تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای نوروز ۱۴۰۰
40 رای شما هم امتیاز بدهید!
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای نوروز ۱۴۰۰ در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
بهترین‌های ترکیه نوروز 1400
هوایی، کاپادوکیه تا افسوس موجود 10 روزه 1399/12/29 ~ 08
هوایی، کاپادوکیه تا افسوس موجود 10 روزه 1400/01/04 ~ 13
نپال نوروز 1400
کاتماندو تا آنارپورنا موجود 12 روزه 1400/01/01 ~ 12
کاپادوکیه، قونیه و آنکارا
سفری به قلب آناتولی - هوایی موجود 5 روزه 1399/12/29 ~ 03
سفری به قلب آناتولی - هوایی موجود 5 روزه 1400/01/01 ~ 05
سفری به قلب آناتولی - هوایی موجود 5 روزه 1400/01/09 ~ 13

برنامه‌های خاص: تورهای نوروز ۱۴۰۰ در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشارهای گلستان
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/01/11 ~ 13
آسمان کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1399/12/29 ~ 01
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/01 ~ 03
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/03 ~ 05
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/05 ~ 07
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/07 ~ 09
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/09 ~ 11
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/11 ~ 13
ایلام سرزمین آلامتو
بیشاپور تا بوشهر
هتل - اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 5.5 روزه 1399/12/29 ~ 04
هتل - اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 5.5 روزه 1400/01/01 ~ 06
هتل - اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 5.5 روزه 1400/01/08 ~ 13
تبریز، کندوان و جلفا، دیار حیدربابا
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/02 ~ 05
ترکمن صحرا
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/12/28 ~ 30
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/12/30 ~ 02
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/02 ~ 04
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/04 ~ 06
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/11 ~ 13
تنگه شیرز تا دره خزینه
هتل- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران موجود 2.5 روزه 1400/01/02 ~ 04
جزیره هرمز
خواف و نشتیفان، خراسان قدیم
خانه سنتی- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1400/01/01 ~ 05
خوزستان، زیگورات تا مضیف
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/10 ~ 13
شلماش تا گراوان
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1400/01/01 ~ 04
شهر سوخته تا هامون
بوم‌گردی- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1400/01/01 ~ 05
شیراز، خاطرات بی‌تکرار
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/10 ~ 13
طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/02 ~ 05
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/10 ~ 13
قشم، هرمز و هنگام
هتل- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1400/01/01 ~ 05
هتل- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1400/01/09 ~ 13
لرستان
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1400/01/01 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1400/01/11 ~ 13
چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر
هتل - اتوبوسVIP موجود 5.5 روزه 1399/12/29 ~ 04
هتل - اتوبوسVIP موجود 5.5 روزه 1400/01/01 ~ 06
هتل - اتوبوس VIP موجود 5.5 روزه 1400/01/08 ~ 13
کردستان، خانه خورشید
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/01 ~ 04
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/09 ~ 12
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/01 ~ 03
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/11 ~ 13
کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر
هتل - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1400/01/02 ~ 04
یزد
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/01/01 ~ 03
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/01/03 ~ 05
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/01/11 ~ 13

برنامه‌های خاص: تورهای نوروز ۱۴۰۰ در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
سفری به قلب آناتولی - هوایی موجود 5 روزه 1399/12/29 ~ 03
هوایی، کاپادوکیه تا افسوس موجود 10 روزه 1399/12/29 ~ 08
کاتماندو تا آنارپورنا موجود 12 روزه 1400/01/01 ~ 12
کاتماندو تا چیتوان - سرزمین یوگی‌ها موجود 9 روزه 1400/01/01 ~ 09
سفری به قلب آناتولی - هوایی موجود 5 روزه 1400/01/01 ~ 05
هوایی، کاپادوکیه تا افسوس موجود 10 روزه 1400/01/04 ~ 13
سفری به قلب آناتولی - هوایی موجود 5 روزه 1400/01/09 ~ 13

برنامه‌های خاص: تورهای نوروز ۱۴۰۰ در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/12/28 ~ 30
هتل - اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 5.5 روزه 1399/12/29 ~ 04
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1399/12/29 ~ 01
هتل - اتوبوسVIP موجود 5.5 روزه 1399/12/29 ~ 04
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/12/30 ~ 02
هتل - اتوبوسVIP موجود 5.5 روزه 1400/01/01 ~ 06
هتل - اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 5.5 روزه 1400/01/01 ~ 06
خانه سنتی- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1400/01/01 ~ 05
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/01/01 ~ 03
بوم‌گردی- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1400/01/01 ~ 05
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1400/01/01 ~ 04
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/01 ~ 03
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1400/01/01 ~ 05
هتل- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1400/01/01 ~ 05
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/01 ~ 03
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- سیاه‌گاو تا ماهوته موجود 3.5 روزه 1400/01/01 ~ 04
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1400/01/01 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/02 ~ 05
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/02 ~ 05
هتل - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1400/01/02 ~ 04
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/02 ~ 04
هتل- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران موجود 2.5 روزه 1400/01/02 ~ 04
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/01/03 ~ 05
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/03 ~ 05
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/04 ~ 06
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1400/01/05 ~ 09
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/05 ~ 07
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/07 ~ 09
هتل - اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 5.5 روزه 1400/01/08 ~ 13
هتل - اتوبوس VIP موجود 5.5 روزه 1400/01/08 ~ 13
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1400/01/09 ~ 13
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/09 ~ 11
هتل- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1400/01/09 ~ 13
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/09 ~ 12
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/10 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/10 ~ 13
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- سیاه‌گاو تا ماهوته موجود 3.5 روزه 1400/01/10 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/01/10 ~ 13
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/01/11 ~ 13
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/01/11 ~ 13
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/11 ~ 13
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/01/11 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1400/01/11 ~ 13
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/01/11 ~ 13

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای نوروز ۱۴۰۰
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
23
24
25
26
27
28
29
30
فروردین
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
اجرای تور
تعطیل

نوروز 1400 با دالاهو 

نوروز 1400 در راه است و اگر تمایل دارید در تعطیلات نوروز 1400 به سفر بروید، دالاهو همراه شماست تا مقصد نوروزی مورد علاقه‌تان را برای سفر انتخاب کنید. در انتخاب تورهای نوروزی یکی از مهم‌ترین نکات، توجه به آب و هوای مقصد مورد نظر است. علاوه بر این اگر از خدمات تور استفاده کنید وقت‌تان در پیدا کردن جاذبه‌ها و انتخاب مسیر تلف نمی‌شود. تیم عملیاتی دالاهو، برنامه سفرهای نوروز 1400را به شکلی طراحی کرده‌اند تا حداکثر استفاده را از روز‌های سفرتان داشته باشید.

معرفی تورهای نوروز 1400 دالاهو

تورهای داخلی نوروز 1400شامل تورهای شهرگردی و طبیعت‌گردی به اقصی نقاط ایران است و شما می‌‌توانید از خدمات تورهای داخلی نوروز 1400 در قالب تورهای یکروزه یا چند روزه استفاده کنید.

تورهای خارجی نوروز 1400دالاهو، امسال متنوع‌تر از سال‌های گذشته هستند. می‌توانید از میان تورهای خارجی، تور مورد علاقه‌تان را برای نوروز انتخاب کنید. تورهای خارجی نوروزی امسال، حاصل سال‌ها تجربه‌ی مدیران دالاهوست.

نکات مهم در خرید تورهای نوروز 1400

  • مهم‌ترین نکته توجه به زمان خرید تورهاست. تورهای نوروز 1400، به خصوص تورهای داخلی با سرعت تکمیل می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم خرید این تورها را به روزهای پایانی سال موکول نکنید و زودتر اقدام به خرید کنید. در خرید زودهنگام، علاوه بر انتخاب سفر دلخواه‌تان، می‌توانید از تخفیف‌های ویژه دالاهو نیز بهره‌مند شوید.
  • در سفرهای خارجی نوروزی نیز، خرید زودهنگام بلیط هواپیما تاثیر به سزایی در قیمت سفر شما دارد. با نزدیک‌تر شدن زمان پرواز، قیمت بلیط هواپیما افزایش پیدا می‌کند. شما می‌توانید با خرید زودهنگام تور و بلیط پرواز خود از مزایای خرید بلیط ارزان‌قیمت برای مقاصد خارجی در نوروز 1400 استفاده کنید.
تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

نوروز 1400 با دالاهو 

نوروز 1400 در راه است و اگر تمایل دارید در تعطیلات نوروز 1400 به سفر بروید، دالاهو همراه شماست تا مقصد نوروزی مورد علاقه‌تان را برای سفر انتخاب کنید. در انتخاب تورهای نوروزی یکی از مهم‌ترین نکات، توجه به آب و هوای مقصد مورد نظر است. علاوه بر این اگر از خدمات تور استفاده کنید وقت‌تان در پیدا کردن جاذبه‌ها و انتخاب مسیر تلف نمی‌شود. تیم عملیاتی دالاهو، برنامه سفرهای نوروز 1400را به شکلی طراحی کرده‌اند تا حداکثر استفاده را از روز‌های سفرتان داشته باشید.

معرفی تورهای نوروز 1400 دالاهو

تورهای داخلی نوروز 1400شامل تورهای شهرگردی و طبیعت‌گردی به اقصی نقاط ایران است و شما می‌‌توانید از خدمات تورهای داخلی نوروز 1400 در قالب تورهای یکروزه یا چند روزه استفاده کنید.

تورهای خارجی نوروز 1400دالاهو، امسال متنوع‌تر از سال‌های گذشته هستند. می‌توانید از میان تورهای خارجی، تور مورد علاقه‌تان را برای نوروز انتخاب کنید. تورهای خارجی نوروزی امسال، حاصل سال‌ها تجربه‌ی مدیران دالاهوست.

نکات مهم در خرید تورهای نوروز 1400

  • مهم‌ترین نکته توجه به زمان خرید تورهاست. تورهای نوروز 1400، به خصوص تورهای داخلی با سرعت تکمیل می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم خرید این تورها را به روزهای پایانی سال موکول نکنید و زودتر اقدام به خرید کنید. در خرید زودهنگام، علاوه بر انتخاب سفر دلخواه‌تان، می‌توانید از تخفیف‌های ویژه دالاهو نیز بهره‌مند شوید.
  • در سفرهای خارجی نوروزی نیز، خرید زودهنگام بلیط هواپیما تاثیر به سزایی در قیمت سفر شما دارد. با نزدیک‌تر شدن زمان پرواز، قیمت بلیط هواپیما افزایش پیدا می‌کند. شما می‌توانید با خرید زودهنگام تور و بلیط پرواز خود از مزایای خرید بلیط ارزان‌قیمت برای مقاصد خارجی در نوروز 1400 استفاده کنید.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1399/12/28 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 5.5 روزه از 1399/12/29 - 3,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1399/12/29 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 5.5 روزه از 1399/12/29 - 4,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سفری به قلب آناتولی - هوایی کاپادوکیه، قونیه و آنکارا

سفر 5 روزه از 1399/12/29 - از 390 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی، کاپادوکیه تا افسوس بهترین‌های ترکیه نوروز 1400

سفر 10 روزه از 1399/12/29 - از 650 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1399/12/30 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 5.5 روزه از 1400/01/01 - 4,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 5.5 روزه از 1400/01/01 - 3,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- اتوبوس VIP خواف و نشتیفان، خراسان قدیم

سفر 4.5 روزه از 1400/01/01 - 2,220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کاتماندو تا آنارپورنا نپال نوروز 1400

سفر 12 روزه از 1400/01/01 - از 1,250 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کاتماندو تا چیتوان - سرزمین یوگی‌ها نپال نوروز 1400

سفر 9 روزه از 1400/01/01 - از 850 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 1400/01/01 - 1,990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP شهر سوخته تا هامون

سفر 4.5 روزه از 1400/01/01 - 2,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1400/01/01 - 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP شیراز، خاطرات بی‌تکرار

سفر 3.5 روزه از 1400/01/01 - 1,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا شلماش تا گراوان

سفر 3.5 روزه از 1400/01/01 - 1,730,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1400/01/01 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1400/01/01 - 1,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP قشم، هرمز و هنگام

سفر 4.5 روزه از 1400/01/01 - 3,630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/01/01 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- سیاه‌گاو تا ماهوته ایلام سرزمین آلامتو

سفر 3.5 روزه از 1400/01/01 - 1,430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1400/01/01 - 1,490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها لرستان

سفر 2.5 روزه از 1400/01/01 - 1,230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سفری به قلب آناتولی - هوایی کاپادوکیه، قونیه و آنکارا

سفر 5 روزه از 1400/01/01 - از 390 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP تبریز، کندوان و جلفا، دیار حیدربابا

سفر 3.5 روزه از 1400/01/02 - 1,730,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1400/01/02 - 1,570,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/01/02 - 1,090,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1400/01/02 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه از 1400/01/02 - 1,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 1400/01/03 - 1,990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1400/01/03 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1400/01/04 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی، کاپادوکیه تا افسوس بهترین‌های ترکیه نوروز 1400

سفر 10 روزه از 1400/01/04 - از 650 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1400/01/05 - 1,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1400/01/05 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1400/01/07 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 5.5 روزه از 1400/01/08 - 3,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 5.5 روزه از 1400/01/08 - 4,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1400/01/09 - 1,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1400/01/09 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP قشم، هرمز و هنگام

سفر 4.5 روزه از 1400/01/09 - 3,630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1400/01/09 - 1,490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سفری به قلب آناتولی - هوایی کاپادوکیه، قونیه و آنکارا

سفر 5 روزه از 1400/01/09 - از 390 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1400/01/10 - 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP شیراز، خاطرات بی‌تکرار

سفر 3.5 روزه از 1400/01/10 - 1,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- سیاه‌گاو تا ماهوته ایلام سرزمین آلامتو

سفر 3.5 روزه از 1400/01/10 - 1,430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1400/01/10 - 1,570,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 1400/01/11 - 1,990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1400/01/11 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/01/11 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1400/01/11 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها لرستان

سفر 2.5 روزه از 1400/01/11 - 1,230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1400/01/11 - 1,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
  • متن
  • نام
  • ایمیل
حمید سیفی
1399/11/28 01:43
سلام ، تور قشم بنظرم با قطار راحتتر و ایمن تر و خستگیش کمتره مخصوصا توی تعطیلات نوروز ، ضمن اینکه توی دوران کرونا راه آهن کوپه های ۴ تخته اش رو به دو نفر میده با همون هزینه ی قبلیلطفا بررسی کنید ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/12/02 09:29
دوست عزیز
سلام

اگر به خاطر کرونا تور کنسل شود، متاسفانه هزینه بلیط قطار کاملا سوخت خواهد شد؛ از آنجایی که این مورد قبلا باعث نارضایتی همسفران شده است، تور قشم را با قطار اجرا نکردیم.

با تشکر از پیام شما

ریحانه
1399/11/26 18:00
سلام ببخشید تور هرمز هوایی یا با قطار بزارین اخه با اتوبوس واقعا سخته
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/27 10:06
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مرضیه نقدی
1399/11/25 13:33
سلام من تور کویر شهداد رفتم لیدر ما اقای علیرضا حسین زاده بودن بسیار با معلومات و مودب وخوش برخورد و خوش رو بودن امیدوارم سفرهای بعدی هم ایشون رو ببینیم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/25 14:15
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم بهتون خوش گذشته.

با تشکر از پیام شما

بهروز کیهانی
1399/11/22 05:16
با عرض سلام. من دنبال تور طبیعت گردی ۱۰ روزه زمینی برای گیلان هستم.راهنمایی بفرمایین.ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/25 14:14
دوست عزیز
سلام

ما تور 10 روزه برای گیلان نداریم. کلیه تورهای ما برای نوروز در وبسایت ما بارگذاری شدن.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/11/03 12:47
سلام خسته نباشی تور یک هفته برای استانبول زمینی ازکی شروع میشه ونفری چندهست ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/04 10:18
دوست عزیز
سلام

فعلا مرز زمینی فقط برای کسانی باز شده که اقامت ترکیه را دارند. زمان دقیقی برای تورهای زمینی اعلام نشده است.

با تشکر از پیام شما

پرستو
1399/11/01 08:54
سلام ی تور 4 5 روزه برای هرمز بزارید لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/02 09:47
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

محمد
1399/07/19 21:48
سلام،تور لندن رو ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/20 11:23
دوست عزیز
سلام

متاسفانه خیر.

با تشکر از پیام شما

جاوید
1399/05/12 10:39
سلام تور مصر و بهای تور با همه هزینه ها چقدره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/05/12 11:14
دوست عزیز
سلام

برای اطلاع از زمان برگزاری تور مصر و اطلاعات بیشتر درباره این تور لطفا به لینک زیر مراجعه کنید.
https://dalahoo.com/destination.cfm?loc=1&id=16486

باتشکر از پیام شما

شهره خوشنویسان
1398/12/06 20:23
آیا تورهای داخلی به شهرهای مختلف با این انتشار ویروس کرونا برگزار میشه ؟ چون ریسک بیمار شدن داره ،
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/12/08 09:55
دوست عزیز
سلام

لطفا برای کسب اطلاهات مطلب زیر را مطالعه کنید. اطلاعیه مهم دالاهو درباره برگزاری تورها:
https://dalahoo.com/news.cfm?id=4707

با تشکر از پیام شما

میترا چمنی آذر
1398/12/03 10:02
چرا در ایام نوروز که زمان بیشتری برای سیر و سیاحت هست، مقدار زمان ایام تور کوتاهه؟
پاسخ دهید...
فریده
1398/11/25 10:16
سلام وقت بخیر برای نوروز تور دبی ندارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/26 12:14
دوست عزیز
سلام

خیر. متاسفانه ما تور دبی نداریم.

با تشکر از پیام شما

سودابه
1398/11/22 01:46
سلام تور كشور عمان رو ندارين!!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/26 12:13
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا خیر.

با تشکر از پیام شما

سودابه
1398/11/22 01:44
سلامميشه تور شوش رو با قطار بزارين؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/26 12:07
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا این تور خوزستان که امکان بازدید از شوش را هم دارین، با اتوبوس اجرا می شود. از پیشنهاد شما ممنونیم.

ناشناس
1398/11/16 11:16
تور زمينى براى شوش دانيال و چغازنبيل و آبادن اون طرفا ندارين؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/17 09:24
دوست عزیز
سلام

تور خوزستان داریم که می توانید جاذبه های زیر را در تور ببینید:
شهر ثبت جهانی شوش، قلعه شوش، کاخ آپادانا، موزه و کاخ دمرگان،مجموعه ثبت جهانی چغازنبیل، قلعه سلاسل، نهر داریون، مجموعه ثبت جهانی سازه های آبی شوشتر، جنگل ام الدبس، قلعه فلک الافلاک، تجربه حضور در مضیف(میهمان‌خانه) عربی

https://dalahoo.com/trip.cfm?id=22787

با تشکر از پیام شما

سحرناز قرابیگلی
1398/11/09 21:31
باسلام وقتتون بخیر میشه واسه عید ی تور 3شهره بزارید مثلا اصفهان شیراز و یزد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/12 09:21
دوست عزیز
سلام
پیشنهاد شما به مدیریت عملیات دالاهو منتقل شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/11/09 20:42
سلام چرا تور زنجان برا عید ندارین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/12 09:12
دوست عزیز
سلام

داریم. اواخر بهمن ماه روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/11/06 16:12
تورها بسیار کوتاه هستند و این نشون میده دنبال سودآوری بیشتر هستید تا گردشگری
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/07 09:06
دوست عزیز
سلام

اکثر همسفران ما کارمند هستند و نمی توانند در روزهای طولانی برای تورها شرکت کنند. ضمن اینکه ما تورهای طولانی مدت بیش از 4 روز هم در برنامه سفرهای مان داریم. اگر شما تمایل دارید روزهای بیشتری در برخی مقاصد باشید می توانید از خدمات تورهای انفرادی و اختصاصی ما استفاده کنید.

با تشکر از پیام شما

مائده نژادمهر
1398/11/05 00:26
سلام لطفا تور قشم با قطار در هتل امكانش هست برنامه ريزي بشه
پاسخ دهید...
پورنعمت
1398/10/29 18:41
سلام .تور قشم نورروز چی شد؟ ظرفیتش تکمیل شد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/01 11:05
دوست عزیز
سلام

تورهای قشم نوروز امکان ثبت ن ام دارن. لطفا وبسایت ما را بررسی بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/10/28 08:43
سلام، چرا شما تور کیش ندارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/10/28 08:51
دوست عزیز
سلام

ممنون از پیشنهاد شما. حتما این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

سارا
1398/10/04 09:45
سلام. تور مخصوص بانوان برای نوروز 99 ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/10/04 10:00
دوست عزیز
سلام

خیر تورهای مخصوص بانوان نداریم.

با تشکر از پیام شما

نسيم
1398/09/17 10:55
سلام ، تورهاي يك روزه نوروز 99 رو اعلام نكردين .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/19 09:36
دوست عزیز
سلام

هنوز این تورها در سایت بارگذاری نشدن.

با تشکر از پیام شما

اعظم امیری
1398/09/03 16:18
تور های داخلی نوروز ؟؟؟؟
پاسخ دهید...
تحریریه دالاهو
1398/09/04 12:20
با سلام
تورهای داخلی نوروز 99, روز گذشته روی سایت منتشر شدند.
پونه صادقی
1398/09/03 10:36
سلام تورهای خارجی نوروز ظرفیتش چند نفره؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/03 14:22
دوست عزیز
سلام

تورهای خارجی با حداقل 6 نفر مسافر اجرا خواهند شد و برای حداکثر مسافرها سقف خاصی نیست.

با تشکر از پیام شما

مهري
1398/09/02 14:00
سلام .تورهاي داخلي نوروز رو چه زماني روي سايت قرار ميدهيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/03 12:09
دوست عزیز
سلام

اواخر آذر ماه این تورها روی سایت قرار می‌گیرن. لطفا وبسایت ما رو دنبال کنید.

با تشکر از پیام شما

Farhad Yazdi
1398/08/14 18:22
سلام بر دوستانایا امکان گرفتن تورهای خارجی شما برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنند وجود دارد ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/16 09:09
دوست عزیز
سلام

بله؛ البته باید شرایطشون بررسی بشه. لطفا با واحد فروش دالاهو هماهنگ کنید: 41663000-021

با تشکر از پیام شما

میرهاشمی
1398/08/14 17:10
سلام تورهای داخلی کی اعلام می‌شود آیا تور چابهار در نوروز دارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/18 09:15
دوست عزیز
سلام

بله در نوروز تور چابهار خواهیم داشت.

با تشکر از پیام شما

پریسا
1398/07/22 16:51
سلاااااام
چرا مثل سالهای قبل تخفیف نگذاشتید برای تورهای نوروز؟ ما منتظر تورهای ارزان نوروز 99 هستیم...
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 09:39
دوست عزیز
سلام

بزودی برای تورهای خارجی نوروز، داخلی های یک روزه و چند روزه جشنواره ها شروع خواهند شد. بریا تورهای خارجی نوروز در آبان ماه جشنواره تخفیف داریم. حتما وبسایت ما را دنبال کنید.

با تشکر از پیام شما

علی
1398/07/22 16:50
سلام
تورهای داخلی نوروز 99 رو کی اعلام می‌کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 09:57
دوست عزیز
سلام

اواخر آبان ماه این تورها روی سایت قرار می‌گیرند. وبسایت ما را دنبال کنید.


با تشکر از پیام شما

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!