تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

تکمیل
کد سفر: 13285
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/08
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 13247
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/08
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

محدود
کد سفر: 13310
1 روزه
جمعه 1396/04/09
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 13300
1 روزه
جمعه 1396/04/09
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

محدود
کد سفر: 13298
1 روزه
جمعه 1396/04/09
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

کد سفر: 13461
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 13460
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/15

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

کد سفر: 13456
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/15

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 13454
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/15

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

کد سفر: 13451
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/15

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج (پدر شعر نوین ایران)، گشت در روستای کلاک، دورنمای قله آزادکوه، پیاده‌روی در باغات کلاک و دامنه آزادکوه (شاهزاده کج گردن)

 
کد سفر: 13448
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 
کد سفر: 13447
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/15

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 13446
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 13445
1 روزه
پنج شنبه 1396/04/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

کد سفر: 13375
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/15

پیاده‌روی در جنگل‌های لفور، لذت اقامت در کلبه‌های سنتی جنگل‌های شمال، بازدید از آبشار رفیع آنجلیکا، آبشارهای ترز

 
کد سفر: 13368
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/15

چشمه باداب سورت، دریاچه الندان، پیاده‌روی در جنگل‌های کیاسر، دریاچه زیبای چورت، دریاچه سلیمان تنگه

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 13444
1 روزه
جمعه 1396/04/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 13443
1 روزه
جمعه 1396/04/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 
کد سفر: 13442
1 روزه
جمعه 1396/04/16

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 
کد سفر: 13441
1 روزه
جمعه 1396/04/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

کد سفر: 13437
1 روزه
جمعه 1396/04/16

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج (پدر شعر نوین ایران)، گشت در روستای کلاک، دورنمای قله آزادکوه، پیاده‌روی در باغات کلاک و دامنه آزادکوه (شاهزاده کج گردن)

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 13433
1 روزه
جمعه 1396/04/16

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

کد سفر: 13431
1 روزه
جمعه 1396/04/16

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 13426
1 روزه
جمعه 1396/04/16

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

کد سفر: 13425
1 روزه
جمعه 1396/04/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 

تور دشت دریاسر و آبشار سیاسرت (دامنه های سبز سیالان)

کد سفر: 13385
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/22

جنگل‌های دو هزار، جنگل‌پیمایی از اسل محله تا دشت دریاسر، آبشار سیاسرت، جنگل‌های دالخانی (جنت رودبار)، قلعه مارکوه

 
کد سفر: 13384
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/22
جنگل‌پیمایی در منطقه هزارجریب، بازدید از آبشار پلکانی اسپه او، آبشار سمبی، هیجان رودخانه‌نوردی در رودخانه نکارود
 

تور آبشار گزو تا آلاشت (اتوبوس VIP-ارتفاع سبز)

کد سفر: 13381
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/22

آبشار گزو، دریاچه البرز (لفور)، پیاده‌روی در جنگل‌های شیرگاه، روستای آلاشت (زادگاه رضاخان)، رصدخانه آلاشت، پیاده‌روی تا تنگ و آبشار دراسله

 

تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

کد سفر: 13380
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/22

پیاده‌روی در جنگل‌های لفور، لذت اقامت در کلبه‌های سنتی جنگل‌های شمال، بازدید از آبشار رفیع آنجلیکا، آبشارهای ترز

 

تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

کد سفر: 13377
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/22

پیاده‌روی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشار آهکی، لذت اقامت در کلبه‌های سنتی جنگل‌های شمال، پیاده روی تا چشمه اسکلیم در جنگل‌های هیرکانی، دریاچه سد البرز لفور

 
کد سفر: 13369
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/22

چشمه باداب سورت، دریاچه الندان، پیاده‌روی در جنگل‌های کیاسر، دریاچه زیبای چورت، دریاچه سلیمان تنگه

 
کد سفر: 13416
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/29

لذت گشت و پیمایش بخشی از غار آبی دانیال، استلاگمیت و استلاگتیت‌های درون غار، گشت در جنگل‌های کجور، دریاچه جنگلی فراخین، گشت در روستای کندلوس

 
کد سفر: 13405
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/29
جنگل‌پیمایی در منطقه هزارجریب، بازدید از آبشار پلکانی اسپه او، آبشار سمبی، هیجان رودخانه‌نوردی در رودخانه نکارود
 

تور جنگل مازیچال (طبیعت کلاردشت)

کد سفر: 13390
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/29

جنگل‌پیمایی در شورزمین، هزارچشمه و جنگل‌های زیبای منطقه مازیچال و کلاردشت، احتمال مشاهده اقیانوس ابر

 

تور دشت دریاسر و آبشار سیاسرت (دامنه های سبز سیالان)

کد سفر: 13386
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/29

جنگل‌های دو هزار، جنگل‌پیمایی از اسل محله تا دشت دریاسر، آبشار سیاسرت، جنگل‌های دالخانی (جنت رودبار)، قلعه مارکوه

 

تور آبشار گزو تا آلاشت (اتوبوس VIP-ارتفاع سبز)

کد سفر: 13382
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/29

آبشار گزو، دریاچه البرز (لفور)، پیاده‌روی در جنگل‌های شیرگاه، روستای آلاشت (زادگاه رضاخان)، رصدخانه آلاشت، پیاده‌روی تا تنگ و آبشار دراسله

 

تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

کد سفر: 13378
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/29

پیاده‌روی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشار آهکی، لذت اقامت در کلبه‌های سنتی جنگل‌های شمال، پیاده روی تا چشمه اسکلیم در جنگل‌های هیرکانی، دریاچه سد البرز لفور

 

تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

کد سفر: 13376
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/29

پیاده‌روی در جنگل‌های لفور، لذت اقامت در کلبه‌های سنتی جنگل‌های شمال، بازدید از آبشار رفیع آنجلیکا، آبشارهای ترز

 
کد سفر: 13370
2 روزه
از پنج شنبه 1396/04/29

چشمه باداب سورت، دریاچه الندان، پیاده‌روی در جنگل‌های کیاسر، دریاچه زیبای چورت، دریاچه سلیمان تنگه

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
جان هر زنده دلی زنده به جان دگر است. «خواجوی کرمانی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.