021 4166 3000
تورهای چند روزه داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار شوی تا کول خرسان
اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران محدود 3.5 روزه 1397/01/03 ~ 06
آبشار شیوند تا سدکارون
خانه محلی-اتوبوس VIP-همسفر با کارون محدود 3.5 روزه 1397/01/09 ~ 12
آبشارهای لرستان
خانه‌سنتی- سرزمین آبشارها محدود 3 روزه 1397/01/02 ~ 04
ایلام سرزمین آلامتو
باداب سورت تا دریاچه چورت
هتل- بازی آب و رنگ - گروه اول محدود 2 روزه 1397/01/02 ~ 03
هتل- بازی آب و رنگ - گروه سوم محدود 2 روزه 1397/01/09 ~ 10
بیشاپور تا بوشهر
ترکمن صحرا (گروه دوم)
جزیره هرمز
خانه سنتی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها محدود 4.5 روزه 1397/01/01 ~ 05
ریگ زرین و خرانق
خانه سنتی-فولبرد-کویرطلایی موجود 2 روزه 1396/12/17 ~ 18
شهر سوخته
شیراز هوایی و زمینی
هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 11
چابهار
کرمان و کلوت
خانه سنتی-قطار-سفر به شهر کلوت‌ها محدود 3.5 روزه 1397/01/01 ~ 04
کویر مصر
کویر ورزنه
خانه سنتی-فولبرد-شهرسپیدپوش موجود 2 روزه 1396/12/24 ~ 25
یزد زمینی و هوایی
هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 13

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
ریگ زرین و خرانق
خانه سنتی-فولبرد-کویرطلایی موجود 2 روزه 1396/12/17 ~ 18
کویر ورزنه
خانه سنتی-فولبرد-شهرسپیدپوش موجود 2 روزه 1396/12/24 ~ 25
بیشاپور تا بوشهر
شیراز هوایی و زمینی
هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 11
یزد زمینی و هوایی
هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 13
چابهار
هوایی - نوروز 97 - هتل ۴ و ۵ ستاره محدود 4 روزه 1396/12/28 ~ 13
جزیره قشم
هوایی - هتل‌های ۴ و ۵ ستاره موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 13
لرستان و خوزستان
ترکمن صحرا
جزیره قشم
شهر سوخته
کرمان و کلوت
خانه سنتی-قطار-سفر به شهر کلوت‌ها محدود 3.5 روزه 1397/01/01 ~ 04
ایلام سرزمین آلامتو
چابهار
جزیره قشم
جزیره هرمز
خانه سنتی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها محدود 4.5 روزه 1397/01/01 ~ 05
ترکمن صحرا (گروه دوم)
ترکمن صحرا
لرستان و خوزستان
باداب سورت تا دریاچه چورت
هتل- بازی آب و رنگ - گروه اول محدود 2 روزه 1397/01/02 ~ 03
آبشارهای لرستان
خانه‌سنتی- سرزمین آبشارها محدود 3 روزه 1397/01/02 ~ 04
آبشار شوی تا کول خرسان
اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران محدود 3.5 روزه 1397/01/03 ~ 06
جزیره قشم
چابهار
بیشاپور تا بوشهر
جزیره قشم
ایلام سرزمین آلامتو
کویر مصر
ترکمن صحرا
باداب سورت تا دریاچه چورت
هتل- بازی آب و رنگ - گروه سوم محدود 2 روزه 1397/01/09 ~ 10
آبشار شیوند تا سدکارون
خانه محلی-اتوبوس VIP-همسفر با کارون محدود 3.5 روزه 1397/01/09 ~ 12
ترکمن صحرا

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
فروردین
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه سنتی-فولبرد-کویرطلایی ریگ زرین و خرانق

سفر 2 روزه از 1396/12/17 - 350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-فولبرد-شهرسپیدپوش کویر ورزنه

سفر 2 روزه از 1396/12/24 - 350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی و هتل- اتوبوس VIP - دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 6.5 روزه از 1396/12/28 - 1,430,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 شیراز هوایی و زمینی

سفر 4 روزه از 1396/12/28 - از 990,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 یزد زمینی و هوایی

سفر 4 روزه از 1396/12/28 - از 850,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی - نوروز 97 - هتل ۴ و ۵ ستاره چابهار

سفر 4 روزه از 1396/12/28 - از 1,370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی - هتل‌های ۴ و ۵ ستاره جزیره قشم

سفر 4 روزه از 1396/12/28 - از 990,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی و هتل- فلک الافلاک تا زیگورات - گروه اول لرستان و خوزستان

سفر 6 روزه از 1396/12/29 - 1,350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP -فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه از 1396/12/29 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - خانه‌سنتی - جزایر 4 گانه - گروه اول جزیره قشم

سفر 5.5 روزه از 1397/01/01 - 1,090,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- قطار- شهر سوخته تا ده‌سلم شهر سوخته

سفر 5.5 روزه از 1397/01/01 - 950,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-قطار-سفر به شهر کلوت‌ها کرمان و کلوت

سفر 3.5 روزه از 1397/01/01 - 830,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل و خانه سنتی- اتوبوس VIP - سیاه‌گاو تا ماهوته ایلام سرزمین آلامتو

سفر 4.5 روزه از 1397/01/01 - 840,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - قطار گروه اول - چابهار و بلوچستان چابهار

سفر 8 روزه از 1397/01/01 - 1,670,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - خانه‌سنتی - جزایر 4 گانه - گروه دوم جزیره قشم

سفر 5.5 روزه از 1397/01/01 - 1,090,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1397/01/01 - 870,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا (گروه دوم)

سفر 3 روزه از 1397/01/02 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP -فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه از 1397/01/02 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی و هتل- فلک الافلاک تا زیگورات - گروه دوم لرستان و خوزستان

سفر 6 روزه از 1397/01/02 - 1,350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- بازی آب و رنگ - گروه اول باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1397/01/02 - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 3 روزه از 1397/01/02 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران آبشار شوی تا کول خرسان

سفر 3.5 روزه از 1397/01/03 - 720,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - خانه‌سنتی - جزایر 4 گانه - گروه سوم جزیره قشم

سفر 5.5 روزه از 1397/01/04 - 1,090,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - قطار گروه دوم - چابهار و بلوچستان چابهار

سفر 8 روزه از 1397/01/04 - 1,670,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی و هتل- اتوبوس VIP - دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 6.5 روزه از 1397/01/07 - 1,430,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - خانه‌سنتی - جزایر 4 گانه - گروه چهارم جزیره قشم

سفر 5.5 روزه از 1397/01/07 - 1,090,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل و خانه سنتی- اتوبوس VIP - سیاه‌گاو تا ماهوته ایلام سرزمین آلامتو

سفر 4.5 روزه از 1397/01/08 - 840,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-افسون تپه‌های شنی-گروه پنجم کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/01/08 - 450,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP -فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه از 1397/01/09 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- بازی آب و رنگ - گروه سوم باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1397/01/09 - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP-همسفر با کارون آبشار شیوند تا سدکارون

سفر 3.5 روزه از 1397/01/09 - 740,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP -فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه از 1397/01/11 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین