تور غار یخ مراد (قندیل های یخی)

کد سفر: 11772
1 روزه
پنج شنبه 1395/11/07

کوه پیمایی سبک در دامنه‌های برفی روستای آزادبر، غار نوردی در تاریکی مطلق، قندیل های یخی غار یخ مراد

 

تور غار یخ مراد (قندیل های یخی)

کد سفر: 11746
1 روزه
جمعه 1395/11/08

کوه پیمایی سبک در دامنه‌های برفی روستای آزادبر، غار نوردی در تاریکی مطلق، قندیل های یخی غار یخ مراد

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
در انتظار توام، در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد «شمس لنگرودی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.