3,922 سفر
8,890 روز سفر
70,012 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
دعوت به همکاری در بخش فروش
تور رفتینگ
تور تاریخ و فرهنگ ارمنستان
تور ییلاق سوباتان تا آق اولر
 

 • تعطیلی 12 اردیبهشت
 • تعطیلی 26 اردیبهشت
 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6086

  تور ایلام سرزمین آلامتو (عروس زاگرس)

  محدود 4.5 روزه سه شنبه 1394/02/08 ~ 12
  6159

  تور ارسباران و قلعه بابک (همگام با آراز)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/09 ~ 12
  6240

  تور کویر مصر و گرمه (کاروانسرای تجهیز شده جندق)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/09 ~ 12
  6154

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/09 ~ 12
  6079

  تور دامنه‌های دالاهو (دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/09 ~ 12
  6152

  تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/09 ~ 12
  6077

  تور آبشار گزو تا آلاشت (ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6088

  تور تیمره و لاله واژگون (نگاره‌های کهن)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6067

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6157

  تور دشت دریاسر تا جنگل دالخانی

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6074

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6138

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (امپراطوری ابرها)

  محدود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 12
  6095

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 11
  6242

  تور ترکمن صحرا (سرزمین اسب و دوتار)

  محدود 3 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 12
  6153

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  محدود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 12
  6068

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  محدود 2 روزه جمعه 1394/02/11 ~ 12
  6155

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  محدود 2 روزه جمعه 1394/02/11 ~ 12
  6158

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (اقامت کمپ)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/02/11 ~ 12
  6162

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/17 ~ 18
  6163

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (اقامت کمپ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/17 ~ 18
  6089

  تور تیمره و لاله واژگون (نگاره‌های کهن)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/17 ~ 18
  6299

  تور کودکان (راز لاله‌های واژگون)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1394/02/21 ~ 18
  6201

  تور کلات نادری تا دره شمخال

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6250

  تور پالنگان و کرمانشاه (در دامان سیروان)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6199

  تور دامنه‌های دالاهو (دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6099

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 25
  6202

  تور خلخال تا اسالم (جنگل‌پیمایی بهاری)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6092

  تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6087

  تور ارسباران و قلعه بابک (همگام با آراز)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6203

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (خانه محلی)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6093

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6195

  تور کردستان و اورامان

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/23 ~ 26
  6126

  تور کودکان (سرزمین نزدیک به ابرها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6100

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6090

  تور تیمره و لاله واژگون (نگاره‌های کهن)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6196

  تور ییلاق جهان‌نما (برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6140

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (امپراطوری ابرها)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6192

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با ایل بختیاری)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6085

  تور سلطانیه تا تخت سلیمان (آرامش در حضور دیگران)

  موجود 3 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6197

  تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگل‌های سیاهکل)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6069

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6094

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6096

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6243

  تور ترکمن صحرا (سرزمین اسب و دوتار)

  موجود 3 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6191

  تور دشت دریاسر تا جنگل دالخانی

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6075

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 25
  6082

  تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

  محدود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6081

  تور ترکمن صحرا (سرزمین اسب و دوتار)

  محدود 3 روزه پنج شنبه 1394/02/24 ~ 26
  6190

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه جمعه 1394/02/25 ~ 26
  6198

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/02/25 ~ 26
  6200

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (اقامت کمپ)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/02/25 ~ 26
  6078

  تور آبشار گزو تا آلاشت (ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/02/25 ~ 26
  6070

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/02/25 ~ 26
  6205

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/31 ~ 01
  6204

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/02/31 ~ 01
  6206

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/07 ~ 08
  6207

  تور تیمره و لاله واژگون (نگاره‌های کهن)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/07 ~ 08
  6127

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/07 ~ 08
  6219

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل سه ستاره بندرانزلی)

  موجود 3.5 روزه دوشنبه 1394/03/11 ~ 14
  6193

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با ایل بختیاری)

  موجود 2.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 14
  6225

  تور کلات نادری تا دره شمخال

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6142

  تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 14
  6221

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6210

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 14
  6217

  تور ارسباران و قلعه بابک (همگام با آراز)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6216

  تور کردستان و اورامان

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6218

  تور خلخال تا اسالم (جنگل‌پیمایی بهاری)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6263

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اقامت خانه محلی)

  محدود 4 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6211

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6136

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6194

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با ایل بختیاری)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6224

  تور ییلاق جهان‌نما (برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6141

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (امپراطوری ابرها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6226

  تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگل‌‎های سیاهکل)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6209

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6215

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6223

  تور آبشار گزو تا آلاشت (ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  6220

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  6222

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  6212

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  6230

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (نگاه شرم‌آگین گلی گمنام)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  6227

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6229

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6231

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (نگاه شرم‌آگین گلی گمنام)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6128

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6137

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/28 ~ 29
  6129

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/28 ~ 29
  6228

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/28 ~ 29
  6098

  تور کوهرنگ و لاله واژگون

  تکمیل 2.5 روزه چهارشنبه 1394/02/09 ~ 11
  6160

  تور کردستان و اورامان

  تکمیل 3.5 روزه چهارشنبه 1394/02/09 ~ 12
  6080

  تور ترکمن صحرا (سرزمین اسب و دوتار)

  تکمیل 3 روزه پنج شنبه 1394/02/10 ~ 12
  سفرهای خارجی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6232

  تور طبیعت و تاریخ نپال (کاتماندو تا چیتوان)

  موجود 10 روزه چهارشنبه 1394/03/06 ~ 15
  6239

  تور طبیعت و تاریخ غرب ترکیه (کاپادوکیه تا کوش آداسی)

  موجود 10 روزه چهارشنبه 1394/03/06 ~ 15
  6235

  تور تاریخ و طبیعت ارمنستان (ایروان، جنگلهای دیلیجان تا مرز گرجستان)

  موجود 9 روزه پنج شنبه 1394/03/07 ~ 15
  6147

  تور تاریخ و فرهنگ ارمنستان (زمینی و هوایی)

  موجود 7 روزه پنج شنبه 1394/03/07 ~ 13
  6241

  تور ازبکستان: تاشکند، سمرقند و بخارا (سرزمین مادری باستان)

  موجود 8 روزه جمعه 1394/03/08 ~ 15
  6146

  تور گروهی نخجوان (ویژه تعطیلات خرداد)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6312

  تور سیری در طبیعت و فرهنگ کنیا و زنگبار (افریقا و دیگر هیچ!)

  موجود 12 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 28
  6311

  تور دور اروپا (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه)

  موجود 10 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 26
  6258

  تور تاریخ و طبیعت شرق ترکیه (نمرود داغی تا ترابزون)

  موجود 10 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 28
  6315

  تور دور اروپا (ایتالیا، سوییس، اسپانیا، فرانسه)

  موجود 14 روزه شنبه 1394/05/24 ~ 06
  6319

  تور دور ایتالیا (میلان، لوگانو، ونیز، فلورانس، پیزا، رم)

  موجود 7 روزه شنبه 1394/05/24 ~ 30
  6313

  تور دور اروپا (ایتالیا،اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، فرانسه)

  موجود 14 روزه چهارشنبه 1394/06/11 ~ 24
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6290

  تور کودکان (راز اسب‌های داوینچی)

  موجود 1 روزه سه شنبه 1394/02/08
  6292

  تور کودکان (سفر به عمق کوه)

  موجود 1 روزه سه شنبه 1394/02/08
  6297

  تور کودکان (ماجرای پل جادویی)

  موجود 1 روزه سه شنبه 1394/02/08
  6266

  تور جنگل راش (مرسی سی)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/02/10
  6264

  تور آهار به شکرآب (باغ شکوفه‌های گیلاس)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/02/10
  6265

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/02/10
  6291

  تور کودکان (راز خانه‌های سرخ)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6285

  تور غار رودافشان

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6277

  تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6275

  تور آبشار سنگان (لباس سپید نو)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6309

  تور آبشار بولا (جامه خزه بر قامت سنگ)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6298

  تور کودکان (گلاب گیری)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6280

  تور سد طالقان و آبشار کرکبود

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6268

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6267

  تور جنگل راش (مرسی سی)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6284

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6283

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  6269

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (گیج از عطر بهار)

  محدود 1 روزه جمعه 1394/02/11
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6276

  تور شهرستانک

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12
  6272

  تور آهار به شکرآب (باغ شکوفه‌های گیلاس)

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12
  6274

  تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور (جور دیگر)

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12
  6273

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12
  6270

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (گیج از عطر بهار)

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12
  6281

  تور غار چال نخجیر و معبد خورهه

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12
  6271

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12
  6278

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12
  6282

  تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12
  6279

  تور یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

  موجود 1 روزه شنبه 1394/02/12


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  مرا دوباره به آن روزهای خوب ببر. سپس رها کن و برگرد... من نمی‌آیم. «احسان پارسا»
  Copyright © 2015 Dalahoo. All right reserved.