3,088 سفر
6,777 روز سفر
56,769 همسفر
43,624 عضو
021- 8866 1360
021- 8893 6087
بعدی
1 2 3 4
تور رفتینگ ارمند
تور ماسال و اولسبلنگاه
تور شروان دره و دامنه های سبلان
تور ماسوله و قلعه رودخان
تورهای جاری

سفرهای طبیعت گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4618

تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم نشینی با ایل بختیاری)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-05-15 ~ 17
4613

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-16 ~ 17
4612

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-16 ~ 17
4611

تور آفرود در جنگل های مازیچال

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-16 ~ 17
4619

تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم نشینی با ایل بختیاری)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-05-22 ~ 24
4617

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-23 ~ 24
4616

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-23 ~ 24
4615

تور آفرود در جنگل های مازیچال

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-23 ~ 24
4352

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-23 ~ 24
4620

تور شهر یئری تا شروان دره (دامنه‌های ساوالان)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-05-28 ~ 31
4621

تور شهر یئری تا شروان دره (دامنه‌های ساوالان)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-06-25 ~ 28
سفرهای خارجی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4503

تور گروهی ارمنستان (ویژه جشن بزرگ انگور)

موجود 6 روزه پنج شنبه 1393-05-23 ~ 28
4264

تور اروپا (ایتالیا،اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، فرانسه)

موجود 14 روزه چهارشنبه 1393-06-12 ~ 25
4276

تور اروپا (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه)

موجود 10 روزه سه شنبه 1393-06-18 ~ 27
4506

تور طبیعت و فرهنگ ارمنستان (ویژه جشن استقلال ارمنستان)

موجود 9 روزه دوشنبه 1393-06-24 ~ 1
4505

تور گروهی ارمنستان (ویژه جشن استقلال ارمنستان)

موجود 6 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 1
سفرهای ایران گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4612

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-16 ~ 17
4352

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-23 ~ 24
سفرهای ویژه دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4611

تور آفرود در جنگل های مازیچال

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-16 ~ 17
4615

تور آفرود در جنگل های مازیچال

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-05-23 ~ 24
سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4590

تور رودخانه نوردی پلنگ دره (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-05-16
4598

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-05-16
4597

تور سرپوش تنگه (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-05-16
4591

تور جنگل الیمستان (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-05-16
4607

تور آبشار شاهان دشت و سنگ نگاره قجری

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4608

تور جنگلهای انجیلی

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4601

تور جنگل الیمستان

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4600

تور سرپوش تنگه

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4605

تور جنگل ارفع ده و چشمه پراُو

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4606

تور آبشار لاسم و آبشار شمس آباد (رودخانه نوردی آب مراد)

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4599

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4603

تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نمار تا کوهره)

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4609

تور سد طالقان و آبشار کرکبود

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4604

تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17
4602

تور رودخانه نوردی پلنگ دره

موجود 1 روزه جمعه 1393-05-17

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
این هفته 4 5 6 7 تعطیل 8 تعطیل 9 10 امروز
هفته بعد 11 12 13 14 15 16 17
هفته بعدی 18 19 20 21 22 23 24
هفته بعدی 25 26 27 28 29 30 31


 
عضویت در خبرنامه

نام و نشان:
ایمیل*:
موبایل:

DALAHOO Google+

نگو کسی به فکرت نیست و نام‌ات را دنیا از یاد برده است؛ شاید دنیا، تویی و من. (عباس صفاری)
 Copyright © 2014 Dalahoo. All right reserved.