021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای بهاریه
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای بهاریه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار اسپه او
رودخانه‌نوردی یخ‌کش موجود 2 روزه 1398/02/26 ~ 27
آبشارهای لرستان
هتل- اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1398/02/25 ~ 27
باداب سورت تا دریاچه چورت
خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1398/02/26 ~ 27
ترکمن صحرا
تنگه شیرز تا دره خزینه
جنگل جهان نما
خلخال تا اسالم
دریاچه سوها تا آبشار لاتون
رقص و موسیقی کردی
ماسال
همدان و کرمانشاه
کردستان
ییلاق آغوزحال تا دشت دریاسر
ییلاق جواهردشت
ییلاق هلودشت تا میلاش

برنامه‌های خاص: تورهای بهاریه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه محلی- اتوبوس VIP- پالنگان تا هورامان موجود 3.5 روزه 1398/02/24 ~ 27
خانه محلی- اتوبوس VIP- قوری قلعه تا معبد آناهیتا محدود 2.5 روزه 1398/02/25 ~ 27
هتل- قطار- کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی موجود 3 روزه 1398/02/25 ~ 27
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- گام به گام تا آبشار محدود 2.5 روزه 1398/02/25 ~ 27
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار محدود 2.5 روزه 1398/02/25 ~ 27
هتل- اتوبوس VIP- از هگمتانه تا طاق بستان موجود 3 روزه 1398/02/25 ~ 27
خانه‌سنتی- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران موجود 2.5 روزه 1398/02/25 ~ 27
هتل- اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1398/02/25 ~ 27
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- آرامش در دل جنگل موجود 2.5 روزه 1398/02/25 ~ 27
کلبه‌روستایی- اتوبوسVIP- فولبرد- جعبه مداد رنگی محدود 2.5 روزه 1398/02/25 ~ 27
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب محدود 2.5 روزه 1398/02/25 ~ 27
خانه‌محلی- فولبرد- ییلاقی در بهشت محدود 2 روزه 1398/02/26 ~ 27
رودخانه‌نوردی یخ‌کش موجود 2 روزه 1398/02/26 ~ 27
خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1398/02/26 ~ 27
خانه محلی-فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2 روزه 1398/02/26 ~ 27
خانه‌محلی- فولبرد- بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 1398/02/26 ~ 27

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای بهاریه
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
21
22
23
24
25
26
27
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه محلی- اتوبوس VIP- پالنگان تا هورامان کردستان

سفر 3.5 روزه از 1398/02/24 - 860,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- قوری قلعه تا معبد آناهیتا رقص و موسیقی کردی

سفر 2.5 روزه از 1398/02/25 - 640,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- قطار- کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی یزد

سفر 3 روزه از 1398/02/25 - از 640,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- گام به گام تا آبشار دریاچه سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 1398/02/25 - 540,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1398/02/25 - 590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- از هگمتانه تا طاق بستان همدان و کرمانشاه

سفر 3 روزه از 1398/02/25 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه از 1398/02/25 - 530,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1398/02/25 - 580,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال تا دشت دریاسر

سفر 2.5 روزه از 1398/02/25 - 570,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوسVIP- فولبرد- جعبه مداد رنگی جنگل جهان نما

سفر 2.5 روزه از 1398/02/25 - 620,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1398/02/25 - 590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- ییلاقی در بهشت ییلاق هلودشت تا میلاش

سفر 2 روزه از 1398/02/26 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

رودخانه‌نوردی یخ‌کش آبشار اسپه او

سفر 2 روزه از 1398/02/26 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1398/02/26 - 520,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2 روزه از 1398/02/26 - 510,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1398/02/26 - 510,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!