تور جنگل الیمستان (خواب زیبای جنگل)

کد سفر: 8364
1 روزه
پنج شنبه 1394/11/29

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 8363
1 روزه
پنج شنبه 1394/11/29
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 
کد سفر: 8360
1 روزه
پنج شنبه 1394/11/29
پیاده‌روی در تپه‌های سرخ رنگ مریخی، بازدید از معدن و تونل نمکی، بازدید از عارضه‌های طبیعی تپه نمکی، بافت قدیمی روستای پاده (قلعه، حمام و یخدان)
 

تور تالاب میانکاله و دشت ناز (بهشت پرندگان ایران)

کد سفر: 8136
2 روزه
از پنج شنبه 1394/11/29

تالاب میانکاله، بازدید از پرندگان مهاجر همراه با مربی مجرب، دشت ناز ساری، بازدید از گوزن زرد ایرانی، مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر

 

تور غار یخ مراد (قندیل های یخی)

کد سفر: 8385
1 روزه
جمعه 1394/11/30

کوه پیمایی سبک در دامنه‌های برفی روستای آزادبر، غار نوردی در تاریکی مطلق،قندیل های یخی غار یخ مراد، برف بازی در دامنه های غار

 
کد سفر: 8384
1 روزه
جمعه 1394/11/30

کوه پیمایی زمستانی از روستای خور تا آبشار یخی خور، دورنمای قله پهنه سار، هیجان برف گشت

 

تور جنگل الیمستان (خواب زیبای جنگل)

کد سفر: 8383
1 روزه
جمعه 1394/11/30

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور تالاب عشق آباد (پرنده نگری)

کد سفر: 8381
1 روزه
جمعه 1394/11/30
تالاب عشق‌آباد، پرنده‌نگردی در تالاب، میل ری (آتشکده شهر ری)، سنگ‌نگاره چشمه‌علی، برج طغرل
 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 8379
1 روزه
جمعه 1394/11/30

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 

تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

کد سفر: 8377
1 روزه
جمعه 1394/11/30

پیاده‌روی در مسیر باغات روستای هرانده تا روستای خمده، رودخانه نم‌رود، پیمایش بخشی از غار بورنیک (پیمایش غار اختیاری)، استلاگتیت و استلاگمیت‌های درون غار

 
کد سفر: 8374
1 روزه
جمعه 1394/11/30
پیاده‌روی در تپه‌های سرخ رنگ مریخی، بازدید از معدن و تونل نمکی، بازدید از عارضه‌های طبیعی تپه نمکی، بافت قدیمی روستای پاده (قلعه، حمام و یخدان)
 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 8373
1 روزه
جمعه 1394/11/30
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 
کد سفر: 8369
1 روزه
جمعه 1394/11/30

بازدید از پارک ملی خجیر شامل باغ‌شاه، باغ‌انگوری و...، آشنایی با حیات وحش پارک همراه با استاد متخصص، عکاسی طبیعت، بازدید از پرندگان مهاجر دریاچه ماملو

 
کد سفر: 8368
1 روزه
جمعه 1394/11/30

کوه پیمایی زمستانه از میان باغات برفی سنگان، دیدار از آبشار یخ زده سنگان، دورنمای قله پهنه سار

 

تور غار رودافشان (زندگی در کسوف)

کد سفر: 8367
1 روزه
جمعه 1394/11/30

کوه‌پیمایی سبک تا دهانه غار، بازدید از غار رودافشان، استلاگمیت و استلاگتیت‌های درون غار

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 8365
1 روزه
جمعه 1394/11/30
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 
کد سفر: 8401
1 روزه
پنج شنبه 1394/12/06
پیاده‌روی در تپه‌های سرخ رنگ مریخی، بازدید از معدن و تونل نمکی، بازدید از عارضه‌های طبیعی تپه نمکی، بافت قدیمی روستای پاده (قلعه، حمام و یخدان)
 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 8398
1 روزه
پنج شنبه 1394/12/06
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل الیمستان (خواب زیبای جنگل)

کد سفر: 8397
1 روزه
پنج شنبه 1394/12/06

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور تالاب میانکاله و دشت ناز (بهشت پرندگان ایران)

کد سفر: 8296
2 روزه
از پنج شنبه 1394/12/06

تالاب میانکاله، بازدید از پرندگان مهاجر همراه با مربی مجرب، دشت ناز ساری، بازدید از گوزن زرد ایرانی، مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 8423
1 روزه
جمعه 1394/12/07
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور غار رودافشان (زندگی در کسوف)

کد سفر: 8421
1 روزه
جمعه 1394/12/07

کوه‌پیمایی سبک تا دهانه غار، بازدید از غار رودافشان، استلاگمیت و استلاگتیت‌های درون غار

 
کد سفر: 8420
1 روزه
جمعه 1394/12/07

کوه پیمایی زمستانه از میان باغات برفی سنگان، دیدار از آبشار یخ زده سنگان، دورنمای قله پهنه سار

 
کد سفر: 8419
1 روزه
جمعه 1394/12/07

بازدید از پارک ملی خجیر شامل باغ‌شاه، باغ‌انگوری و...، آشنایی با حیات وحش پارک همراه با استاد متخصص، عکاسی طبیعت، بازدید از پرندگان مهاجر دریاچه ماملو

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 8415
1 روزه
جمعه 1394/12/07
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 
کد سفر: 8414
1 روزه
جمعه 1394/12/07
پیاده‌روی در تپه‌های سرخ رنگ مریخی، بازدید از معدن و تونل نمکی، بازدید از عارضه‌های طبیعی تپه نمکی، بافت قدیمی روستای پاده (قلعه، حمام و یخدان)
 

تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

کد سفر: 8411
1 روزه
جمعه 1394/12/07

پیاده‌روی در مسیر باغات روستای هرانده تا روستای خمده، رودخانه نم‌رود، پیمایش بخشی از غار بورنیک (پیمایش غار اختیاری)، استلاگتیت و استلاگمیت‌های درون غار

 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 8409
1 روزه
جمعه 1394/12/07

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 

تور تالاب عشق آباد (پرنده نگری)

کد سفر: 8407
1 روزه
جمعه 1394/12/07
تالاب عشق‌آباد، پرنده‌نگردی در تالاب، میل ری (آتشکده شهر ری)، سنگ‌نگاره چشمه‌علی، برج طغرل
 

تور جنگل الیمستان (خواب زیبای جنگل)

کد سفر: 8405
1 روزه
جمعه 1394/12/07

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
کد سفر: 8404
1 روزه
جمعه 1394/12/07

کوه پیمایی زمستانی از روستای خور تا آبشار یخی خور، دورنمای قله پهنه سار، هیجان برف گشت

 

تور غار یخ مراد (قندیل های یخی)

کد سفر: 8403
1 روزه
جمعه 1394/12/07

کوه پیمایی سبک در دامنه‌های برفی روستای آزادبر، غار نوردی در تاریکی مطلق،قندیل های یخی غار یخ مراد، برف بازی در دامنه های غار

 

تور آبشار شوی تا سد دز (به روشنایی آب)

کد سفر: 8051
4.5 روزه
از چهارشنبه 1394/12/19

قایق سواری در سد دز، قلعه شاداب، جزیره گرعبده، بازدید از آبشار شوی، پیاده روی در جنگل های بلوط زاگرس، پیمایش بخشی از کول خرسان، بازدید از آبشار بیشه و آبشارهای سرکانه (گریت)

 

تور تالاب میانکاله و دشت ناز (بهشت پرندگان ایران)

کد سفر: 8298
2 روزه
از پنج شنبه 1394/12/20

تالاب میانکاله، بازدید از پرندگان مهاجر همراه با مربی مجرب، دشت ناز ساری، بازدید از گوزن زرد ایرانی، مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر

 

تور ریگ زرین VIP (سافاری در کویر طلایی)

کد سفر: 8093
2.5 روزه
از جمعه 1394/12/21

بافت تاریخی خرانق، عبادتگاه زرتشتیان (پیر سبز چک چک)، منارجنبان خرانق، خانه خالومیرزای عقدا، کاروانسرای خرانق، تپه‌های شنی ریگ زرین، تجربه دورهم نشینی در دل کویر، هیجان‌سواری با ماشین‌های آفروود

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
مهم خنده‌های توست. تو به اضافه دانه‌های برف‌
Copyright © 2016 Dalahoo. All rights reserved.