تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000

تهران گردی

گذری بر بازار تهران | 0.5 روزه از 12 فروردین 1399 کد: 23307
جاذبه‌ها

گلوبندک و سبزه میدان، تیمچه حاجب الدوله، مسجد شاه و مسجد عتیق، چهارسوق بزرگ و کوچک، قدم زدن در بازار طلا فروش ها، تماشای کوچه مروی

این سفر در یک نگاه
محل حرکت
ایستگاه مترو 15 خرداد
زمان حرکت
سه شنبه 1399/01/12 - ساعت 09:00 صبح
(لطفا 15 دقیقه قبل از حرکت در محل حضور داشته باشید)
زمان بازگشت
حدود ساعت 14:00
وسیله نقلیه اصلی
بیشترین فعالیت
ناهار
بر عهده مسافر
برنامه سفر
1
سه شنبه 1399/01/12
صبح هنگام به سوی گلوبندک و سبزه میدان حرکت می‌کنیم. از تیمچه حاجب الدوله، مسجد شاه و مسجد عتیق دیدن می‌کنیم. بعد از تماشای چهارسوق بزرگ و کوچک و قدم زدن در بازار طلا فروش‌ها، با تماشای کوچه مروی گشت امروز به پایان می‌رسد.
پذیرایی و اقامت
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1 - - رستوران گردشگر - -

سهم مسافر کلا 1 وعده غذا شامل: 1 وعده ناهار
سایر خدمات
در حال حاضر امکان خرید و پرداخت آنلاین وجود ندارد.
در صورت رزرو قبلی تایید شده، می‌توانید از سایر روش‌های پرداخت استفاده نمایید.