021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای نوروز 98
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای نوروز 98 در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ایندوچاینا
لائوس، کامبوج، ویتنام موجود 11 روزه 1397/12/29 ~ 10
بهترین‌های ترکیه
کاپادوکیه تا افسوس موجود 11 روزه 1397/12/29 ~ 10
تونس
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 1397/12/29 ~ 06
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 1398/01/02 ~ 08
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 1398/01/08 ~ 14
ویتنام
سایگون تا هالونگ‌بی موجود 7 روزه 1397/12/29 ~ 06
کوبا
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 1397/12/29 ~ 10
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 1398/01/02 ~ 12

برنامه‌های خاص: تورهای نوروز 98 در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
کاپادوکیه تا افسوس موجود 11 روزه 1397/12/29 ~ 10
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 1397/12/29 ~ 06
لائوس، کامبوج، ویتنام موجود 11 روزه 1397/12/29 ~ 10
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 1397/12/29 ~ 10
سایگون تا هالونگ‌بی موجود 7 روزه 1397/12/29 ~ 06
ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) موجود 12 روزه 1397/12/29 ~ 11
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 1398/01/02 ~ 08
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 1398/01/02 ~ 12
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 1398/01/08 ~ 14

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای نوروز 98
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
25
26
27
28
29
فروردین
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

کاپادوکیه تا افسوس بهترین‌های ترکیه

سفر 11 روزه از 1397/12/29 - از 700 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 1397/12/29 - 870 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

لائوس، کامبوج، ویتنام ایندوچاینا

سفر 11 روزه از 1397/12/29 - از 2,150 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب کوبا

سفر 11 روزه از 1397/12/29 - از 1,950 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سایگون تا هالونگ‌بی ویتنام

سفر 7 روزه از 1397/12/29 - از 950 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) برزیل

سفر 12 روزه از 1397/12/29 - 2,950 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 1398/01/02 - 870 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب کوبا

سفر 11 روزه از 1398/01/02 - از 1,950 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 1398/01/08 - 870 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!