تور قزوین‌گردی (فولبرد-پایتخت شاه طهماسب)

تکمیل
کد سفر: 13554
1 روزه
جمعه 1396/04/30
گشت در قزوین پایتخت شاه طهماسب صفوی، خیابان سپه، حمام قجر، سر در عالی قاپو، دروازه تهران، دروازه کوشک، مسجد جامع عتیق، عمارت کلاه فرنگی (چهل ستون)، موزه خوشنویسی قزوین، مقبره حمد‌الله مستوفی، حسینیه امینی‌ها، آب انبار سردار
 

تور روستای هرانده تا خمده (فولبرد-آب‌تنی در حوضچه اکنون)

کد سفر: 13630
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

رودخانه‌نوردی در برخی قسمتهای نمرود، لذت آب‌تنی در حوضچه‌ طبیعی خمده، پیاده‌روی در مسیر باغات روستای هرانده، صخره‌ و مناظر زیبای باغات روستای خمده

 

تور آبشارهای ترز (فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 13628
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور لفور تا هفت آبشار (فولبرد-هفت دیار زلال)

کد سفر: 13626
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (فولبرد-در جستجوی سرچشمه)

کد سفر: 13624
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (فولبرد-خاطرات خیس)

کد سفر: 13622
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور شهرستانک (فولبرد-شکارگاه قاجاری)

کد سفر: 13620
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

پیاده روی از میان باغات روستای شهرستانک، دیدار از شکارگاه ناصری و دامنه‌های قله قلعه دختر، چشمه گل کیله(اختیاری)

 

تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (فولبرد-دل تنگ زمین)

کد سفر: 13618
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 

تور یوش و بلده (فولبرد-گرم یادآوری یا نه)

کد سفر: 13616
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج (پدر شعر نوین ایران)، دورنمای قله آزادکوه، گشت دامنه آزادکوه (شاهزاده کج گردن)

 
کد سفر: 13614
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

نیسان‌سواری از دریاچه لزور تا روستا، بازدید از دریاچه کوهستانی لزور، معجزچشمه، کوه‌پیمایی از روستای لزور تا تنگه لاسک، دورنمای قله میشینه مرگ، رودخانه‌نوردی در رودخانه فرح‌رود

 
کد سفر: 13612
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 13610
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور سرپوش تنگه (فولبرد-به تماشای آب‌های سپید)

کد سفر: 13608
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور قزوین‌گردی (فولبرد-پایتخت شاه طهماسب)

کد سفر: 13606
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05
گشت در قزوین پایتخت شاه طهماسب صفوی، خیابان سپه، حمام قجر، سر در عالی قاپو، دروازه تهران، دروازه کوشک، مسجد جامع عتیق، عمارت کلاه فرنگی (چهل ستون)، موزه خوشنویسی قزوین، مقبره حمد‌الله مستوفی، حسینیه امینی‌ها، آب انبار سردار
 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 13604
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

پیاده‌روی در جنگل‌های نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور قلعه الموت و دریاچه اوان (فولبرد-دیدار اسماعیلیان)

کد سفر: 13602
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

طبیعت کوهستانی منطقه الموت، قلعه تاریخی گازرخان (قلعه حسن صباح)، بازدید از نگین الموت دریاچه اوان، رودخانه شاهرود

 

تور جنگل الیمستان (فولبرد-جنگل سیال خیال)

کد سفر: 13600
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور دریاچه عروس (فولبرد-دریاچه دو رنگ)

کد سفر: 13598
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

پیاده روی در جنگل های حلیمه جان، تماشای دریاچه عروس

 

تور رودخانه نوردی اسکلیم رود (فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور)

کد سفر: 13596
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

رودخانه نوردی در اسکلیم رود، بازدید از دریاچه و سد البرز (لفور)

 

تور مرداب هسل (جادوی طبیعت)

کد سفر: 13594
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

مرداب صورتی هسل، جنگل پیمایی در جنگل مشعل

 

تور رودخانه نوردی تنگ قاهان (بهشتی در میان کوه‌ها)

کد سفر: 13592
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

رودخونه نوردی در تنگه زیبای قاهان

 

تور روستای هرانده تا خمده (فولبرد-آب‌تنی در حوضچه اکنون)

کد سفر: 13631
1 روزه
جمعه 1396/05/06

رودخانه‌نوردی در برخی قسمتهای نمرود، لذت آب‌تنی در حوضچه‌ طبیعی خمده، پیاده‌روی در مسیر باغات روستای هرانده، صخره‌ و مناظر زیبای باغات روستای خمده

 

تور آبشارهای ترز (فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 13629
1 روزه
جمعه 1396/05/06
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور لفور تا هفت آبشار (فولبرد-هفت دیار زلال)

کد سفر: 13627
1 روزه
جمعه 1396/05/06
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (فولبرد-در جستجوی سرچشمه)

کد سفر: 13625
1 روزه
جمعه 1396/05/06

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (فولبرد-خاطرات خیس)

کد سفر: 13623
1 روزه
جمعه 1396/05/06
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور شهرستانک (فولبرد-شکارگاه قاجاری)

کد سفر: 13621
1 روزه
جمعه 1396/05/06

پیاده روی از میان باغات روستای شهرستانک، دیدار از شکارگاه ناصری و دامنه‌های قله قلعه دختر، چشمه گل کیله(اختیاری)

 

تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (فولبرد-دل تنگ زمین)

کد سفر: 13619
1 روزه
جمعه 1396/05/06
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 

تور یوش و بلده (فولبرد-گرم یادآوری یا نه)

کد سفر: 13617
1 روزه
جمعه 1396/05/06

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج (پدر شعر نوین ایران)، دورنمای قله آزادکوه، گشت دامنه آزادکوه (شاهزاده کج گردن)

 
کد سفر: 13615
1 روزه
جمعه 1396/05/06

نیسان‌سواری از دریاچه لزور تا روستا، بازدید از دریاچه کوهستانی لزور، معجزچشمه، کوه‌پیمایی از روستای لزور تا تنگه لاسک، دورنمای قله میشینه مرگ، رودخانه‌نوردی در رودخانه فرح‌رود

 
کد سفر: 13613
1 روزه
جمعه 1396/05/06

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 13611
1 روزه
جمعه 1396/05/06

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور سرپوش تنگه (فولبرد-به تماشای آب‌های سپید)

کد سفر: 13609
1 روزه
جمعه 1396/05/06

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور قزوین‌گردی (فولبرد-پایتخت شاه طهماسب)

کد سفر: 13607
1 روزه
جمعه 1396/05/06
گشت در قزوین پایتخت شاه طهماسب صفوی، خیابان سپه، حمام قجر، سر در عالی قاپو، دروازه تهران، دروازه کوشک، مسجد جامع عتیق، عمارت کلاه فرنگی (چهل ستون)، موزه خوشنویسی قزوین، مقبره حمد‌الله مستوفی، حسینیه امینی‌ها، آب انبار سردار
 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 13605
1 روزه
جمعه 1396/05/06

پیاده‌روی در جنگل‌های نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور قلعه الموت و دریاچه اوان (فولبرد-دیدار اسماعیلیان)

کد سفر: 13603
1 روزه
جمعه 1396/05/06

طبیعت کوهستانی منطقه الموت، قلعه تاریخی گازرخان (قلعه حسن صباح)، بازدید از نگین الموت دریاچه اوان، رودخانه شاهرود

 

تور جنگل الیمستان (فولبرد-جنگل سیال خیال)

کد سفر: 13601
1 روزه
جمعه 1396/05/06

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور دریاچه عروس (فولبرد-دریاچه دو رنگ)

کد سفر: 13599
1 روزه
جمعه 1396/05/06

پیاده روی در جنگل های حلیمه جان، تماشای دریاچه عروس

 

تور رودخانه نوردی اسکلیم رود (فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور)

کد سفر: 13597
1 روزه
جمعه 1396/05/06

رودخانه نوردی در اسکلیم رود، بازدید از دریاچه و سد البرز (لفور)

 

تور مرداب هسل (جادوی طبیعت)

کد سفر: 13595
1 روزه
جمعه 1396/05/06

مرداب صورتی هسل، جنگل پیمایی در جنگل مشعل

 

تور رودخانه نوردی تنگ قاهان (بهشتی در میان کوه‌ها)

کد سفر: 13593
1 روزه
جمعه 1396/05/06

رودخونه نوردی در تنگه زیبای قاهان

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
غیر از خیال جانان, در جان و سر نباشد «سعدی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.