3,211 سفر
7,026 روز سفر
58,511 همسفر
45,044 عضو
021- 8866 1360
021- 8893 6087
بعدی
1 2 3 4
تور ایرانگردی
جشنواره تابستانه دالاهو
تور اسالم به خلخال
تورهای اختصاصی سازمانها
تورهای جاری

سفرهای طبیعت گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4733

تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم نشینی با ایل بختیاری)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-12 ~ 14
4700

تور ارسباران و قلعه بابک

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-06-18 ~ 21
4697

تور خلخال تا اسالم (جنگل پیمایی)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-06-18 ~ 21
4691

تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم نشینی با ایل بختیاری)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4702

تور گیلده تا آبشار زمرد حویق

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4689

تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگلهای سیاهکل)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4701

تور تخت سلیمان تا بهستان

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4705

تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4790

تور آبشار گزو تا آلاشت (جنگلهای لفور)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4707

تور دشت دریاسر تا جنگل دالخانی

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4693

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4703

تور غار آبی دانیال تا کندلوس

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4692

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
4714

تور کلات نادری تا دره شمخال

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-06-25 ~ 28
4686

تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

موجود 3.5 روزه سه شنبه 1393-06-25 ~ 28
4823

تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4687

تور ییلاق جهان‌نما (برج رادکان تا تخت میرزا)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4690

تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم نشینی با ایل بختیاری)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4696

تور جنگل ابر تا آبشار مجن

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4713

تور کوهرنگ تا غاریخی چما (هم نشینی با ایل بختیاری)

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 28
4688

تور دریاچه یسان تا سرو هرزویل (ییلاقات داماش)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
4711

تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
4712

تور آبشار اسپه‌او (جنگل‌های هزارجریب)

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
4695

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-27 ~ 28
سفرهای خارجی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4656

تور گروهی نخجوان (زمینی)

موجود 4 روزه دوشنبه 1393-06-24 ~ 28
4505

تور گروهی ارمنستان (ویژه جشن استقلال ارمنستان)

محدود 7 روزه چهارشنبه 1393-06-26 ~ 1
4264

تور اروپا (ایتالیا،اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، فرانسه)

تکمیل 14 روزه چهارشنبه 1393-06-12 ~ 25
سفرهای ایران گردی دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4701

تور تخت سلیمان تا بهستان

موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1393-06-19 ~ 21
4692

تور ماسوله و قلعه رودخان

موجود 2 روزه پنج شنبه 1393-06-20 ~ 21
سفرهای ویژه دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4808

تور پارک و موزه حیات وحش پردیسان (ویژه کودکان)

موجود 1 روزه شنبه 1393-06-15
4809

تور پارک و میشه زار چیتگر (ویژه کودکان)

موجود 1 روزه یک شنبه 1393-06-23
سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4791

تور رودخانه نوردی پلنگ دره (چهارشنبه)

موجود 1 روزه چهارشنبه 1393-06-12
4802

تور سرپوش تنگه (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-13
4799

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-13
4816

تور ییلاق فیلبند (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-13
4792

تور رودخانه نوردی پلنگ دره (پنج شنبه)

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-13
4797

تور جنگل الیمستان (پنج شنبه)

محدود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-13
4796

تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نمار تا کوهره)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4806

تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4807

تور یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4804

تور سرپوش تنگه

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4805

تور زنجان‌گردی (معبد اژدها و گنبد سلطانیه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4794

تور آبشار لاسم و آبشار شمس آباد (رودخانه نوردی آب مراد)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4801

تور جنگل الیمستان

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4795

تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4817

تور ییلاق فیلبند

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4820

تور رودخانه نوردی پلنگ دره

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4818

تور ماسوله

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
4803

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-14
سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
4808

تور پارک و موزه حیات وحش پردیسان (ویژه کودکان)

موجود 1 روزه شنبه 1393-06-15
4835

تور ییلاق فیلبند

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-20
4832

تور سرپوش تنگه

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-20
4836

تور رودخانه نوردی پلنگ دره

موجود 1 روزه پنج شنبه 1393-06-20
4827

تور آبشار لاسم و آبشار شمس آباد (رودخانه نوردی آب مراد)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4839

تور رودخانه نوردی پلنگ دره

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4829

تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4831

تور ییلاق فیلبند

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4833

تور سرپوش تنگه

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4826

تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب صفوی)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4838

تور جنگل الیمستان

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4828

تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نمار تا کوهره)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4840

تور جنگل الیمستان (پنج شنبه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4830

تور یوش و بلده (خانه نیما تا دامنه آزادکوه)

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21
4834

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک

موجود 1 روزه جمعه 1393-06-21

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
این هفته 8 9 امروز 10 11 12 13 14
هفته بعد 15 16 17 18 19 20 21
هفته بعدی 22 23 24 25 26 27 28
هفته بعدی 29 30 31 1 2 3 4


 
عضویت در خبرنامه

نام و نشان:
ایمیل*:
موبایل:

 
DALAHOO Google+

دنیا مانند کتابی است آنکه در خانه میماند تنها صفحه‌ای از این کتاب را میخواند.
 Copyright © 2014 Dalahoo. All right reserved.