6,890 سفر
15,425 روز سفر
114,259 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
تور اندونزی - 9 روزه - از 15 شهریور 1396
تور جنگل ابر- 2.5 روزه - از 4 مرداد 1396
تور کشمیر- 8 روزه - از 13 مرداد 1396
تور کالپوش-2 روزه - از 12 مرداد 1396
 تورهای برگزیده
 

 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13640

  تور جنگل ابر (فولبرد-سرزمین ابرها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/05/04 ~ 06
  13644

  تور ییلاق جواهردشت (فولبرد-دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/05/04 ~ 06
  13649

  تور رفتینگ سامان (اتوبوس VIP-فولبرد-رفتینگ در زاینده‌رود)

  موجود 1.5 روزه پنج شنبه 1396/05/05 ~ 06
  13643

  تور ییلاقات دیلمان (فولبرد-افسون جنگل سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/05/05 ~ 06
  13641

  تور ماسال (فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/05/05 ~ 06
  13645

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (اتوبوس VIP-فولبرد-دیدار با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/05/11 ~ 13
  13646

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/05/12 ~ 13
  13647

  تور غار آبی دانیال تا الیت (فولبرد-طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/05/12 ~ 13
  13648

  تور کالپوش تا آبشار لوه (دشت های طلایی افتابگردان)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/05/12 ~ 13
  سفرهای خارجی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13317

  تور کشمیر (ونیز هندوستان)

  محدود 8 روزه جمعه 1396/05/13 ~ 20
  13358

  تور باکو زمینی - اتوبوس VIP (آذربایجان - گوش سپردن به نوای گارمان)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/05/15 ~ 20
  13099

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (ایروان شهر صورتی)

  محدود 6 روزه یکشنبه 1396/05/15 ~ 20
  13583

  تور باکو زمینی - اتوبوس VIP (آذربایجان - گوش سپردن به نوای گارمان)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/05/22 ~ 27
  13347

  تور سیشل (در جستجوی آرامش)

  موجود 6 روزه جمعه 1396/05/27 ~ 01
  13586

  تور باکو زمینی - اتوبوس VIP (آذربایجان - گوش سپردن به نوای گارمان)

  موجود 6 روزه سه شنبه 1396/06/14 ~ 19
  13522

  تور اندونزی (جاکارتا - بالی و جزیره کومودو)

  محدود 12 روزه چهارشنبه 1396/06/15 ~ 26
  13320

  تور اندونزی (جاکارتا تا بالی)

  محدود 9 روزه چهارشنبه 1396/06/15 ~ 23
  13100

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (تعطیلات شهریور)

  موجود 6 روزه پنج شنبه 1396/06/16 ~ 21
  13319

  تور کشمیر - آخرین اجرا سال 96 (ونیز هندوستان)

  موجود 8 روزه جمعه 1396/06/17 ~ 24
  13518

  تور بالی (سفر به جزیره‌ای رویایی)

  موجود 5 روزه یکشنبه 1396/06/19 ~ 23
  13101

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (جشن روز استقلال)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/06/26 ~ 31
  13345

  تور نپال (کاتماندو تا چیتوان - ملاقات با یوگی ها)

  موجود 9 روزه جمعه 1396/06/31 ~ 08
  13346

  تور نپال (کاتماندو تا آنارپورنا - سرزمین گل‌های صورتی)

  موجود 13 روزه جمعه 1396/06/31 ~ 12
  13321

  تور برزیل (ماجراجویی در آمازون و آبشار ایگوآسو)

  موجود 13 روزه جمعه 1396/06/31 ~ 12
  13420

  تور برزیل (ماجراجویی در آبشار ایگوآسو)

  موجود 10 روزه جمعه 1396/06/31 ~ 09
  13102

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (تعطیلات مهرماه)

  موجود 6 روزه پنج شنبه 1396/07/06 ~ 11
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13554

  تور قزوین‌گردی (فولبرد-پایتخت شاه طهماسب)

  تکمیل 1 روزه جمعه 1396/04/30
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13600

  تور جنگل الیمستان (فولبرد-جنگل سیال خیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13610

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13620

  تور شهرستانک (فولبرد-شکارگاه قاجاری)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13602

  تور قلعه الموت و دریاچه اوان (فولبرد-دیدار اسماعیلیان)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13630

  تور روستای هرانده تا خمده (فولبرد-آب‌تنی در حوضچه اکنون)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13612

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13622

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (فولبرد-خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13604

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13614

  تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور (خان هشتم)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13624

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (فولبرد-در جستجوی سرچشمه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13606

  تور قزوین‌گردی (فولبرد-پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13616

  تور یوش و بلده (فولبرد-گرم یادآوری یا نه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13608

  تور سرپوش تنگه (فولبرد-به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13618

  تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (فولبرد-دل تنگ زمین)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13626

  تور لفور تا هفت آبشار (فولبرد-هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13628

  تور آبشارهای ترز (فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13596

  تور رودخانه نوردی اسکلیم رود (فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13592

  تور رودخانه نوردی تنگ قاهان (بهشتی در میان کوه‌ها)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13594

  تور مرداب هسل (جادوی طبیعت)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13598

  تور دریاچه عروس (فولبرد-دریاچه دو رنگ)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/05/05
  13623

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (فولبرد-خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13605

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13615

  تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور (خان هشتم)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13625

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (فولبرد-در جستجوی سرچشمه)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13607

  تور قزوین‌گردی (فولبرد-پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13617

  تور یوش و بلده (فولبرد-گرم یادآوری یا نه)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13599

  تور دریاچه عروس (فولبرد-دریاچه دو رنگ)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13627

  تور لفور تا هفت آبشار (فولبرد-هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13619

  تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (فولبرد-دل تنگ زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13601

  تور جنگل الیمستان (فولبرد-جنگل سیال خیال)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13629

  تور آبشارهای ترز (فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13611

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13593

  تور رودخانه نوردی تنگ قاهان (بهشتی در میان کوه‌ها)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13621

  تور شهرستانک (فولبرد-شکارگاه قاجاری)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13603

  تور قلعه الموت و دریاچه اوان (فولبرد-دیدار اسماعیلیان)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13631

  تور روستای هرانده تا خمده (فولبرد-آب‌تنی در حوضچه اکنون)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13613

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13609

  تور سرپوش تنگه (فولبرد-به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13597

  تور رودخانه نوردی اسکلیم رود (فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06
  13595

  تور مرداب هسل (جادوی طبیعت)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/05/06


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  غیر از خیال جانان, در جان و سر نباشد «سعدی»
  Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.