فرم تقاضای استخدام در دالاهو  
نام *
نام خانوادگی *
تاریخ تولد *
محل تولد *
جنسیت *
مرد زن

وضعیت نظام وظیفه *
وضعیت تاهل *
مجرد متاهل
تعداد فرزندان *
تلفن همراه *
آدرس ایمیل *
آدرس و تلفن محل سکونت *
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
معدل
سال شروع تحصیل
سال فارغ‌التحصیلی
سایر رشته‌های تحصیلی
زبانی که بیشترین تسلط را دارید
میزان تسلط
سایر زبان‌های خارجی
میزان تسلط خود بر نرم‌افزارهای زیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سایر مهارت‌ها
مشخصات دوره‌های آموزشی گذرانده شده (از قبیل تورلیدری، مدیریت فنی، نرم‌افزار و...)
سوابق شغلی خود را از جدید به قدیم ذکر کنید (نام محل کار، سمت، مدت فعالیت، علت قطع همکاری)
آیا به شرکت دیگری تعهد کاری دارید؟
از چه زمانی آمادگی شروع به کار دارید؟
میزان حقوق درخواستی شما (تومان)
در صورتی که محکومیت کیفری داشته‌اید، شرح دهید
در صورتی که بیماری خاصی دارید، شرح دهید
نحوه آشنایی خود با دالاهو را شرح دهید. در صورتی که دارای معرف هستید، نام وی را ذکر کنید.
اگر مایلید اطلاعات دیگری را با ما در میان بگذارید، اینجا بنویسید
آیا دارای کارت راهنمای گردشگری هستید؟ *
در صورتی که مایل هستید رزومه خود را از طریق dalahoo.job@gmail.com برای ما ارسال کنید.

رزومه خود را ارسال خواهم نمود.
-->