تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000

همسفرانی که در این جشنواره شرکت کنند می‌توانند تا 10 روز قبل از اجرا، تور خود را کنسل و بدون هیچ گونه جریمه‌ای وجه خود را دریافت کنند.
چطور در این جشنواره شرکت کنم؟
تخفیفات:
چه تورهایی: تورهای چند روزه گروهی داخلی از 10 تا 16 آبان
فرصت شرکت در جشنواره: تا 13 مهر
شرایط پرداخت: پرداخت تمام یا 50 درصد از قیمت تور زمان ثبت نام (خرید آنلاین) - تسویه تا یک هفته قبل از اجرا