تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص بدرقه بهار
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: بدرقه بهار در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی و اسپر دره
اتوبوس VIP- فولبرد- به دور از هیاهو موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29
آبشارهای گلستان
ارسباران تا کندوان
تبریز، کندوان و جلفا، دیار حیدربابا
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
تنگه شیرز تا دره خزینه، گرند کنیون ایران
هتل- اتوبوسVIP موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29
جنگل ابر
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/03/28 ~ 29
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/03/29 ~ 30
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/03/29 ~ 30
خرقان تا تخت سلیمان
بوم‌گردی- فولبرد - میراث جهانی موجود 2 روزه 1399/03/29 ~ 30
خلخال تا اسالم
دریاچه نئور تا سوباتان
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن موجود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
شلماش تا گراوان
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
قره کلیسا تا دالامپر
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
لرستان
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29
ماسال
کردستان، خانه خورشید
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
کوهرنگ
گیلده و آبشار حویق
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29

برنامه‌های خاص: بدرقه بهار در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
هتل- اتوبوسVIP موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن موجود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
خانه محلی-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک موجود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
اتوبوس VIP- فولبرد- به دور از هیاهو موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29
اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1399/03/27 ~ 29
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1399/03/27 ~ 30
اقامتگاه بومگردی- دیار بختیاری‌ها موجود 2 روزه 1399/03/28 ~ 29
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 1399/03/28 ~ 30
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/03/28 ~ 29
خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 1399/03/28 ~ 29
بوم‌گردی- فولبرد - میراث جهانی موجود 2 روزه 1399/03/29 ~ 30
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/03/29 ~ 30
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/03/29 ~ 30
خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 1399/03/29 ~ 30

تقویم برنامه‌های خاص: بدرقه بهار
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
24
25
26
27
28
29
30
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

هتل- اتوبوس VIP تبریز، کندوان و جلفا، دیار حیدربابا

سفر 3.5 روزه از 1399/03/27 - 1,240,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1399/03/27 - 1,120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP تنگه شیرز تا دره خزینه، گرند کنیون ایران

سفر 2.5 روزه از 1399/03/27 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه از 1399/03/27 - 1,440,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1399/03/27 - 1,330,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1399/03/27 - 1,170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP- فولبرد- به دور از هیاهو آبشار آهکی و اسپر دره

سفر 2.5 روزه از 1399/03/27 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1399/03/27 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها گیلده و آبشار حویق

سفر 2.5 روزه از 1399/03/27 - 860,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوسVIP- نوای آبشار آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1399/03/27 - 770,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها لرستان

سفر 2.5 روزه از 1399/03/27 - 830,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا شلماش تا گراوان

سفر 3.5 روزه از 1399/03/27 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- دیار بختیاری‌ها کوهرنگ

سفر 2 روزه از 1399/03/28 - 630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1399/03/28 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 1399/03/28 - 660,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1399/03/28 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- فولبرد - میراث جهانی خرقان تا تخت سلیمان

سفر 2 روزه از 1399/03/29 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 1399/03/29 - 660,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 1399/03/29 - 660,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1399/03/29 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!
امروز 74 هزار تومان تخفیف!