تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای تعطیلی اردیبهشت
43 رای شما هم امتیاز بدهید!
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلی اردیبهشت در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی
آبشار زردلیمه
پیمایش و کمپ در جنگل‌های زاگرس موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
آبشار شیوند تا دشت سوسن
بومگردی- اتوبوس VIP- همسفر با کارون موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
آبشارهای لرستان
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
آبشارهای گلستان
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
اردبیل و سرعین
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
ارسباران تا کندوان
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
اولنگ تا اپرت
خانه محلی-اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/02/12 ~ 14
ایلام
تبریز، کندوان و جلفا
هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
ترکمن صحرا
تنگ براق تا آبشار تامرادی
هتل- اتوبوس VIP- ناشناخته های دنا موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
تنگ شیرز تا مخملکوه
هتل- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
جنگل ابر تا آبشار مجن
اقامتگاه بومگردی - سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1403/02/14 ~ 15
خلخال تا اسالم
پیمایش جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
خوانسار و لاله واژگون
نگاره‌های کهن موجود 2 روزه 1403/02/14 ~ 15
دره شمخال تا آبشار اخلمد
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
دریاچه سوها تا آبشار لاتون
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
دشت دریاسر
دنا تا سی سخت
بومگردی- اتوبوس VIP- دامنه های زاگرس موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک
هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
شروان دره تا جهنم دره
شیراز
هتل- اتوبوس VIP- خاطرات بی‌تکرار محدود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
قره کلیسا تا دالامپر
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
ماسال
ماسوله و قلعه رودخان
هتل- زندگی به رنگ شمعدانی‌ها محدود 2 روزه 1403/02/14 ~ 15
کردستان
بومگردی - اتوبوس VIP - سرزمین خورشید محدود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
کمپینگ شاهو
کمپینگ - اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
کوهرنگ و لاله واژگون
گراوان تا تخت سلیمان
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا محدود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
یزد
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
ییلاق سوباتان

برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلی اردیبهشت در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
بومگردی- اتوبوس VIP- همسفر با کارون موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1403/02/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP- ناشناخته های دنا موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
بومگردی - اتوبوس VIP - سرزمین خورشید محدود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
بومگردی- اتوبوس VIP- دامنه‌های ساوالان موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
کمپینگ - اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
پیمایش و کمپ در جنگل‌های زاگرس موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- آرامش در دل جنگل موجود 2.5 روزه 1403/02/12 ~ 14
بومگردی- اتوبوس VIP- دامنه های زاگرس موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها موجود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP- خاطرات بی‌تکرار محدود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا محدود 3.5 روزه 1403/02/12 ~ 15
خانه محلی-اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/02/12 ~ 14
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان موجود 2.5 روزه 1403/02/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- دشت‌های پوشیده از گل موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار محدود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
پیمایش جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
هتل- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان موجود 2.5 روزه 1403/02/13 ~ 15
هتل- زندگی به رنگ شمعدانی‌ها محدود 2 روزه 1403/02/14 ~ 15
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP - به دور از هیاهو موجود 2 روزه 1403/02/14 ~ 15
نگاره‌های کهن موجود 2 روزه 1403/02/14 ~ 15
اقامتگاه بومگردی - سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1403/02/14 ~ 15

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلی اردیبهشت
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

بومگردی- اتوبوس VIP- همسفر با کارون آبشار شیوند تا دشت سوسن

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 7,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 8,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/02/12 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا تبریز، کندوان و جلفا

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 8,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- ناشناخته های دنا تنگ براق تا آبشار تامرادی

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 8,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی - اتوبوس VIP - سرزمین خورشید کردستان

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 7,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- دامنه‌های ساوالان شروان دره تا جهنم دره

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 7,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان اردبیل و سرعین

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 7,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- کافرین تا ماهوته ایلام

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 7,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار آبشارهای گلستان

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 8,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 8,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کمپینگ - اتوبوس VIP کمپینگ شاهو

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 7,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش و کمپ در جنگل‌های زاگرس آبشار زردلیمه

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 4,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- آرامش در دل جنگل دشت دریاسر

سفر 2.5 روزه از 1403/02/12 - 5,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- دامنه های زاگرس دنا تا سی سخت

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 8,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها دره شمخال تا آبشار اخلمد

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 7,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- خاطرات بی‌تکرار شیراز

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 8,400,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا گراوان تا تخت سلیمان

سفر 3.5 روزه از 1403/02/12 - 8,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP اولنگ تا اپرت

سفر 2.5 روزه از 1403/02/12 - 5,300,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1403/02/12 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دشت‌های پوشیده از گل کوهرنگ و لاله واژگون

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 5,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش و کلبه جنگلی دریاچه سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 5,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 6,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 5,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP- فولبرد- اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 5,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 5,300,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش جنگلی خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 5,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران تنگ شیرز تا مخملکوه

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 5,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 5,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1403/02/13 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- زندگی به رنگ شمعدانی‌ها ماسوله و قلعه رودخان

سفر 2 روزه از 1403/02/14 - 4,600,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP - به دور از هیاهو آبشار آهکی

سفر 2 روزه از 1403/02/14 - 5,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

نگاره‌های کهن خوانسار و لاله واژگون

سفر 2 روزه از 1403/02/14 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی - سرزمین ابرها جنگل ابر تا آبشار مجن

سفر 2 روزه از 1403/02/14 - 4,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مقایسه تور
بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
  • متن
  • نام
  • ایمیل
نسيم
1403/01/06 09:05
سلاماز شهرستان هم امكانش هست شركت كنن؟ يعني بايد بياييم تهران از اونجا سفر رو شروع كنيم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/08 18:31
دوست عزیز
سلام

برای بعضی تورها این امکان وجود داره که شما از شهرستان خودتان و در بین مسیر به تور بپیوندین اما قبل از ثبت نام تور مدنظرتاتن حتما با کارشناسان فروش تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

با تشکر از پیام شما

شهين
1402/05/28 13:28
سلام درخصوص مسافرايي كه سينگل هستن چطور ميشه فهميد همسفر ديگه اي تنها هست كه باهاش هم اتاق بشيم بخاطر تفاوت قيمت هزينه اتاق سينگل ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:40
دوست عزیز
سلام

شما می توانید با همکاران واحد فروش ما تماس بگیرید؛ اسم شما را رزرو می گذارند و در صورتیکه شخص دیگری هم تمایل به داشتن هم اتاقی داشته باشد، به شما اطلاع داده خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

همسفر
1402/05/24 11:57
سلام ،قیمت بالون سواری در کاپادوکیه چقدر هست؟در سفر به ترکیه دلار ببریم یا لیر؟ایا بهترهست مقداری لیر با خودببریم؟ممنون از شما
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 09:51
دوست عزیز
سلام

معمولا هر نفر حدود 100 یورو برای بالن سواری هست که بسته به شرکتی که بلیط بالن سواری از آن تهیه می‌شود ممکن است کمی بیشتر یا کمتر باشد. در سفر ترکیه پیشنهاد ما همراه داشتن دلار است. هر جا نیاز شد می‌توانید ارز خود را به لیر تبدیل کنید. اگر با تور سفر می‌کنید معمولا در فرودگاه ترنسفر برای انتقال شما به هتل و... فراهم است و در بدو ورود نیازی به لیر نخواهید داشت اما اگر تنها سفر می کنید ممکن است در بدو ورود به لیر نیاز داشه باشید.

با تشکر از پیام شما

ساناز
1402/05/16 03:23
سلام وقت به خیرآیا برای شهریور تور فقط باتومی ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/17 09:17
دوست عزیز
سلام

خیر. تور ما شامل چندین شهر گرجستان مانند باتومی، تفلیسریال سیقناقی و... هست.

با تشکر از پیام شما

لادن
1402/05/06 20:32
سلام تور روسیه شهریور رو حذف کردید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:28
دوست عزیز
سلام

بله، برای تاریخ شهریور ماه در حال حاضر توری برای مقصد روسیه نداریم.

با تشکر از پیام شما

همسفر
1402/04/25 16:30
با سلام و خداقوتبرای تورهای تابستان تورکاپادوکیا و قونیه رو گذاشتید و دو روز برای گشتهای اختیاری ،این تور انتقادی بهش وارد هس و اینکه ما هزینه میکنیم که باتور بریم واز لیدر و همراهیش استفاده کنیم درغیراینصورت خودمون هم میتونیم بلیط بگیریم و هتل رزرو کنیم دیگه نیازی به تور ولیدر نیس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/31 09:46
دوست عزیز
سلام

این تور دارای گشت با تورلیدر هم هست اما اغلب همسفران ما تمایل دارند علاوه بر گشت‌های تور فرصتی برای گشت‌های اختیاری داشته باشند.

با تشکر از پیام شما

میترا قریب
1402/04/17 14:21
سلام. لطفا برنامه تورها رو زودتر اعلام کنید من دنبال تور کنیا بودم که چون خیلی دیر اعلام شد مسافرت دیگه ای رو برنامه ریزی کردم. در ضمن سختی تور ماداگاسکار رو 5 اعلام کرده بودید که به خاطر این درجه از سختی از اون هم منصرف شدم حالا دیدم تغییرش دادید به 2.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/19 11:01
دوست عزیز
سلام

از ابتدای امسال تمامی تورهای خارجی تا پایان سال روی سایت قرار گرفته اند. فقط برخی تورها دچار تغییرات جزئی می شوند، در مجموع می توانید برای تصمیم گیری و برنامه ریزی اقدام بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

میترا
1402/04/05 15:00
سلام من تا خالا دوسفر در ایران با گروه شما داشتم و بییار منظم و خوب بود و البته گرون تر از کروه های دیگه برای تور گرجستان که ۲۶مرداد است می تونم از تخفیف استفاده کنم ؟ در ضمن تولدم ۸اردیبهشت بود که یه تخفیف داشتم نمی دونم می تونم از این تخفیفات استفاده کنم ؟ مننون که راهنمایی نی کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:29
دوست عزیز
سلام

جشنواره تخفیف برای تورهای خارجی زمانش تمام شده و متاسفانه امکان استفاده از تخفیف ندارید. در مورد هدیه تولد هم از زمان تولدتان به مدت یک ماه می توانید از هدیه تولدتان استفاده کنید.

با تشکر از پیام شما

آرمین
1402/03/29 01:02
سلامتور کره جنوبی هم بزارید ..اگه امکانش هست ..
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/11 08:49
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/22 11:18
سلام تور کنیا تانزانیا و زنگبار برنامه ریزی کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/24 14:56
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور کنیا تانزانیا و زنگبار نداریم. پیشنهاد شما برای اجرای این تورها حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/18 11:02
سلام تور برای ازبکستان سمرقند و بخارا نمیزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 15:09
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور ازبکستان در مهرماه اجرا خواهد شد. می توانید اطلاعات مربطو به ان را در لینک زیر ببینید:
https://dalahoo.com/trip.cfm?id=27267

با تشکر از پیام شما

سهراب
1402/03/17 19:58
سلام ببخشید تور مالزی هم دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 10:29
دوست عزیز
سلام

متاسفانه در حال حاضر نداریم. امیدواریم در آینده امکان برگزاری تور مالزی ایجاد بشه.

با تشکر از پیام شما

عسل کیوان پور
1402/02/10 22:55
سلام خدمت اعضای محترم دالاهوبهترین سفرها رو با شما داشتمتور گرجستان هم بزارین لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/19 16:03
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر برای شهرگردی و طبیعتگردی (ترکینگ قفقاز) برای گرجستان، تور روی سایت گذاشته شده. با مراجعه به بخش تورهای خارجی می توانید اطلاعات کامل تور گرجستان را ببینید.

با تشکر از پیام شما

عسل کیوان پور
1402/02/10 22:53
سلام خدمت اعضای محترم دالاهوبهترین سفرها رو با شما داشتمتور گرجستان هم بزارین لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/17 10:40
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور گرجستان روی سایت قرار رفته. تور شهر گردی گرجستان که شامل شهرهای تفلیس، باتومی، کوتایسی و کازبگی هست. همین طور می توانید در ادامه این تور در تور ترکینگ قفقاز شرکت کنید یا هر کدام از این تورها را جداگانه ثبت نام بفرمایید. بریا اطلاعات بیشتر لطفا قسمت تورهای خارجی ما مشاهده کنید. لینک زیر را در مرورگر خود کپی کنید.
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=1

با تشکر از پیام شما

اکرم قبادی مهر
1402/02/10 21:16
ترکیه تخفیف نداره؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/17 10:36
دوست عزیز
سلام

تا 31 اردیبهشت در صورت تکمیل مدارک و ثبت نام می‌توانستید از 100 دلار تخفیف استفاده کنید. در حال حاضر می توانید برای تورهای تابستان از این تخفیف استفاده کنید.

با تشکر از پیام شما

هدیه
1402/02/10 20:46
سلام وقتتون بخیر، امکانش هست تور مکزیک یا امریکای شمالی یا جنوبی بزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/17 10:50
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تور مکزیک در حال حاضر نداریم اما می‌توانید برای تور کوبا اقدام به ثبت نام و رزرو تور کنید.

با تشکر از پیام شما

تولید محتوای دالاهو
1402/02/17 10:51
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تور مکزیک در حال حاضر نداریم اما می‌توانید برای تور کوبا اقدام به ثبت نام و رزرو تور کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/02/09 14:45
سلام وقت بخیر تور ترکیه یا استانبول برا تعطیلات خرداد چی دارین ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/17 10:32
دوست عزیز
سلام

تور بهترین های ت رکیه داریم، 8 روزه و هوایی. می توانید در کنار تماشای شهرهای کاپادوکیه، قونیه و دیدنی‌هایی مثل آلاچاتی و... استانبول را نیز ببینید. لینک زیر را در مرورگر خود کپی کنید و اطلاعات کامل تور را ببینید.
https://dalahoo.com/trip.cfm?id=27095
با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/27 18:06
سلام شما تور ایرانگردی هم دارید؟ میشه معرفی کنید یا سایت بگیدممنونم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:05
دوست عزیز
سلام

بله تورهای داخلی داریم که در سایت و قسمت سفرها/ سفرهای چند روزه داخلی می‌توانید اطلاعات را ببینید.

با تشکر از پیام شما

خلیل کمالی
1402/01/16 10:08
درود چرا قیمت تورها در این صفحه نیست.لطفا تور ازبکستان را اعلام قیمت کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:17
دوست عزیز
سلام

برای اطلاع از قیمت تورها وارد صفحه هر تور در وبسایت ما بشین.

با تشکر از پیام شما

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!