تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
جشنــواره نــوروز 1403
امروز 500,000 تومان تخفیف!
بــرو به صفحـــه جشنــواره
تورهای داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

506 رای شما هم امتیاز بدهید!
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تمام تورها زمستان 1402 بهار 1403 نوروز 1403
تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبادان تا تشکوه
هتل- اتوبوسVIP- ونیز تا برزیل ایران تکمیل 3.5 روزه 1402/12/03 ~ 06
هتل- اتوبوسVIP- ونیز تا برزیل ایران محدود 3.5 روزه 1402/12/29 ~ 03
هتل- اتوبوسVIP- ونیز تا برزیل ایران موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
آبشار شیوند تا دشت سوسن
بومگردی- اتوبوس VIP- همسفر با کارون تکمیل 3.5 روزه 1402/12/03 ~ 06
بومگردی- اتوبوس VIP- همسفر با کارون محدود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
آبشارهای لرستان
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
آبشارهای گلستان
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
آسمان کویر لوت
اکو کمپ ستاره لوت- هوایی - فولبرد محدود 3 روزه 1402/12/04 ~ 06
اصفهان تا ورزنه
بومگردی- اتوبوس VIP- نصف جهان موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
بندر کنگ تا جزیره قلب
بومگردی- اتوبوس VIP- سنتورینی ایران موجود 4.5 روزه 1402/12/28 ~ 03
بومگردی- اتوبوس VIP- سنتورینی ایران محدود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
بومگردی- اتوبوس VIP- سنتورینی ایران موجود 4.5 روزه 1403/01/09 ~ 13
بیشاپور تا بوشهر
بومگردی- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
تبریز، کندوان و جلفا
هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
تنگ براق تا آبشار تامرادی
هتل- اتوبوس VIP- ناشناخته های دنا موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- ناشناخته های دنا محدود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
خواف تا نشتیفان
خانه سنتی- اتوبوس VIP- سرزمین خراسان موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
خوزستان
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1402/12/03 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1402/12/08 ~ 11
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1402/12/28 ~ 02
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1402/12/28 ~ 02
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1403/01/03 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1403/01/05 ~ 08
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1403/01/07 ~ 10
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1403/01/10 ~ 13
دالاهو تا بیستون
رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک
هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 1403/01/11 ~ 13
ریگ زرین و خرانق تا عقدا
هتل- اتوبوس VIP- کویر طلایی موجود 2.5 روزه 1402/12/09 ~ 11
شهر سوخته تا هامون
بوم‌گردی- اتوبوس VIP محدود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
شیراز
هتل- اتوبوس VIP- خاطرات بی‌تکرار محدود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
طبس تا کال‌جنی
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1402/12/22 ~ 25
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان محدود 3.5 روزه 1402/12/28 ~ 02
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان محدود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
قشم، هرمز و هنگام
ماخونیک تا گناباد
چابهار
کردستان
اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/12/28 ~ 02
اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
کرمان و کلوت
کویر مصر تا نیزار (ویژه چهارشنبه سوری)
کویر ورزنه
فولبرد- خانه‌سنتی- شهر سپیدپوش موجود 2 روزه 1402/12/24 ~ 25
کویر ورزنه (ویژه چهارشنبه سوری)
فولبرد- خانه‌سنتی- شهر سپیدپوش موجود 2 روزه 1402/12/22 ~ 23
کویر کاراکال
هتل -اتوبوس VIP -لذت سکوت کویر موجود 2.5 روزه 1402/12/16 ~ 18
گراوان تا تخت سلیمان
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
گیلان گردی
یزد
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1402/12/03 ~ 05
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1402/12/16 ~ 18
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1403/01/02 ~ 04
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1403/01/10 ~ 12

تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
بومگردی- اتوبوس VIP- همسفر با کارون تکمیل 3.5 روزه 1402/12/03 ~ 06
بومگردی- اتوبوس VIP- سرزمین شیرین و فرهاد محدود 3.5 روزه 1402/12/03 ~ 06
هتل- اتوبوسVIP- ونیز تا برزیل ایران تکمیل 3.5 روزه 1402/12/03 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1402/12/03 ~ 06
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار محدود 2.5 روزه 1402/12/03 ~ 05
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1402/12/03 ~ 05
اکو کمپ ستاره لوت- هوایی - فولبرد محدود 3 روزه 1402/12/04 ~ 06
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار محدود 2.5 روزه 1402/12/04 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1402/12/08 ~ 11
هتل- اتوبوس VIP- کویر طلایی موجود 2.5 روزه 1402/12/09 ~ 11
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار موجود 2.5 روزه 1402/12/09 ~ 11
هتل -اتوبوس VIP -لذت سکوت کویر موجود 2.5 روزه 1402/12/16 ~ 18
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار موجود 2.5 روزه 1402/12/16 ~ 18
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1402/12/16 ~ 18
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار موجود 2.5 روزه 1402/12/21 ~ 23
فولبرد- خانه‌سنتی- شهر سپیدپوش موجود 2 روزه 1402/12/22 ~ 23
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1402/12/22 ~ 25
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار موجود 2.5 روزه 1402/12/23 ~ 25
فولبرد- خانه‌سنتی- شهر سپیدپوش موجود 2 روزه 1402/12/24 ~ 25
اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/12/28 ~ 02
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1402/12/28 ~ 02
بومگردی- اتوبوس VIP- سنتورینی ایران موجود 4.5 روزه 1402/12/28 ~ 03
بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان محدود 4.5 روزه 1402/12/28 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1402/12/28 ~ 02
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان محدود 3.5 روزه 1402/12/28 ~ 02
بومگردی- اتوبوس VIP- سوزن‌دوزی به رسم مهر تکمیل 6.5 روزه 1402/12/28 ~ 05
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1402/12/28 ~ 03
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته محدود 3.5 روزه 1402/12/28 ~ 02
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1402/12/28 ~ 01
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار محدود 2.5 روزه 1402/12/29 ~ 02
بومگردی- اتوبوس VIP- گذری بر شرق ایران محدود 4.5 روزه 1402/12/29 ~ 04
بومگردی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان موجود 3 روزه 1402/12/29 ~ 02
هتل- اتوبوسVIP- ونیز تا برزیل ایران محدود 3.5 روزه 1402/12/29 ~ 03
هتل- اتوبوسVIP- ونیز تا برزیل ایران موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1403/01/01 ~ 03
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان محدود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان محدود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان موجود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
بومگردی- اتوبوس VIP- سنتورینی ایران محدود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته محدود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
بومگردی- اتوبوس VIP- نصف جهان موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
خانه سنتی- اتوبوس VIP- سرزمین خراسان موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
بوم‌گردی- اتوبوس VIP محدود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
بومگردی- اتوبوس VIP- همسفر با کارون محدود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
بومگردی- اتوبوس VIP- سرزمین شیرین و فرهاد موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
بومگردی- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- شهر کلوت‌ها موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار موجود 2.5 روزه 1403/01/01 ~ 03
بوم گردی- اتوبوس VIP- جزایر چهارگانه خلیج فارس موجود 4.5 روزه 1403/01/01 ~ 05
هتل- اتوبوس VIP- خاطرات بی‌تکرار محدود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- ناشناخته های دنا موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1403/01/01 ~ 04
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار موجود 2.5 روزه 1403/01/02 ~ 04
بومگردی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان محدود 3 روزه 1403/01/02 ~ 04
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1403/01/02 ~ 04
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1403/01/02 ~ 04
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار محدود 2.5 روزه 1403/01/03 ~ 05
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1403/01/03 ~ 07
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1403/01/03 ~ 06
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1403/01/05 ~ 07
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1403/01/05 ~ 09
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1403/01/05 ~ 08
بومگردی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان موجود 3 روزه 1403/01/06 ~ 08
بومگردی- اتوبوس VIP- سوزن‌دوزی به رسم مهر محدود 6.5 روزه 1403/01/06 ~ 12
بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان موجود 4.5 روزه 1403/01/06 ~ 10
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته محدود 3.5 روزه 1403/01/06 ~ 09
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1403/01/07 ~ 09
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1403/01/07 ~ 11
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1403/01/07 ~ 10
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار موجود 2.5 روزه 1403/01/08 ~ 10
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1403/01/08 ~ 10
بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان موجود 4.5 روزه 1403/01/08 ~ 12
بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان موجود 4.5 روزه 1403/01/08 ~ 12
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته تکمیل 3.5 روزه 1403/01/08 ~ 11
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
هتل- اتوبوس VIP- ناشناخته های دنا محدود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- شهر کلوت‌ها موجود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1403/01/09 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1403/01/09 ~ 12
بومگردی- اتوبوس VIP- سنتورینی ایران موجود 4.5 روزه 1403/01/09 ~ 13
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1403/01/10 ~ 12
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار موجود 2.5 روزه 1403/01/10 ~ 12
بومگردی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان موجود 3 روزه 1403/01/10 ~ 12
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1403/01/10 ~ 12
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1403/01/10 ~ 13
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته محدود 3.5 روزه 1403/01/10 ~ 13
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار موجود 2.5 روزه 1403/01/11 ~ 13
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1403/01/11 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 1403/01/11 ~ 13

تقویم تورهای داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
28
29
30
اسفند
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
فروردین
2
3
اجرای تور
تعطیل

درباره تورهای داخلی دالاهو: 

سفرهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. در هنگام انتخاب تورهای چند روزه گروهی حتما به درجه سختی تور (بیشترین فعالیت) که در بخش "این سفر در یک نگاه" درج می‌شود توجه داشته باشید. هرچه این عدد بیشتر باشد میزان سختی تور بیشتر خواهد بود. همین طور محل دقیق حرکت و زمان حرکت در سایت اطلاع رسانی شده است؛ لطفا قبل از تصمیم‌گیری برای ثبت نام در تورهای دالاهو این نکات را مدنظر قرار دهید. 

تورهای چند روزه داخلی

 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تورهای گروهی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

درباره تورهای داخلی دالاهو: 

سفرهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. در هنگام انتخاب تورهای چند روزه گروهی حتما به درجه سختی تور (بیشترین فعالیت) که در بخش "این سفر در یک نگاه" درج می‌شود توجه داشته باشید. هرچه این عدد بیشتر باشد میزان سختی تور بیشتر خواهد بود. همین طور محل دقیق حرکت و زمان حرکت در سایت اطلاع رسانی شده است؛ لطفا قبل از تصمیم‌گیری برای ثبت نام در تورهای دالاهو این نکات را مدنظر قرار دهید. 

تورهای چند روزه داخلی

 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تورهای گروهی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 


اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:
تمام تورها زمستان 1402 بهار 1403

بومگردی- اتوبوس VIP- همسفر با کارون آبشار شیوند تا دشت سوسن

سفر 3.5 روزه از 1402/12/03 - 5,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- سرزمین شیرین و فرهاد دالاهو تا بیستون

سفر 3.5 روزه از 1402/12/03 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP- ونیز تا برزیل ایران آبادان تا تشکوه

سفر 3.5 روزه از 1402/12/03 - 7,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1402/12/03 - 5,520,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1402/12/03 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 2.5 روزه از 1402/12/03 - 3,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ ستاره لوت- هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1402/12/04 - 14,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1402/12/04 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1402/12/08 - 5,520,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- کویر طلایی ریگ زرین و خرانق تا عقدا

سفر 2.5 روزه از 1402/12/09 - 3,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1402/12/09 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل -اتوبوس VIP -لذت سکوت کویر کویر کاراکال

سفر 2.5 روزه از 1402/12/16 - 3,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1402/12/16 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 2.5 روزه از 1402/12/16 - 3,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار (ویژه چهارشنبه سوری)

سفر 2.5 روزه از 1402/12/21 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- خانه‌سنتی- شهر سپیدپوش کویر ورزنه (ویژه چهارشنبه سوری)

سفر 2 روزه از 1402/12/22 - 2,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1402/12/22 - 5,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1402/12/23 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- خانه‌سنتی- شهر سپیدپوش کویر ورزنه

سفر 2 روزه از 1402/12/24 - 2,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP کردستان

سفر 3.5 روزه از 1402/12/28 - 7,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1402/12/28 - 7,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- سنتورینی ایران بندر کنگ تا جزیره قلب

سفر 4.5 روزه از 1402/12/28 - 11,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان شوتاریکو تا گردنه عشاق

سفر 4.5 روزه از 1402/12/28 - 10,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1402/12/28 - 7,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1402/12/28 - 6,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- سوزن‌دوزی به رسم مهر چابهار

سفر 6.5 روزه از 1402/12/28 - 13,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1402/12/28 - 10,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته ایلام

سفر 3.5 روزه از 1402/12/28 - 7,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1402/12/28 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1402/12/29 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- گذری بر شرق ایران ماخونیک تا گناباد

سفر 4.5 روزه از 1402/12/29 - 8,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان گیلان گردی

سفر 3 روزه از 1402/12/29 - 6,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP- ونیز تا برزیل ایران آبادان تا تشکوه

سفر 3.5 روزه از 1402/12/29 - 10,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP- ونیز تا برزیل ایران آبادان تا تشکوه

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 10,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/01/01 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1403/01/01 - 10,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 6,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 7,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان شوتاریکو تا گردنه عشاق

سفر 4.5 روزه از 1403/01/01 - 10,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان شوتاریکو تا گردنه عشاق

سفر 4.5 روزه از 1403/01/01 - 10,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- سنتورینی ایران بندر کنگ تا جزیره قلب

سفر 4.5 روزه از 1403/01/01 - 11,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته ایلام

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 7,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- نصف جهان اصفهان تا ورزنه

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 7,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- اتوبوس VIP- سرزمین خراسان خواف تا نشتیفان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 7,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP شهر سوخته تا هامون

سفر 4.5 روزه از 1403/01/01 - 10,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- همسفر با کارون آبشار شیوند تا دشت سوسن

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 8,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- سرزمین شیرین و فرهاد دالاهو تا بیستون

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 8,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 4.5 روزه از 1403/01/01 - 10,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- شهر کلوت‌ها کرمان و کلوت

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 7,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1403/01/01 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم گردی- اتوبوس VIP- جزایر چهارگانه خلیج فارس قشم، هرمز و هنگام

سفر 4.5 روزه از 1403/01/01 - 12,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- خاطرات بی‌تکرار شیراز

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 8,300,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا تبریز، کندوان و جلفا

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 8,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- ناشناخته های دنا تنگ براق تا آبشار تامرادی

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 8,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP کردستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 7,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1403/01/01 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 5,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا گراوان تا تخت سلیمان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 8,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1403/01/01 - 6,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1403/01/02 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان گیلان گردی

سفر 3 روزه از 1403/01/02 - 6,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/01/02 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 2.5 روزه از 1403/01/02 - 4,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/01/03 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1403/01/03 - 10,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/03 - 7,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/01/05 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1403/01/05 - 10,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/05 - 7,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان گیلان گردی

سفر 3 روزه از 1403/01/06 - 6,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- سوزن‌دوزی به رسم مهر چابهار

سفر 6.5 روزه از 1403/01/06 - 13,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان شوتاریکو تا گردنه عشاق

سفر 4.5 روزه از 1403/01/06 - 10,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته ایلام

سفر 3.5 روزه از 1403/01/06 - 6,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/01/07 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1403/01/07 - 10,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/07 - 7,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1403/01/08 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/01/08 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان شوتاریکو تا گردنه عشاق

سفر 4.5 روزه از 1403/01/08 - 10,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی - اتوبوس VIP- ناشناخته های هرمزگان شوتاریکو تا گردنه عشاق

سفر 4.5 روزه از 1403/01/08 - 10,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته ایلام

سفر 3.5 روزه از 1403/01/08 - 6,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا گراوان تا تخت سلیمان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/09 - 8,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/09 - 5,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP کردستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/09 - 7,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- ناشناخته های دنا تنگ براق تا آبشار تامرادی

سفر 3.5 روزه از 1403/01/09 - 8,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- شهر کلوت‌ها کرمان و کلوت

سفر 3.5 روزه از 1403/01/09 - 7,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1403/01/09 - 10,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1403/01/09 - 6,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/09 - 7,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- سنتورینی ایران بندر کنگ تا جزیره قلب

سفر 4.5 روزه از 1403/01/09 - 11,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 2.5 روزه از 1403/01/10 - 4,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1403/01/10 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان گیلان گردی

سفر 3 روزه از 1403/01/10 - 6,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/01/10 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1403/01/10 - 7,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته ایلام

سفر 3.5 روزه از 1403/01/10 - 6,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- به تماشای نیزار کویر مصر تا نیزار

سفر 2.5 روزه از 1403/01/11 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/01/11 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 2.5 روزه از 1403/01/11 - 6,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مقایسه تور
بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
 • متن
 • نام
 • ایمیل
رحيمي
1402/11/28 15:46
سلام لطفا براي تورهاي داخلي سفر با قطار يا هواپيما هم در نظر بگيريد افراد سالمند در مسيرهاي طولاني با اتوبوس مشكل دارند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/29 08:39
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/24 18:37
سلام کلوت شهداد با هواپیما را برای عید ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/25 18:10
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر دوست عزیز. به محض فراهم شدن شرایط برای اجرای این تور در نوروز حتما از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/16 08:34
عرض سلام لطفا در سفرهای نوروزی که عمدتا خانوادگی سفر می کنند آپشن اقامت در هتل را بیشتر کنید. واقعا بومگردی های دالاهو مناسب نیستند!! لطفا راههای طولانی بیشتر از 12 ساعت را آپشن قطار یا هواپیما هم بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/24 18:53
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

محمد امین محمدپور
1402/11/14 20:34
سلامبرای روز ۲ ام فروردین به کردستان هم برنامه قرار دهید، ۱ ام برای ما مناسب نیست. سه نفر هستیم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/24 18:53
دوست عزیز
سلام

این تور برای تاریخ 9 فروردین هم اجرا خواهدشد. اطلاعات کامل داخل لینک زیر:
https://dalahoo.com/trip.cfm?id=28278

با تشکر از پیام شما

سید موسی سلیمانی ضیابری
1402/11/11 22:13
با دروداز همسفرهای قدیمی شماهستمیکم فروردین طبس و کال ...ثبت نام نمیشه...چرا؟رزرو هم نمیشه...چرا؟بی زحمت من وهمسرم را در نوبت بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/24 18:50
دوست عزیز
سلام

هم اکنون می‌توانید در تمام تورهای نوروز ثبت نام کنید. این تورها در سایت و در همین صفحه قرار گرفته‌اند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/11 20:52
سلام لطفا برای یک فروردین تورهای جنوب رو متنوع کنید، با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/18 12:58
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/11 07:48
سلام ، چرا تنوع تورهای داخلی نوروز پایینه؟؟؟ یعنی همش همین بود؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/25 17:55
دوست عزیز
سلام

حدود 80 تور برای نوروز 1403 در نظر گرفته شده؛ امیدواریم در تور مدنظر خود بتوانید شرکت کنید.

با تشکر از پیام شما

معصومه خطیبی
1402/11/10 08:49
با سلام و احترام با تشکر دالاهوی عزیز ، ممنون میشم برنامه های نوروز ۱۴۰۳ را اعلام بفرمایید .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/10 09:44
دوست عزیز
سلام

به زودی تورهای داخلی نوروز 1403 روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Baran
1402/11/08 10:27
سلام وقت بخیر اعلام تورهای داخلی نوروز چه تاریخی اعلام می شود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/10 10:03
دوست عزیز
سلام

تا پایان هفته به احتمال زیاد تورها روی سایت قرار خواهندگرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/04 10:50
سلاملطفا در صورت امکان تور منطقه جهان نما رو برای بهار اجرا کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/10 09:20
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما را حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/02 23:18
سلام سال ها زمان برده تا نام دالاهو برند شده و حفظ کیفیت مهمترین عامل برای ماندگاری . متاسفانه نقصان هایی در برخی تورها حتی اگر کوچک وجود داردکه رفع آن ها اولویت دارد. تعیین و تعریف استاندارد برای تورها از محل اقامت تا غذا تا راهنما و وسیله نقلیه و غیر می تواند مبنا متر و معیار باشد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/10 09:59
دوست عزیز
سلام

ممنون خواهیم شد حتما مواردی را که در تورها می بینید با واحد روابط عمومی ما در میان بگذارید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/11 20:38
با عرض سلام اسکان اغلب تورها در نواحی بومگردی هست و همچنین وسیله نقلیه اتوبوس هست . خیلی بهتر میشه که آپشن های دیگری هم وجود داشته باشند. مثلا هتل و برای راههای بیش از 12 ساعت قطار و هواپیما هم باشد . واقعا سفرهایی مثل چابهار و هرمزگان و بوشهر با اتوبوس خسته کننده هستند
هانیه
1402/10/27 20:11
اگر تور چابهار هوایی هم بذارید خیلی مشتاقیم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/01 10:08
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

دانشگاه شهید بهشتی
1402/11/03 13:34
لطفا تور چابهار را به صورت هوایی هم بذارید همه نمی تونند بصورت زمینی سفر کنند ممنون
ناشناس
1402/11/25 15:26
سلام لطفا تور هوایی چابهار نوروز را بذاری ممنون
زهرا
1402/10/27 10:44
سلام. تورهای یک روزه برگزار نمیشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/01 09:50
دوست عزیز
سلام

خیر متاسفانه. امکان برگزاری تورهای یک روزه نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/10/25 18:20
پرهام اکبری
پاسخ دهید...
yas
1402/10/24 18:55
سلام تور قشم با قطار که بدون محاسبه رفت و برگشت ۳ روز بتونیم بمونیم اونجا ندارید تو بهمن ماه ؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/01 09:48
دوست عزیز
سلام

متاسفانه در حال حاضر تور قشم با قطار نداریم و کلیه تورها زمینی با اتوبوس VIP هستند. پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نوشین
1402/10/11 10:14
سلام . خسته نباشید . کاش تورهای داخلی نوروز 1403 رو هم بزارید روی سایت که بتونیم برنامه ریزی کنیم . تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/20 16:37
دوست عزیز
سلام

تورهای داخلی هفته اول بهمن ماه همراه با جشنواره تخفیف روی سایت قرار خواهندگرفت.

با تشکر از پیام شما

نوشین
1402/10/11 10:13
سلام . خسته نباشید . کاش تورهای داخلی نوروز 1403 رو هم بزارید روی سایت که بتونیم برنامه ریزی کنیم . تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/16 16:39
دوست عزیز
سلام

تورهای داخلی نوروز 1403 به احتمال زیاد اوایل بهمن ماه روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

سپیده حاتمی
1402/10/02 20:45
سلام وقت بخیربرای کسانی که سن بالا هستن ( ۶۰ ساله هستن ) بیشتر از دو سه ساعت راه رفتن خسته میشن و طاقت گرما و سرمای بیش از حد رو ندارن چه تورهایی پیشنهاد میشه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 17:05
دوست عزیز
سلام

معمولا تورهایی که مقدار کمی تا مقصد فاصله دارن و پیاده‌روی کمتری دارند. برای پیدا کردن تور مدنظرتان از قسمت این سفر در یک نگاه بخش "بیشترین فعالیت" را ببینید. چنانچه مقدار آن 1 از 5 باشد کمترین میزان سختی را داراست. مقدار پیاده روی در هر روز و میزان شیب مسیر هم در برنامه مسافر درج شده.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/09/26 16:55
سلام بیکران به تور گردشگری دالاهو از همه پرسنل ولید رهای پر توان وپر انرژی به خاطر سعه صدر وتحمل شان کمال تشکر را دارم مخصوصا که برای افراد جشن تولد می گیرند وسورپرایز جالبی وبه یاد ماندنی برای همسفران به جا می گذراند همیشه سلامت وپر انرژی ومستدام باشید ممنون از آقای شادان پور با تیم خوب شون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:43
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. امیدواریم در سفرهای آتی باز هم افتخار میزبانی شما را داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/09/24 12:40
لطفا تور جنوب با قطار هم بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 16:56
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/09/19 21:05
با سلام و احترامضمن تشكر از تورهاي متنوع براي تعطيلات بهمن جشنواره تخفيف نمي گذاريد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:33
دوست عزیز
سلام

جشنواره تخفیف برای تورهای خارجی ویژه نوروز 1403 داریم. از 1 دی ماه تا 1 بهمن ماه.

با تشکر از پیام شما

زهرا
1402/09/18 14:02
سلام لطفا تورهای یک روزه هم اضافه کنید متقاضی زیاده،ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:32
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا امکانش نیست اما حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

علی
1402/09/15 13:18
اولین نمایشگاه 54 کاروانسرای جهانی ایران در حوزه گردشگری نقاشی تصویرگری عکاسی دیجیتال ارت صنایع دستی و ماکت از تاریخ 21تا 23 دی ماه 1402 در تالار ابی کاخ موزه نیاوران را برگزار میگرددلذا از تمامی فعالان حوزه گردشگری که در زمینه های فوق فعال می باشند و تمایل به معرفی خود در این رویداد فرهنگی و گردشگ
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:30
دوست عزیز
سلام

با تشکر از پیام شما

فرشته زرگریان
1402/09/13 08:38
با سلام و روزبخیرببخشید برای دی ماه تور چابهار میشه بذارین سپاسگزارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:30
دوست عزیز
سلام

برای دی ماه تور چابهار نداریم اما برای اواسط بهمن ماه این تور اجرا میشه. همین حالا در همین صفحه می تونین اطلاعات تور را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/09/11 15:59
باسلام و احتراملطفا تورهای یک روزه را در برنامه ها اضافه بفرمایید برای افرادیکه شاغل هستند این آیتم بهترین گزینه هست ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/15 15:14
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نیکنام
1402/09/10 15:31
سلام، وقت شما بخیر باشه. لطفا با توجه به بعد مسافت سفر به جنوب (بوشهر)، وسیله نقلیه هوایی و یا ریلی هم بگذارید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/11 13:18
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

الهام فرج نژاد
1402/09/07 15:26
سلام و وقت بخیرمیشه بفرمایید تورهای فصل زمستان رو کجا میتونم پیدا کنم؟ اگر هنوز برنامه هاش مشخص نیست میشه بفرمایید کی آپدیت میشه؟ممنون از شما
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/11 13:16
دوست عزیز
سلام

فعلا برنامه‌ها مشخص نشده؛ به زودی در همین صفحه بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نسرین
1402/09/06 11:48
با سلام، لطفا اگر امکانش هست تور بازدید از منطقه حفاظت شده خارتوران، برنامه ریزی کنید. با وجودی که این منطقه به آفریقای ایران معروفه، تورهای خیلی کمی برای بازدید حیات وحش منطقه وجود داره.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/07 13:15
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

شیما
1402/09/01 16:49
سلام لطفا اصفهان ‌سه‌روزه اش کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/07 12:35
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/08/29 14:22
سلام روز بخیرلطفا تورهای یکروزه با مقاصد متنوع رو برگزار کنید مثلا روستاهای اطراف تهران مثل سنگان ، وردیج و مقاصدی که بدون وسیله شخصی به تنهایی نمیشه سفر کرد ممنون میشم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/01 15:28
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تورهای یک روزه به طور کامل از سبد محصولات دالاهو حذف شده‌اند.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/08/29 14:19
سلام و سپاس از زحمات شمالطفا خلیج نایبند تا گردنه عاشق رو برای تعطیلات بهمن دوباره تکرار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/01 15:23
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

جمشید
1402/08/19 20:52
تورها و خدمات بسیار حرفه ای
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/22 10:20
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین.

با تشکر از پیام شما

بتی محمدیان
1402/08/17 21:12
سلام من چندین‌بار با دالاهو سفر داشتم‌و بسیار عالی و پرخاطره بودبخصوص لیدرهای حرفه‌ای دالاهو ، اما مدتی هست تورهای یکروزه برگزار نمیشه و این نقطه‌ضعف بزرگیست به عنوان کسی که وقت کمی دارم و از طرفی هزینه‌ی تورهای چندروزه برام سنگین هست انتظار دارم تورهای یکروزه مجدد برگزاربشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/22 09:30
دوست عزیز
سلام

حذف تورهای یک روزه برای حفظ آسایش و آرامش همسفران بوده البته با هماهنگی و نلاش واحد عملیات تورهای یک و نیم روزه در حال حاضر داریم تا تعدادی از مقاصد تورهای یک روزه در آنها گنجانده شده. امیدواریم بتوانید از این تورها استفاده کنید.

با تشکر از پیام شما

زینب رهبر
1402/08/25 13:46
دقیقا تورهای یک روزه خیلی خوب بودنحیفه که حذف شدن
ناشناس
1402/08/14 10:18
سلام اگر امکانش هست سفرهای طولانی مثل جنوب را قطار یا هواپیما بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/16 10:08
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

تولید محتوای دالاهو
1402/08/16 10:19
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/13 10:56
با سلام و خسته نباشید چرا سفر به اصفهان انقدر کوتاهه؟؟؟؟؟؟؟ حداقل دو‌روزش میکردید میدان نقش جهان توی شب قشنگه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/14 09:17
دوست عزیز
سلام

ما سعی کردیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین میزان بازدید از دیدنی‌های اصفهان را داشته باشیم. اما حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1402/08/09 11:41
سلام لطفا سفر جنوب با هواپیما و قطار هم بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/10 16:15
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/09 08:45
سلام خدمت تیم محترم دالاهویه خواهش داشتم ، امکانش هست سفر آبادان تا تشکوه اوایل آذر ماه قبل دهم اذرماه هم اجرا بشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/10 16:06
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Mina445577@gmail.com
1402/08/07 10:22
خلیج نایبند تا گردنه عاشق رو دوباره تکرار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/08 14:53
دوست عزیز
سلام

تور شوتاریکو تا گردنه عشاق هم اکنون روی سایت بارگذاری شده.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/07 09:48
در سفر به خوزستان چرا جاهای معروفش نیست مثل دیدن پل سفید رود کارون پل سیاه و ....
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/08 14:50
دوست عزیز
سلام

دیدنی‌های معرو ف خوزستان بسیارند و ما سعی کردیم پرطرفدارترین‌ها را در تور قرار دهیم. بدون شک امکان گنجانددن تمام این موارد در یک تور وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/07 09:44
سلام لطفا سفر به خوزستان را رود کارون هم بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/08 14:51
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/06 09:40
سلام وقت بخیرررر تور قشممممممم یا جزیره هرمز بزارییییییییییییییییییید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 11:17
دوست عزیز
سلام

بله حتما. به زودی روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

سعید پ
1402/08/05 19:19
منتظر سفرهای یکروزه هستیم . سفرها رو متنوع کنید .با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 11:08
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان برگزاری تورهای یک روزه نداریم.

با تشکر از پیام شما

سهراب
1402/08/05 09:29
سلام چرا تورها تا ماه ابان برنامه ریزی شدند بقیه سال تور ندارید ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 09:28
دوست عزیز
سلام

تورهای چند روزه تقریبا ماهی یک بار با توجه به اینکه شرایط برگزاری آنها فراهم هست یا خیر روی سایت بارگذاری می‌شوند. تا پایان سال تورهای متنوعی داریم بخصوص برنامه‌های ویژه‌ای برای شب یلدا تدارک دیده شده.

با تشکر از پیام شما

نوشین
1402/08/03 11:29
سلام تور خواف نشتیفان به غیر از تاریخ 16 تا 19 آبان 402 بازم اجرا میشه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 15:12
دوست عزیز
سلام

به احتمال زیاد این تور برای شب یلدا هم اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/02 20:47
سلام علیرغم درخواست های فراوان همسفران،جهت برگزاری تورهای یکروزه،واااااقعا جای تاسف است که مجموعه دالاهو فقط به یک جمله((((امکان برگزاری نداریم))))بسنده کرده است.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 14:51
دوست عزیز
سلام

در مورد اجرای تورها یک سری استانداردها مدنظر ماست و تا زمانی که برخی زیرساخت‌های لازم برای اجرای برخی تورهای یک روزه فراهم نشود امکان سفر به این مقاصد وجود ندارد. اما همکاران ما تلاش کردن و برای برخی مقاصد یکروزه که قبلا داشتیم تورهای یک و نیم روزه یا دو روزه طراحی کردن. می توانید در صورت تمایل از این تورها استفاده کنید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1402/08/02 08:47
واقعا تورهای یک روزه مخصوصا تور یک روزه الیمستان خیلی خوب بود، امیدوارم دالاهو مثل قبل این تورو برگزار کنه :(
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 15:10
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

پدرام
1402/08/01 20:48
سلام تو کرمان و شهداد رو کی برگزار میکنید دی ماه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 14:44
دوست عزیز
سلام

به زودی این تور روی سایت قرار می‌گیره و اطلاع رسانی میشه.

با تشکر از پیام شما

کبری هفت لنگ
1402/08/01 15:05
با درود و خسته نباشید.بسیار خواهان تور های یک روزه هستم خواهشمندم (عاجزانه) مجددا تور های یک روزه بگذارید چون اکثریت ما خانم ها کارمند هستیم و با درآمد محدود و توان سفر های چند روزه را نداریم.امیدوارم هر چه زودتر تور های یک روزه شمارا ببینیم از طرف خودم و به همراه ۱۶ تن از دوستانمباتشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 11:07
دوست عزیز سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات داالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

سعید اعلمی
1402/08/01 02:03
نمیدونم چرا تور های یک روزه رو حذف کردینمن و امثال من ک کارمند هستیم...اولا امکان گرفتن مرخصی رو نداریم.دوما توان مالی رو نداریم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 14:02
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تورهای یک و نیم روزه روی سایت بارگذاری شدند و چنانچه مقصد این تورها را دوست داشته باشین می تونین از طریق سایت ثبت نام بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/30 16:01
با سلام خیلی سال همسفر تور دالاهو بودم بهترین تور بود همه چی حالا ولی تور های یک روز رو حذف کردن وکلا دالاهو مثل قبل از امکانات کمتری داره استفاده می کنه ولید ر ها به مراتب دارند ضعیف تر می شن امیدوارم دالاهو برگرد مثل سابق بشه بازم سپاسگزارم از پرسنل زحمتکش
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 09:25
دوست عزیز
سلام

تمام تلاش ما کسب رضایت همسفران‌مان بوده و حتی یکی از دلایل حذف تورهای یک روزه توجه به آرامش همسفران‌مان در طول سفر بوده. با توجه به بروز مشکلاتی در اجرای برخی مقاصد تورهای یک روزه و نبود زیرساخت‌های لازم در این مناطق برای اجرای یک تور ناچار شدیم این تورها را حذف کنیم و متاسفانه امکان اجرای مجدد آنها نیست.
در خصوص لیدرها و راهنماهایی که به تازگی به کادر دالاهو اضافه شدند حتما نظرات و پیشنهادات خود را به واحد روابط عمومی دالاهو منتقل کنید تا همکاران بررسی کنند. تلاش ما حرکت در مسیر جلب رضایت شماست.

با تشکر از پیام شما

محمد امین هاشمی
1402/07/30 09:21
سفر شهداد کرمان که پارسال داشتید دیگه نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/02 11:12
دوست عزیز
سلام

بله امسال هم اجرا خواهد شد. به زودی اطلاعات این تور روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/23 20:21
تور شیراز و یزد هم لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 10:09
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/22 15:57
چرا هیچی تور جنوب ندارید؟!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 10:11
دوست عزیز
سلام

به زودی روی سایت بارگذاری خواهد شد. در فصل مناسب سفر و در زمان مناسب حتما تورهای جنوب را اجرا خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/21 02:32
برای این روزها سفرهای جنوب چرا ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:44
دوست عزیز
سلام

به زودی روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

محمد
1402/07/20 16:45
سلام در رابطه با تور کردستان مراسم پیر شالیار در بهمن ماه سوال داشتم آیا برنامه ای دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:51
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. در صورت اجرای این تور، اطلاعات کامل آن از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/19 19:01
سپاس و تبریک به تمامی کارکنان و همسفران دالاهو بابت فراهم کردن اوقات خوش و ارزشمند و مفید برای هر سفر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:43
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم خاطرات و لحظات خوشی را برایتان رقم زدیم. امیدواریم در سفرهای بعدی برای تماشای دیدنی‌های ایران باز هم در کنار شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/19 18:55
سلام لطفا در سفرهای بوم گردی و محلی از غذاها و نان‌های محلی استفاده بشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 10:15
دوست عزیز
سلام

در اکثر سفرها سعی ما بر همین موضوع هست و حتما انجام میشه.

باتشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/19 18:53
سلام لطفا سفرهای یکروزه رو دوباره برگزار کنیدسفربندز بوشهر و سفربندر کنک و خمیر رو هم داشته باشید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:40
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان برگزایر تورهای یک روزه را نداریم. پیشنهاد شما در مورد اجرای تورهای بندر بوشهر و سفربندر کنگ و خمیر و... حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

رادین اکبری
1402/07/18 14:32
سلام تور قشم و هرمز از کی اغاز میشه ؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:36
دوست عزیز
سلام

به زودی این تورها روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/16 12:54
سلامتور خليج نايبند رو تو برنامه هاتون برگزار ميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:26
دوست عزیز
سلام

بله حتما. این تور در سال های گذشته هم اجرا شده و در صورتی که مشکل خاصی پیش نیاد، امسال هم اجرا خواهد شد. در فصل مناسب سفر حتما روی سایت بارگذاری و اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

صنم اکبری
1402/07/16 10:40
سلام وقت بخیر لطفا سفرهای یکروزه هم اگرر امکانش هست در برنامه قرار بدید سپاسگزارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:25
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان برگزاری تور یک روزه نداریم و اجرای تورهای یک روزه از سبد محصولات ما حذف شده.

با تشکر از پیام شما

لیلی
1402/07/13 15:19
سلام من یک سفر به ماسال داشتمبسیار خوش گذشت می خواستم تشکری داشته باشم از آقای زالبیگی که لیدر تور بودن و همگی دوستان همسفر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/16 10:49
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم سفر خوبی داشتین؛ امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم در کنار شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/11 20:38
سلامتور آبادان برگزار نميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/12 09:24
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر. در فصل مناسب سفر به این منطقه به زودی بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

بانو
1402/07/08 23:39
سلام واقعا جای تورهای ۱ روزه خالیه، پیشنهاد می کنم هزینه های تورهای ۱ روزه رو افزایش بدین و حتما با کیفیت بیشتری مثلا فولبورد برگزار کنید ، حیفه در این پاییز دالاهو تور ۱ روزه نداشته باشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/12 09:53
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تور یک روزه نداریم اما حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

شکوه
1402/07/08 11:14
سلام برای همدان برنامه ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/12 09:14
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر متاسفانه خیر. در فصب مناسب سفر روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

فلاح
1402/07/06 11:02
سلام و وقت بخیر من با تورهای دالاهو سفری به ماسال داشتیم واقعا همه چی عالی بود ممنون از تیم دالاهو وتور لیدر آقای فرشید زال بیگی که با خوش اخلاقیشون وهمراهیشون وبرنامه خوبشون خیلی خوش گذشت
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/11 17:52
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین؛ امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم شما را در جمع همسفران خود داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

لیدا شکیبا
1402/07/05 06:56
سلام تور خوانسار برای ۴ و ۵ آبانماهتعدادمون ۲۰ نفر هست برگزار میکنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/11 17:50
دوست عزیز
سلام

متاسفانه توری به مقصد خوانسار نداریم.

با تشکر از پیام شما

نسیم
1402/07/04 10:29
سلام تور چابهار از کِی آغاز می شه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/11 17:50
دوست عزیز
سلام

به زودی تور چابهار روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

مینا
1402/07/03 11:15
درود.تور دامنه های دالاهو که سالیان قبل اجرا میشد، دیگه اجرا نمیشه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/12 09:30
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما مجددا به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/03 10:57
سلامببخشید تور علم کوه را در آینده نزدیک برگزار خواهید کرد؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/11 17:49
دوست عزیز
سلام

برای زمستان و پائیز خیر؛ احتمالا برای سال آینده و به محض مساعد بودن شرایط اجرا، روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

الناز ایزددوست
1402/07/02 04:04
سلام شب بخیر خواهشمندم تورهای یک روزه را مجددا بزارین پاییزه و جنگل الیمستان تروخدا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/03 10:57
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم بریا اجرای تور در مقاصد یک روزه، امکان برگزاری این تورها را نخواهیم داشت.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1402/06/30 13:49
سلام وقت بخیرلطفا تو تاریخ ۱۰ به ۱۴مهر تورهاتون بیشتر کنید تنوع تورهاتون تو این تاریخ خیلی کم هست با اینکه تعطیلات هست لطفا سفر ۳ یا ۴ روزه تو این تاریخ بزارید مخصوصا شیراز یا بومگردی شهرهای دیگه یا مناطق زیبای پاییزی ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/03 10:56
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تور شیراز برای تعطیلات نداریم اما می توانید فهرست تورهای چند روزه داخلی ما را در وبسایت و همین صفحه ملاحظه کنید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1402/06/30 13:45
لطفا تورهای بومگردی ۳ روزتون تو تعطیلات بیشتر کنید مخصوصا آخرین تعطیلات مهر۱۱ به ۱۴
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/03 10:46
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. در حال حاضر می توانید فهرست کامل این تورها را در همین صفحه مشاهده کنید.

با تشکر از پیام شما

با تشکر از پیام شما

نغمه
1402/06/27 20:18
با سلاممن برای آخر هفته تور شروان دره به جهنم دره رو گرفته بودم. الان در سایت نیست. کنسل شده؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/28 09:14
دوست عزیز
سلام

این تور در حال حاضر کنسل شده دوست عزیز و به تمام کسانی که ثبت نام کرده بودن هم اطلاع رسانی شده.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/27 10:56
سلام‌وخسنه نباشید به تیم‌دالاهوخواستممممم‌ تشکر‌کنممممم‌بابت‌سفر اردبیل که مثل‌همیشهههههههه به من‌خوش‌گذشتتتتتت همه‌چی‌عالییییییییییییی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 13:10
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم سفر خوبی داشتین. امیدواریم باز هم در سفرهای بعدی با شما همراه باشیم.

با تشکر از پیام شما

نسیم حسن زاده
1402/06/26 22:24
تورهای اختصاصی بسیار عالی داشتید که متاسفانه برگزار نمیکنید دوباره تور اختصاصی بگذدرید سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 12:58
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا تور اختصاصی اجرا نمی کنیم.

با تشکر از پیام شما

نسیم
1402/06/26 13:02
سلام لطفا تور های یک روزه رو دوباره بزارید ،برای ما کارمندان تورهای یه روزه نعمته،متشکرم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 13:03
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعل امکان اجرای تورهای یک روزه را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/26 11:56
درود برشما از شما خواهشمندم برای شاغلین تورهای 1روزونیم را اجراکنید.بنده از مسافران قدیمی دالاهو داخل و خارج هستم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 13:05
دوست عزیز
سلام

سعی می کنیم تورهای یک و نیم روزه را نیز با توجه به مقاصد موجود د رلیست تورها اضافه کنیم. قبلا مواردی اجرا شده و در فصل پائیز و زمستان هم سعی می کنیم مجددا این تورها را داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

نوشین قربانی
1402/06/26 11:52
درود بر شما بنده ازمسافران قدیمی دالاهو هستم . باتوجه به شغلم امکان مرخصی ندارم و یک سفر1روزه اول مهر به 2 مهر که تعطیل هست میخواستم متاسفانه برای این تاریخ سفری نگذاشتیدلطفا درصورت امکان شاغلین را درنظر بگیرید.باسپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 12:57
دوست عزیز
سلام

تور یک و نیم روزه برای تاریخ مدنظر شما نداریم متاسفانه. فهرست کامل تورهای داخلی ما رو می تونید داخل همین صفحه مشاهده بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

سیدجوادقاسم زاده
1402/06/24 08:41
با سلام و احترام آیا امکانش هست تور ارسباران تا کندوان را که در 25 مهر برگزار میشه به هفته اول یا دوم مهر جابجا بشه .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 12:54
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه این تور 3.5 روزه اجرا می شود معمولا در ایام تعطیلات رسمی که تعداد روزهای تعطیلی بیشتر باشد امکان اجرای آن وجود دارد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/06/23 13:03
سلام وقت بخیر. تور برای شهر یزد نمیزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 12:53
دوست عزیز
سلام

به زودی روی سایت قرار می گیره.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/19 16:45
سلام لطفا تور های یک روزه رو دوباره بزارید ،،اکثر تورهای شما طبیعت گردی هست و من دوست دارم در تورهای یکروزه ،بیشتر برای گردش در شهرها باشه ،،لطفا تور الیمالات و قزوین ،،متشکرم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/20 13:31
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا امکان اجرای تورهای یک روزه را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/14 15:01
برغم رضایتم از سفر تخت سلیمان فرم نظرسنجی برای من ارسال نشد. اولین مرتبه بود در سفری با لیدری مواجه شدم که شغلشان رو روان کنندگی می دانستند و متناسب با سلایق مسافران با ایشان رفتار برابر و خنثی نداشتند!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/18 16:53
دوست عزیز
سلام

لطفا برای دریافت نظر سنجی با همکاران ما تماس بگیرید تا این مورد بررسی شود. خوشحالیم سفر خوبی داشتین. امیدواریم باز هم در سفرهای آتی در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

zahra
1402/06/12 16:34
چرا دیگه تور یک روزه ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/18 17:10
دوست عزیز
سلام

اجرای تور نیازمند وجود زیرساخت‌های مناسب در مقاصد گردشگری است تا هم همسفران و هم متولیان اجرای تور در زمان اجرای تور احساس آرامش داشته و بتوانند روی انجام درست برنامه‌های تور و سفر تمرکز داشته باشند اما متاسفانه چنین امکانی فراهم نبود؛ با وجود کارشکنی‌های انجام شده بخصوص در مقاصد اجرای تورهای یک روزه مجبور شدیم اجرای تورهای یک روزه را متوقف کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/12 09:37
با سلام و خسته نباشید ممونو از تورهای گروهیتان راهنماهای تور بسیار عالی و مجربند وساعات دلنشینی را برای همسفران بوجود میاورند .فرنیان
پاسخ دهید...
نسرین
1402/06/12 12:44
البته همه لیدرها در یک سطح نیستند، در سفرهایی که داشتم، اجرای تور خانم قدسیه شهرکی و آقای ابوطالبی رو خیلی می پسندم، اطلاعات زیاد می دن و همه تلاش شون رو انجام می دن که به همه مسافران خوش بگذره، برای هر دوشون آرزوی موفقیت دارم.
تولید محتوای دالاهو
1402/06/18 16:48
دوست عزیز
سلام

ممنون برای ابراز نظرتان. همه تلاش ما این هست که رضایت همسفران‌مان را جلب کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/11 14:54
لطفا تور همدان هم‌بگزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/18 17:17
دوست عزیز
سلام

متاسفانه در حال حاضر تورهای یک روزه برگزار نمی‌شوند و از انجایی که تور همدان جز مقاصد یک روزه دالاهو بود، این تور اجرا نخواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مسعود
1402/06/03 23:58
.... با سپاس فراوان جمعی از همسفران قدیمی و جدید [[دالاهو]]
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:39
دوست عزیز
سلام

ممنون که نظر خود را با ما به اشتراک گذاشتین.

با تشکر از پیام شما

مسعود
1402/06/03 23:56
...از طرفی اکثر دوستان فرصت سفر چند روزه را ندارند و یا از پس هزینه‌های آن بر نمی‌آیند، با لیاقت و درایتی که از جنابعالی سراغ داریم خواهشمندیم که در تصمیم خود تجدید نظر فرموده و تورهای یک روزه را در برنامه بگنجانید،به قول حافظ: ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز........
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:48
دوست عزیز
سلام

ممنون از حسن توجه و محبت شما نسبت به مجموعه دالاهو. در کامنت دیگری پاسخگویی به طور کامل انجام شد.

با تشکر از پیام شما

مسعود
1402/06/03 23:51
سلام و درود جناب شادفر عزیز و گرامی، ما سال‌هاست که با تورهای یک روزه [دالاهو ]همسفر هستیم از زمان کنسل شدن این تورها بارها سعی کردیم که با موسسات دیگر به سفر برویم،اما نتوانستیم که با خود کنار بیاییم چرا که خودمان را عضو خانواده [دالاهو] می‌دانیم،به [دالاهو ]عادت کردیم(ترک عادت موجب مرض است).......
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:08
دوست عزیز
سلام

ممنون از حسن توجه و محبت شما نسبت به تورهای دالاهو. هدف ما هم جز رضایت همسفران‌مان نیست. دقیقا به همین دلیل به ناچار، سفر به مقاصد یک روزه را کنسل کردیم. متاسفانه استانداردهای لازم در این مقاصد برای اجرای تورها وجود ندارد و علی رغم تلاش ما در تمام این سالها همچنان بسیاری مشکلات زیرساختی دراین مقاصد پا برجاست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/03 16:05
ممنون که میشه رفت یه جای بدون دردسر های اضافه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 10:20
دوست عزیز
سلام

با تشکر از پیام شما

مقدم
1402/05/30 14:56
سلام ببخشید تور به شهرهاسی شیراز اصفهان قشم و... برگزار نمیشه؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 10:07
دوست عزیز
سلام

در فصل مناسب سفر به این مقاصد، حتما برگزار خواهند شد. اطلاعات از طریق سایت اطلاع رساین خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/29 17:34
لطفا تورهای یکروزه جنگل و کویر برای پاییز برنامه ریزی بفرمایید با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:23
دوست عزیز
سلام

تورهای یک روزه برگزار نخواهند شد.

با تشکر از پیام شما

امیر
1402/05/29 14:25
سلام کوهنوردی 1.5 روزه توچال و کوهنوردی های دیگر رو برگزار میکنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 10:03
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر. در صورت برگزاری مجدد این تورها، از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

leila
1402/05/28 13:30
سلام بسیار حیف که تور یکروزه دیگه برگزار نمیشه و البته جهت اطمینان من با دالاهو تماس گرفتم طبق راهنمایی اپراتور شماره تورهای یکروزه گرفتم خانمی که پاسخگو بودند بسیار تندخو و پرخاشگر پاسخ دادند و این اصلا خوب نیست ...برگزار نشدن تورهای یکروزه یه طرف و نحوه پاسخگویی طرف دیگر این برای دالاهو خوب نیست.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 09:58
دوست عزیز
سلام

پاسخگویی سئوالات و جوابگویی تلفن ها زیر نظر مدیریت فروش انجام می‌شود. موردی در این زمینه گزارش نشده است لطفا در صورت تمایل و با توجه به اینکه تماس‌های شما ثبت می شود با واحد روابط عمومی تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه گلسرخی
1402/05/27 12:48
باسلام و احترام میخواستم بدانم آیا برای اواخر شهریور و اوایل مهر تور چابهار می‌گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:21
دوست عزیز
سلام

فعلا توری در نظر گرفته نشده؛ در صورت برگزاری تور از طریق وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

داود
1402/05/26 09:57
باسلام از تیم خوب و پیگیر دالاهو بابت تورهای خوب و منظم تان کمال سپاسگزاری را دارم ، پیشنهاد می شود بعلت شرایط اقتصادی جامعه خیلی از گردشگران به همین علت کمتر سفر می روند بنابراین در صورت امکان شرایط سفرهای قسطی را فراهم نمایید ... با تشکر از تیم دالاهو.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 09:52
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به مدیریت منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/23 21:09
سلام .شما با جمع کردن تور های یک روزه خیلی از مشتری هاتون رو از دست میدید چون تور هاتون فوق العاده گرون شده و واقعا صرفه اقتصادی نداره خود من و ده نفر دیگه این سری با تور دیگه ای رفتیم .
پاسخ دهید...
ناشناس
1402/05/25 09:18
کاملا موافقم
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 09:48
دوست عزیز
سلام

متاسفانه ناگزیر از این تصمیم هستیم. به خاطر شرایط به وجد آمده در استان‌های مورد بازدید مقاصد یک روزه این تصمیم گرفته شده. برای اجرای یک تور یک سری استانداردها و زیرساخت‌هایی مورد نیاز هست که متاسفانه در مقاسد تورهای یک روزه اینم موارد وجود نداره. تا امروز هم خیلی سعی کردیم شرایط را فراهم کنیم اما متاسفانه موفق نشدیم.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/05/16 13:50
سلام- ارسباران تا کندوران رو دوگروهه نمیکنین که ثبت نام کنیم برای 24 ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/17 09:35
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

رویا
1402/05/16 06:41
سلام برای طبس هم اوایل مهرماه تور می‌گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/17 09:27
دوست عزیز
سلام

شرایط سفر را حتما بررسی خواهیم کرد در صورت فراهم بودن شرایط مناسب در طبس برای اجرای تور حتما واحد عملیات دالاهو در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد.

با تشکر از پیام شما

انسیه عبدالعلی
1402/05/15 17:12
سلام وقت بخیر ممنون از شرکت توری شما واقعا من سایت های گردش گری رو تحقیق کردم و سایت های شرکت های دیگه رو چک کردم خوشبختانه تور منظمی دارید و اینکه صفحه سایتی شما خوب برنامه نویسی خوبی شده و دقیقا وارد سایت میشی خیلی زود میشه خواسته و تور مورد علاقه رو پیدا کرد تور یک روزه رو چرا جمع کردید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/17 09:16
دوست عزیز
سلام

به دلیل معضلات و مشکلاتی که در مقاصد گردشگری یک روزه برای اجرای تور وجود داشت، ناگزیر از کنسل کردن تمامی تورهای یک روزه بودیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/13 12:20
وقت بخیرآیا امکان استفاده از تورهای برگزاری از شهرستان وجود دارد؟ یا اینکه صرفا باید از تهران اقدام کرد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:27
دوس ت عزیز
سلام

مبدا حرکت تمام تورهای ما تهران هستند برای برخی مقاصد گاهی این امکان وجود دارد تا همسفران در بین مسیر به تور بپیوندند که دراین صورت باید قبل از ثبت نام شرایط آن را با واحد فروش دالاهو هماهنگ کنند.

با تشکر از پیام شما

ترک زبان
1402/05/12 11:16
باسلام و احترامپیشنهاد بنده برای تور یک روزه بازدید از موزه خودروهای تاریخی ایران واقع در کیلومتر 11 جاده مخصوص هست که شامل کالسکه نصرالدین شاه،55 دستگاه از خودروهای تاریخی و تک دنیا موجود میباشد که میشود به صورت گروهی بازدید انجام شود همراه با تخفیفات ویژه برای همین منظور با شماره 0919...... تماس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:19
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت پینشهادتان. در حال حاضر ما تور یک روزه اجرا نمی کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/12 08:20
سلام وقتتون بخیر باشهلطفا برای شهریور ماه هم تور ماسال بذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:49
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/11 22:49
اطفا تور‌سرعین‌را‌مجددا‌برگزار نمایید‌
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:30
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

طناز
1402/05/10 15:14
سلام می خواستم خواهش کنم برای اواخر شهریور تور گرایان به تخت سلیمان رو اجرا کنیدسپاسگزارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:16
دوست عزیز
سلام

حتما این مورد توسط واحد عملیات دالاهو بررسی خواهد شد و در صورت فراهم بودن شرایط لازم این ور مجددا اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/08 11:10
با سلام و‌خسته نباشید لطفا تور شهر هم بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/10 14:09
دوست عزیز
سلام

تورهایی مثل اردبیل و سرعین یا آبشارهای لرستان و... ترکیب شهرگردی و طبیعت گردی هستند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/04/31 14:34
کویر در تابستان گرم نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/01 13:44
دوست عزیز
سلام

تورهای کویری برای رویت بارش شهابی هستند. در حال حاضر برخی مناطق کویری برای رویت بارش شهابی بهترین موقعیت را دارند و با توجه به اینکه در شب امکان رویت شهاب باران وجود دارد، آب و هوا وضعیت نسبتا مطلوب و بهتری را نسبت به صبح دارد.

با تشکر از پیام شما

شادی
1402/04/26 11:33
سلام،تور گل افتابگردان ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/26 16:05
دوست عزیز
سلام

بله داریم اما در حال حاضر فصل اجرای تور گل‌های آفتابگردان تمام شده، در فصل مناسب حتما مجددا این تورها روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

انسیه عبدالعلی
1402/04/24 13:48
سلام و عرض ادب جنگل هفت آبشار حیف شد تا آبشار 7 مارو نبردن دوست داشتم تا آبشار 7 رو میرفتم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/26 16:08
دوست عزیز
سلام

نام این منطقه هفت آبشار هست و امکان بازدید از تمام آبشارها در یک تور 1 روزه امکان پذیر نیست.

با تشکر از پیام شما

فرزاد
1402/04/22 11:37
سلام عرض ادب و خسته نباشید بنده تا به حال از تور های شما استفاده نکردم خواستم اگه ممکنه تورهای یکی دو روزه خیلی خیلی خیلی شاد تون رو پیشنهاد کنید که خانواده چهار نفری لذت ببریم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/26 16:07
دوست عزیز
سلام

تورهای ما بر اساس عرف اجرا می شوند و شما می‌توانید با توجه به سلیقه شخصی تان در انتخاب مقصد و همین طور توجه به میزان فعالیت در هر تور (درجه سختی تور)، تور مدنظر خود را انتخاب کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/04/13 16:23
سلام.اینکه برای تور سبلان باید به اجبار برنامه توچال هم شرکت کرد خیلی جالب نیست.ای کاش میشد فقط تور سبلان رو به تنهایی انتخاب کرد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/19 11:17
دوست عزیز
سلام

برنامه سبلان سنگین و حرفه ای هست؛ برای آمادگی پیش از صعود به سبلان انجام یک سری فعالیت ها مانند صعود به توچال و... ضروری است. امکان اینکه افراد بدون آمادگی قبلی به یکباره در برنامه صعود به قله‌ای مانند سبلان شرکت کنند، وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

فرناز مجموعان
1402/04/13 01:09
با سلام عرض و ادب خدمت همکاران دالاهو ممنون از سفر سرعین، اردبیل، بسیار عالی همراه جناب آقای تور لیدر کاظم حسینی لطفا تور شمال چند روزه بعضی سفرها بزارید تورهای که درجه سختی کمتری داشته باشه تور یکروزه هم اجرا کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/19 10:53
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. در حال حاضر تورهای یک روزه در حال اجرا هستند و فهرست کامل آنها را می توانید داخل صفحه مربوط به این تورها در لینک زیر ببینید.
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=3

با تشکر از پیام شما

مریم محمدی
1402/04/10 16:47
باسلام برای مردادماه جاهای ییلاقی خنک بگذارید و مسافری حق انعقاد از دیگران ندارد همه قابل احترام هستند رفتارو شخصیتها متفاوت هستند عده راحت و عده اصولی رفتار می کنند لیدرها در تورهای مختلف اجرا می کنند حتما مطرح کنند
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/11 09:23
دوست عزیز
سلام

قطعا همین طور هست و هر مسافری شرایط خود را دارد. حتما پیشنهاد شما بررسی و به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم محمدی
1402/04/10 16:18
با سلام لطفا به لیدرهای برنامه مختلف بگویدمسافری حق ندارد در مورد دیگران انعقاد کند همه مسافران محترم هستند عده راحت و عده اصولی رفتار می کنند لطفا جاهای ییلاقی خنک برای مرداد ماه بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/11 09:46
دوست عزیز
سلام

قطعا همین طور هست و هر مسافری شرایط خود را دارد. حتما پیشنهاد شما بررسی و به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم محمدی
1402/04/10 15:46
باسلام هرکدام از مسافران در تورهای مختلف رفتارهای متفاوتی دارند همه قابل احترام هستند و کسی از مسافران حق انعقاد از کسی ندارد لطفا به لیدرهای مربوط به تورهای قابل اجرا   بگوید،لطفا ییلاق خنک را در مردادبگذارید و عده ازنظر شخصیتی مسافران راحت و یک عده اصولی رفتار می کنند با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/11 09:23
دوست عزیز
سلام

قطعا همین طور هست و هر مسافری شرایط خود را دارد. حتما پیشنهاد شما بررسی و به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/04/10 13:35
سلام لطفا مسافری که در تور مورد نظر ثبت نام می کند هر کدام برای خودشان شخصیت دارند هیچ کدام مسافران حق انعقاد ازکسی را ندارد چون رفتار و شخصیتها متفاوت هست یکی عده راحت و یک عده هم اصولی رفتار می کنند همه قابل احترام هستند لطفا تور ییلاقی مشکین شهر و ارومیه و اردبیل یا سواد کوه برای مرداد بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/11 09:46
دوست عزیز
سلام

قطعا همین طور هست و هر مسافری شرایط خود را دارد. حتما پیشنهاد شما بررسی و به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

لیلا
1402/04/07 08:02
لطفا با توجه به تابستان و گرمای هوا تور مناطق سردسیر مثل اردبیل را بیشتر بگذارید اکثر تورهای فعلی در باقی ایام سال هم قابل برگزاریست با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:36
دوست عزیز
سلام

تورهای اردبیل و سرعین هم روی سایت هستند و اجرا می شوند.

با تشکر از پیام شما

بابک
1402/04/05 09:32
درود بر شما و خسته نباشید. تور دامنه های دالاهو که سالهای پیش اجرا میکردین، در سال جاری برگزار میشه ؟ حدودا" در چه زمانی ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:27
دوست عزیز
سلام

فعلا برنامه‌ای برای اجرای این تور نداریم، در صورت تصمیم برای اجرای این تور حتما از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/04/04 20:31
با عرض سلام سفر تور وان ترکیه و استانبوال اگه امکان هست ۲۳ مرداد باشه مرخصی تابستانی ما شروع میشه بتونم از تور اسفاده کنم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:23
دوست عزیز
سلام

ما تور وان و تور تک استانبول برگزار نمی کنیم. تور ما به مقصد ترکیه با نام بهترین‌های ترکیه اجرا میشه که تنها تاریخ در مهرماه هست فعلا. در قسمت تورهای خارجی ما می توانید اطلاعات کامل این تور را ببینید.

با تشکر از پیام شما

iran.mahdi2015@gmail.com
1402/03/29 15:47
با سلام لطفا تور گردشگری جاذبه های یاسوج را بگذارید ممنون .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:08
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/25 21:07
از بین تورهای دو روزه تیرماه کدام خنک تر هست ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:05
دوست عزیز
سلام

تورها معمولا با توجه به شرایط آب و هوایی و فصل مناسب سفر برنامه ریزی می‌شوندو همگی شرایط آب و هوایی نسبتا خوبی دارند. معمولا تورهایی که در کنار آبشار، رودخانه یا در ارتفاعات هستند از دمای پایین تری برخوردارند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/24 15:02
سلام لطفا برنامه سفرهای تیر را بگذارید که بتوانیم مرخصی بگیریم، ما باید از یکماه قبل درخواست مرخصی بنویسیم، باتشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/03 11:56
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر برنامه تورهای تیر ماه و هفته اول مرداد ماه روی سایت بارگذاری شده و می توانید برنامه ها را به طور کامل ببینید.

با تشکر از پیام شما

سمانه
1402/03/22 11:03
سلام چرا تور اصفهان نمیذارین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/24 15:06
دوست عزیز
سلام

تور اصفهان در تعطیلات خرداد برگزار شد. برگزاری مجدد تور در هفته‌های آتی توسط واحد عملیات بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مسافر تبریز
1402/03/21 08:44
تور تبریز کندوان جلفا عالی بود، می خواستم تشکر کنم. برنامه مسافر و گشت ها خیلی خوب اجرا شد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 10:26
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. باعث افتخار ماست که دالاهو را برای تماشای دیدنی‌های ایران انتخاب کردین. امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

الماسی
1402/03/20 08:19
سلام. چرا بعد از سفر لینک نظر سنجی ارسال نمیشود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 09:55
دوست عزیز
سلام

ارسال می شود. در صورتیکه ایمیل های نظرسنجی را دریافت نمی کنید لطفا اول اینباکس و بخش اسپم ایمیل هایتان را چک بفرمایین و اگر از عدم دریافت ایمیل اطمینان حاصل کردید سپس با همکاران واحد فروش ما تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

hadi fallah
1402/03/17 10:02
سلام وقتتون به خیر امکان به همراه آوردن دو کودک دو و چهار ساله هم هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 15:07
دوست عزیز
سلام

در تمام تورهای دالاهو در قسمت توضیحات تکمیلی تقریبا انتهای صفحه تورها، اطلاعات مربوط به سن پذیرش کودکان در تور نوشته شده، لطفا صفحه تور مدنظر خود را چک بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

Farhad Yazdi
1402/03/16 17:38
بادرود به دوستان گرامی میخواستم از شما درباره لیست تورهای داخلی شما درتیر ماه باخبر گردم باسپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 15:03
دوست عزیز
سلام

در همین صفحه می‌توانید فهرست کامل تورهای داخلی تیر ماه را ملاحظه کنید.

با تشکر از پیام شما

سمانه
1402/03/16 17:14
سلام و خدا قوتاینجا خواستم از آقای مهدی باقری که لیدر خلاق، توانمند و مسئولیت پذیر در تور ارسباران تا کندوان در تاریخ ۱۲ الی ۱۵ بودند تشکر و قدردانی کنم. خاطره خوبی برای ما ثبت کردند.همچنین از کمک لیدر عزیزمان خانم شیوا نادری نیز تشکر میکنم.عمرشان باعزت و همراه با سلامتی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 09:45
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم که تجربه خوبی داشتین و سفر به شما خوش گذشته. باعث افتخار ماست که دالاهو را برای تماشای دیدنی‌های ایران انتخاب کردین. امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/16 15:18
با سلام لطفا تور قزوین گردی به همراه قلعه الموت و دریاچه اوان برگزار بشه که یک شب در الموت باشیم . با سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 14:47
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/16 13:58
سلام آیا برگزاری تور راهپیمایی ناندل تا دشت دریوک امکنپذیر است؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 10:53
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/16 12:27
سلام لطفا بفرماييد براي سفرهايي كه اقامت در خانه بومگردي يا كلبه روستايي هست همراه داشتن كيسه خواب وزيرانداز ضروري هست ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 14:39
دوست عزیز
سلام

اگر در توری نیازبه کیسه خواب باشد حتما در قسمت لوازم ضروری تور نوشته می شود. معمولا برخی تورها نیاز به کیسه خواب دارند و لزوما همه تورهایی که داخل اقامتگاه هستند، نیازی به کیسه خواب ندارند.

با تشکر از پیام شما

z.heidarpour01@gmail.com
1402/03/16 11:17
تور تبریز و کندوان رو برگزار نمی کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 09:43
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه این تور 3.5 روزه است در ایام تعطیلات اجرا می شود. در تعطیلات خرداد هم این تور اجرا شد. می توانید در تور ارسباران تا کندوان برای هفته اول تیرماه ثبت نام بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

فرزانه ندرزاده
1402/03/16 10:48
با سلام و روز بخیرمی خواستم از شرکت دالاهو بخاطر تور گیلده و آبشار ریووکه در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ خرداد با لیدری آقایان وحدتی و یاوری برگزار شد تشکر کنم. عالی بود. واقعا آقایون لیدر خیلی مسئولیت پذیر و با تلاش و برخوردشان با مسافرین عالی بودند. این چهارمین تور من با دالاهو بود. ممنونم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 13:59
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. امیدواریم در سفرهای آتی باز هم در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

پریسا حیاتی
1402/03/16 10:22
سلام میخواستم بپرسم امکان هماهنگی رفت و برگشت به همراه رزرو هتل اما بدون لیدر. فراهم هست یا خیر ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 10:28
دوست عزیز
سلام

متاسفانه در حال حاضر ما تور اختصاصی نداریم. تورهای گروهی داریم که همراه با لیدر و گروه دیگر مسافران در تاریخ‌های مشخص، اجرا می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

مهدیه قیصری
1402/03/15 13:33
درود برشما.سفری داشتم به شروان دره تاجهنم دره در ۱۱خرداد امسال با دو لیدر بسیار توانمند،شاد و مهربان با آقای کاظم و بانو سحر جان،که خیلی خوش گذشت و خاطره بسیار خوبی را برای گروهدرقم زدند.بدین وسیله مجدد ازشون تشکرمیکنم و امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 10:37
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین، امیدواریم در سفرهای آتی باز هم در کنار شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

ملیکا
1402/03/13 22:33
خیلی جاهای باحالی داره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 13:34
دوست عزیز
سلام

ممنون که وقت گذاشتین و مقاصد را بررسی کردین.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/12 19:38
سلام وقت بخیر، لطفا اگر ممکنه تورهایی برای مناطق حفاظت شده مثل خارتوران برگزار کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/13 11:16
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به و احد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مرجان
1402/03/09 22:55
سلام سفری به تبریز در ۲۳ خرداد دارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/13 11:14
دوست عزیز
سلام

متاسفانه خیر. برای اطلاع از فهرست کامل تورهای دالاهو می‌توانید لینک زیر را در browser خود کپی کنید یا به وبسایت دالاهو و بخش سفرهای چند روزه داخلی (همین صفحه) مراجعه کنید.

با تشکر از پیام شما

فریبا اردلانی نسب
1402/03/08 14:01
با سلام . سفری به شیراز داشتم با آژانس دالاهو ، تور لیدر آقای سجاد و همه چی بسیار عالی بود
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/09 16:16
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی از سفر با ما داشتین. امیدواریم باز هم در سفرهای بعدی در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/06 18:12
سلام، سامانه مسافران که روی سایت طراحی شده چه کاربردی برای مسافر داره؟ توضیحی در سایت ارائه نشده، ضمن این که این جور سوابق برای هر مسافری شخصی هست و آیا این اطلاعات محفوظ هست ؟ به هر حال هر سامانه الکترونیکی ضعف هایی بابت امنیت اطلاعاتش داره.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/13 11:29
دوست عزیز
سلام

این سامانه پروفایل برای مستریان ایجاد می‌کند و افراد می‌توانند اطلاعات مربطو به خود را در این پروفایل ملاحظه کنند مانند فرست سفرهایی که تاکنون رفته‌اند، تعداد روز سفرهایشان و...
تمام پیش‌بینی‌های لازم برای حفظ امنیت کاربران انجام شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/04 19:11
سپاس از فرستادن ایمیل های خبری
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/13 11:04
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت حسن توجه شما به خبرنامه‌های ارسالی.

با تشکر از پیام شما

امینی
1402/03/03 22:27
ارسباران تا کندوان را امکانش هست اضافه هم بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/09 16:23
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر این تور در فهرست تورهای دالاهو قرار گرفته و می توانید ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/03 12:27
سلام دوست عزیز،برای تورهای چند روزه گروهی برای اقامت شب و خواب به چه صورت هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/09 15:59
دوست عزیز
سلام

اگر اقامت در اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا کلبه روستایی باشد، خانم‌ها و آقایان از هم جدا هستند و احتمالا کف خواب هستند. در صورتی که توری اقامت در هتل داشته باشد مطابق قوانین هتل افراد می‌توانند در یک اتاق باشند و شرایط هتل معمولا تخت خواب است.

با تشکر از پیام شما

امینی
1402/03/03 11:24
مواردی که در موا د خنک گفته اید در لیست تور ها نیستند
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/11 12:05
دوست عزیز
سلام

تمام این موارد داخل فهرست تورهای چند روزه داخلی موجود هستند و می توانید ثبت نام بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

امینی
1402/03/03 10:34
ایا اصول اخلاقی در تورها مد نظر هست ؟ چون بعضی تورها از نظر فرهنگی در حد افتضاح هستند
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/07 16:15
دوست عزیز
سلام

تورهای ما مطابق عرف جامعه برگزار می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/02 10:32
سلام تورها واقعا گران است از تورهای خارج از کشور هم گران تر شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 15:54
دوست عزیز
سلام

با توجه به افزایش هزینه های زنجیره تامین ناگزیر از افزایش قیمت هستیم.

با تشکر از پیام شما

سارا
1402/03/01 19:24
سلام . خواستم از این طریق از آقای کاظم حسینی تشکر کنم . ایشون انسانی شریف پرانرژی و متعهد هستن که باعث شدن اولین سفری که با تور داشتم به بهترین سفرم تبدیل شه و تصمیم بگیرم حتما سفر با تور دالاهو رو دربرنامه های خود در اولویت بگذارم .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 15:52
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی از سفر داشتین.

با تشکر از پیام شما

حمیده شهسواری
1402/02/31 13:50
با سلاممن تور تخت سلیمان تا گروان رو به همراه همسرم به لیدری اقای حسین زاده و یحیی زاده 25 تا 28 اردیبهشت رفتم بسیار بسیار سفر خوب و عالی و لیدرهای مجرب و صبور واقعا این سفر به من و همسرم خوش گذشت و حتما سفرهای بعدیمون رو با دالاهو میریم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 15:47
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی از این سفر داشتین.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/02/29 11:31
سلام من با گرما بسیار بد هستم تور خنک برای اواسط خرداد پیشنهادتون چی هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 16:37
دوست عزیز
سلام

می توانید برای تورهایی که در استان‌های شمالغربی ایران هستند اقدام به ثبت نام کنید. مانند تور ارسباران تا کندوان، تور تبریز، کندوان و جلفا، تور قره کلیسا تا دالامپر، اردبیل و سرعین و...

با تشکر از پیام شما

Zahra soleimani
1402/02/29 11:29
سلام من با گرما بسیار بد هستم تور خنک برای وسط خرداد ماه پیشنهادتون چی هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 15:38
دوست عزیز
سلام

می توانید در تورهایی که استان مورد بازدید آذربایجان شرقی، غربی یا اردبیل هست شرکت کنید مانند تور ارسباران تا کندوان، تبریز، کندوان و جلفا یا تور شروان دره تا جهنم دره یا اردبیل و سرعین.

با تشکر از پیام شما

علیرضا
1402/02/21 12:04
درود بر شما. امکان داره واسه تور اولنگ تا اپرت 13 خرداد 1402 ، بازدید از مسجد تاریخانه دامغان رو هم اضافه کنین؟ ممنون.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/23 16:27
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. معمولا واحد عملیات به شکلی برنامه ریزی می‌کنند که با توجه به تعداد روزی که در سفر هستین حداکثر استفاده از جاذبه‌های گردشگری منطقه را داشته باشین. احتمالا در این مورد امکان اضافه شدن این جاذبه به برنامه سفر وجود نداشته است.

با تشکر از پیام شما

علیرضا
1402/02/21 00:12
سلام ،ممنون از دالاهو بخاطر فراهم کردن لحظهای ناب و فراموش نشدنی در تورهای چند روزه ،ارامش خاطر فقط با دالاهو ،همیشه موفق باشید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/23 16:36
دوست عزیز
سلام

باعث افتخار ماست که برای تماشای دیدنی‌های ایران ما را انتخاب کردین؛ امیدواریم باز هم در سفرهای آتی با شما همسفر باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/02/15 08:47
سلام ‌وقت بخیر برای بازدید از شهر اصفهان خیلی محدود گذاشتید خیلی جاهای زیادی داره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/17 10:47
دوست عزیز
سلام

با توجه به تعداد روز مدنظر برای سفر به اصفهان، واحد عملیات دالاهو سعی کردند بهترین گشت ها و بازدیدها را در کمترین زمان ممکن فراهم کنن.

با تشکر از پیام شما

ترانه
1402/02/14 12:50
سلام، وقتتون بخیربرای تور نئور تا سوباتان حتما باید کیسه خواب و زیرانداز یک نفره به همراه داشته باشیم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/17 10:46
دوست عزیز
سلام

بله حتما باید مطابق فهرست لوازم ضروری که در سایت نوشته شده، تجهیزات همراه داشته باشید.

با تشکر از پیام شما

فرخنده بیتش
1402/02/12 13:20
سلام ، وفت به خیر، اردیبهشت ۱۴۰۲،   برای کاشان ، تور چن روزه دارین ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/23 16:34
دوست عزیز
سلام

دوست عزیز
سلام

برای مقصد کاشان معمولا تورهای 1 روزه اجرا می کنیم. اطلاعات کامل را می توانید در بخش تورها یکی روزه ببینید. لینک زیر را در بروزر خود کپی کنید.
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=3

با تشکر از پیام شما

ایزدرضایی
1402/02/09 00:26
خرداد تور کردستان دارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 11:03
دوست عزیز
سلام

بله برای تعطیلات خرداد تور کردستان مجددا اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/02/07 15:27
سلام تور رشت هم دارید از کرج
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 11:13
دوست عزیز
سلام

مبدا حرکت تمام تورهای ما از تهران هست. ارک تمایل دارین بین مسیر به تور اضافه بشین، می توانید قبل از ثبت نام با همکاران واحد فروش ما هماهنگ بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

دکتر ربابه رضایی پور
1402/02/07 10:14
سلاملطفاً تور قلعه الموت را در خرداد ماه برنامه ریزی فرماییدممنونمدکتر رضایی پور
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 10:56
دوست عزیز
سلام

با توجه به فرام نبودن زیرساخت‌های لازم در برخی مقاصد در ایران، امکان برگزاری تور نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/02/05 14:38
با سلام‌باتوجه به اینکه ترکمن صحرا، کلا خشک و تبدیل به کویر شده بود، از تور دالاهو انتظار میرفت که وضعیت را قبل سفر ذکر میکرد، حتی تعدادی از همسفران از وضعیت پرسیده بودندکه تور گفته بود ، ترکمن صحرا سبز و شبیه تصاویر تور میباشد!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 11:19
دوست عزیز
سلام

در تصاویر روی سایت سعی شده این موضوع اطلاع رسانی شود و با توجه به اینکه دلیل سفر به ترکمن صحرا برای اغلب مسافران فقط سبز بودن منطقه نیست، این تورها همچنان در حال اجرا هستند و استقبال گسترده ای از آنها شد است.

با تشکر از پیام شما

ریحانه
1402/02/05 09:56
میشه بدونم دلیل خاصی داره که دیگه تور گراوان تا تخت سلیمان رو برگزار نمی کنین؟ الان فصل مناسب این تور هست!!!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/06 14:53
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور گراوان تا تخت سلیمان برای اردیبهشت اجرا خواهد شد. اطلاعات و زمان اجرای آن را می‌توانید روی وبسایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

طبیعت دوست
1402/02/03 16:56
با سلام و وقت بخیرمیخواستم خواهش کنم اگه براتون مقدوره ترکینگ دریاچه سوها تا آبشار لاتون را تو اردیبهشت و خرداد برگزار کنید.با تشکر فراوان
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 11:12
دوست عزیز
سلام

پیمایش دریاچه سوها به لاتون در خرداد ماه اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Cvhtdhf
1402/02/03 14:51
سلام من ابیانه بودم این هفته رستوران هتل ابیانه درحدتور نبود
پاسخ دهید...
علیرضا
1402/02/06 03:04
موافقم ،تور ابیانه بسیار ضعیف بود ،
تولید محتوای دالاهو
1402/02/06 14:51
دوست عزیز
سلام

لطفا حتما با دفتر ما و بخش روابط عمومی تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

الهام
1402/02/02 20:02
تور کویر دارین؟اگر ندارین ،،راهنمایی کنین لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 10:51
دوست عزیز
سلام

زمان اجرای تورهای کویری از اوایل پائیز تا اوایل ماه فروردین است. در حال حاضر تورهای کویری اجرا نمی‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/28 22:03
سلامتور یکروزه قلعه رودخان تو اردیبهشت ماه برگزار نمی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/06 14:18
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان برگزاری تور قلعه رودخان را نداریم؛ به محض فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای تور در منطقه، اقدام خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

عبدی
1402/01/28 11:48
تور تنگه شیرز در اردیبهشت برگزار میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 10:50
دوست عزیز
سلام

بله این تور در اردیبهشت اجرا می شود. اطلاعات تور تنگه شیرز را می توانید در همین صفحه ملاحظه کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/28 11:17
با سلام و احترامتور تنگه براق و آبشار تامرادی مجدد برگزار می شود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:06
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان اجرای این تور نیست. در صورت فراهم شدن شرایط حتما مجددا این تور روی سایت ما بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

هومن ابراهیمی کیا
1402/01/27 15:46
پیمایش شبانه کویر تل شیطان، تجربه ای بی نظیر و فوق العاده برای من بود و شاید تا مدت ها از ذهنم پاک نشود. تیم حرفه ای دالاهو و لیدر بی نظیر آن آقای شادفر سفری فوق العاده برای ما تدارک دیدند. همه چی حرفه ای و برنامه ریزی شده بود. به شما توصیه می کنم حتما و تنها با دالاهو سفر کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/06 14:07
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم سفر خوبی داشتین، ممنون که تجربه خودتان را با ما به اشتراک گذاشتین.

با تشکر از پیام شما

مژگان حسینی
1402/01/27 11:50
پیمایش شبانه کویر تل شیطان، تجربه منحصر به فرد و به یادماندنی با تیم توانمند آژانس دالاهو و خانه بومگردی لیلاز، بود. به طبیعتگردان توصیه می کنم که این برنامه خاص رو از دست ندن. زیبایی زمین شناسی متفاوت کویر، احترام به طبیعت مفتون کننده و دقت در اجرا، به یادماندنیه...
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:03
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم که همسفر ما بودین و ممنون که تجربه خودتان رابا ما به اشتراک گذاشتین. امیدواریم افتخار همراهی شما را در سفرهای بعدی داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

سوده کمالیان
1402/01/24 23:19
با سلام اگر ممکنه تور ترکمن صحرا را برای آخر اردیبهشت برگذار کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:00
دوست عزیز
سلام

فعلا تور ترکمن صحرا همچنان اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ملیکا لقمانی
1402/01/24 10:20
سلام وقتتون بخیربرای ۲۶الی۲۹اردیبهشت توری ندارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:38
دوست عزیز
سلام

تورهای اردیبهشت به زودی روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/22 08:17
باسلام لطفا تور شیراز را در اوایل اردیبهشت تکرار بفرمایید                                     باتشکر
پاسخ دهید...
ناشناس
1402/01/26 16:33
بله شیراز در تعطیلات عید فطر را اتوبوس دوم بزارند عالی میشه
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 09:55
دوست عزیز
سلام

تور شیراز مجددا روی سایت قرار گرفته و می توانید برای اردیبهشت ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

elnazmoosavii@gmail.com
1402/01/21 10:28
لطفا تور شیراز را در اردیبهشت تکرار کنید. باتشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:34
دوست عزیز
سلام

تور شیراز روی سایت قرار گرفته و هم اکنون می‌توانید برای تور شیراز اردیبهشت اقدام به ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

وحید ابراهیمیان
1402/01/19 11:15
سلام روز بخیر با ارزوی سلامتی برای شما ممنون میشم تور بازدید از منطقه رویشگاه لاله های واژگون برگزار نمایید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:33
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/19 08:01
با سلامممنون میشم در اردیبهشت ماه تور شیرازگردی را باز هم موجود کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 09:44
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور شیراز برای اردیبهشت روی سایت ما موجود هست، می‌توانید ثبت نام بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

وحید ابراهیمیان
1402/01/18 09:24
سلام و عرض ادب با ارزوی سال بسیار شاد برای شما سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما ممنون میشم اگر برای بازدید لاله های واژگون نیز تور گذاشته شود
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:32
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/16 21:35
سلام لطف کنید حرکت برخی تورها را صبح بگذارید چون برخی نمی توانند داخل اتوبوس بخوابند و همچنین به خاطر حوادث جاده ای با هر کدام از دوستان مطرح می کنم حاضر به آمدن نمی شوند. ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 09:35
دوست عزیز
سلام

این موضوع برای استفاده حداکثری از زمان سفر انجام می‌شود و اکثر همسفران استقبال می‌کنند. می‌توانید در تورهای یک روزه ثبت نام کنید یا تورهایی که حرکت‌شان از عصر شروع می شود. حوادث جاده‌ای هم تا امروز ما نداشتیم چون اصول و استانداردهای رانندگی و جاده‌ای به طور کامل رعایت می‌شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/16 11:43
سلام وقت بخيربراى ارديبهشت ماه تور كردستان و اورامانات برگزار ميشه؟من بخاطر شغلم بايد از يك ماه قبل درخواست بدمممنون ميشم كه اطلاع رسانى كنيد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 11:13
دوست عزیز
سلام

بله. در همین صفحه به زودی می توانید تورهای کردستان را ملاحظه کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/15 23:24
درود بر شما ما باید درخواست مرخصی از یکماه قبل بدهیم تورهای کامل اردبیهشت ماه را لطفا معرفی بفرمایید با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 09:25
دوست عزیز
سلام

به زودی تورهای اردیبهشت روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/14 14:08
با درود خواهشمندم تنوع تورها بالا ببرید . سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/22 10:14
دوست عزیز
سلام

بیش از 30 مقصد جذاب و تنوع برای سال 1402 در گرفته شده و تورهای بسیار متنوع و مقاصد بسیار جذابی را در سال 1402 در برنامه خواهیم داشت؛ لطفا فهرست تورهای چند روزه داخلی را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/14 13:43
با سلام و احترامآیا تور شیراز غیر از هفته اول مجدد برگزار می شود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 15:13
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان اجرا نداریم. چنانچه امکان اجرای تور شیراز وجود داشته باشد از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/14 10:48
سلام خواهشا شیراز بزارید هفته اول اردیبهشت
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 15:18
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

Kaveh Eghdamdoost
1402/01/12 01:51
باسلام ایا امکان پرداخت قسط ی وجود دارد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 12:02
دوست عزیز
سلام

متاسفانه خیر.

با تشکر از پیام شما

افضلی
1402/01/12 00:37
سلام و خسته نباشید لطفا آبشار گلدیان را در برنامه هاتون بگذارید مطمئن باشید عالیه من‌نرفتم ولی توصیفش را زیاد شنیدم لطفا برنامه یک روزه طبیعت گردی تهران یا دشت هویج و ...بگذارید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 14:49
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهادات شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

اسکند ری
1402/01/11 11:06
سلام فرارسبدن سال نو وفرارسیدن بهار طبیعت رابه گروه گردشگردی تبریک میگویم اگربراتان امکان دارد اردیبهشت ماه تورشیراز بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 12:02
دوست عزیز
سلام

سال نوی شما هم مبارک. پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

متيرا
1402/01/10 10:37
سلام وقت بخير خواستم براي آخر ماه رمضان يعني دو روز تعطيلي عيد فطر هم تور داريد يا ميگذاري كه از حال ثبت نام كنيم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 14:49
دوست عزیز
سلام

بله تور خواهیم داشت. احتمالا از هفته آینده تورها روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

بهارک
1402/01/09 11:19
درود برشما باتوجه به زیباییهای شیراز،درماه اردیبهشت کاش تور این شهر بینظیر راهم داشتید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 15:01
دوست عزیز
سلام

تور شیراز در ایام نوروز برگزار شد و بریا اجرای مجدد در اردیبهشت ماه هم حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

کاظم غلامی
1402/01/05 09:32
سلام تور آفرود با ماشین شخصی با گروه هم دارید ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 11:50
دوست عزیز
سلام

ما تورهای آفرود اجرا نمی‌کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/02 14:21
سلام . در شرایط بارندگی ،برنامه تورها چه تغییری می کند ؟ اون مواردی که پیاده روی داره یا قایق سواری و...
پاسخ دهید...
پری ناز
1402/01/08 12:09
بهتون جواب ندادن ؟؟
تولید محتوای دالاهو
1402/01/08 16:40
دوست عزیز
سلام

اگر تورها امکان اجرا نداشته باشن از طریق واحد عملیات ما بررسی خواهند شد و تورها کنسل خواهند شد. در غیر اینصورت مقداری بارندگی و بر هم خوردن شرایط جوی بخشی از تورهای طبیعتگردی به شمار می‌آیند و مشکلی نخواهد بود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/12/27 09:47
سلام وقت به خیر برای تاریخ 22 تا 26 تور شیراز ندارید ؟ میشه ایجتد کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/28 16:41
دوست عزیز
سلام

اطلاعات کامل تورها را می توانید در همین صفحه ببینید.

با تشکر از پیام شما

علی
1401/12/25 00:58
با سلام میخواستم بدونم تور شمال گردی مدت پنج روزه در اردیبهشت ماه دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/08 16:36
دوست عزیز
سلام

تمای تورهای چند روزه داخلی ما در همین صفحه اطلاع رسانی می شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/12/24 18:13
با سلامباتوجه به مناسب بودن شرایط آب و هوایی اردیبهشت و مهر و ابان ماه در اکثر نقاط کشور، پیشنهاد میکنم تورهای خوزستان، بوشهر،شهرهای جنوبی در این ماه ها هم این تورها رو برگزار کنید.با سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/28 16:32
دوست عزیز
سلام

تورها روی سایت قرار گرفتن و می توانید اطلاعات کامل آنها را ببینید.

با تشکر از پیام شما

Shahnaz
1401/12/18 22:23
سلام اگر بخواهیم کنسل کنیم چند درصد کسر می شه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:10
دوست عزیز
سلام

طبق قوانین میراث فرهنگی با توجه به تعداد روز باقی مانده تا سفرتان این مبلغ متغیر خواهد بود. برای کسب اطلاعات دقیق درباره میزان کنسلی لطفا با همکاران ما تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

سپیده
1401/12/13 11:12
با عرض سلام و خسته نباشید- ممنون از تمام هماهنگی هایی که انجام میشود فقط یه انتقادی هست به برگزاری سفرها ، اونم برای دیدن مکان های بکر و طولانی مدت زمان کوتاهی گذاشته میشود- و این موضوع لذت سفر و استفاده از جاذبه های دیدنی سفر رو کم میکند. با تشکر
پاسخ دهید...
هدی
1401/12/17 08:47
سلام.من هم خیلی با این نظر موافقم،ایکاش این موضوع رو در نظر بگیرند
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:45
دوست عزیز
سلام

نهایت تلاش ما این هست که بتوانید در طول سفر بهترین برنامه ریزی را برای بازدید داشته باشید.

با تشکر از پیام شما

محمود زنگنه
1401/12/11 19:15
با سلام و احترام تور اصفهان یا شیراز برای ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین هوایی ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:06
دوست عزیز
سلام

اغلب تورهای ما زمینی با اتوبوس VIP اجرا می‌شوند. می توانند فهرست کامل این تورها را در همین صفحه ببینید.

با تشکر از پیام شما

فیروزه ارباب
1401/12/11 14:14
سلام تو گروهی از مشهد با قطار میخوام 2نفر هستیم برای 28اسفند تا3فروردین شما دارید معرفی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 16:18
دوست عزیز
سلام

متاسفانه ما تور اختصاصی نداریم. تورهای ما گروهی هستن با تاریخ‌های مشخص و اغلب زمینی با اتوبوس vip اجرا می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ریحانه
1401/12/11 00:32
با سلام و خسته نباشیدمیخواستم بپرسم بهترین زمان برای سفر به ایلام تو چه بازه زمانی هست؟آیا بعد از تعطیلات عید هم سفر ایلام خواهید داشت؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:20
دوست عزیز
سلام

بهترین زمان سفر به ایلام از اواسط اسفندماه آغاز می شود و معولا تا اوایل تابستان ادامه دارد.

با تشکر از پیام شما

اعظم
1401/12/09 10:06
سلام تورهای چند روزه به قشم و چابهار و اینها رو اگر با هواپیما یا قطار هم بگذارید افرادی امثال ما که چندین بار خانوادگی با تورهای دالاهو همسفر بودیم هم میتوانیم استفاده کنیم. و اینکه احتمالا حق انتخاب وسیله نقلیه را داشته باشیم و با پرداخت هزینه محل اقامت و بازدید جاذبه ها همراه تور باشیم. با سپاس.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:19
دوست عزیز
سلام

خودتان می‌توانید برای تهیه بلیط قطار یا هواپیما در زمان متناسب با تور اقدام بفرمایید. اما پیش از ثبت نام حتما باید این مورد را با همکاران واحد فروش ما هماهنگ کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/12/08 14:34
سلام برای تور کیش میخواستم ثبت نام کنم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/15 15:53
دوست عزیز
سلام

متاسفانه ما تور کیش نداریم.

با تشکر از پیام شما

نیلوفر
1401/12/03 09:11
با سلام تور پیمایشی کویر گندم بریان نمی گذارید؟ برای افرادی که اکثرا کویرها رو رفتن پیمایشی گندم بریان گزینه جذابی هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:18
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

بهار سوری
1401/11/24 15:11
باسلام لطفا در سال جدید حتما برای درفک هم برنامه وتور داشته باشین .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/25 11:19
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/22 22:11
سلام، برای عید سفرهای یکروزه ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/24 13:38
دوست عزیز
سلام

بله داریم. در اسفندماه روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

مسعودموسوی
1401/11/21 12:00
سلام درتورکویرمصرهزینه بازدیدازدریاچه نمک برعهده گردشگرمیباشد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/24 13:37
دوست عزیز
سلام

تمام جاذبه هایی که بازدید از آنها برای عهده تور است و در قسمت خلاصه جاذبه ها نوشته شده، هزینه ورودیه و... آنها بر عهده تور است.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/21 08:50
سلام ،اگر در جشنواره شرکت کنیم و تا نوروز سفر به حدنصاب نرسه چیکار کنیم ؟اونوقت سفر های دیگه هم تکمیل شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/10 16:40
دوست عزیز
سلام

اغلب تورهای نوروزی معمولا به حدنصاب می رسن و اگر توری به حدنصاب نرسه قطعا به زودی تعیین تکلیف خواهد شد تا مسافران آن تور امکان جا به جایی و انتخاب تورهای دیگر را داشته باشند.

با تشکر از شما

ناشناس
1401/11/16 19:55
سلام لطفا در برنامه های نوروزی، تورهای یک روزه هم پیش بینی کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/25 10:57
دوست عزیز
سلام

تورهای یک روزه هم داریم و به زودی (در اسفند ماه) روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

طباطبایی
1401/11/16 17:40
سلام آیا شما تور دانش آموزی با تعداد ۱۲۰ نفر هم برگزار می کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/20 11:56
دوست عزیز
سلام

لطفا برای هماهنگی مربوط به امور انجام تورهای اختصاصی با دفتر ما تماس بگیرید.
021-41663000

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/16 00:43
سلامآخه تور قشم گذاشتید با اتوبوس؟ باز صد رحمت به همون اتوبوس های ایران ناسیونال قدیم که حداقل صندلیش می ارزید به همه این اتوبوس های جدید. اقلا قطار برنامه ریزی می کردید قطار کوپه ای بهترین وسیله است هم ایمنه هم خستگی نداره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/24 13:34
دوست عزیز
سلام

هر زمان امکان تهیه بلیت باشه تورهای قشم هرمز و هنگام، قطاری اجرا خواهد شد اما متاسفانهذبرای ایام نوروز و تعطیلات امکان تهیه بلیت نیست.

با تشکر از پیام شما

parsahistolab@gmail.com
1401/11/04 18:48
بسلام برنامه های نوروز 1400 بسیار بد برنامه ریزی شده اند. اغلب برنامه ها از روز 1 یا 2 فروردین برنامه ریزی شده اند. بسیاری از افراد سه روز اول نوروز در گیر بازدید بزرگان و فامیل هستند . بنابر این خیلی ها دوست سفر کنند ولی از روز سوم به بعد در حالی که در این برنامه فعلی چنین امکانی وجود ندارد!!!!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/06 10:00
دوست عزیز
سلام

فعلا تورهای سری اول روی سایت بارگذاری شدند، به زودی برای تاریخ‌های دیگر نیز روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/02 10:54
سلام قیمت تورهای داخلی خیلی بالاست مثل تورهای خارجی جشنواره بذارید لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/06 09:58
دوست عزیز
سلام

از تاریخ 8 بهمن می‌توانید در جشنواره تورهای داخلی نوروز 1402 شرکت کنید و تخفیف بگیرید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/02 08:41
با سلام و وقت بخیر - اگر امکانش هست برای تورهای نوروزی سفر ارومیه رو هم پیش بینی کنید. ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/06 09:57
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/10/21 19:08
سلام ، وقت بخير امكانش هست تور جزاير سه گانه رو در تاريخ ١٨ تا ٢٢ بهمن هم اجرا كنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/28 09:30
دوست عزیز
سلام

هم اکنون تورهای بهمن ماه روی سایت بارگذاری شدن و می توانید تاریخ‌های اجرای تور جزایر سه گانه را روی وبسایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1401/10/20 17:50
وقت بخیرممنون میشم تور قشم، هرمز و هنگام به صورت هوایی یا حداقل قطار در تعطیلات بهمن ماه برگزار کنیدسپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/27 15:06
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر این تور با اتوبوس vIP قابل اجراست و می توانید در وصرت تمایل خودتان اقدام به تهیه بلیط هواپیما یا قطار کنید.

با تشکر از پیام شما

بهار
1401/10/19 20:44
باسلام لطفا درصورت امکان تور قشم، هرمز و هنگام را باپرواز هوایی در تعطیلات سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی بفرمایید .متشکرم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/27 15:05
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهادات شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

حمید
1401/10/16 19:12
سلام. برای تور چابهار به جز ایرلاین وارش، ایر لاین دیگری نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/17 13:29
دوست عزیز
سلام

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تورهای دالاهو می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید:
02141663000
با تشکر از پیام شما

ژاله فولادی
1401/10/14 15:26
سلام تور قشم هنگام هرمز تو تعطیلات عید1402 هم اجرا میشه؟ مبلغ افزایش پیدا میکنه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/17 13:03
دوست عزیز
سلام

تورهای نوروز 1402 به زودی روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

خانم ناشناس
1401/10/14 08:33
سلام تور قشم هوایی اجرا نمیکنین؟زمینی خیلی طولانی وسخته
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/17 13:03
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل شد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1401/10/13 22:48
سلام. لطفا برای اردیبهشت و خرداد تور استان همدان همراه با غار علیصدر هم بذارید. سپاس فراوان
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/17 13:01
دوست عزیز
سلام

حتما این مورد بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

somayehbagheri722@gmail.com
1401/10/07 19:39
سلام میشه با مسئولیت خودمون بچه زیر ۷ سال بیاریم ۵ ساله هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/10 15:47
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان پذیرش کودکان خارج از شرایط مورد نظر تور را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/10/06 20:40
سلام ، وقت بخيرتور سه جزيره مجدد كي برگزار ميشه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/10 15:47
دوست عزیز
سلام

این تور در بهمن ماه مجددا اجرا می شود. اطلاعات کامل را می‌توانید هم اکنون در سایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

هستی
1401/10/04 14:13
سلام من تور کویر ثبت نام کردم اما اصلا قرارداد تور برای من ارسال نشد ممنون میشم ارسال بفرمایید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/10 16:10
دوست عزیز
سلام

شما می‌توانید برای دریافت قرارداد تور با همکاران ما در دفتر تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

مهسا
1401/10/03 10:25
سلام تور خلیج نایبند دوباره تکرار میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/10 16:15
دوست عزیز
سلام

بله این تور مجددا اجرا خواهد شد. می توانید برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شم

بهار
1401/09/19 15:30
سلام. وقت بخیر. برنامه تورهای نوروزی از چه زمانی اعلام میشود. با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/20 10:36
دوست عزیز
سلام

معمولا از اواخر بهمن ماه این تورها روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

نسرین
1401/09/14 08:41
سلام، لینک نظرسنجی سفر برای من نیامد. سفرهای گروهی در کنار سختی هایی که داره، مزیت هایی هم داره که مهمترینش یادگیری های جدیده، البته اگر هوشمندانه به همه اتفاقات در طول سفر نگاه کنیم. پیشنهاد می کنم بخشی از سایت رو اختصاص بدین به ثبت خاطرات مسافرین تا مستندی باشه برای همه. شاید هم روزی یه کتاب بشه.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/20 16:44
همسفر عزیز
سلام

برای دریافت ایمیل نظرسنجی و بررسی موضوع با دفتر ما تماس بگیرید. در مورد پیشنهاد شما حتما این مورد بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

S hana
1401/09/12 09:41
سلام تاریخ ۶ و ۷ دی باتوجه به تعطیلی و شهادت تور برگزار میکنین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/21 09:31
دوست عزیز
سلام

فهرست کامل تورهای ما را می‌توانید در همین صفحه ملاحظه بفرمایید

با تشکر از پیام شما

پریا
1401/09/09 23:49
سلام چرا تور برای شهر اصفحان و شیراز نمیزارید؟من همش به سایتتون سر میزنم . ممنون میشم بزارید .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/21 09:33
دوست عزیز
سلام
در صورت فراهم شدن شرایط مناسب سفر و فصل مناسب سفر به این مقاصد حتما برای برگزاری این تورها تصمیم گیری خواهد شد و از طریق وبسایت اطلاع رسانی می‌شود.

با تشکر از پیام شما

حمیده
1401/09/07 11:37
سلام. میشه تور 3جزیره هنگام هرمز و قشم بذارین؟ تور چابهار کی میذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/20 09:47
دوست عزیز
سلام

این تور برای تاریخ 5 دی ماه روی سایت بارگذاری شده است. هم اکنون می‌توانید در تور قشم، هرمز و هنگام از طریق لینک زیر ثبت نام کنید:
https://dalahoo.com/trip.cfm?id=26807
تور چابهار هم برای تواسط دی ماه روی سایت قرار گرفته و می‌توانید در همین صفحه این تور را ببینید.

با تشکر از پیام شما

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/09/06 11:23
سلام. چرا تور ترکیبی قشم، هرمز، هنگام نمیزارید و همیشه فقط هرمز میبرید؟ واقعا ارزش نداره این همه راه برای هرمز رفتن که اونم تو دو ساعت میشه کل جزیره رو دید. لطفا یکم خلاقیت و نوآوری بیشتری در تورها داشته باشید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/20 10:38
دوست عزیز
سلام

این تور هم اکنون روی سایت قرار گرفته و می‌توانید ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

نیلوفر
1401/09/02 12:49
سلام و احتراممیشه لطفا یکم تورها هیجان انگیزتر و با درجه سختی بیشتری باشه؟ پیمایش طولانی تر و غیره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/05 09:16
دوست عزیز
سلام

متناسب با فصل مناسب هر سفر، حتما این موارد را اجرا خواهیم داشت. تورهای پیمایش طولانی تر ویژه پاییز در آبان ماه اجرا شدند. برای اطلاع از اجرای تورها لطفا وبسایت ما را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/08/22 14:01
سلام ، روزبخیرتور چابهار برگزار می کنید ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/08/25 09:41
دوست عزیز
سلام

در فصل مناسب سفر به چابهار حتما این تور در سایت بارگذاری و اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

طبیعت دوست
1401/08/18 19:25
سلام‌ خسته نباشیدمیخواستم اگه ممکنه تورهای جذاب پیمایشی مثل ماسوله به ماسال یا سوها به لاتون را در فصل بهار هم تکرار کنید.پارسال جزو برنامه دالاهو نبود اگه اشتباه نکنم.با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/08/19 08:57
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/08/17 12:46
سلام وقت بخير ،اميدواريم بالاخره در آذرماه تور هرمز هم در كنار اين تورهاي جنگلي شمال به حد نصاب برسه بتونيم جنوب بريم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/08/19 09:28
دوست عزیز
سلام

بله، احتمال زیاد تورها برای بازه های آذرماه اجرا می شوند.

با تشکر از پیام شما

شهلا حاجی زاده
1401/08/03 13:25
سلام وقتتون بخیر تورهای آذر ماهو چجوری میتونم ببینم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/08/04 09:51
دوست عزیز
سلام

تورهای آذر ماه اواسط آبان ماه روی وبسایت ما بارگذاری می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

مرتضی خان بیگی
1401/08/10 11:27
سلام روزبخیر .چگونه می شود از جزییات تور های طبیت گردی آذر ماه مطلع شد
مرتضی خان بیگی
1401/08/10 11:30
سلام مجدد .آیا در آذر ماه مجددا تور برای دره شیرز در لرستان برگزار می شود.ضمنا از پاسخگویی شما سپاسگزارم.
فاطمه میراحمدی
1401/07/26 15:09
سلام لطفا تور اسالم به خلخال رو تو آبان اجرا کنین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/27 14:55
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/29 19:58
عزیزم الان خیلی سردهاین جاده در اردیبهشت و خرداد بسیار بسیار زیبا است
محبوب السادات مسعودیان
1401/07/25 07:52
سلام وقتتون بخیرتور مهتاب نوردی هم برگذار می کنید؟در صورت برگذاری چطور میتونم از زمان برنامه مطلع بشم؟حتما باید سایت دالاهو رو چک کنم،یا امکان ارسال اس ام اس برام وجود داره؟ا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/27 15:00
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور مهتاب نوردی نداریم اما به محض اجرای مجدد این تور، اطلاعات تور مهتاب نوردی در همین صفحه منتشر خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

محبوب السادات مسعودیان
1401/07/24 17:40
سلام وقتتون بخیرتور مهتاب نوردی هم برگذار می کنید؟در صورت برگذاری چطور میتونم از زمان برنامه مطلع بشم؟حتما باید سایت دالاهو رو چک کنم،یا امکان ارسال اس ام اس برام وجود داره؟ا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/27 14:58
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تو رمهتاب نوردی نداریم اما در صورت اجرای مجدد تور مهتاب نوردی از طریق همین صفحه در وبسایت دالاهو اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/29 19:59
ببخشید در مورد مهتاب نوردی توضیح میفرمایید
ناشناس
1401/07/24 07:29
سلام . مدتي بود به خاطر كرونا قرنطينه بوديم سفر كم رفتيم و حالا هم شرايط فعلي جامعه، بخش گردشگري رو متاثر كرده! اما هم مسافران و هم فعالان حوزه گردشگري توجه كنند كه اين مساله ممكنه حتي سالها هم طول بكشه، حالا ما بايد كلا زندگي رو تعطيل كنيم؟؟ ما همچنان نياز به روزهايي براي رهايي از همه مسائل داريم.
پاسخ دهید...
ارینب
1401/07/21 22:59
با سلام تور کرمان و کویر شهداد تو برنامه هاتون هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/23 08:54
دوست عزیز
سلام

بله تور آسمان کویر لوت مجددا روی سایت بارگذاری شده و می‌توانید از طریق سایت ثبت نام بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/20 13:17
تشکر
پاسخ دهید...
Morteza
1401/07/19 22:13
سلام برای چهارم و پنجم و ششم ابان تو چابهار تور گردشگری دارید ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/20 09:41
دوست عزیز
سلام

تورها تا پایان آبان ماه روی سایت بارگذاری شدند. می توانید فهرست کامل تورها در همین صفحه ملاحظه بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

زهره
1401/07/17 12:19
سلام وقت بخیر تور آسمان کویرلوت و کرمان از چه ماهی شروع میشه؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/07/18 11:02
لطفا این سفر رو مجدد برای دو روز و یک شب برگزار کنید
فاطمه
1401/07/20 09:19
سلام لطفا پاییز هم این تور برگزار کنید :(
تولید محتوای دالاهو
1401/07/20 09:37
دوست عزیز
سلام

هم اکنون این ترو روی سایت ما قرار گرفته می‌توانید ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

محبوب السادات مسعودیان
1401/07/16 17:26
سلام وقت بخیرتو پاییز تور مهتاب نوردی اجرا نمی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/20 09:42
دوست عزیز
سلام

تور مهتاب نوردی فعلا اجرا نمیشه.

با تشکر از پیام شما

س. مومنی
1401/07/16 14:29
با سلام ، لطفا تعداد تورهای با قطار بیشتر شود . تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/17 16:26
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1401/07/15 15:49
درود برای چابهار هم اجرای تور دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/16 09:48
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر. در صورتیکه فصل مناسب سفر باشد حتما تور روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/12 12:37
سلام وقت بخیر تور هرمز از چه تاریخی شروع میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/14 09:41
دوست عزیز
سلام

از اواسط آبان ماه مجددا تورهای هرمز خواهیم داشت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/11 10:48
سلام تو هفته های اینده تور ارسباران رو اجرا میکنین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/14 09:39
دوست عزیز
سلام

تورهای ارسباران بدلیل این که 3.5 روزه هستند معمولا در ایام تعطیلات اجرا می‌شوند تا همسفران برای شرکت در این تورها به تعداد روز مرخصی کمتری نیاز داشته باشند.

با تشکر از پیام شما

مهرداد صالحی
1401/07/07 11:09
با سلام و درود.عرض ادب و احترام.سفر با دالاهو لذت بخش و بی بدیل هست.مانا باشید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/10 10:55
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. امیداریم باز هم در سفرهای بعدی همسفرمان باشید.

با تشکر از پیام شما

هاشمی
1401/06/30 19:12
سلام.از تیم محترم دالاهو یه خواهش دارم بنده که دهه سوم ماهها هم سفر از بیشاپور تا بوشهر اجرا داشته باشند
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/31 10:15
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نیلوفر
1401/06/23 15:19
جزیره هرمز با اتوبوس؟؟؟!!!واقعا چرا؟؟ بهتر نیست با قطار یا هوایی هم بذارید؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/27 10:59
دوست عزیز
سلام

ما هر سال این تور را با همین شرایط اجرا می‌کنیم و مسافران بسیاری در این تور شرکت می‌کنند. حتما پیشنهاد شما را برای اجرای این تور با قطار یا هواپیما هم بررسی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

fershte
1401/06/23 12:04
ببخشید سفرهای یک روز یا 1.5 روزه برای طبیعت گردی در شمال کشور بذارید در حالیکه سفر 1.5 روزه برای اصفهان که خود مسیر تا به مقصد چندین ساعت زمان میبره و مسیر مسیر خشک و برهوت
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/27 11:07
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/21 06:39
سلام میشه لطفا توریزد وکویر یزد رودرپاییز اجراکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/22 15:16
دوست عزیز
سلام

بله تور یزد در پاییز اجرا می‌شود.

با تشکر از پیام شما

ساناز
1401/06/20 09:14
سلام درروزهای اتی تور سفر به درکش بجنورد دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/22 15:16
دوست عزیز
سلام

خیر؛ این تور را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/15 01:06
سلام ، تور شيراز كه براي تعطيلات شهريور بود رو كنسل كرديد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/21 15:43
دوست عزیز
سلام

بله، متاسفانه با توجه به نرسیدن به حدنصاب تور کنسل شد.

با تشکر از پیام شما

علیرضا عتیقه چی
1401/06/14 18:17
سلاماگر امکانش هست برای تعطیلات آخر شهریور تور شیراز را دو گروه کنید که جامتندگان هم بیایندممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/21 15:42
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/14 14:03
واسه ۲۵-۲۷ شهریور چ توری دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/14 15:44
دوست عزیز
سلام

در همین صفحه ای که شما داخلش پیام گذاشتین بطور کامل فهرست تورها گذاشته شده است.

با تشکر از پیام شما

Roya esmailnezhad
1401/06/14 09:21
سلام.من تور چابهار برای هفته اول مهر میخوام ایا موجود دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/14 10:17
دوست عزیز
سلام

تورهای مهرماه ظرف یک هفته تا 10 روز آتی روی سایت ما قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/12 12:28
سلام وقت بخیر برنامه سفرهای هفته اول مهر چرا پیش بینی نشده؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/14 10:05
دوست عزیز
سلام

تورهای مهرماه ظرف یک هفته تا 10 روز آتی روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

زهرا بیدی
1401/06/07 13:43
سلام ممنون میشم تور لرستان رو رزرو کنید برام
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/08 09:23
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان رزرو یا پیگیری ثبت نام از طریق گذاشتن کامنت در سایت امکان‌پذیر نیست لطفا وارد صفحه تور مورد نظر خود شده و از طریق گزینه ثبت نام آنلاین خرید یا رزرو انجام دهید.

با تشکر از پیام شما

زهرا بیدی
1401/06/07 13:38
تور داخلی دوست دارم تنهاهستم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/08 09:20
دوست عزیز
سلام

داخل همین صفحه می‌توانید تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید و از طریق سایت ثبت نام آنلاین انجام دهید.

با تشکر از پیام شما

طاهره
1401/06/03 21:18
سلام وعرض ادب لطف میکنید برای هفته دوم یاسوم مهرماه تور ۳روزه اصفهان بذارید باتشکرفراوان
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/06 16:21
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را با واحد عملیات دالاهو مطرح خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/01 17:53
سلام ای کاش وقتی برنامه ای کنسل میشه زودتر به مسافر اطلاع داده بشه تا بتونه برای تعطیلاتش برنامه ریزی کنه نه اینکه روز آخر اطلاع بدید با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/03 12:03
دوست عزیز
سلام

ما معمولا سعی می‌کنیم در صورت حدنصاب نرسیدن تور سریعا این مورد را با مسافران تور در میان بگذاریم امنا متاسفانه در برخی مواقع کنسلی در لحظات پایانی تور اتفاق می افتد مانند کنسل کردن گروه با تعداد بالا و خارج شدن تور از حدنصاب اجرا یا شرایط نا مناسب منطقه برای ورود گردشگر که در لحظات پایانی و نزدیک به تور به ما ابلاغ می‌شود. دالاهو صمیمانه بابت این موضوع از شما عذرخواهی می‌کند و ما تمام تلاش خود را برای رفع این موضوع به کار خواهیم بست.

باتشکر از پیام شما

saeed azimi
1401/05/30 20:34
سلام دارم. فکر نمی کنم سفر 1.5 روزه برای خیلی ها مخصوصا افراد خارج از کشور برای اصفهان زیاد جذاب باشد لطف کنید یا 3.5 روزه و یا حد اقل 2.5 روزه هم برگزار کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/03 12:00
دوست عزیز
سلام

سفرهای طبیعتگردی ما معمولا برای کسانی است که تمایل دارند با تعداد مرخصی کمتر جاذبه های بیشتری را ببینند. معمولا برای افرادی که از خارج از کشور به ایران می‌آیند، تورهای اختصاصی متناسب با نیاز آنها برگزار می‌شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/05/29 16:14
سلام وقت بخير، امكان اجراي تور ٢ روزه ماسوله و ماسال هست؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/05/29 15:01
سلام وقت بخير، امكان اجراي تور ٢ روزه ماسوله و ماسال هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/03 11:43
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/05/29 10:13
با سلام لطفا برای انتهای شهریور و مهر، تور قره کلیسا رو برنامه ریزی کنید. با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/29 15:00
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

لیلا
1401/05/27 20:06
وقت بخیرشرایط کنسلی تور میفرمایین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/29 14:57
دوست عزیز
سلام

لطفا برای اطلاع از جزییات کنسلی تورها با دفتر ما ماس بگیرید:

021-41663000

با تشکر از پیام شما

سیدجواد
1401/05/27 08:56
با سلام و درود . تور اصفهان برگزار میشه ؟ برای مهر ماه میخواستم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/27 11:33
دوست عزیز
سلام

بله، به احتمال زیاد تور اصفهان خواهیم داشت و اواسط شهریور ماه این تور روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

محمدرضا سالاریان
1401/05/27 07:50
درود بر شما. تور تبریز در برنامه شهریورتون نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/27 11:35
دوست عزیز
سلام

بله داریم. این تور هم اکنون روی وبسایت ما قرار گرفته و می‌توانید به صورت آنلاین اقدام به خرید تور کنید.

با تشکر از پیام شما

ریحانه مرتضوی
1401/05/25 13:12
با سلام و خسته نباشیدمیخواستم بپرسم برای تعطیلی اخر شهریور تور خلخال به اسالم نمی گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/27 11:30
دوست عزیز
سلام

تمان تورها تا پایان شهریور ماه 1401 هم اکنون روی سایت قرار گرفته اند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/05/25 13:02
با سلام و خسته نباشیدتور خلخال به اسالم برای تعطیلی اخر شهریور نمی گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/27 11:43
دوست عزیز
سلام

هم اکنون تورها روی وبسایت ما