تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص بدرقه تابستان
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: بدرقه تابستان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی و اسپر دره
آبشارهای گلستان
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
ارسباران تا کندوان
تبریز، کندوان و جلفا، دیار حیدربابا
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/06/25 ~ 28
ترکمن صحرا
جنگل ابر
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/06/27 ~ 28
خرقان تا تخت سلیمان
بوم‌گردی- فولبرد - میراث جهانی موجود 2 روزه 1399/06/27 ~ 28
خلخال تا اسالم
رقص و موسیقی کرمانشاه
شلماش تا گراوان
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1399/06/25 ~ 28
لرستان
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
ماسال
کوهرنگ
گیلده و آبشار حویق
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
ییلاق جواهردشت
بوم گردی- فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28

برنامه‌های خاص: بدرقه تابستان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/06/25 ~ 28
خانه محلی-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک موجود 3.5 روزه 1399/06/25 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1399/06/25 ~ 28
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- فولبرد- قوری قلعه تا طاق بستان موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
اقامتگاه بومگردی-اتوبوس VIP- فولبرد-به دور از هیاهو موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
بوم گردی- فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1399/06/26 ~ 28
بوم‌گردی- فولبرد - میراث جهانی موجود 2 روزه 1399/06/27 ~ 28
اقامتگاه بومگردی- دیار بختیاری‌ها موجود 2 روزه 1399/06/27 ~ 28
خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1399/06/27 ~ 28
خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 1399/06/27 ~ 28

تقویم برنامه‌های خاص: بدرقه تابستان
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
22
23
24
25
26
27
28
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

هتل- اتوبوس VIP تبریز، کندوان و جلفا، دیار حیدربابا

سفر 3.5 روزه از 1399/06/25 - 1,240,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1399/06/25 - 1,170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا شلماش تا گراوان

سفر 3.5 روزه از 1399/06/25 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1399/06/26 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1399/06/26 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- فولبرد- قوری قلعه تا طاق بستان رقص و موسیقی کرمانشاه

سفر 2.5 روزه از 1399/06/26 - 970,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی-اتوبوس VIP- فولبرد-به دور از هیاهو آبشار آهکی و اسپر دره

سفر 2.5 روزه از 1399/06/26 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم گردی- فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2.5 روزه از 1399/06/26 - 850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1399/06/26 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها گیلده و آبشار حویق

سفر 2.5 روزه از 1399/06/26 - 860,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها لرستان

سفر 2.5 روزه از 1399/06/26 - 830,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- فولبرد - میراث جهانی خرقان تا تخت سلیمان

سفر 2 روزه از 1399/06/27 - 730,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- دیار بختیاری‌ها کوهرنگ

سفر 2 روزه از 1399/06/27 - 630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 1399/06/27 - 690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1399/06/27 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!