه 1395/01/09 ~ 13
  8014

  تور ایلام نوروز 95 (C - عروس زاگرس - اتوبوس VIP)

  محدود 4.5 روزه دوشنبه 1395/01/09 ~ 13
  8045

  تور کویر مصر و جندق نوروز 95 (G - اقامت: کاروانسرای جندق)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1395/01/10 ~ 13
  8429

  تور قافله شتر نوروز 95 (C - در مسیر جاده ابریشم)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1395/01/10 ~ 13
  8049

  تور کویر مصر نوروز 95 (E - اقامت: هتل یه‌تا بیاضه)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1395/01/10 ~ 13
  8008

  تور دامنه‌های دالاهو نوروز 95 (D - دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

  محدود 3.5 روزه سه شنبه 1395/01/10 ~ 13
  8032

  تور قلعه بالا تا توران زمین نوروز 95 (B - ماه روی بام‌های ده)

  موجود 3 روزه چهارشنبه 1395/01/11 ~ 13
  8011

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت نوروز 95 (C - چشمه‌های رنگین)

  موجود 3 روزه چهارشنبه 1395/01/11 ~ 13
  8030

  تور سلطانیه تا تخت سلیمان نوروز 95 (B - آرامش در حضور دیگران)

  موجود 3 روزه چهارشنبه 1395/01/11 ~ 13
  8035

  تور ترکمن صحرا نوروز 95 (F - سرزمین اسب و دوتار)

  محدود 3 روزه چهارشنبه 1395/01/11 ~ 13
  8003

  تور بیشاپور تا بوشهر نوروز 95 (B - دلیران تنگستان - اتوبوس VIP)

  تکمیل 7.5 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 06
  8001

  تور لرستان و خوزستان نوروز 95 (A - فلک‌الافلاک تا زیگورات)

  تکمیل 7 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 06
  8026

  تور قشم نوروز 95 (B1 - جزایر قشم، هرمز، هنگام، ناز)

  تکمیل 5.5 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 07
  سفرهای خارجی نوروز 95 دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  8283

  تور باکو نوروز 95 (۵ روزه:: تاریخ‌های متنوع)

  موجود 5 روزه پنج شنبه 1394/12/27 ~ 12
  7580

  تور نخجوان نوروز 95 (۴.۵ روزه:: تاریخ‌های متنوع)

  محدود 4.5 روزه پنج شنبه 1394/12/27 ~ 12
  7403

  تور نپال نوروز 95 (کاتماندو تا چیتوان)

  موجود 10 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 08
  7576

  تور ازبکستان و تاجیکستان نوروز 95 (سفر به تاریخ ایران باستان)

  موجود 10 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 08
  7404

  تور نپال نوروز 95 (کاتماندو تا آنارپورنا)

  موجود 14 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 12
  7405

  تور ازبکستان نوروز 95 (A - سمرقند، بخارا، خیوه و تاشکند)

  موجود 8 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 06
  7406

  تور آفریقا - کنیا و تانزانیا نوروز 95 (ماسایی‌مارا تا سواحل سفید زنگبار)

  محدود 10 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 08
  7831

  تور ارمنستان نوروز 95 (۷ روزه:: تاریخ‌های متنوع)

  محدود 7 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 13
  7427

  تور سریلانکا نوروز 95 (مزارع سبز چای تا سواحل اقیانوس هند)

  محدود 9 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 08
  7410

  تور سریلانکا و مالدیو نوروز 95 (مزارع سبز چای تا سواحل فیروزه‌ای)

  محدود 13 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 12
  7412

  تور ویتنام نوروز 95 (سایگون تا هالونگ‌بی)

  محدود 10 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 09
  7569

  تور تاجیکستان نوروز 95 (سفر به سرزمین پارسیان)

  موجود 8 روزه یکشنبه 1395/01/01 ~ 08
  7962

  تور ترکیه نوروز 95 (سواحل مدیترانه: آنتالیا تا ازمیر)

  موجود 11 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 12
  7417

  تور جزیره بورنئو نوروز 95 (در جستجوی نظریه والاس!)

  موجود 10 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 11
  7436

  تور گرجستان و ارمنستان نوروز 95 (سفری به تاریخ ایران قدیم)

  محدود 10 روزه دوشنبه 1395/01/02 ~ 11
  7572

  تور مالدیو نوروز 95 (مروارید فیروزه‌ای اقیانوس هند)

  محدود 5 روزه یکشنبه 1395/01/08 ~ 12
  7437

  تور تبت نوروز 95 (بیس کمپ اورست)

  موجود 12 روزه پنج شنبه 1395/01/12 ~ 23
  7408

  تور برزیل نوروز 95 (ماجراجویی در آمازون و آبشار ایگوآسو)

  تکمیل 12 روزه جمعه 1394/12/28 ~ 10
  7829

  تور اروپا نوروز 95 (اتریش، ایتالیا، اسپانیا)

  تکمیل 10 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 09
  7781

  تور اروپا نوروز 95 (اتریش و ایتالیا)

  تکمیل 7 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 06
  7521

  تور اروپا نوروز 95 (اتریش، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان)

  تکمیل 14 روزه شنبه 1394/12/29 ~ 13


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  مهم خنده‌های توست. تو به اضافه دانه‌های برف‌
  Copyright © 2016 Dalahoo. All rights reserved.