تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

محدود
کد سفر: 11580
1 روزه
پنج شنبه 1395/10/30

دیدار از غار زیبای چال نخجیر، استلاگمیت و استلاگتیت‌های غار، معبد سلوکی خورهه، چهارطاقی نیاسر

 

تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

کد سفر: 11785
1 روزه
پنج شنبه 1395/11/07

دیدار از غار زیبای چال نخجیر، استلاگمیت و استلاگتیت‌های غار، معبد سلوکی خورهه، چهارطاقی نیاسر

 

تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

کد سفر: 11759
1 روزه
جمعه 1395/11/08

دیدار از غار زیبای چال نخجیر، استلاگمیت و استلاگتیت‌های غار، معبد سلوکی خورهه، چهارطاقی نیاسر

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
در انتظار توام، در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد «شمس لنگرودی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.