تورهای چند روزه داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور
اتوبوس VIP - به دور از هیاهو محدود 2 روزه 1396/07/07 ~ 08
اتوبوس VIP - به دور از هیاهو موجود 2 روزه 1396/07/27 ~ 28
باداب سورت تا دریاچه چورت
بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1396/07/13 ~ 14
ترکمن صحرا
اتوبوس VIP - سرزمین اسب و دوتار محدود 3 روزه 1396/07/06 ~ 08
جزیره قشم
قطار - دلفین خلیج‌فارس محدود 3.5 روزه 1396/07/05 ~ 08
جنگل ابر
فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1396/07/12 ~ 14
خلخال تا اسالم
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب تکمیل 2.5 روزه 1396/07/06 ~ 08
دره راگه تا روستای میمند
اتوبوس VIP- سکوت دره موجود 3.5 روزه 1396/07/06 ~ 09
رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک
اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک موجود 3.5 روزه 1396/07/05 ~ 08
ریگ زرین و زواره
فولبرد-اتوبوس VIP - خانه خالو‌میرزا موجود 2.5 روزه 1396/07/19 ~ 21
شهر یئری تا شروان دره
اتوبوس VIP-دامنه‌های ساوالان محدود 3.5 روزه 1396/07/05 ~ 08
قزوین و الموت
فولبرد-پیوند تاریخ و طبیعت موجود 2 روزه 1396/07/27 ~ 28
ماسال
فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه محدود 2 روزه 1396/07/07 ~ 08
فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه موجود 2 روزه 1396/07/20 ~ 21
ماسوله و قلعه رودخان
زندگی به رنگ شمعدانی‌ها موجود 2 روزه 1396/07/20 ~ 21
کویر مرنجاب و کاشان
اقامت خانه سنتی موجود 2 روزه 1396/07/13 ~ 14
کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق
اتوبوس وی‌آی‌پی محدود 3.5 روزه 1396/07/06 ~ 09
گیلده تا آبشار زمرد حویق
اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها محدود 2.5 روزه 1396/07/06 ~ 08
اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1396/07/26 ~ 28
ییلاق آغوزحال تا آبشار میلاش
فولبرد-اتوبوس VIP-آرامش در دل جنگل موجود 2.5 روزه 1396/07/06 ~ 08

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
مهر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

اتوبوس VIP-دامنه‌های ساوالان شهر یئری تا شروان دره

سفر 3.5 روزه - 750,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 3.5 روزه - 695,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - دلفین خلیج‌فارس جزیره قشم

سفر 3.5 روزه - 730,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-اتوبوس VIP-آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال تا آبشار میلاش

سفر 2.5 روزه - 420,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها گیلده تا آبشار زمرد حویق

سفر 2.5 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه - 590,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP- سکوت دره دره راگه تا روستای میمند

سفر 3.5 روزه - 850,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس وی‌آی‌پی کویر مصر و گرمه - کاروانسرای جندق

سفر 3.5 روزه - 640,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه - 420,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - به دور از هیاهو آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور

سفر 2 روزه - 370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه ماسال

سفر 2 روزه - 350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2.5 روزه - 335,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت خانه سنتی کویر مرنجاب و کاشان

سفر 2 روزه - 365,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه - 370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-اتوبوس VIP - خانه خالو‌میرزا ریگ زرین و زواره

سفر 2.5 روزه - 405,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شمعدانی‌ها ماسوله و قلعه رودخان

سفر 2 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه ماسال

سفر 2 روزه - 350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها گیلده تا آبشار زمرد حویق

سفر 2.5 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - به دور از هیاهو آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور

سفر 2 روزه - 370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پیوند تاریخ و طبیعت قزوین و الموت

سفر 2 روزه - 380,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین