تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص رصد آسمان کویر
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: رصد آسمان کویر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
بیشاپور تا بوشهر
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1399/11/20 ~ 24
خوزستان، زیگورات تا مضیف
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/11/21 ~ 24
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/11/21 ~ 24
دره راگه تا روستای میمند
رصد آسمان کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد تکمیل 2 روزه 1399/11/09 ~ 10
اکو کمپ - هوایی - فولبرد- اختصاصی موجود 3 روزه 1399/11/15 ~ 17
اکو کمپ - هوایی - فولبرد تکمیل 2 روزه 1399/11/16 ~ 17
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/11/22 ~ 23
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/11/23 ~ 24
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/11/30 ~ 01
طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/11/21 ~ 24
لرستان و خوزستان
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/11/15 ~ 17
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد محدود 2.5 روزه 1399/11/21 ~ 23
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/11/22 ~ 24
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/11/29 ~ 01
کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1399/11/21 ~ 23
یزد
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 2.5 روزه 1399/11/15 ~ 17
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 2.5 روزه 1399/11/22 ~ 24

برنامه‌های خاص: رصد آسمان کویر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
اکو کمپ - هوایی - فولبرد تکمیل 2 روزه 1399/11/09 ~ 10
اکو کمپ - هوایی - فولبرد- اختصاصی موجود 3 روزه 1399/11/15 ~ 17
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 2.5 روزه 1399/11/15 ~ 17
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/11/15 ~ 17
اکو کمپ - هوایی - فولبرد تکمیل 2 روزه 1399/11/16 ~ 17
فلک‌الافلاک تا زیگورات - هتل- اتوبوس VIP محدود 4.5 روزه 1399/11/20 ~ 24
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1399/11/20 ~ 24
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/11/21 ~ 24
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- سکوت دره موجود 3.5 روزه 1399/11/21 ~ 24
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/11/21 ~ 24
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/11/21 ~ 24
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1399/11/21 ~ 23
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد محدود 2.5 روزه 1399/11/21 ~ 23
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 2.5 روزه 1399/11/22 ~ 24
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/11/22 ~ 23
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/11/22 ~ 24
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/11/23 ~ 24
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/11/29 ~ 01
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/11/30 ~ 01

تقویم برنامه‌های خاص: رصد آسمان کویر
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
اسفند
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/11/09 - 1,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد- اختصاصی رصد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1399/11/15 - 1,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 2.5 روزه از 1399/11/15 - 830,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/11/15 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/11/16 - 1,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فلک‌الافلاک تا زیگورات - هتل- اتوبوس VIP لرستان و خوزستان

سفر 4.5 روزه از 1399/11/20 - 1,630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 4.5 روزه از 1399/11/20 - 1,790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1399/11/21 - 1,230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- سکوت دره دره راگه تا روستای میمند

سفر 3.5 روزه از 1399/11/21 - 1,170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1399/11/21 - 1,230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/11/21 - 1,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/11/21 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/11/21 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 2.5 روزه از 1399/11/22 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/11/22 - 1,890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/11/22 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/11/23 - 1,890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/11/29 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/11/30 - 1,690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!