6,883 سفر
15,333 روز سفر
112,934 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
جشنواره تخفیف تورهای یک‌روزه تابستان 96
استخدام حسابدار- تیرماه96
تور باکو- زمینی- تابستان 96
استخدام تور لیدر سال 96
 

 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13371

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/15 ~ 16
  13368

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/15 ~ 16
  13375

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/15 ~ 16
  13400

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/15 ~ 16
  13387

  تور ییلاق جهان‌نما (اتوبوس VIP - برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/21 ~ 23
  13380

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/22 ~ 23
  13385

  تور دشت دریاسر و آبشار سیاسرت (دامنه های سبز سیالان)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/22 ~ 23
  13377

  تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/22 ~ 23
  13418

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/22 ~ 23
  13369

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/22 ~ 23
  13379

  تور جنگل های سیاهکل (افسون جنگل سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/22 ~ 23
  13384

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او (همسفر نسیم)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/22 ~ 23
  13373

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/22 ~ 23
  13381

  تور آبشار گزو تا آلاشت (اتوبوس VIP-ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/22 ~ 23
  13410

  تور شهر یئری تا شروان دره (دامنه‌های ساوالان)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/04/27 ~ 30
  13394

  تور ییلاق سوباتان تا آق اولر (اتوبوس VIP - به سمت آبادی بالا)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/04/27 ~ 30
  13399

  تور سوها تا آبشار لاتون (اتوبوس VIP - گام به گام تا آبشار)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/04/27 ~ 30
  13414

  تور پارک ملی گلستان (اتوبوس VIP - از آبشار تا تالاب سولوکلی)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/04/27 ~ 30
  13396

  تور کلات نادری تا دره شمخال (اتوبوس VIP - سرزمین کرمانج‌ها)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/04/27 ~ 30
  13409

  تور ارسباران و قلعه بابک (اتوبوس VIP - همگام با آراز)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/04/27 ~ 30
  13402

  تور خفر تا مارگون (اتوبوس VIP - رقص نور و نسیم)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/04/27 ~ 30
  13413

  تور قره کلیسا تا دالامپر (اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1396/04/27 ~ 30
  13407

  تور جنگل ابر تا شیرین‌آباد (اتوبوس VIP - سرزمین ابرها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/28 ~ 30
  13391

  تور ییلاق جهان‌نما (اتوبوس VIP - برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/28 ~ 30
  13403

  تور شلماش تا گراوان (اتوبوس VIP - تجسم یک رویا)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/28 ~ 30
  13406

  تور تخت سلیمان تا بهستان (میراث جهانی)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/28 ~ 30
  13393

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/28 ~ 30
  13398

  تور ییلاق آغوزحال تا آبشار میلاش (آرامش در دل جنگل)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/28 ~ 30
  13395

  تور ییلاق جواهردشت (اتوبوس VIP - دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/28 ~ 30
  13397

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (اتوبوس VIP - هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1396/04/28 ~ 30
  13416

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13372

  تور ماسوله و قلعه رودخان (اتوبوس VIP - زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13382

  تور آبشار گزو تا آلاشت (اتوبوس VIP-ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13374

  تور ماسال (اتوبوس VIP - ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13390

  تور جنگل مازیچال (طبیعت کلاردشت)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13376

  تور آبشار ترز تا آبشار انجلیکا (تا گیسوان آبی آبشار - اتوبوس VIP)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13386

  تور دشت دریاسر و آبشار سیاسرت (دامنه های سبز سیالان)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13417

  تور دریاچه یسان تا سرو هرزویل (ییلاق داماش)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13378

  تور آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور (اتوبوس VIP - به دور از هیاهو)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13405

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او (همسفر نسیم)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13383

  تور جنگل های سیاهکل (افسون جنگل سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13389

  تور قزوین و الموت (پیوند تاریخ و طبیعت)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13370

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1396/04/29 ~ 30
  13020

  تور دره‌نوردی تنگ رغز (هیجان را تجربه کن)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1396/04/27 ~ 30
  سفرهای خارجی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13357

  تور باکو زمینی - اتوبوس VIP (آذربایجان - گوش سپردن به نوای گارمان)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/04/18 ~ 23
  13355

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (ایروان شهر صورتی)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/04/18 ~ 23
  13356

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (ایروان شهر صورتی)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/04/25 ~ 30
  13354

  تور باکو زمینی - اتوبوس VIP (آذربایجان - گوش سپردن به نوای گارمان)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/04/25 ~ 30
  13324

  تور آفریقا - کنیا و تانزانیا (گرونگرو، سرنگتی میراث کره زمین تا سواحل سفید زنگبار)

  موجود 11 روزه چهارشنبه 1396/05/11 ~ 20
  13335

  تور زنگبار (مروارید سفید قاره سیاه)

  موجود 7 روزه پنج شنبه 1396/05/12 ~ 18
  13317

  تور کشمیر (ونیز هندوستان)

  موجود 8 روزه جمعه 1396/05/13 ~ 20
  13351

  تور آفریقا - تانزانیا (سواحل سفید زنگبار تا سرنگتی)

  موجود 8 روزه شنبه 1396/05/14 ~ 21
  13358

  تور باکو زمینی - اتوبوس VIP (آذربایجان - گوش سپردن به نوای گارمان)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/05/15 ~ 20
  13099

  تور ارمنستان زمینی - اتوبوس VIP (ایروان شهر صورتی)

  موجود 6 روزه یکشنبه 1396/05/15 ~ 20
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13300

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/09
  13308

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  محدود 1 روزه جمعه 1396/04/09
  13298

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  محدود 1 روزه جمعه 1396/04/09
  13310

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

  محدود 1 روزه جمعه 1396/04/09
  13285

  تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

  تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1396/04/08
  13247

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1396/04/08
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  13460

  تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13446

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13451

  تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13457

  تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13448

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13453

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13459

  تور قلعه الموت و دریاچه اوان (دیدار اسماعیلیان)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13445

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13450

  تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (دل تنگ زمین)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13456

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13461

  تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13447

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (در جستجوی سرچشمه)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13452

  تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور (خان هشتم)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13458

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13449

  تور شهرستانک (شکارگاه قاجاری)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13454

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15
  13441

  تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13430

  تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13437

  تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13426

  تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13433

  تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13439

  تور شهرستانک (شکارگاه قاجاری)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13429

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13436

  تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور (خان هشتم)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13442

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (در جستجوی سرچشمه)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13425

  تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13431

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13438

  تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (دل تنگ زمین)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13444

  تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13428

  تور قلعه الموت و دریاچه اوان (دیدار اسماعیلیان)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13435

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13443

  تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

  موجود 1 روزه جمعه 1396/04/16
  13018

  تور بند یخچال (پیش نیاز تنگ رغز)

  تکمیل 1 روزه پنج شنبه 1396/04/15


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  جان هر زنده دلی زنده به جان دگر است. «خواجوی کرمانی»
  Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.