021 4166 3000
تورهای خارجی

دنیا منتظر شماست تا کشفش کنید

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه اول محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل-اتوبوس VIP- گروه دوم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل-اتوبوس VIP- گروه سوم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل-اتوبوس VIP- گروه ششم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل-اتوبوس VIP- گروه هشتم محدود 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
هتل-اتوبوس VIP- گروه نهم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
اندونزی نوروز 97
یوگی تا بالی - گروه اول محدود 9 روزه 1397/01/01 ~ 09
یوگی تا جزیره کومودو - گروه دوم محدود 12 روزه 1397/01/01 ~ 12
بالی نوروز 97
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه یازدهم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه دهم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه اول تکمیل 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه دوم تکمیل 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه سوم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه چهارم تکمیل 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
هتل- اتوبوس VIP- گروه ششم موجود 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
هتل- اتوبوس VIP- گروه هفتم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP- گروه هشتم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP- گروه نهم تکمیل 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
برزیل نوروز 97
سریلانکا نوروز 97
نپال نوروز 97
ملاقات با یوگی‌ها - گروه اول محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
همگام با مسیر صورتی - گروه دوم محدود 11 روزه 1396/12/29 ~ 10
ویتنام نوروز 97
سایگون تا هالونگ‌بی محدود 7 روزه 1397/01/01 ~ 07
کوبا نوروز 97

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
بالی نوروز 97
سریلانکا نوروز 97
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه یازدهم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه دهم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
تونس
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه اول تکمیل 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه دوم تکمیل 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه اول محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه دوم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه سوم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه سوم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه ششم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
نپال نوروز 97
ملاقات با یوگی‌ها - گروه اول محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
نپال نوروز 97
همگام با مسیر صورتی - گروه دوم محدود 11 روزه 1396/12/29 ~ 10
برزیل نوروز 97
برزیل نوروز 97
ویتنام نوروز 97
سایگون تا هالونگ‌بی محدود 7 روزه 1397/01/01 ~ 07
اندونزی نوروز 97
یوگی تا بالی - گروه اول محدود 9 روزه 1397/01/01 ~ 09
اندونزی نوروز 97
یوگی تا جزیره کومودو - گروه دوم محدود 12 روزه 1397/01/01 ~ 12
کوبا نوروز 97
تونس
کوبا نوروز 97
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه چهارم تکمیل 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه ششم موجود 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه هشتم محدود 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
تونس
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه هفتم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه هشتم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه نهم تکمیل 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه نهم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13

تقویم تورهای خارجی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
26
27
28
29
فروردین
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

همه روزه - هتل‌های متنوع ۴ و ۵ ستاره بالی نوروز 97

سفر 8 روزه از 1396/12/26 - از 6,545,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همه روزه - هتل‌های متنوع ۴ و ۵ ستاره سریلانکا نوروز 97

سفر 7 روزه از 1396/12/28 - از 6,280,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه یازدهم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه دهم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها - گروه اول تونس

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - 870 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه اول باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,650,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه دوم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,650,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه اول ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,790,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه دوم ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه سوم ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,890,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه سوم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه ششم ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ملاقات با یوگی‌ها - گروه اول نپال نوروز 97

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 850 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همگام با مسیر صورتی - گروه دوم نپال نوروز 97

سفر 11 روزه از 1396/12/29 - از 1,270 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سائوپائولو، ایگواسو، ریودوژانیرو برزیل نوروز 97

سفر 10 روزه از 1396/12/29 - از 2,000 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) برزیل نوروز 97

سفر 13 روزه از 1396/12/29 - از 2,550 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سایگون تا هالونگ‌بی ویتنام نوروز 97

سفر 7 روزه از 1397/01/01 - از 970 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

یوگی تا بالی - گروه اول اندونزی نوروز 97

سفر 9 روزه از 1397/01/01 - از 1,050 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

یوگی تا جزیره کومودو - گروه دوم اندونزی نوروز 97

سفر 12 روزه از 1397/01/01 - از 1,470 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب - گروه اول کوبا نوروز 97

سفر 12 روزه از 1397/01/01 - از 2,050 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها - گروه دوم تونس

سفر 7 روزه از 1397/01/02 - 870 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب - گروه دوم کوبا نوروز 97

سفر 12 روزه از 1397/01/03 - از 2,050 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه چهارم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/04 - از 1,650,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه ششم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/04 - 1,550,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه هشتم ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/04 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها - گروه سوم تونس

سفر 7 روزه از 1397/01/06 - 870 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه هفتم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/07 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه هشتم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/07 - از 1,650,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه نهم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/07 - از 1,180,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه نهم ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/07 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین