آموزش کارکنان، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه دالاهو بوده است. به‌همین منظور، «واحد آموزش دالاهو»، به‌صورت منظم اقدام به برگزاری دوره‌های حضوری در زمینه‌های مختلفی همچون کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، فنون تورگردانی و... برای کارکنان خود می‌نماید.

علاوه بر برگزاری دوره‌های مذکور، آزمون‌های الکترونیکی ماهانه‌ای با نگرش خودآموزی و بازآموری کارکنان برگزار می‌شود که نتایج این آزمون‌ها به‌منظور دسترسی کلیه کاربران در این صفحه نمایش داده خواهد شد.

تاریخ آزمون: 1395/01/20 تا 1395/02/20
تاریخ آزمون: 1394/10/13 تا 1394/11/30
تاریخ آزمون: 1394/09/01 تا 1394/09/30
تاریخ آزمون: 1394/08/01 تا 1394/08/30
تاریخ آزمون: 1394/07/01 تا 1394/07/31

1
2
3
4طراحی : همورا
DALAHOO Google+
از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است. «شاملو»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.