تور آبشارهای ترز (گروه سوم) (تا گیسوان آبی آبشار)

محدود
کد سفر: 9039
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور جنگل راش (گروه دوم) (پشت پرچین خیال)

محدود
کد سفر: 9036
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 
کد سفر: 9035
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی بهاره در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور آبشارهای ترز (گروه دوم) (تا گیسوان آبی آبشار)

تکمیل
کد سفر: 9034
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه سوم) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 8997
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه دوم) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 8964
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 
کد سفر: 8928
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

نیسان‌سواری از دریاچه لزور تا روستا، بازدید از دریاچه کوهستانی لزور، معجزچشمه، کوه‌پیمایی از روستای لزور تا تنگه لاسک، دورنمای قله میشینه مرگ، رودخانه‌نوردی در رودخانه فرح‌رود

 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه اول) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 8922
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 
کد سفر: 8921
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 
کد سفر: 8919
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

کوه‌پیمایی از روستای نمار تا دشت دریوک، بازدید از آبشار پلکانی دریوک (نمارستاق)، طبیعت‌گردی در دشت پوشیده از گل دریوک

 

تور آبشارهای ترز (گروه اول) (تا گیسوان آبی آبشار)

تکمیل
کد سفر: 8918
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

تکمیل
کد سفر: 8917
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 
کد سفر: 8916
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

تکمیل
کد سفر: 8915
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور نوا تا دشت آزو (دامنه های قله پاشوره)

تکمیل
کد سفر: 8908
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

کوه‌پیمایی از کوچه باغ‌های روستای نوا تا دشت آزو، بهترین دورنمای قله دماوند، دامنه‌های قله پاشوره

 
کد سفر: 8904
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی بهاره در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

تکمیل
کد سفر: 8902
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور جنگل راش (گروه اول) (پشت پرچین خیال)

تکمیل
کد سفر: 8901
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/16

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

محدود
کد سفر: 8940
1 روزه
جمعه 1395/02/17

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 8939
1 روزه
جمعه 1395/02/17
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

کد سفر: 8938
1 روزه
جمعه 1395/02/17

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 8937
1 روزه
جمعه 1395/02/17

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
کد سفر: 8933
1 روزه
جمعه 1395/02/17

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی بهاره در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 
کد سفر: 9028
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/23

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 9025
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/23

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

کد سفر: 9024
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/23

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 9023
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/23

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
کد سفر: 9022
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/23

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی بهاره در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 9021
1 روزه
پنج شنبه 1395/02/23
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور آبشار بولا (جامه خزه بر قامت سنگ)

کد سفر: 9033
1 روزه
جمعه 1395/02/24

آبشار خزه‌ای بولا (اوبن)، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

کد سفر: 9031
1 روزه
جمعه 1395/02/24

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج (پدر شعر نوین ایران)، گشت در روستای کلاک، دورنمای قله آزادکوه، پیاده‌روی در باغات کلاک و دامنه آزادکوه (شاهزاده کج گردن)

 
کد سفر: 9030
1 روزه
جمعه 1395/02/24

نیسان‌سواری از دریاچه لزور تا روستا، بازدید از دریاچه کوهستانی لزور، معجزچشمه، کوه‌پیمایی از روستای لزور تا تنگه لاسک، دورنمای قله میشینه مرگ، رودخانه‌نوردی در رودخانه فرح‌رود

 

تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

کد سفر: 9029
1 روزه
جمعه 1395/02/24

گشت در ییلاق فیلبند و بازدید از پدیده اقیانوس ابر (تشکیل این پدیده در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد)، کوه‌پیمایی در جنگل‌های چلاو

 
کد سفر: 9020
1 روزه
جمعه 1395/02/24
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 9019
1 روزه
جمعه 1395/02/24
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 9018
1 روزه
جمعه 1395/02/24

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 
کد سفر: 9017
1 روزه
جمعه 1395/02/24

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی بهاره در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 
کد سفر: 9016
1 روزه
جمعه 1395/02/24

کوه‌پیمایی از روستای نمار تا دشت دریوک، بازدید از آبشار پلکانی دریوک (نمارستاق)، طبیعت‌گردی در دشت پوشیده از گل دریوک

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 9015
1 روزه
جمعه 1395/02/24
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

کد سفر: 9014
1 روزه
جمعه 1395/02/24

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 9013
1 روزه
جمعه 1395/02/24

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

کد سفر: 9012
1 روزه
جمعه 1395/02/24

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 
کد سفر: 9011
1 روزه
جمعه 1395/02/24

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 9010
1 روزه
جمعه 1395/02/24

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

کد سفر: 9009
1 روزه
جمعه 1395/02/24

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور آبشار هریجان (به چمنزار بیا)

کد سفر: 9008
1 روزه
جمعه 1395/02/24

پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در طبیعت زیبای روستای هریجان و چالوس، بازدید از آبشار رفیع هریجان

 

تور آهار به شکرآب (باغ شکوفه‌های گیلاس)

کد سفر: 9007
1 روزه
جمعه 1395/02/24
کوه‌پپمایی سبک از روستای آهار تا آبشار شکرآب و امامزاده ابراهیم، مناظر بهاری باغات آهار، دورنمای قله توچال
 

تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

کد سفر: 9006
1 روزه
جمعه 1395/02/24

دیدار از غار زیبای چال نخجیر، استلاگمیت و استلاگتیت‌های غار، معبد سلوکی خورهه، چهارطاقی نیاسر

 

تور شهرستانک (بهار در تفرجگاه ناصری)

کد سفر: 9005
1 روزه
جمعه 1395/02/24

پیاده روی از میان باغات روستای شهرستانک، دیدار از شکارگاه ناصری و دامنه های قله قلعه دختر، چشمه گل کیله(اختیاری)

 

تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

کد سفر: 9004
1 روزه
جمعه 1395/02/24
گشت در قزوین پایتخت شاه طهماسب صفوی، خیابان سپه، حمام قجر، سر در عالی قاپو، دروازه تهران، دروازه کوشک، مسجد جامع عتیق، عمارت کلاه فرنگی (چهل ستون)، موزه تاریخ قزوین، مقبره حمد‌الله مستوفی، حسینیه امینی‌ها، آب انبار سردار
 

تور آبشار سنگان (لباس سپید نو)

کد سفر: 9003
1 روزه
جمعه 1395/02/24
پیاده‌روی در روستا و باغات بهاری سنگان، دیدار از آبشار سنگان، دامنه‌های قله پهنه سار
 

تور نوا تا دشت آزو (دامنه های قله پاشوره)

کد سفر: 9002
1 روزه
جمعه 1395/02/24

کوه‌پیمایی از کوچه باغ‌های روستای نوا تا دشت آزو، بهترین دورنمای قله دماوند، دامنه‌های قله پاشوره

 
کد سفر: 9001
1 روزه
جمعه 1395/02/24

پیاده‌روی در دامنه‌های کوه‌های دوبرار، رودخانه‌نوردی در مسیر آبشارآب مراد، سنگ‌نگاره قاجاری لاسم، بازدید از آبشار شمس‌آباد، دورنمای قله دماوند

 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 9000
1 روزه
جمعه 1395/02/24

پیاده‌روی در جنگل‌های بهاری نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 
کد سفر: 8999
1 روزه
جمعه 1395/02/24
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
لب بوم اردیبهشت نشسته‌ایم و با گوجه سبزها می‌خندیم. «مهناز قاضی»
Copyright © 2016 Dalahoo. All rights reserved.