تور زنجان‌گردی (معبد اژدها و گنبد سلطانیه)

کد سفر: 11757
1 روزه
جمعه 1395/11/08

بازدید از گنبد سلطانیه (بزرگ‌ترین گنبد خشتی جهان)، معبد اژدها (داش کسن)، بازید از موزه رختشوی‌خانه، کاروانسرای سنگی، موزه مردان نمکی

 

تور زنجان و آذربایجان‌غربی (گروه A-اتوبوسVIP-تخت‌سلیمان تا سلطانیه)

کد سفر: 11319
3 روزه
از یکشنبه 1395/12/29

زنجان، موزه رختشویخانه، موزه مردان نمکی، قلعه بهستان، غار کرفتو، تخت سلیمان (آتشکده آذرگشنسب)، زندان دیو، غار کتله‌خور، گنبد سلطانیه

 

تور زنجان و آذربایجان‌غربی (گروه B-اتوبوسVIP-تخت‌سلیمان تا سلطانیه)

کد سفر: 11700
3 روزه
از سه شنبه 1396/01/01

زنجان، موزه رختشویخانه، موزه مردان نمکی، قلعه بهستان، غار کرفتو، تخت سلیمان (آتشکده آذرگشنسب)، زندان دیو، غار کتله‌خور، گنبد سلطانیه

 

تور زنجان و آذربایجان‌غربی (گروه C-اتوبوسVIP-تخت‌سلیمان تا سلطانیه)

کد سفر: 11701
3 روزه
از پنج شنبه 1396/01/03

زنجان، موزه رختشویخانه، موزه مردان نمکی، قلعه بهستان، غار کرفتو، تخت سلیمان (آتشکده آذرگشنسب)، زندان دیو، غار کتله‌خور، گنبد سلطانیه

 

تور زنجان و آذربایجان‌غربی (گروه D-اتوبوسVIP-تخت‌سلیمان تا سلطانیه)

کد سفر: 11702
3 روزه
از پنج شنبه 1396/01/10

زنجان، موزه رختشویخانه، موزه مردان نمکی، قلعه بهستان، غار کرفتو، تخت سلیمان (آتشکده آذرگشنسب)، زندان دیو، غار کتله‌خور، گنبد سلطانیه

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
در انتظار توام، در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد «شمس لنگرودی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.