تورهای یکروزه

یک روزه به سفر بروید!

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای یکروزه در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ابیانه و باغ فین
فولبرد-سرخ جامه کهن محدود 1 روزه 1396/09/03
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1396/09/06
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1396/09/09
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1396/09/10
تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی
فولبرد- روستای پاده موجود 1 روزه 1396/09/09
فولبرد- روستای پاده موجود 1 روزه 1396/09/10
جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو
در جستجوی سرچشمه محدود 1 روزه 1396/09/02
در جستجوی سرچشمه موجود 1 روزه 1396/09/03
در جستجوی سرچشمه موجود 1 روزه 1396/09/06
در جستجوی سرچشمه موجود 1 روزه 1396/09/09
در جستجوی سرچشمه موجود 1 روزه 1396/09/10
جنگل الیمستان
جنگل سیال خیال محدود 1 روزه 1396/09/02
جنگل سیال خیال محدود 1 روزه 1396/09/03
جنگل سیال خیال محدود 1 روزه 1396/09/06
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1396/09/09
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1396/09/10
جنگل نقله بر رودبار
همقدم با سپیدرود موجود 1 روزه 1396/09/09
همقدم با سپیدرود موجود 1 روزه 1396/09/10
جنگل نوردی اسکلیم رود
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1396/09/03
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور محدود 1 روزه 1396/09/06
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1396/09/09
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1396/09/10
جنگل‌های انجیلی
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1396/09/02
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر محدود 1 روزه 1396/09/03
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر محدود 1 روزه 1396/09/06
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1396/09/09
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1396/09/10
حوض سلطان
دریاچه نمک موجود 1 روزه 1396/09/09
دریاچه نمک موجود 1 روزه 1396/09/10
دریاچه عروس
فولبرد-دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1396/09/09
دریاچه نمک حاج علی قلی دامغان
فولبرد-جادوی معماری آجری موجود 1 روزه 1396/09/09
فولبرد-جادوی معماری آجری موجود 1 روزه 1396/09/10
روستای هرانده تا خمده
زنجان‌گردی
سرپوش تنگه
به تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 1396/09/06
به تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 1396/09/09
سرپوش تنگه (آخرین اجرای سال 96)
به تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 1396/09/10
شهرستانک
غار چال نخجیر و معبد خورهه
فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1396/09/09
فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1396/09/10
قزوین‌گردی
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب محدود 1 روزه 1396/09/03
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1396/09/06
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1396/09/09
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1396/09/10
قلعه الموت و دریاچه اوان
فولبرد-دیدار اسماعیلیان محدود 1 روزه 1396/09/03
فولبرد-دیدار اسماعیلیان موجود 1 روزه 1396/09/06
فولبرد-دیدار اسماعیلیان موجود 1 روزه 1396/09/09
فولبرد-دیدار اسماعیلیان موجود 1 روزه 1396/09/10
لفور تا هفت آبشار
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1396/09/06
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1396/09/09
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1396/09/10
ماسوله
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1396/09/06
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1396/09/09
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1396/09/10
مرداب هسل
جادوی طبیعت محدود 1 روزه 1396/09/02
جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1396/09/09
نوا تا دشت آزو
دامنه های قله پاشوره موجود 1 روزه 1396/09/09
نوا تا دشت آزو (آخرین اجرای سال 96)
دامنه های قله پاشوره موجود 1 روزه 1396/09/10
نورچشمه تا غار آبی دیورش
دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1396/09/06
دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1396/09/09
دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1396/09/10
همدان گردی
هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1396/09/03
هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1396/09/06
هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1396/09/09
هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1396/09/10
کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی
کویر مرنجاب
زندگی به رنگ شن موجود 1 روزه 1396/09/02
زندگی به رنگ شن محدود 1 روزه 1396/09/03
زندگی به رنگ شن محدود 1 روزه 1396/09/06
زندگی به رنگ شن موجود 1 روزه 1396/09/09
زندگی به رنگ شن موجود 1 روزه 1396/09/10

تقویم تورهای یکروزه
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
27
28
29
30
آذر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

پیاده روی پاییزی در روستای هرانده روستای هرانده تا خمده

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بر گیسوان درختان پیر جنگل‌های انجیلی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

در جستجوی سرچشمه جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جادوی طبیعت مرداب هسل

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده روی پاییزی در روستای هرانده (آخرین اجرای سال 96) روستای هرانده تا خمده

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بر گیسوان درختان پیر جنگل‌های انجیلی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

در جستجوی سرچشمه جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار اسماعیلیان قلعه الموت و دریاچه اوان

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پایتخت شاه طهماسب قزوین‌گردی

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شکارگاه قاجاری (آخرین اجرای سال 96) شهرستانک

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بر گیسوان درختان پیر جنگل‌های انجیلی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

در جستجوی سرچشمه جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار اسماعیلیان قلعه الموت و دریاچه اوان

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پایتخت شاه طهماسب قزوین‌گردی

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

به تماشای آب‌های سپید سرپوش تنگه

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دل تنگ زمین نورچشمه تا غار آبی دیورش

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دریاچه دو رنگ دریاچه عروس

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جادوی طبیعت مرداب هسل

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-جادوی معماری آجری دریاچه نمک حاج علی قلی دامغان

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دامنه های قله پاشوره نوا تا دشت آزو

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه نمک حوض سلطان

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- روستای پاده تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-معبد اژدها و گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بر گیسوان درختان پیر جنگل‌های انجیلی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

در جستجوی سرچشمه جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار اسماعیلیان قلعه الموت و دریاچه اوان

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همقدم با سپیدرود جنگل نقله بر رودبار

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پایتخت شاه طهماسب قزوین‌گردی

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

به تماشای آب‌های سپید سرپوش تنگه

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دل تنگ زمین نورچشمه تا غار آبی دیورش

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-جادوی معماری آجری دریاچه نمک حاج علی قلی دامغان

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دامنه های قله پاشوره نوا تا دشت آزو (آخرین اجرای سال 96)

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه نمک حوض سلطان

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- روستای پاده تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-معبد اژدها و گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بر گیسوان درختان پیر جنگل‌های انجیلی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

در جستجوی سرچشمه جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار اسماعیلیان قلعه الموت و دریاچه اوان

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همقدم با سپیدرود جنگل نقله بر رودبار

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پایتخت شاه طهماسب قزوین‌گردی

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

به تماشای آب‌های سپید سرپوش تنگه (آخرین اجرای سال 96)

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه - 120,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه - 100,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دل تنگ زمین نورچشمه تا غار آبی دیورش

سفر 1 روزه - 90,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی کویر ابوزید آباد و شهرزیرزمینی اویی

سفر 1 روزه - 130,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین