021 4166 3000
تورهای یکروزه

یک روزه به سفر بروید!

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای یکروزه در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار عروس دامن
فولبرد- آبشاری در دل جنگل موجود 1 روزه 1397/09/01
فولبرد- آبشاری در دل جنگل موجود 1 روزه 1397/09/04
ابیانه و باغ فین
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/09/01
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/09/03
تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی
فولبرد- روستای پاده موجود 1 روزه 1397/09/02
جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو
در جستجوی سرچشمه تکمیل 1 روزه 1397/08/25
جنگل الیمستان
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/01
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/02
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/04
جنگل راش
پشت پرچین خیال تکمیل 1 روزه 1397/08/25
پشت پرچین خیال محدود 1 روزه 1397/09/02
پشت پرچین خیال موجود 1 روزه 1397/09/04
جنگل نوردی اسکلیم رود
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور محدود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1397/09/04
جنگل‌ های انجیلی
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1397/09/02
دریاچه ارواح
دریاچه عروس
دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1397/09/02
دریاچه فراخین تا آبشار دارنو
آبشاری از دل آسمان موجود 1 روزه 1397/09/02
شهرستانک
شکارگاه قاجاری موجود 1 روزه 1397/09/02
غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین
دنیایی زیبا میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1397/09/03
غار چال نخجیر و معبد خورهه
فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1397/09/04
قزوین گردی
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب محدود 1 روزه 1397/09/02
قلعه الموت و دریاچه اوان
فولبرد-دیدار اسماعیلیان محدود 1 روزه 1397/08/25
فولبرد-دیدار اسماعیلیان موجود 1 روزه 1397/09/04
قلعه رودخان
پله پله تا ملاقات قلعه موجود 1 روزه 1397/09/02
پله پله تا ملاقات قلعه موجود 1 روزه 1397/09/04
لفور تا هفت آبشار
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1397/09/03
ماسوله
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/09/01
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/09/04
مرداب دیوک
مرداب هسل
جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1397/09/02
کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی
کویر مرنجاب
زندگی به رنگ شن تکمیل 1 روزه 1397/08/25
زندگی به رنگ شن محدود 1 روزه 1397/09/02
زندگی به رنگ شن موجود 1 روزه 1397/09/04
ییلاق داماش تا یسان
پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 1397/09/02
ییلاق سلانسر
پیاده‌روی بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/09/02
پیاده‌روی بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/09/04

تورهای یکروزه در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
زندگی به رنگ شن تکمیل 1 روزه 1397/08/25
پشت پرچین خیال تکمیل 1 روزه 1397/08/25
مردابی وهم‌انگیز در آغوش جنگل تکمیل 1 روزه 1397/08/25
در جستجوی سرچشمه تکمیل 1 روزه 1397/08/25
فولبرد-دیدار اسماعیلیان محدود 1 روزه 1397/08/25
حرکت از کرج - مردابی در آغوش جنگل تکمیل 1 روزه 1397/08/25
فولبرد- آبشاری در دل جنگل موجود 1 روزه 1397/09/01
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/09/01
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/01
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/09/01
دریاچه‌ای وهم‌انگیز درآغوش درختان موجود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب محدود 1 روزه 1397/09/02
شکارگاه قاجاری موجود 1 روزه 1397/09/02
آبشاری از دل آسمان موجود 1 روزه 1397/09/02
دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1397/09/02
جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1397/09/02
پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد- روستای پاده موجود 1 روزه 1397/09/02
زندگی به رنگ شن محدود 1 روزه 1397/09/02
پیاده‌روی بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/09/02
پشت پرچین خیال محدود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی محدود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور محدود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1397/09/02
پله پله تا ملاقات قلعه موجود 1 روزه 1397/09/02
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی محدود 1 روزه 1397/09/03
دنیایی زیبا میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1397/09/03
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1397/09/03
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/09/03
زندگی به رنگ شن موجود 1 روزه 1397/09/04
پیاده‌روی بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/09/04
پشت پرچین خیال موجود 1 روزه 1397/09/04
فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1397/09/04
فولبرد-دیدار اسماعیلیان موجود 1 روزه 1397/09/04
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1397/09/04
پله پله تا ملاقات قلعه موجود 1 روزه 1397/09/04
فولبرد- آبشاری در دل جنگل موجود 1 روزه 1397/09/04
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/04
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/09/04

تقویم تورهای یکروزه
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
آذر
2
3
4
5
6
7
8
9
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه در 1397/08/25 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پشت پرچین خیال جنگل راش

سفر 1 روزه در 1397/08/25 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مردابی وهم‌انگیز در آغوش جنگل مرداب دیوک

سفر 1 روزه در 1397/08/25 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

در جستجوی سرچشمه جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه در 1397/08/25 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار اسماعیلیان قلعه الموت و دریاچه اوان

سفر 1 روزه در 1397/08/25 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج - مردابی در آغوش جنگل مرداب دیوک

سفر 1 روزه در 1397/08/25 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- آبشاری در دل جنگل آبشار عروس دامن

سفر 1 روزه در 1397/09/01 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1397/09/01 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1397/09/01 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه در 1397/09/01 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه‌ای وهم‌انگیز درآغوش درختان دریاچه ارواح

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شکارگاه قاجاری شهرستانک

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

آبشاری از دل آسمان دریاچه فراخین تا آبشار دارنو

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه دو رنگ دریاچه عروس

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جادوی طبیعت مرداب هسل

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بر گیسوان درختان پیر جنگل‌ های انجیلی

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی سبز ییلاق داماش تا یسان

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- روستای پاده تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی بر فراز ابرها ییلاق سلانسر

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پشت پرچین خیال جنگل راش

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پله پله تا ملاقات قلعه قلعه رودخان

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی

سفر 1 روزه در 1397/09/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیایی زیبا میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1397/09/03 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1397/09/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1397/09/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی بر فراز ابرها ییلاق سلانسر

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پشت پرچین خیال جنگل راش

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار اسماعیلیان قلعه الموت و دریاچه اوان

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پله پله تا ملاقات قلعه قلعه رودخان

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- آبشاری در دل جنگل آبشار عروس دامن

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه در 1397/09/04 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!