تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
60 هزار تومان تخفیف!

همسفرانی که در این جشنواره شرکت کنند می‌توانند تا 10 روز قبل از اجرا، تور خود را کنسل و بدون هیچ گونه جریمه‌ای وجه خود را دریافت کنند.
چطور در این جشنواره شرکت کنم؟
تخفیفات: 2 هزار تومان به ازای هر روز سابقه سفر
چه تورهایی: تورهای چند روزه گروهی داخلی، از 30 مهر تا 4 آبان
فرصت شرکت در جشنواره: تا 6 مهر
شرایط پرداخت: پرداخت حداقل 50 درصد قیمت تور زمان ثبت‌نام، تسویه تا یک هفته قبل از اجرا