بار دیگر عضویت دالاهو در مرکز ITOA تمدید شد. توضیحات بیشتر رادرباره‌ی گواهینامه عضویت در ادامه بخوانید.

نویسندگی فقط یک شغل نیست، باید عاشق باشی تا سختی‌های آن را تاب بیاوری. روز نویسنده بر همه نویسندگان مبارک.

پای عسل در میان نیست صحبت از پشه‌های سفید، سفید بالک یا عسلک است. حشره‌های کوچکی که این روز‌ها  بدجوری در هوا ی تهران جولان می‌دهند. سه سالی می‌شود که تهران زیر بال آن‌ها‌ست! تعداد آن‌ها به‌خصوص در خیابان‌های مشجر بیشتر هم هست و بسیاری از شهروندان تهرانی از وضع موجود کلافه شده‌اند.

کاوش‌های باستان شناسی در تپه پوستچی شهر شیراز قدمت این شهر را به ۶۵۰۰ سال پیش رساند. این کاوش‌ها همراه با کشف و شناسایی آثاری از دوره‌های پیش از تاریخ بود. 

سر از پا نمیشناختیم چون قرار بود که استاد آواز ایران، شجریان بزرگ در کشور ارمنستان کنسرت دهد اما ناگهان خبری همه ما را شکه کرد و مطلع شدیم که این برنامه لغو شده است.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10طراحی : همورا
DALAHOO Google+
در انتظار توام، در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد «شمس لنگرودی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.