6,203 سفر
13,618 روز سفر
106,013 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
تور بیشاپور تا سیراف ‌ نوروز 96
تور نپال نوروز 96(کاتماندو تا آنارپورنا) ‌ 14 روزه - از 29 اسفند 1395
تور آفریقا نوروز 96
تور عروس زاگرس(سیاه‌گاو تا ماهوته) ‌ نوروز 96
 

 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای داخلی نوروز 96 دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12043

  تور کویر مرنجاب و کاشان (اقامت خانه سنتی)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1395/12/19 ~ 20
  12052

  تور کویر ورزنه (اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1395/12/19 ~ 20
  11287

  تور ترکمن‌صحرا - خانه محلی (گروه A-اتوبوسVIP- سرزمین اسب و دوتار)

  محدود 3 روزه جمعه 1395/12/27 ~ 29
  11308

  تور آبشار شوی تا کول خرسان (گروه A- اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران)

  محدود 3.5 روزه جمعه 1395/12/27 ~ 30
  11354

  تور بیشاپور تا سیراف (گروه A- اتوبوس VIP - دلیران تنگستان)

  محدود 7.5 روزه شنبه 1395/12/28 ~ 05
  11540

  تور کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق (گروه B- اتوبوس VIP)

  محدود 3.5 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 02
  11282

  تور دَقیانوس (گروه A- شهر سوخته تا ده‌سلم - قطار)

  محدود 6.5 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 05
  11304

  تور آبشارهای لرستان تا دشت سوسن (گروه A- لرستان و خوزستان)

  محدود 6 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 04
  11414

  تور بیشاپور تا سیراف (گروه B- اتوبوس VIP - دلیران تنگستان)

  محدود 7.5 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 06
  11738

  تور گواتر تا ریگان (گروه A- قطار ۶ تخته- چابهار و بلوچستان)

  محدود 7.5 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 06
  11676

  تور زیگورات تا مُضیف (گروه A- اتوبوس VIP - خوزستان)

  محدود 3.5 روزه دوشنبه 1395/12/30 ~ 03
  11657

  تور ترکمن‌صحرا - خانه محلی (گروه C-اتوبوسVIP- سرزمین اسب و دوتار)

  موجود 3 روزه سه شنبه 1396/01/01 ~ 03
  11350

  تور قافله شتر (گروه A- از مرنجاب تا قصر بهرام)

  موجود 4 روزه سه شنبه 1396/01/01 ~ 04
  11529

  تور دره راگه تا روستای میمند (قطار- سکوت دره)

  محدود 3.5 روزه سه شنبه 1396/01/01 ~ 04
  11739

  تور بیشاپور تا سیراف (گروه C- اتوبوس VIP - دلیران تنگستان)

  موجود 7.5 روزه سه شنبه 1396/01/01 ~ 08
  11542

  تور کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق (گروه C- اتوبوس VIP)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/01/01 ~ 04
  11688

  تور عروس زاگرس (گروه B- اتوبوس VIP - سیاه‌گاو تا ماهوته)

  محدود 4.5 روزه سه شنبه 1396/01/01 ~ 05
  11978

  تور جزیره قشم - قطار (گروه B- جزایر 4 گانه)

  محدود 6.5 روزه سه شنبه 1396/01/01 ~ 07
  11650

  تور ترکمن صحرا - هتل (اتوبوسVIP- سرزمین اسب و دوتار)

  محدود 3 روزه سه شنبه 1396/01/01 ~ 03
  11664

  تور طبس تا کال‌جنی - خانه سنتی (گروه C- اتوبوس VIP)

  محدود 3.5 روزه سه شنبه 1396/01/01 ~ 04
  11536

  تور کویر مصر و گرمه - هتل یه‌تا بیاضه (گروه D- اتوبوس VIP)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/01/03 ~ 06
  11689

  تور عروس زاگرس (گروه C- اتوبوس VIP - سیاه‌گاو تا ماهوته)

  محدود 4.5 روزه پنج شنبه 1396/01/03 ~ 07
  11706

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (گروه B- بازی آب و رنگ)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1396/01/03 ~ 04
  11686

  تور آبشار شوی تا کول خرسان (گروه D- اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران)

  محدود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/01/03 ~ 06
  12070

  تور زیگورات تا مُضیف (گروه B- اتوبوس VIP - خوزستان)

  موجود 3.5 روزه جمعه 1396/01/04 ~ 07
  12124

  تور جزیره قشم - قطار (گروه B- جزایر 4 گانه)

  موجود 6.5 روزه شنبه 1396/01/05 ~ 11
  11600

  تور دامنه‌های دالاهو (گروه E- اتوبوس VIP - دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/01/05 ~ 08
  11544

  تور کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق (گروه E- اتوبوس VIP)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/01/05 ~ 08
  11735

  تور گواتر تا ریگان (گروه C- قطار ۶ تخته- چابهار و بلوچستان)

  محدود 7.5 روزه شنبه 1396/01/05 ~ 12
  11601

  تور دامنه‌های دالاهو (گروه F- اتوبوس VIP - دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

  محدود 3.5 روزه دوشنبه 1396/01/07 ~ 10
  11980

  تور جزیره قشم - قطار (گروه B- جزایر 4 گانه)

  موجود 6.5 روزه دوشنبه 1396/01/07 ~ 13
  11690

  تور عروس زاگرس (گروه D- اتوبوس VIP - سیاه‌گاو تا ماهوته)

  محدود 4.5 روزه سه شنبه 1396/01/08 ~ 12
  11687

  تور آبشار شوی تا کول خرسان (گروه E- اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1396/01/09 ~ 12
  11539

  تور کویر مصر و گرمه - هتل یه‌تا بیاضه (گروه G- اتوبوس VIP)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1396/01/09 ~ 12
  11721

  تور قافله شتر (گروه C- از مرنجاب تا قصر بهرام)

  موجود 4 روزه پنج شنبه 1396/01/10 ~ 13
  11707

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (گروه C- بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/01/10 ~ 11
  11710

  تور کویر مرنجاب و کاشان (اقامت خانه سنتی)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1396/01/10 ~ 11
  11717

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  محدود 3 روزه پنج شنبه 1396/01/10 ~ 12
  11359

  تور جزیره قشم - قطار (گروه A- جزایر 4 گانه)

  تکمیل 5.5 روزه شنبه 1395/12/28 ~ 03
  11358

  تور جزیره هرمز (گروه A- قطار - آتش‌فشان رنگ‌ها)

  تکمیل 4.5 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 03
  11693

  تور جزیره قشم - قطار (گروه C- جزایر 4 گانه)

  تکمیل 5.5 روزه جمعه 1396/01/04 ~ 09
  11979

  تور جزیره قشم - قطار (گروه B- جزایر 4 گانه)

  تکمیل 6.5 روزه جمعه 1396/01/04 ~ 10
  11694

  تور جزیره قشم - قطار (گروه D- جزایر 4 گانه)

  تکمیل 5.5 روزه دوشنبه 1396/01/07 ~ 12
  11683

  تور آبشارهای لرستان تا دشت سوسن (گروه B- لرستان و خوزستان)

  تکمیل 6 روزه دوشنبه 1396/01/07 ~ 12
  11661

  تور ترکمن‌صحرا - خانه محلی (گروه G-اتوبوسVIP- سرزمین اسب و دوتار)

  تکمیل 3 روزه چهارشنبه 1396/01/09 ~ 11
  11662

  تور ترکمن‌صحرا - خانه محلی (گروه H-اتوبوسVIP- سرزمین اسب و دوتار)

  تکمیل 3 روزه جمعه 1396/01/11 ~ 13
  سفرهای خارجی نوروز 96 دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12038

  تور باکو نوروز 96 (گروه اول C)

  محدود 7 روزه شنبه 1395/12/28 ~ 04
  11977

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (گروه اول D)

  محدود 7 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 05
  11976

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (گروه اول C)

  محدود 7 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 05
  11059

  تور نپال نوروز 96 (کاتماندو تا چیتوان)

  موجود 9 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 07
  11158

  تور آفریقا - کنیا و تانزانیا نوروز 96 (حیات وحش افریقا)

  موجود 7 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 05
  11057

  تور تاجیکستان نوروز 96 (سفر به سرزمین پارسیان)

  موجود 8 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 06
  11060

  تور نپال نوروز 96 (کاتماندو تا آنارپورنا)

  محدود 14 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 12
  11055

  تور آفریقا - کنیا و تانزانیا نوروز 96 (گرونگرو تا سواحل سفید زنگبار)

  موجود 10 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 08
  10481

  تور برزیل نوروز 96 (ماجراجویی در آمازون و آبشار ایگوآسو)

  محدود 13 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 11
  11052

  تور مالدیو نوروز 96 (گروه اول - مروارید فیروزه‌ای اقیانوس هند)

  محدود 6 روزه دوشنبه 1395/12/30 ~ 05
  11527

  تور کوبا نوروز 96 (گروه دوم)

  محدود 13 روزه دوشنبه 1395/12/30 ~ 12
  11859

  تور کوبا نوروز 96 (گروه سوم)

  محدود 13 روزه پنج شنبه 1396/01/03 ~ 15
  11053

  تور ویتنام کلاسیک نوروز 96 (سایگون تا هالونگ‌بی)

  موجود 8 روزه پنج شنبه 1396/01/03 ~ 10
  11153

  تور مالدیو نوروز 96 (گروه دوم- مروارید فیروزه‌ای اقیانوس هند)

  محدود 6 روزه پنج شنبه 1396/01/03 ~ 08
  11970

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (گروه دوم B)

  موجود 7 روزه جمعه 1396/01/04 ~ 10
  11167

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (گروه دوم A)

  محدود 7 روزه جمعه 1396/01/04 ~ 10
  12034

  تور باکو نوروز 96 (گروه سوم B)

  موجود 7 روزه یکشنبه 1396/01/06 ~ 12
  12065

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (گروه سوم B)

  محدود 7 روزه دوشنبه 1396/01/07 ~ 13
  11800

  تور نخجوان زمینی - اتوبوس VIP (گروه چهارم)

  موجود 4.5 روزه دوشنبه 1396/01/07 ~ 11
  11168

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (گروه سوم A)

  محدود 7 روزه دوشنبه 1396/01/07 ~ 13
  11913

  تور باکو نوروز 96 (گروه اول A)

  تکمیل 7 روزه شنبه 1395/12/28 ~ 04
  10905

  تور کوبا نوروز 96 (گروه اول)

  تکمیل 13 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 11
  11068

  تور بهترین‌های ایندوچاینا نوروز 96 (لائوس، کامبوج، ویتنام)

  تکمیل 12 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 10
  11063

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (گروه اول A)

  تکمیل 7 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 05
  11856

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (گروه اول B)

  تکمیل 7 روزه یکشنبه 1395/12/29 ~ 05
  11916

  تور باکو نوروز 96 (گروه دوم A)

  تکمیل 7 روزه چهارشنبه 1396/01/02 ~ 08
  12035

  تور باکو نوروز 96 (گروه دوم B)

  تکمیل 7 روزه چهارشنبه 1396/01/02 ~ 08
  11917

  تور باکو نوروز 96 (گروه سوم A)

  تکمیل 7 روزه یکشنبه 1396/01/06 ~ 12
  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12060

  تور کویر مصر و گرمه (اتوبوس VIP - کاروانسرای جندق)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1395/12/10 ~ 13
  12046

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1395/12/12 ~ 13
  12051

  تور کویر ورزنه (اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1395/12/12 ~ 13
  سفرهای خارجی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  11793

  تور طبیعت گردی آلاسکا (سرزمین آفتاب نیمه شب)

  موجود 15 روزه سه شنبه 1396/03/30 ~ 13
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12030

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  محدود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/05
  11983

  تور کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/06
  12002

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  محدود 1 روزه جمعه 1395/12/06
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12103

  تور ماسوله (زمستان خاطره‌انگیز)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/12
  12120

  تور تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی (روستای پاده)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/12
  12102

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/12
  12119

  تور حوض سلطان (دریاچه نمک)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/12
  12104

  تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/12
  12121

  تور کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/12
  12099

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/12
  12117

  تور غار یخ مراد (قندیل های یخی)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/12
  12108

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1395/12/12
  12073

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12096

  تور کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12077

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12085

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12076

  تور آثار باستانی کاشان و اویی

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12078

  تور ماسوله (زمستان خاطره‌انگیز)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12095

  تور حوض سلطان (دریاچه نمک)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12092

  تور غار یخ مراد (قندیل های یخی)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12082

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12084

  تور تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی (روستای پاده)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13
  12079

  تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1395/12/13


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  هنوز در سفرم، خیال می‌کنم در آب‌های جهان قایقی است، مرا سفر به کجا می‌برد؟ کجاست جای رسیدن و بی‌خیال نشستن؟ «سهراب سپهری»
  Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.