تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000

چطور در این جشنواره شرکت کنم؟
تخفیفات: امروز هزار تومان تخفیف، هرروز دیرتر، 2 هزار تومان کمتر!
چه تورهایی: گروهی داخلی از 12 تا 14 تیرماه
فرصت شرکت در جشنواره: تا 24 خرداد
شرایط پرداخت: پرداخت کامل آنلاین یا 50 درصد و تسویه تا قبل از اجرای تور