تورهای چند روزه داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور
اتوبوس VIP - به دور از هیاهو محدود 2 روزه 1396/07/07 ~ 08
اتوبوس VIP - به دور از هیاهو موجود 2 روزه 1396/07/27 ~ 28
فولبرد- اتوبوس VIP - به دور از هیاهو موجود 2 روزه 1396/08/18 ~ 19
آبشار ترز تا آبشار انجلیکا
آبشار شوی تا کول خرسان
اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران موجود 3.5 روزه 1396/08/25 ~ 28
باداب سورت تا دریاچه چورت
بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1396/07/13 ~ 14
ترکمن صحرا
تنگه شیرز تا دره خزینه
گرند کنیون ایران موجود 2.5 روزه 1396/08/03 ~ 05
گرند کنیون ایران موجود 2.5 روزه 1396/08/25 ~ 27
جزیره قشم
قطار - دلفین خلیج‌فارس محدود 3.5 روزه 1396/07/05 ~ 08
قطار - دلفین خلیج‌فارس موجود 3.5 روزه 1396/08/24 ~ 28
جزیره هرمز
قطار - آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 3.5 روزه 1396/08/24 ~ 28
جنگل ابر
فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1396/07/12 ~ 14
فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1396/08/03 ~ 05
خلخال تا اسالم
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب تکمیل 2.5 روزه 1396/07/06 ~ 08
دامنه‌های دالاهو
اتوبوس VIP - دره اژدها تا آنوبانی‌نی موجود 3.5 روزه 1396/08/25 ~ 28
دره راگه تا روستای میمند
اتوبوس VIP- سکوت دره موجود 3.5 روزه 1396/08/25 ~ 28
ریگ زرین تا عقدا
فولبرد-اتوبوس VIP - خانه خالو‌میرزا موجود 2.5 روزه 1396/08/17 ~ 19
ریگ زرین و زواره
فولبرد-اتوبوس VIP - خانه خالو‌میرزا موجود 2.5 روزه 1396/07/19 ~ 21
فولبرد-اتوبوس VIP - خانه خالو‌میرزا موجود 2.5 روزه 1396/08/25 ~ 27
سوها تا آبشار لاتون
اتوبوس VIP - گام به گام تا آبشار موجود 2.5 روزه 1396/08/25 ~ 27
شهر یئری تا شروان دره
اتوبوس VIP-دامنه‌های ساوالان محدود 3.5 روزه 1396/07/05 ~ 08
طبس تا کال‌جنی - خانه سنتی
اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1396/08/16 ~ 19
اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1396/08/25 ~ 28
قزوین و الموت
فولبرد-پیوند تاریخ و طبیعت موجود 2 روزه 1396/07/27 ~ 28
ماسال
فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه تکمیل 2 روزه 1396/07/07 ~ 08
فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه موجود 2 روزه 1396/07/20 ~ 21
فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه موجود 2 روزه 1396/08/11 ~ 12
ماسوله و قلعه رودخان
زندگی به رنگ شمعدانی‌ها موجود 2 روزه 1396/07/20 ~ 21
پارک ملی گلستان
کویر مرنجاب و کاشان
اقامت خانه سنتی موجود 2 روزه 1396/07/13 ~ 14
اقامت خانه سنتی موجود 2 روزه 1396/08/18 ~ 19
کویر مصر و گرمه - هتل یه‌تا بیاضه
اتوبوس وی‌آی‌پی موجود 3.5 روزه 1396/08/24 ~ 27
کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق
اتوبوس وی‌آی‌پی تکمیل 3.5 روزه 1396/07/06 ~ 09
اتوبوس وی‌آی‌پی موجود 2.5 روزه 1396/07/19 ~ 21
اتوبوس وی‌آی‌پی موجود 3.5 روزه 1396/08/16 ~ 19
اتوبوس وی‌آی‌پی موجود 3.5 روزه 1396/08/25 ~ 28
کویر ورزنه
فولبرد- اتوبوس VIP موجود 2 روزه 1396/08/04 ~ 05
فولبرد- اتوبوس VIP موجود 2 روزه 1396/08/18 ~ 19
فولبرد- اتوبوس VIP موجود 2 روزه 1396/08/27 ~ 28
گیلده تا آبشار زمرد حویق
اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها تکمیل 2.5 روزه 1396/07/06 ~ 08
اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1396/07/26 ~ 28
اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1396/08/25 ~ 27
یزد، چک و چک و میبد
اتوبوس VIP - اقامت هتل سنتی ۳* موجود 3 روزه 1396/08/26 ~ 28
ییلاق جهان‌نما
فولبرد-برج رادکان تا تخت میرزا موجود 2.5 روزه 1396/07/17 ~ 19
ییلاقات دیلمان
فولبرد-افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 1396/08/11 ~ 12
فولبرد-افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 1396/08/18 ~ 19

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
مهر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
آبان
2
3
4
5
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

اتوبوس VIP-دامنه‌های ساوالان شهر یئری تا شروان دره

سفر 3.5 روزه - 750,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - دلفین خلیج‌فارس جزیره قشم

سفر 3.5 روزه - 670,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها گیلده تا آبشار زمرد حویق

سفر 2.5 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- اتوبوس VIP - سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه - 590,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس وی‌آی‌پی کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق

سفر 3.5 روزه - 640,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه - 420,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - به دور از هیاهو آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور

سفر 2 روزه - 370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه ماسال

سفر 2 روزه - 350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2.5 روزه - 335,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت خانه سنتی کویر مرنجاب و کاشان

سفر 2 روزه - 365,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه - 370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-برج رادکان تا تخت میرزا ییلاق جهان‌نما

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس وی‌آی‌پی کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-اتوبوس VIP - خانه خالو‌میرزا ریگ زرین و زواره

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شمعدانی‌ها ماسوله و قلعه رودخان

سفر 2 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه ماسال

سفر 2 روزه - 350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها گیلده تا آبشار زمرد حویق

سفر 2.5 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - به دور از هیاهو آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور

سفر 2 روزه - 370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پیوند تاریخ و طبیعت قزوین و الموت

سفر 2 روزه - 380,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گرند کنیون ایران تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- اتوبوس VIP کویر ورزنه

سفر 2 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-افسون جنگل سبز ییلاقات دیلمان

سفر 2 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه ماسال

سفر 2 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس وی‌آی‌پی کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی - خانه سنتی

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-اتوبوس VIP - خانه خالو‌میرزا ریگ زرین تا عقدا

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-افسون جنگل سبز ییلاقات دیلمان

سفر 2 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت خانه سنتی کویر مرنجاب و کاشان

سفر 2 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- اتوبوس VIP کویر ورزنه

سفر 2 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- اتوبوس VIP - به دور از هیاهو آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور

سفر 2 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس وی‌آی‌پی کویر مصر و گرمه - هتل یه‌تا بیاضه

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - دلفین خلیج‌فارس جزیره قشم

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - گام به گام تا آبشار سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها گیلده تا آبشار زمرد حویق

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گرند کنیون ایران تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-اتوبوس VIP - خانه خالو‌میرزا ریگ زرین و زواره

سفر 2.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- اتوبوس VIP - سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس وی‌آی‌پی کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران آبشار شوی تا کول خرسان

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - از آبشار تا تالاب سولوکلی پارک ملی گلستان

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - دره اژدها تا آنوبانی‌نی دامنه‌های دالاهو

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP- سکوت دره دره راگه تا روستای میمند

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی - خانه سنتی

سفر 3.5 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-اتوبوس VIP-تا گیسوان آبی آبشار آبشار ترز تا آبشار انجلیکا

سفر 2 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - اقامت هتل سنتی ۳* یزد، چک و چک و میبد

سفر 3 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- اتوبوس VIP کویر ورزنه

سفر 2 روزه - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. جزئیات بیشتر / خرید آنلاین