6,756 سفر
14,956 روز سفر
110,820 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
تورهای چندروزه طبیعت‌گردی- خرداد 96
تور نئور تا سوباتان- از 12 خرداد 96
تور زنگبار- 7 روزه- از 11 خرداد 1396
2.5 روزه - از 10 خرداد 1396
 تورهای برگزیده
 

 • تعطیلات خرداد
 • تعطیلات عیدفطر
 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12396

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/04 ~ 05
  12832

  تور ییلاق جهان‌نما (اتوبوس VIP - برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 12
  12913

  تور ییلاق سوباتان تا آق اولر (اتوبوس VIP - به سمت آبادی بالا)

  موجود 3.5 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 13
  12341

  تور ییلاق آغوزحال تا آبشار میلاش

  محدود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 12
  12446

  تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

  محدود 3.5 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 13
  12449

  تور کالپوش تا آبشار لوه (دشت شقایق)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 12
  12910

  تور شهر یئری تا شروان دره (دامنه‌های ساوالان)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12971

  تور خفر تا مارگون (اتوبوس VIP - رقص نور و نسیم)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12923

  تور سوها تا آبشار لاتون (اتوبوس VIP - گام به گام تا آبشار)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12417

  تور قزوین و الموت (پیوند تاریخ و طبیعت)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 12
  12906

  تور ارسباران و قلعه بابک (اتوبوس VIP - همگام با آراز)

  محدود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12319

  تور قره کلیسا تا دالامپر (اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران)

  محدود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12322

  تور دریاچه گهر تا دره نی‌گاه (اتوبوس VIP - فیروزه زاگرس)

  محدود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12434

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  محدود 3 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 13
  12902

  تور خلخال تا اسالم (اتوبوس VIP)

  محدود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12893

  تور آبشار گزو تا آلاشت (اتوبوس VIP-ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12318

  تور جنگل مازیچال (طبیعت کلاردشت)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 13
  12427

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اتوبوس وی‌آی‌پی)

  محدود 3.5 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 15
  12448

  تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

  موجود 3.5 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 15
  12919

  تور ترکمن‌صحرا - خانه محلی (اتوبوسVIP- سرزمین اسب و دوتار)

  محدود 3 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 14
  12998

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اتوبوس VIP - اقامت خانه محلی)

  محدود 4 روزه جمعه 1396/03/12 ~ 15
  12898

  تور دشت دریاسر و آبشار سیاسرت (دامنه های سبز سیالان)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 14
  12888

  تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 14
  12425

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 14
  12440

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP)

  موجود 2.5 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 15
  12826

  تور ییلاق جواهردشت (اتوبوس VIP - دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 15
  12398

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 14
  12841

  تور جنگل ابر تا شیرین‌آباد (اتوبوس VIP - سرزمین ابرها)

  موجود 2.5 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 15
  12945

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (اتوبوس VIP - هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  محدود 2.5 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 15
  12413

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12385

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12335

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (ییلاق داماش)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12453

  تور غار دانیال تا دریاچه فراخین (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12369

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12399

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/03/14 ~ 15
  12370

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/18 ~ 19
  12414

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/18 ~ 19
  12386

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/18 ~ 19
  12400

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/18 ~ 19
  12979

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (ییلاق داماش)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/18 ~ 19
  12983

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اتوبوس VIP -)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/03/23 ~ 26
  12843

  تور جنگل ابر تا شیرین‌آباد (اتوبوس VIP - سرزمین ابرها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/03/24 ~ 26
  12836

  تور ییلاق جهان‌نما (اتوبوس VIP - برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/03/24 ~ 26
  12957

  تور تور ییلاق آغوزحال تا آبشار میلاش

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/03/24 ~ 26
  12889

  تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12895

  تور آبشار گزو تا آلاشت (اتوبوس VIP-ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12980

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (ییلاق داماش)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12426

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12415

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12387

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12401

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12371

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12899

  تور دشت دریاسر و آبشار سیاسرت (دامنه های سبز سیالان)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12880

  تور جنگل های سیاهکل

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/03/25 ~ 26
  12963

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 02
  12928

  تور جنگل مازیچال (طبیعت کلاردشت)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 02
  12869

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 02
  12847

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 03
  12862

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 02
  12853

  تور تخت سلیمان تا بهستان (میراث جهانی)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 03
  12856

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 02
  12925

  تور سوها تا آبشار لاتون (اتوبوس VIP - گام به گام تا آبشار)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 04
  12921

  تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 04
  12863

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/04/02 ~ 03
  12984

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اتوبوس VIP -)

  موجود 3.5 روزه جمعه 1396/04/02 ~ 05
  12881

  تور جنگل های سیاهکل

  موجود 2 روزه جمعه 1396/04/02 ~ 03
  12857

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/04/02 ~ 03
  12890

  تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/04/02 ~ 03
  12964

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه جمعه 1396/04/02 ~ 03
  12870

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه جمعه 1396/04/02 ~ 03
  12926

  تور سوها تا آبشار لاتون (اتوبوس VIP - گام به گام تا آبشار)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12933

  تور قره کلیسا تا دالامپر (اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12955

  تور دریاچه گهر تا دره نی‌گاه (اتوبوس VIP - فیروزه زاگرس)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12912

  تور شهر یئری تا شروان دره (دامنه‌های ساوالان)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12922

  تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12858

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 04
  12940

  تور پارک ملی گلستان (اتوبوس VIP)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12916

  تور ییلاق سوباتان تا آق اولر (اتوبوس VIP - به سمت آبادی بالا)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12965

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 04
  12970

  تور کلات نادری تا دره شمخال (اتوبوس VIP - سرزمین کرمانج‌ها)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12871

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 04
  12972

  تور خفر تا مارگون (اتوبوس VIP - رقص نور و نسیم)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12936

  تور بهشت گمشده تا تنگ گمبیل (اتوبوس VIP - بهشت‌گردی)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12904

  تور خلخال تا اسالم (اتوبوس VIP)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12844

  تور جنگل ابر تا شیرین‌آباد (اتوبوس VIP - سرزمین ابرها)

  موجود 2.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 05
  12969

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اتوبوس VIP -)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12828

  تور ییلاق جواهردشت (اتوبوس VIP - دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 05
  12864

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 04
  12908

  تور ارسباران و قلعه بابک (اتوبوس VIP - همگام با آراز)

  موجود 3.5 روزه شنبه 1396/04/03 ~ 06
  12872

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 05
  12848

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP)

  موجود 2.5 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 06
  12882

  تور جنگل های سیاهکل

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 05
  12891

  تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 05
  12975

  تور شلماش تا گراوان (اتوبوس VIP - تجسم یک رویا)

  موجود 2.5 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 06
  12958

  تور تور ییلاق آغوزحال تا آبشار میلاش

  موجود 2.5 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 06
  12845

  تور جنگل ابر تا شیرین‌آباد (اتوبوس VIP - سرزمین ابرها)

  موجود 2.5 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 06
  12854

  تور تخت سلیمان تا بهستان (میراث جهانی)

  موجود 2.5 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 06
  12829

  تور ییلاق جواهردشت (اتوبوس VIP - دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 06
  12865

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 05
  12927

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  موجود 3 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 06
  12859

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 05
  12837

  تور ییلاق جهان‌نما (اتوبوس VIP - برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 06
  12966

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه یکشنبه 1396/04/04 ~ 05
  12866

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12930

  تور نهاوند و تویسرکان (اتوبوس VIP - گاماسیاب تا سراب گیان)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12900

  تور دشت دریاسر و آبشار سیاسرت (دامنه های سبز سیالان)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12951

  تور غار دانیال تا دریاچه فراخین (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12962

  تور آبشار پونه‌زار تا غار نخجیر (اتوبوس VIP - به زلالی احساس)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12967

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12821

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12896

  تور آبشار گزو تا آلاشت (اتوبوس VIP-ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12873

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12883

  تور جنگل های سیاهکل

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12892

  تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12929

  تور جنگل مازیچال (طبیعت کلاردشت)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12978

  تور دامنه‌های دالاهو (اتوبوس VIP - دره اژدها تا آنوبانی‌نی)

  موجود 3.5 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 08
  12959

  تور قزوین و الموت (پیوند تاریخ و طبیعت)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12860

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12336

  تور دریاچه یسان تا سرو هرزویل (ییلاق داماش)

  موجود 2 روزه دوشنبه 1396/04/05 ~ 06
  12830

  تور ییلاق جواهردشت (اتوبوس VIP - دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/07 ~ 09
  12846

  تور جنگل ابر تا شیرین‌آباد (اتوبوس VIP - سرزمین ابرها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/07 ~ 09
  12861

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/08 ~ 09
  12968

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/08 ~ 09
  12874

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/08 ~ 09
  12867

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/08 ~ 09
  12314

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اتوبوس VIP)

  تکمیل 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  12447

  تور کردستان و اورامان (اتوبوس VIP - حس خوش بهار)

  تکمیل 3.5 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 14
  سفرهای خارجی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  12765

  تور تبت (بیس کمپ اورست)

  موجود 12 روزه دوشنبه 1396/03/08 ~ 19
  12774

  تور روسیه (قطار سیبری)

  موجود 10 روزه سه شنبه 1396/03/09 ~ 18
  12784

  تور کنیا، اوگاندا (حیات وحش و دیدار از سرچشمه های رود نیل)

  موجود 7 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 16
  12768

  تور ماداگاسکار (سرزمین عجایب)

  موجود 11 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 20
  12782

  تور باکو زمینی - اتوبوس VIP (آذربایجان)

  موجود 6 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 15
  12767

  تور آفریقا - کنیا و تانزانیا (سواحل سفید زنگبار تا سرنگتی)

  موجود 10 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 19
  12764

  تور مغولستان (صحرا‌نشینان گوبی)

  موجود 10 روزه چهارشنبه 1396/03/10 ~ 19
  12809

  تور آفریقا - تانزانیا (سواحل سفید زنگبار تا سرنگتی)

  موجود 7 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 17
  12783

  تور اوگاندا (رفتینگ نیل و همراهی باگوریل‌های آفریقایی)

  موجود 9 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 19
  12766

  تور اندونزی (جاکارتا تا بالی)

  موجود 9 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 19
  12763

  تور زنگبار (مروارید سفید قاره سیاه)

  موجود 7 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 17
  12791

  تور زیمباوه (آبشار ویکتوریا و فعالیت های هیجان انگیز)

  موجود 8 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 18
  12822

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (تعطیلات خرداد)

  موجود 6 روزه پنج شنبه 1396/03/11 ~ 16
  12762

  تور کشمیر (ونیز هندوستان)

  موجود 8 روزه شنبه 1396/03/13 ~ 20
  13008

  تور تبت (بیس کمپ اورست)

  موجود 12 روزه چهارشنبه 1396/03/31 ~ 11
  13013

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (تعطیلات تیر)

  موجود 6 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 06
  13010

  تور اندونزی (جاکارتا تا بالی)

  موجود 9 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 09
  13012

  تور روسیه (قطار سیبری)

  موجود 10 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 10
  13098

  تور ویتنام کلاسیک (سایگون تا هالونگ‌بی)

  موجود 8 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 08
  13011

  تور مغولستان (صحرا‌نشینان گوبی)

  موجود 10 روزه پنج شنبه 1396/04/01 ~ 10
  13014

  تور کشمیر (ونیز هندوستان)

  موجود 8 روزه جمعه 1396/04/02 ~ 09
  13016

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (جشن آب پاشی (وارداوار))

  موجود 6 روزه جمعه 1396/04/09 ~ 14
  13099

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (تعطیلات مرداد)

  موجود 6 روزه پنج شنبه 1396/05/12 ~ 17
  13100

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (تعطیلات شهریور)

  موجود 6 روزه پنج شنبه 1396/06/16 ~ 21
  13101

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (جشن روز استقلال)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/06/26 ~ 31
  13102

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (تعطیلات مهرماه)

  موجود 6 روزه پنج شنبه 1396/07/06 ~ 11
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13041

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  محدود 1 روزه پنج شنبه 1396/03/04
  13075

  تور قلعه الموت و دریاچه اوان (دیدار اسماعیلیان)

  محدود 1 روزه پنج شنبه 1396/03/04
  13071

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  محدود 1 روزه جمعه 1396/03/05
  13049

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1396/03/04
  13061

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  تکمیل 1 روزه جمعه 1396/03/05
  13043

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  تکمیل 1 روزه جمعه 1396/03/05
  13050

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  تکمیل 1 روزه جمعه 1396/03/05
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13044

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه شنبه 1396/03/13
  13051

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه شنبه 1396/03/13
  13083

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه شنبه 1396/03/13
  13066

  تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه شنبه 1396/03/13
  13045

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه یکشنبه 1396/03/14
  13076

  تور قلعه الموت و دریاچه اوان (دیدار اسماعیلیان)

  موجود 1 روزه یکشنبه 1396/03/14
  13085

  تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور (خان هشتم)

  موجود 1 روزه یکشنبه 1396/03/14
  13052

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه یکشنبه 1396/03/14


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است. «شاملو»
  Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.