کد سفر: 12242
1 روزه
شنبه 1396/01/05

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

تکمیل
کد سفر: 12212
1 روزه
شنبه 1396/01/05

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

محدود
کد سفر: 12213
1 روزه
دوشنبه 1396/01/07

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 
کد سفر: 12245
1 روزه
سه شنبه 1396/01/08

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

کد سفر: 12214
1 روزه
چهارشنبه 1396/01/09

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 
کد سفر: 12247
1 روزه
پنج شنبه 1396/01/10

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

محدود
کد سفر: 12217
1 روزه
پنج شنبه 1396/01/10

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

کد سفر: 12215
1 روزه
جمعه 1396/01/11

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
لبان فراموشی به خنده باز خواهدشد، آری بی‌گاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد «احمد شاملو»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.