021 4166 3000

چطور در این جشنواره شرکت کنم؟
تخفیفات: امروز 1 درصد تخفیف. هر روز دیرتر، 1 درصد تخفیف کمتر!
چه تورهایی: داخلی گروهی چند روزه 17 تا 22 بهمن (تعطیلات بهمن ماه)
فرصت شرکت در جشنواره: تا 29 دی‌ماه (0 روز باقی مانده)
شرایط پرداخت: پرداخت کامل یا 50 درصدی آنلاین و تسویه تا پایان جشنواره