تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 6646 8471
لیست نظرات بازدیدکنندگان "������ ����������"
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
  • متن
  • نام
  • ایمیل
احمد پاك ايمان
1397/05/06 10:53
اطلاعات خوبى را ارايه نموديد لطفاً بفرماييد كه آيا اصولاً سفارت أمريكا در ارمنستان به ايرانى هاىى كه مثل من قصد ديدن فرزند دانشجو ى خود را دارند با توجه به قانون سوم مهاجرتى ترامپ ويزاى توريستى مىدهد؟
پاسخ دهید...