تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

تکمیل
کد سفر: 12434
3 روزه
از پنج شنبه 1396/03/11

 آبشار آب سفید الیگودرز، آبشار بیشه، آبشار گریت و سرکانه، قلعه فلک الافلاک و موزه مردم شناسی، دریاچه کیو، گرداب سنگی،‌ مناره آجری، پل شکسته شاپوری،  آبشار نوژیان 

تور دریاچه گهر تا دره نی‌گاه (اتوبوس VIP - فیروزه زاگرس)

محدود
کد سفر: 12322
3.5 روزه
از پنج شنبه 1396/03/11

کوهپیمایی در دامنه های اشترانکوه، دیدار از دریاچه کوهستانی گهر، بازدید از  جنگل‏ بید، تجربه کمپینگ در ساحل دریاچه گهر بزرگ، پیمایش بخشی از دره نی گاه(اختیاری)، بازدید از دریاچه گهر کوچک، دورنمای قلل اشتران کوه

 

تور دریاچه گهر تا دره نی‌گاه (اتوبوس VIP - فیروزه زاگرس)

کد سفر: 12955
3.5 روزه
از شنبه 1396/04/03

کوهپیمایی در دامنه های اشترانکوه، دیدار از دریاچه کوهستانی گهر، بازدید از  جنگل‏ بید، تجربه کمپینگ در ساحل دریاچه گهر بزرگ، پیمایش بخشی از دره نی گاه(اختیاری)، بازدید از دریاچه گهر کوچک، دورنمای قلل اشتران کوه

 
کد سفر: 13120
2.5 روزه
از یکشنبه 1396/04/04

پیمایش بخشی از تنگه شیرز (گرند کنیون ایران)، بازدید از آبشار پلکانی تنگه پیازه

 

تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

کد سفر: 12927
3 روزه
از یکشنبه 1396/04/04

 آبشار آب سفید الیگودرز، آبشار بیشه، آبشار گریت و سرکانه، قلعه فلک الافلاک و موزه مردم شناسی، دریاچه کیو، گرداب سنگی،‌ مناره آجری، پل شکسته شاپوری،  آبشار نوژیان 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
بازگشته ام از سفر، سفر از من بر نمیگردد. «شمس لنگرودی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.