کد سفر: 1500
همه روزه

گشت سنندج (ویژه‌ی مسافران سنندج): موزه مردم شناسی سنندج (عمارت آصف)، پارک آبیدر

گشت مریوان (ویژه‌ی مسافران مریوان): دریاچه زریوار، بازار مرزی مریوان

 

تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

تکمیل
کد سفر: 12321
3.5 روزه
از دوشنبه 1396/02/04

رودخانه سیروان، روستای پلکانی هورامان تخت، مقبره پیر شالیار، گردنه ژالانه، مریوان، قایق‌سواری در دریاچه زریوار، فرهنگ اصیل مردمان کرد، موزه کرد (مردم‌شناسی) سنندج، بازدید از قران نگل، دشت شقایق و طبیعت بهاری کردستان

 

 

تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

تکمیل
کد سفر: 12444
3.5 روزه
از سه شنبه 1396/02/05

رودخانه سیروان، روستای پلکانی هورامان تخت، مقبره پیر شالیار، گردنه ژالانه، مریوان، قایق‌سواری در دریاچه زریوار، فرهنگ اصیل مردمان کرد، موزه کرد(مردم‌شناسی) سنندج، بازدید از قران نگل، دشت شقایق و طبیعت بهاری کردستان

 

 

تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

کد سفر: 12445
3.5 روزه
از سه شنبه 1396/02/26

رودخانه سیروان، روستای پلکانی هورامان تخت، مقبره پیر شالیار، گردنه ژالانه، مریوان، قایق‌سواری در دریاچه زریوار، فرهنگ اصیل مردمان کرد، موزه مردم‌شناسی سنندج، دشت شقایق و طبیعت بهاری کردستان

 

 

تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

کد سفر: 12446
3.5 روزه
از چهارشنبه 1396/03/10

رودخانه سیروان، روستای پلکانی هورامان تخت، مقبره پیر شالیار، گردنه ژالانه، مریوان، قایق‌سواری در دریاچه زریوار، فرهنگ اصیل مردمان کرد، موزه مردم‌شناسی سنندج، دشت شقایق و طبیعت بهاری کردستان

 

 

تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

کد سفر: 12447
3.5 روزه
از پنج شنبه 1396/03/11

رودخانه سیروان، روستای پلکانی هورامان تخت، مقبره پیر شالیار، گردنه ژالانه، مریوان، قایق‌سواری در دریاچه زریوار، فرهنگ اصیل مردمان کرد، موزه مردم‌شناسی سنندج، دشت شقایق و طبیعت بهاری کردستان

 

 

تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

کد سفر: 12448
3.5 روزه
از جمعه 1396/03/12

رودخانه سیروان، روستای پلکانی هورامان تخت، مقبره پیر شالیار، گردنه ژالانه، مریوان، قایق‌سواری در دریاچه زریوار، فرهنگ اصیل مردمان کرد، موزه مردم‌شناسی سنندج، دشت شقایق و طبیعت بهاری کردستان

 

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
اگر بنا باشد کسی از ما بماند، همان به که تو بمانی ... «محمود دولت آبادی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.