تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص اردیبهشت‌گان
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: اردیبهشت‌گان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ترکمن صحرا
تنگه شیرز تا دره خزینه، گرند کنیون ایران
هتل- اتوبوسVIP موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
جنگل ابر
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/02/18 ~ 19
خرقان تا تخت سلیمان
بوم‌گردی- فولبرد - میراث جهانی موجود 2 روزه 1399/02/18 ~ 19
خلخال تا اسالم
دریاچه نئور تا سوباتان
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن موجود 3.5 روزه 1399/02/16 ~ 19
رقص و موسیقی کرمانشاه
لرستان
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
ماسال
کردستان، خانه خورشید
خانه محلی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/02/16 ~ 19
کوهرنگ
گیلده و آبشار حویق
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
ییلاق جواهردشت

برنامه‌های خاص: اردیبهشت‌گان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه محلی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/02/16 ~ 19
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن موجود 3.5 روزه 1399/02/16 ~ 19
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
هتل- اتوبوسVIP موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
خانه محلی- فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- فولبرد- قوری قلعه تا طاق بستان موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1399/02/17 ~ 19
بوم‌گردی- فولبرد - میراث جهانی موجود 2 روزه 1399/02/18 ~ 19
اقامتگاه بومگردی- دیار بختیاری‌ها موجود 2 روزه 1399/02/18 ~ 19
خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 1399/02/18 ~ 19
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/02/18 ~ 19

تقویم برنامه‌های خاص: اردیبهشت‌گان
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
13
14
15
16
17
18
19
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه محلی- اتوبوس VIP کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1399/02/16 - 1,120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1399/02/16 - 1,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1399/02/17 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP تنگه شیرز تا دره خزینه، گرند کنیون ایران

سفر 2.5 روزه از 1399/02/17 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2.5 روزه از 1399/02/17 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1399/02/17 - 820,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها لرستان

سفر 2.5 روزه از 1399/02/17 - 830,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- فولبرد- قوری قلعه تا طاق بستان رقص و موسیقی کرمانشاه

سفر 2.5 روزه از 1399/02/17 - 980,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها گیلده و آبشار حویق

سفر 2.5 روزه از 1399/02/17 - 870,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- فولبرد - میراث جهانی خرقان تا تخت سلیمان

سفر 2 روزه از 1399/02/18 - 690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- دیار بختیاری‌ها کوهرنگ

سفر 2 روزه از 1399/02/18 - 620,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1399/02/18 - 720,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 1399/02/18 - 670,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!