تور جنگل ابر تا آبشار مجن (اتوبوس VIP - سرزمین ابرها)

کد سفر: 10544
2.5 روزه
از چهارشنبه 1395/08/12

بازدید از مقبره بایزید بسطامی، برج غازانه (کاشانه)، جنگل‌پیمایی در مسیر آبشار آلوچال، آبشار مجن، پیاده‌روی در دریای ابر جنگل‌های هیرکانی (تشکیل پدیده ابر در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد.) 

 

تور ریگ زرین (VIP-سافاری در کویر طلایی)

کد سفر: 10534
2.5 روزه
از چهارشنبه 1395/08/12

بافت تاریخی خرانق، عبادتگاه زرتشتیان (پیر سبز چک چک)، منارجنبان خرانق، خانه خالومیرزای عقدا، کاروانسرای خرانق، تپه‌های شنی ریگ زرین، تجربه دورهم نشینی در دل کویر، هیجان‌سواری با ماشین‌های آفروود

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 10753
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور غار رودافشان (زندگی در کسوف)

کد سفر: 10752
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

کوه‌پیمایی سبک تا دهانه غار، بازدید از غار رودافشان، استلاگمیت و استلاگتیت‌های درون غار

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 10751
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

کد سفر: 10750
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

پیاده‌روی در مسیر باغات روستای هرانده تا روستای خمده، رودخانه نم‌رود، پیمایش بخشی از غار بورنیک (پیمایش غار اختیاری)، استلاگتیت و استلاگمیت‌های درون غار

 

تور نوا تا دشت آزو (دامنه های قله پاشوره)

کد سفر: 10749
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

کوه‌پیمایی از کوچه باغ‌های روستای نوا تا دشت آزو، بهترین دورنمای قله دماوند، دامنه‌های قله پاشوره

 
کد سفر: 10748
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

پیاده روی از میان باغات روستای شهرستانک، دیدار از شکارگاه ناصری و دامنه‌های قله قلعه دختر، چشمه گل کیله(اختیاری)

 
کد سفر: 10747
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13
کوه‌پپمایی سبک از روستای آهار تا آبشار شکرآب و امامزاده ابراهیم، مناظر پاییزی باغات آهار، دورنمای قله توچال
 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 10746
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

پیاده‌روی در جنگل‌های سرسبز نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 10744
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 10734
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 
کد سفر: 10733
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

کد سفر: 10732
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

محدود
کد سفر: 10730
1 روزه
پنج شنبه 1395/08/13

جنگل‌پیمایی پاییزه در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 
کد سفر: 10557
2 روزه
از پنج شنبه 1395/08/13

چشمه باداب سورت، دریاچه‌ی الندان، پیاده‌روی در جنگل‌های کیاسر، دریاچه زیبای چورت

 

تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

کد سفر: 10548
2 روزه
از پنج شنبه 1395/08/13

جنگل‌پیمایی در منطقه ییلاقی اولسبلنگاه، دشت و مراتع آلاله‌پشت (محل کشته شدن میرزا کوچک خان)، پیاده‌روی در ارتفاعات ماسال

 

تور غار رودافشان (زندگی در کسوف)

کد سفر: 10729
1 روزه
جمعه 1395/08/14

کوه‌پیمایی سبک تا دهانه غار، بازدید از غار رودافشان، استلاگمیت و استلاگتیت‌های درون غار

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 10728
1 روزه
جمعه 1395/08/14

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

کد سفر: 10727
1 روزه
جمعه 1395/08/14

پیاده‌روی در مسیر باغات روستای هرانده تا روستای خمده، رودخانه نم‌رود، پیمایش بخشی از غار بورنیک (پیمایش غار اختیاری)، استلاگتیت و استلاگمیت‌های درون غار

 

تور نوا تا دشت آزو (دامنه های قله پاشوره)

کد سفر: 10726
1 روزه
جمعه 1395/08/14

کوه‌پیمایی از کوچه باغ‌های روستای نوا تا دشت آزو، بهترین دورنمای قله دماوند، دامنه‌های قله پاشوره

 
کد سفر: 10725
1 روزه
جمعه 1395/08/14

پیاده روی از میان باغات روستای شهرستانک، دیدار از شکارگاه ناصری و دامنه‌های قله قلعه دختر، چشمه گل کیله(اختیاری)

 
کد سفر: 10724
1 روزه
جمعه 1395/08/14
کوه‌پپمایی سبک از روستای آهار تا آبشار شکرآب و امامزاده ابراهیم، مناظر پاییزی باغات آهار، دورنمای قله توچال
 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 10723
1 روزه
جمعه 1395/08/14

پیاده‌روی در جنگل‌های سرسبز نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 10721
1 روزه
جمعه 1395/08/14

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 10711
1 روزه
جمعه 1395/08/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 
کد سفر: 10710
1 روزه
جمعه 1395/08/14

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

محدود
کد سفر: 10709
1 روزه
جمعه 1395/08/14

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 10706
1 روزه
جمعه 1395/08/14

جنگل‌پیمایی پاییزه در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 10703
1 روزه
جمعه 1395/08/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور تالاب عشق آباد (پرنده نگری)

کد سفر: 10702
1 روزه
جمعه 1395/08/14
تالاب عشق‌آباد، پرنده‌نگردی در تالاب، سنگ‌نگاره چشمه‌علی، برج طغرل
 

تور آبشار گزو تا آلاشت (اتوبوس VIP-ارتفاع سبز)

کد سفر: 10562
2 روزه
از پنج شنبه 1395/08/20

آبشار گزو، دریاچه البرز (لفور)، پیاده‌روی در جنگل‌های شیرگاه، روستای آلاشت (زادگاه رضاخان)، رصدخانه آلاشت، پیاده‌روی تا تنگ و آبشار دراسله

 
کد سفر: 10558
2 روزه
از پنج شنبه 1395/08/20

چشمه باداب سورت، دریاچه‌ی الندان، پیاده‌روی در جنگل‌های کیاسر، دریاچه زیبای چورت

 

تور خوزستان (اتوبوس VIP - زیگورات تا مضیف)

محدود
کد سفر: 10583
3.5 روزه
از چهارشنبه 1395/08/26

قلعه دمورگان، کاخ آپادانا، موزه شوش، موزه و محوطه تاریخی هفت تپه، مقبره تپتی آخار، زیگورات چغازنبیل، جنگل و تپه های شنی ام الدبس، شرکت در مراسم پذیرایی با قهوه عربی، بازدید از مضیف عربی، خانه مرعشی‌های شوشتر، مجموعه آبشارهای شوشتر (سیکا)، قلعه سلاسل، نهر داریون، بند میزان

 

تور کویر مصر و گرمه (گروه اول) (اتوبوس VIP-هتل یه‌تا بیاضه)

کد سفر: 10541
3.5 روزه
از چهارشنبه 1395/08/26

پلی‌گون‌های دریاچه نمک، کویر مصر، تپه‌های شن روان، شترسواری در کویر، چال سلکنون، شب‌نشینی در کویر و آشنایی با آسمان شب، قلعه و بافت قدیمی بیاضیه، نخلستان‌های روستای گرمه، مسجد جامع نائین، موزه مردم شناسی و بافت قدیم انارک

 

تور خلخال تا اسالم (اتوبوس VIP - شیب و نشیب)

کد سفر: 10539
3.5 روزه
از چهارشنبه 1395/08/26

ییلاقات جنگلهای خلخال تا اسالم، روستای ییلاقی سه ناو، کلبه های عشایری طالش، سرو هرزویل

 

تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

کد سفر: 10575
2 روزه
از پنج شنبه 1395/08/27

پیاده‌روی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشار آهکی، لذت اقامت در کلبه‌های سنتی جنگل‌های شمال، پیاده روی تا چشمه اسکلیم در جنگل‌های هیرکانی، دریاچه سد البرز لفور

 
کد سفر: 10559
2 روزه
از پنج شنبه 1395/08/27

چشمه باداب سورت، دریاچه‌ی الندان، پیاده‌روی در جنگل‌های کیاسر، دریاچه زیبای چورت

 

تور قلعه بالا تا توران زمین (اتوبوس VIP - ماه روی بام‌های ده)

کد سفر: 10555
2.5 روزه
از پنج شنبه 1395/08/27

روستای پلکانی قلعه بالا، کوچه باغهای قلعه بالا، بازدید از تپه‌های شنی رضاآباد، رودخانه کال شور، رصد ستارگان، آشنایی با صنایع دستی ایل چوداری

 

تور دشت دریاسر تا جنگل دالخانی (دامنه های سبز سیالان)

کد سفر: 10552
2 روزه
از پنج شنبه 1395/08/27

جنگل‌های دو هزار، جنگل‌پیمایی از اسل محله تا دشت دریاسر، آبشار سیاسرت، جنگل‌های دالخانی (جنت رودبار)، قلعه مارکوه

 

تور جنگل ابر تا آبشار مجن (اتوبوس VIP - سرزمین ابرها)

کد سفر: 10545
2.5 روزه
از پنج شنبه 1395/08/27

بازدید از مقبره بایزید بسطامی، برج غازانه (کاشانه)، جنگل‌پیمایی در مسیر آبشار آلوچال، آبشار مجن، پیاده‌روی در دریای ابر جنگل‌های هیرکانی (تشکیل پدیده ابر در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد.) 

 

تور ییلاق جهان‌نما (اتوبوس VIP - برج رادکان تا تخت میرزا)

کد سفر: 10542
2.5 روزه
از پنج شنبه 1395/08/27

جنگل‌پیمایی در منطقه حفاظت شده جهان‌نما، اقامت در روستای ییلاقی جهان‌نما، جنگل‌های درازنو، پدیده اقیانوس ابر، برج تاریخی رادکان، تجربه اقامت در کلبه‌های محلی

 

تور ریگ زرین (VIP-سافاری در کویر طلایی)

کد سفر: 10535
2.5 روزه
از پنج شنبه 1395/08/27

بافت تاریخی خرانق، عبادتگاه زرتشتیان (پیر سبز چک چک)، منارجنبان خرانق، خانه خالومیرزای عقدا، کاروانسرای خرانق، تپه‌های شنی ریگ زرین، تجربه دورهم نشینی در دل کویر، هیجان‌سواری با ماشین‌های آفروود

 

تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP - گردنه حیران)

کد سفر: 10532
2.5 روزه
از پنج شنبه 1395/08/27
جنگل‌پیمایی در ارتفاعات گردنه حیران، جنگل‌های گیلده تا چشمه علی داشی، آبشار زمرد حویق
 

تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

کد سفر: 10576
2 روزه
از جمعه 1395/08/28

پیاده‌روی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشار آهکی، لذت اقامت در کلبه‌های سنتی جنگل‌های شمال، پیاده روی تا چشمه اسکلیم در جنگل‌های هیرکانی، دریاچه سد البرز لفور

 
کد سفر: 10560
2 روزه
از جمعه 1395/08/28

چشمه باداب سورت، دریاچه‌ی الندان، پیاده‌روی در جنگل‌های کیاسر، دریاچه زیبای چورت

 

تور دشت دریاسر تا جنگل دالخانی (دامنه های سبز سیالان)

کد سفر: 10553
2 روزه
از جمعه 1395/08/28

جنگل‌های دو هزار، جنگل‌پیمایی از اسل محله تا دشت دریاسر، آبشار سیاسرت، جنگل‌های دالخانی (جنت رودبار)، قلعه مارکوه

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
آسوده خاطرم که تو در خاطر منی ، گر تاج می‌فرستی و گر تیغ می‌زنی «سعدی »
Copyright © 2016 Dalahoo. All rights reserved.