تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
تورهای چند روزه داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

87 رای شما هم امتیاز بدهید!
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ابیانه و کویر ابوزید آباد
اقامتگاه بومگردی- شب یلدا موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28
ایلام سرزمین آلامتو
بیشاپور تا بوشهر
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1399/10/24 ~ 28
ترکمن صحرا
جزیره هرمز
خلیج نایبند تا بیشابور
هوایی- دلیران تنگستان موجود 3.5 روزه 1399/09/25 ~ 28
خواف و نشتیفان، خراسان قدیم
خانه سنتی- هوایی موجود 3 روزه 1399/10/10 ~ 12
خوزستان، زیگورات تا مضیف
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/10/24 ~ 27
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/11/07 ~ 10
دامنه‌های دالاهو
دره راگه تا روستای میمند
رصد آسمان کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28
رصد بارش شهابی جوزایی قلعه بالا
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/09/21 ~ 23
رصد بارش شهابی جوزایی کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد محدود 2 روزه 1399/09/20 ~ 21
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت تکمیل 2 روزه 1399/09/20 ~ 21
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/09/22 ~ 23
رصد بارش شهابی کوادرانتی قلعه بالا
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/11 ~ 13
رصد بارش شهابی کوادرانتی کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/10/11 ~ 12
ریگ زرین و خرانق تا عقدا
شهر سوخته تا هامون
بوم‌گردی- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1399/10/24 ~ 28
بوم‌گردی- هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1399/10/26 ~ 28
طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان
هتل- اتوبوس VIP-شب یلدا موجود 3.5 روزه 1399/09/25 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/10/25 ~ 28
قشم، هرمز و هنگام
اقامت‌گاه بوم‌گردی- هوایی موجود 3 روزه 1399/12/06 ~ 08
چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر
هتل-هوایی موجود 3 روزه 1399/09/19 ~ 21
کویر مرنجاب و کاشان
خانه سنتی- شب یلدا موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/09/19 ~ 21
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد-شب یلدا موجود 2.5 روزه 1399/09/26 ~ 28
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد-شب یلدا موجود 2.5 روزه 1399/09/29 ~ 01
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/03 ~ 05
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/10 ~ 12
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/17 ~ 19
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/24 ~ 26
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/26 ~ 28
کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1399/10/03 ~ 05
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1399/10/25 ~ 27
یزد
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا موجود 2.5 روزه 1399/09/26 ~ 28
یلدای گیلکی
اقامتگاه بومگردی- شب یلدا موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل-هوایی موجود 3 روزه 1399/09/19 ~ 21
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/09/19 ~ 21
اکو کمپ - هوایی - فولبرد محدود 2 روزه 1399/09/20 ~ 21
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت تکمیل 2 روزه 1399/09/20 ~ 21
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/09/21 ~ 23
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/09/22 ~ 23
هوایی- دلیران تنگستان موجود 3.5 روزه 1399/09/25 ~ 28
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها- شب یلدا موجود 4.5 روزه 1399/09/25 ~ 29
هتل- اتوبوس VIP-شب یلدا موجود 3.5 روزه 1399/09/25 ~ 28
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا موجود 2.5 روزه 1399/09/26 ~ 28
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- کویر طلایی-شب یلدا موجود 2.5 روزه 1399/09/26 ~ 28
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- شب یلدا موجود 2.5 روزه 1399/09/26 ~ 28
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد-شب یلدا موجود 2.5 روزه 1399/09/26 ~ 28
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- شب یلدا موجود 2.5 روزه 1399/09/26 ~ 28
خانه سنتی- شب یلدا موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28
اقامتگاه بومگردی- شب یلدا موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28
اقامتگاه بومگردی- شب یلدا موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد-شب یلدا موجود 2.5 روزه 1399/09/29 ~ 01
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1399/10/03 ~ 05
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/03 ~ 05
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/10 ~ 12
خانه سنتی- هوایی موجود 3 روزه 1399/10/10 ~ 12
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/10/11 ~ 12
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/11 ~ 13
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/17 ~ 19
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1399/10/20 ~ 24
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1399/10/24 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1399/10/24 ~ 28
بوم‌گردی- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1399/10/24 ~ 28
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- سکوت دره موجود 3.5 روزه 1399/10/24 ~ 27
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/10/24 ~ 27
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/24 ~ 26
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/10/25 ~ 28
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1399/10/25 ~ 27
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/10/26 ~ 28
بوم‌گردی- هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1399/10/26 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/11/07 ~ 10
هتل- اتوبوس VIP- دره اژدها تا آنوبانی‌نی موجود 3.5 روزه 1399/11/21 ~ 24
اقامت‌گاه بوم‌گردی- هوایی موجود 3 روزه 1399/12/06 ~ 08
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- سیاه‌گاو تا ماهوته موجود 3.5 روزه 1399/12/19 ~ 22

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
دی
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
اجرای تور
تعطیل

درباره تورهای گروهی و چند روزه دالاهو: 

سفرهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تورهای گروهی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • برای هر ماهی از سال جشنواره تخفیف برای تورهای چند روزه در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید از تخفیف این جشنواره‌ها استفاده کرده و با قیمتی پایین‌تر سفر کنید. برای کسب اطلاعات درباره جشنواره‌های دالاهو کافیست صفحه اول وبسایت ما را دنبال کنید.
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

درباره تورهای گروهی و چند روزه دالاهو: 

سفرهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تورهای گروهی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • برای هر ماهی از سال جشنواره تخفیف برای تورهای چند روزه در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید از تخفیف این جشنواره‌ها استفاده کرده و با قیمتی پایین‌تر سفر کنید. برای کسب اطلاعات درباره جشنواره‌های دالاهو کافیست صفحه اول وبسایت ما را دنبال کنید.
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 


اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

هتل-هوایی چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 3 روزه از 1399/09/19 - از 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/09/19 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد بارش شهابی جوزایی کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/09/20 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت رصد بارش شهابی جوزایی کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/09/20 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد رصد بارش شهابی جوزایی قلعه بالا

سفر 2.5 روزه از 1399/09/21 - 820,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد بارش شهابی جوزایی کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/09/22 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی- دلیران تنگستان خلیج نایبند تا بیشابور

سفر 3.5 روزه از 1399/09/25 - از 1,890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها- شب یلدا جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1399/09/25 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-شب یلدا طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/09/25 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا یزد

سفر 2.5 روزه از 1399/09/26 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- کویر طلایی-شب یلدا ریگ زرین و خرانق تا عقدا

سفر 2.5 روزه از 1399/09/26 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- شب یلدا کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/09/26 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد-شب یلدا کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/09/26 - 870,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- شب یلدا ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1399/09/26 - 870,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- شب یلدا کویر مرنجاب و کاشان

سفر 2 روزه از 1399/09/27 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- شب یلدا یلدای گیلکی

سفر 2 روزه از 1399/09/27 - 740,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- شب یلدا ابیانه و کویر ابوزید آباد

سفر 2 روزه از 1399/09/27 - 760,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/09/27 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد-شب یلدا کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/09/29 - 870,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/10/03 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/10/03 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/10/10 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- هوایی خواف و نشتیفان، خراسان قدیم

سفر 3 روزه از 1399/10/10 - از 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت رصد بارش شهابی کوادرانتی کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/10/11 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد رصد بارش شهابی کوادرانتی قلعه بالا

سفر 2.5 روزه از 1399/10/11 - 820,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/10/17 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1399/10/20 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1399/10/24 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 4.5 روزه از 1399/10/24 - 1,790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP شهر سوخته تا هامون

سفر 4.5 روزه از 1399/10/24 - 1,470,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- سکوت دره دره راگه تا روستای میمند

سفر 3.5 روزه از 1399/10/24 - 1,170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1399/10/24 - 1,230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/10/24 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/10/25 - 1,170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/10/25 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/10/26 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- هوایی - فولبرد شهر سوخته تا هامون

سفر 3 روزه از 1399/10/26 - از 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1399/11/07 - 1,230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دره اژدها تا آنوبانی‌نی دامنه‌های دالاهو

سفر 3.5 روزه از 1399/11/21 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- هوایی قشم، هرمز و هنگام

سفر 3 روزه از 1399/12/06 - از 1,870,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- سیاه‌گاو تا ماهوته ایلام سرزمین آلامتو

سفر 3.5 روزه از 1399/12/19 - 1,070,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
 • متن
 • نام
 • ایمیل
بهنام
1399/07/17 11:09
با سلام تور اسالم به خلخال چند سری هست کنسل میشود ، آیا در تاریخ ۲۴مهر این تور برگزار میگردد ؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/19 09:03
دوست عزیز
سلام

با توجه به شرایط پیش آمده امکان پیش بینی دقیق اجرا شدن تورها وجود ندارد. در حال حاضر تور اسالم به خلخال مشکلی ندارد و تور در حال ثبت نام است.

با تشکر از پیام شما

پری_ فرخنده
1399/07/08 20:41
سلام تور چند روزه از نیشابو ر را فراهم کنید چون بسیار زیباست و حیفه سرزمین زیبایی را که عطار اونجاست نببنم متشکرم. پری
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/12 09:16
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را با واحد عملیات دالاهو در میان خواهیم گذاشت.

با تشکر از پیام شما

على صادقى
1399/07/07 16:11
خسته نباشيد لطفا. فقط رزرو شده است؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1399/06/30 22:44
سلامتور ییلاق هلودشت تا آبشار میلاش نمی گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/01 11:19
دوست عزیز
سلام

متاسفانه به دلیل آماده نبودن ساختارهای لازم برای پذیرش مسافر در منطقه فعلا امکان برگزاری این تور را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ریحانه صمیمی
1399/06/26 20:04
سلام تور تنگه هلت رو میزارید؟.و اینکه تورهایی که اینجا گذاشتید تو کانال تلگرام هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/06/29 10:49
دوست عزیز
سلام

تور تنگه هلت نداریم. امکان گذاشتن همه تورها داحخل کانال تلگرام نیست اما بخشب از تورها را نیز در آنجا منتشر می کنیم. برای اطلاعات دقیق و کامل حتما به وبسایت ما مراجعه کنید.

با تشکر از پیام شما

امین
1399/06/25 10:00
سلام .در برنامه هاتون متاسفانه خبری از بالون سواری نیست؟امین از اهواز
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/06/25 14:45
دوست عزیز
سلام

امکان برگزاری بالن سواری در تورها فعلا موجود نیست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/06/02 16:15
سلام.امسال تور کالپوش و دشت گل آفتابگردان برگزار نمی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/06/03 12:03
دوست عزیز
سلام

فعلا از نظر عملیاتی امکان اجرای این تور در منطقه نیست. حتما در صورت بررسی شرایط در فصل مناسب تور در سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مهرانا
1399/05/08 19:16
سلام آیا تور یکروزه دهم مردادماه دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/05/12 10:27
دوست عزیز
سلام

بله. آخر هرهفته یا در تعطیلات تورهای یک روزه بارگذاری و اجرا می شوند. لطفا لینک زیر را ببینید:
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=3

با تشکر از پیام شما

آذر
1399/04/25 17:22
سلام . از مشترکان شما هستم و می خوام آبشار آهکی رزرو کنم .ولی شک دارم که دایر باشن چون تلفن پاسخگو نیست مگر شما اجازه تورگردانی دارید ؟چون مسافر برای ریلکسیشن میاد و حوصله پلیس بازی و کار غیرمجاز نداره .و دیگر اینکه از دقت در بهداشت غذا چقدر مطمئنید؟آیا تور لیدرها همین غذا می خورند آخه ۲مهمان دارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/04/26 12:11
دوست عزیز
سلام

برای ثبت نام می توانید به صورت آنلاین اقدام کنید. تور آبشار آهکی در حال ثبت نام هست و همکاران ما در واحدعملیات به طور دائم شرایط سفر را بررسی می کنند اگر امکان اجرای تور نباشد، تور از جانب ما کنسل و هزینه سفر به طور کامل به حساب شما عودت داده خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

سمیرا
1399/06/01 08:56
وقتی تصمیم میگیریم توی کرونا مسافرت کنیم یعنی ریسکشو پذیرفتیم و بعدش دیگه باید به تور اعتماد کنیم و خونسرد باشیم..کسی که حساسیتهای خاص بهداشتی داره نباید با تور سفر کنه
ناشناس
1399/04/17 08:05
سلام - این که تورها از یک ماه قبل امکان رزرو شدن با شرایط کنسلی بدون جریمه از 48 ساعت قبل داشته باشند، خیلی خوبه. چون به دلیل شیوع کرونا برنامه ریزی و تصمیم گیری قطعی برای خیلی از مسافران سخت شده و امیدواریم که همه مسافران احساس مسئولیت کنند و موارد بهداشتی رو به ویژه در اتوبوس رعایت کنند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/04/18 14:47
دوست عزیز
سلام

دقیقا این شرایط در جشنواره های دالاهو برقرار هست و شما می توانید تور مورد نظر خود را با این شرایط ثبت نام کنید. مسافران ملزم به رعایت نکات بهداشتی در طول سفر هستند و حتما لیدر تور در صورت مشاهده رفتاری که سلامت دیگر مسافران را به خطر بیندازد، به مسافر خاطی تذکر خواهد داد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/04/14 10:08
با سلام - با توجه به این که در وضعیت فعلی به دلیل بیماری کرونا، تورها آن گونه که در سایت اعلام شده با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، پیشنهاد می شود گزارشی از تورهایی که اخیرا این گونه اجرا شده در وب سایت دالاهو منتشر شود.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/04/18 15:08
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت پیشنهاد خوبتون. حتما سعی می کنیم گزارشی از وضعیت اجرای تورها تهیه و منتشر کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/03/30 19:10
با سلام ، با توجه به شرايط شيوع كرونا انتظار مي رود كه تورها با اقامت هتل ساماندهي شوند نه در اقامت گاه بومي گردي و محلي. ضمن اين كه تنوع تورها هم خيلي كم شده است.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/31 10:11
دوست عزیز
سلام

اولویت ما هم همین است. اما برخی نقاط، به دلیل شرایط منطقه امکان هماهنگی با هتل نیست و از اقامتگاه‌هایی که نکات بهداشتی در آنها رعایت می‌شود استفاده خواهد شد.
ضمن اینکه شیوع کرونا بر روی تنوع تورها موثر است و تورهایی ساماندهی خواهند شد که امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آنها باشد.

با تشکر از پیام شما

با تشکر از پیام شما

فهیمه
1399/03/13 13:13
سلام وقت بخیر من با شما خیلی سفر کردم تفاوت بین تور لیدر ها خیلی زیاده میخواستم خواهش کنم برای تورهای خوب مثل سوباتان تور لیدرای حرفه ای بذارید مثلا پارسال تور فیلبند که شرکت کاردم جای به این قشنگی اینقدر تور لیدر بد بود که واقعا تمام مسافرا خیلی اذیت شدند و همه شاکی بودن ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/19 10:48
دوست عزیز
سلام

حتما. مطمئن باشین از بهترین لیدرهامون برای تمام تورها استفاده می کنیم و بریا انتخاب لیدرها نظرات مسافران در تورهیا قبلی مرور خواهد شد. لطفا اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید برای ثبت در سیستم با روابط عمومی دالاهو تماس بگیرید.
02141663000
با تشکر از پیام شما

سمیرا
1399/06/01 08:57
جدیدا کیفیت لیدرها پایین اومده! اطلاعاتشون یا کمه یا چیزی ارائه نمیدن! کاش دالاهو دقت بیشتری بکنه تو انتخاب لیدر
م
1399/03/07 19:07
سلام،اگه امکانش هست ی توضیحی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در تورها بدید که چطور انجام میشه،مثلا فاصله گذاری در وسیله نقلیه داریم؟یا استفاده تمام مسافرین از ماسک؟ممنون میشم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/10 10:52
دوست عزیز
سلام

بله فاصله گذاری داخل اتوبوس و سیله نقلیه هم هست و استفاده از ماسک برای تمم مسافرین و پرسنل دالاهو اجباری هست. اطلاعات کامل در لینک زیر هست، لطفا به آن مراجعه کنید:
https://dalahoo.com/news.cfm?id=4712

با تشکر از پیام شما

ثمره خدارحمی
1399/03/03 01:12
سلام. من از همراهان قدیمی دالاهو هستم. ولی الان اینقدر قیمت تورهاتون بالا رفته که واقعا تعجب‌برانگیزه! این میزان تورم منطقیه آیا؟! تور دو روزه ۶۲۰ هزار تومان؟! با اینکه اخرین سفرهایی که با دالاهو داشتم به شدت کیفیت پایینی داشتند!ایکاش بشه که قیمت‌‌ها رو تعدیل بدید که بتونیم استفاده کنیم!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/03 13:39
دوست عزیز
سلام

حقیتش قیمت تورها با توجه به تورم، افزایش قابل ملاحظه ای نداشته و همواره با کاهش حاشیه سود، تلاش کردیم قیمت‌ها را پایین نگه داریم. برای نمونه؛ تور سوباتان، 3.5 روزه که از سال 95 تا امسال، به این شرح بوده قیمتش (خدمات این تورها کاملا یکسان بوده، در این سالها؛ حتی اقامتگاه و وعده‌های غذایی)

خرداد 95: 610.000 تومان
خرداد 96: 620.000 تومان (1.5 درصد افزایش)
خرداد 97: 720.000 تومان (16% افزایش)
خرداد 98: 970.000 تومان (34% افزایش)
خرداد 99: 1.190.000 تومان (22% افزایش)

در واقع از سال 95 تا الان، هنوز به دو برابر افزایش پیدا نکرده.

این در حالیه که نهاده‌های قیمت‌گذاری تور؛ در تمام این سالها بیش از این مقادیر افزایش پیدا کرده. برای نمونه موارد زیر از سال 95 تا 99 را ملاحظه بفرمایید:

کرایه اتوبوس دربستی: نزدیک به 3 برابر
حداقل دستمزد کارکنان: بیش از 3 برابر
دستمزد تورلیدرها: بیش از 2 برابر
اجاره: نزدیک 2 برابر (هم اجاره دفتر و هم اقامتگاه ها)
غذا: بیش از 2 برابر


با تشکر از پیام شما

مریم
1399/02/23 14:50
سلام تورهای پس کی اجرا میشه خسته شدیم با این وضعیت یعنی تا پیدا شدن واکسن اجرا نمی شودکلا همه چیز کنسل
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/23 18:01
دوست عزیز
سلام

می توانید از طریق سایت برای ثبت نام تورهای خرداد اقدام کنید. شرایط در حال بررسی است اگر شرایط اجرای تور فراهم شود، تورها را اجرا خواهیم کرد. در غیر اینصورت کل مبلغ به شما عودت داده خواهد شد.

با تشکر از شما

سینا
1399/02/20 16:00
جا داشت برای تعطیلات عید فطر تور 5.5 روزه هم می‌گذاشتید. آدم بعد از این‌همه قرنطینه نیاز داره سفر یه کم طولانی‌تر واقعا.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/22 11:03
دوست عزیز
سلام

چنانچه شرایط به حالت عادی برگردد حتما پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ali asgharbshaker
1399/02/20 12:58
سلام .روزتون بخیر .تمام تورهاتون برای ماه اینده هستش ؟ این ماه تور برگزار نمیشه ؟در جواب یکی از دوستان گفتید اگر نیار به همراه داشتن ندارید میتونیو تنها بیایید . من هم سوالم با اون دوستمون یکی هستش میشه کوچولو توضیح بدید . ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/22 11:01
دوست عزیز
سلام

در اردیبهشت ماه توری برگزار نخواهد شد. شما می توانید برای تورهای خردادماه ثبت نام کنید. اجرای تورهای خرداد بستگی به شرایط دارد، اگر امکان اجرای تورها نباشد، مبلغ پرداختی شما عوذت داده خواهد شد.
در خصوص داشتن همراه در سفر، لزومی ندارد حتما با شخصی به عنوان همراه سفر کنید. در تورهای دالاهو افراد زیادی هستند که به تنهایی با گروه دالاهو همسفر می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

امیر
1399/02/20 00:18
سلام‌ در برنامه هاتون امکان چادر زدن یا کمپ زدن داره یا فقط باید در کلبه یا بوم‌گردی خوابید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/20 08:53
دوست عزیز
سلام

اگر توری با شرایط کمپ زدن وجود داشته باشه در سایت درج میشه و به مسافرانمون اطلاع رسانی میشه. در حال حاضر توری نداریم با این شرایط.

با تشکر از پیام شما

علیرضا
1398/12/14 03:08
سلامپیشنهاد شما واسه یه تور طبیعت گردی(زندگی در طبیعت) کدوما!؟سپاس..
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/12/17 10:13
دوست عزیز
سلام

تنوع و تعداد تورها متنوع است لطفا به وبسایت ما مراجعه کنید. اطلاعات تورها به طور کامل نوشته شده اگر باز هم بعد از مطالعه مشکلی داشتین با همکاران ما در دفتر تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

مرجان
1398/10/09 16:34
سلام آیا امکان ثبت نام یک نفر تنها و بدون همراه در تور وجود دارد یاحتما باید حداقل دو نفر بود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/10/10 09:20
دوست عزیز
سلام

اصلا نیازی به اینکه دو نفر یا بیشتر باشید، نیست. به تنهایی می‌توانید در تور ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

حامد
1398/09/21 21:32
سلام تور ماکو ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/23 10:38
دوست عزیز
سلام

خیر. تور ماکو نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/13 16:41
با درودتور آبشار شوی چه موقع برگزار می شود ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/14 09:18
دوست عزیز
سلام

فعلا این تور اجرا نمی شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/13 16:07
سلام ببخشید برای اینکه برای رزروهای فروردین بهتر نیست یک مبلغ جزیی برای رزرو قرار بدهید تا خیال رزرو کنندگان راحت تر باشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/14 09:13
دوست عزیز
سلام

شما می توانید هنگام ثبت نام گزینه رزرو با پرداخت 50% را انتخاب کنید. در این صورت رزرو شما به صورت اعتبار بیشتری نسبت به رزرو بدون پرداخت خواهد داشت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/04 19:14
سلام و احترام.چطور برنامه دی و نوروز اعلام شده اما بهمن ماه نه.برنامه های تعطیلات بهمن ماه کی اعلام میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/05 11:02
دوست عزیز
سلام

هفته اول دی ماه، تورهای بهمن ماه روی سایت قرار خواهند گرفت. لطفا وبسایت ما رو دنبال کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/03 15:58
تورهای داخلی نوروز 99 را چه زمانی اعلام می کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/04 12:47
دوست عزیز
سلام

اواسط آذر ماه تورها روی سایت قرار می گیرند. لطفا بری اطلاع وبسایت ما را دنبال کنید.

از پیام شما متشکریم

ناشناس
1398/09/03 13:31
سلام تورهای جدید را چرا در سایت قرار نمی دهید؟
پاسخ دهید...
تحریریه دالاهو
1398/09/04 12:19
با سلام
تورهای جدید به صورت هفتگی روی سایت منتشر می‌شوند. تورهای نوروز 99 هم به تازگی منتشر شده‌اند.
آرزو افراه
1398/09/02 00:42
سلام مدتی دنبال تور هرمز هستم .برگزار نمیشه؟ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/02 09:11
دوست عزیز
سلام

در بهمن ماه این تور قطعا اجرا خواهد شد. البته در نوروز هم تور هرمز هست که استقبال خوبی هم ازش میشه.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/01 18:21
سلام .لطفا تور هرمز در اوایل دی ماه بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/02 09:11
دوست عزیز
سلام

حتما این مورد برای بررسی به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ژیلا
1398/08/25 03:40
سلام تور اهواز ابادان کی میذارید؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/26 09:07
دوست عزیز
سلام

برای این مقصد تور برگزار نمی‌شود اما شما می‌توانید در تور خوزستان دالاهو ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

لادن
1398/08/19 14:39
تور کرمان کی میذارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/26 08:59
دوست عزیز
سلام
برای ثبت نام در تور کرمان می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید. تور کرمان برای هر تاریخ و تعداد روز که شما بخواهید این تور قابل اجراست. لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
021-41663000

با تشکر از پیام شما

مهرداد
1398/08/17 09:27
برای جزیره هرمز و چابهار چرا نمی گذارید
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/18 09:22
دوست عزیز
سلام

تور چابهار هوایی داریم و همین الان می توانید با دفتر دالاهو تماس بگیرید و ثبت نام کنید. برای تماشای هرمز هم تور هوایی قشم داریم که در هر تاریخی که شما خواسته باشین اجرا میشه. در این تور می توانید گشت یک روزه ای در جزیره هرمز داشته باشید.

با تشکر از پیام شما

سحر
1398/08/15 14:40
سلام تا آخر سال تور زمینی چابهار برگزار میشه؟ممنون.
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/18 09:22
دوست عزیز
سلام

فعلا تور هوایی چابهار داریم. حتما پیشنهاد شما بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/14 11:41
سلام می شه تورهای بهمن ماه را به منظور برنامه ریزی یک کم زودتر بذارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/16 09:08
دوست عزیز
سلام

بله حتما. لطفا وبسایت ما رو دنبال کنید. تقریبا یک و ماه نیم زودتر این تورها داخل سایت قرار می گیرند.

با تشکر از پیام شما

ماندانا طاوسی
1398/08/09 12:50
سلام برای اواخرابان تور جزیره هرمز با میگذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/11 12:43
دوست عزیز
سلام

خیر. برای 13 آبان داریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/08 08:22
سلام ببخشید میخواستم بدونم توری که جنوب استان هرمزگان ببرید(مسیر مقام به پارسیان) ، ساحل صخره ای و منطقه درک دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/11 12:41
دوست عزیز
سلام

خیر نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/29 19:54
سلام ببخشید برای بهمن هم تور جزیره هرمز دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/04 13:49
دوست عزیز
سلام

بله داریم. هنوز تورهای بهمن ماه روی سایت بارگذاری نشدن. لطفا وبسایت ما را دنبال کنید.

با تشکر از شما

افروز
1398/07/26 13:25
سلام تورهای بهمن را کی ببینیم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 09:50
دوست عزیز
سلام

اوایل آذر ماه می توانید این تورها را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/26 13:09
چرا شماره تماس ندزاشتين با كي هماهنگ شيم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 10:03
دوست عزیز
سلام

شماره تماس دالاهو بالای تمام صفحات سایت دالاهو هست. گوشه سمت چپ بالا.
021-41663000

باتشکر از پیام شما

faranak
1398/07/22 12:13
سلام و خسته نباشید برنامه ی تورهای دی ماه چه زمانی روی سایت قرار میگیره؟؟
پاسخ دهید...
واحد تولید محتوای دالاهو
1398/07/22 15:24
دوست عزیز، سلام
اوایل آبان می‌توانید لیست تورهای دی ماه دالاهو را ببینید.
با تشکر از پیام شما.
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!