021 4166 3000
تورهای خارجی

دنیا منتظر شماست تا کشفش کنید

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
تونس
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/04/22 ~ 28
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/05/26 ~ 01
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/06/23 ~ 29
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/08/11 ~ 17
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/11/19 ~ 25
ویتنام
سایگون تا هالونگ‌بی موجود 7 روزه 97/08/11 ~ 17
سایگون تا هالونگ‌بی موجود 7 روزه 97/11/19 ~ 25
کشمیر
ونیز هندوستان موجود 8 روزه 97/04/15 ~ 22
ونیز هندوستان موجود 8 روزه 97/05/26 ~ 02
ونیز هندوستان موجود 8 روزه 97/06/23 ~ 30
کوبا
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 97/08/08 ~ 18
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 97/11/16 ~ 26

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
ونیز هندوستان موجود 8 روزه 97/04/15 ~ 22
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/04/22 ~ 28
ونیز هندوستان موجود 8 روزه 97/05/26 ~ 02
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/05/26 ~ 01
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/06/23 ~ 29
ونیز هندوستان موجود 8 روزه 97/06/23 ~ 30
سائوپائولو، ایگواسو، ریودوژانیرو موجود 8 روزه 97/08/07 ~ 14
ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) موجود 12 روزه 97/08/07 ~ 18
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 97/08/08 ~ 18
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/08/11 ~ 17
سایگون تا هالونگ‌بی موجود 7 روزه 97/08/11 ~ 17
سائوپائولو، ایگواسو، ریودوژانیرو موجود 8 روزه 97/11/15 ~ 22
ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) موجود 12 روزه 97/11/15 ~ 26
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 97/11/16 ~ 26
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/11/19 ~ 25
سایگون تا هالونگ‌بی موجود 7 روزه 97/11/19 ~ 25
ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) موجود 12 روزه 97/12/06 ~ 17

تقویم تورهای خارجی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
مرداد
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

ونیز هندوستان کشمیر

سفر 8 روزه از 97/04/15 - 890 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 97/04/22 - 870 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ونیز هندوستان کشمیر

سفر 8 روزه از 97/05/26 - 890 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 97/05/26 - 870 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 97/06/23 - 870 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ونیز هندوستان کشمیر

سفر 8 روزه از 97/06/23 - 890 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سائوپائولو، ایگواسو، ریودوژانیرو برزیل

سفر 8 روزه از 97/08/07 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) برزیل

سفر 12 روزه از 97/08/07 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب کوبا

سفر 11 روزه از 97/08/08 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 97/08/11 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سایگون تا هالونگ‌بی ویتنام

سفر 7 روزه از 97/08/11 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سائوپائولو، ایگواسو، ریودوژانیرو برزیل

سفر 8 روزه از 97/11/15 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) برزیل

سفر 12 روزه از 97/11/15 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب کوبا

سفر 11 روزه از 97/11/16 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 97/11/19 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سایگون تا هالونگ‌بی ویتنام

سفر 7 روزه از 97/11/19 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) برزیل

سفر 12 روزه از 97/12/06 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!
جشنواره کرجی‌ها، 16 تا 25 تیرماه
تا 40 درصد تخفیف لیست تورها را ببینید...
به زودی... یه جشنواره جدید تو راهه... این بار تورهای یکروزه از کرج!