تور لفور تا هفت آبشار (گروه سوم) (هفت دیار زلال)

محدود
کد سفر: 9303
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/13
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه دوم) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 9252
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/13
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

تکمیل
کد سفر: 9221
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/13

گشت در ییلاق فیلبند و بازدید از پدیده اقیانوس ابر (تشکیل این پدیده در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد)، کوه‌پیمایی در جنگل‌های چلاو

 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه اول) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 9213
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/13
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل الیمستان (گروه سوم) (جنگل سیال خیال)

محدود
کد سفر: 9304
1 روزه
جمعه 1395/03/14

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور آبشارهای ترز (گروه دوم) (تا گیسوان آبی آبشار)

تکمیل
کد سفر: 9297
1 روزه
جمعه 1395/03/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور کودکان (خلبان کوچک)

کد سفر: 9290
1 روزه
جمعه 1395/03/14

بازدید از رمپ پرواز و آشیانه هواپیماها، آشنایی با ابزار هواشناسی، بازدید از برچ مراقبت، آشنایی با مراحل انجام یک پرواز

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

تکمیل
کد سفر: 9259
1 روزه
جمعه 1395/03/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

تکمیل
کد سفر: 9256
1 روزه
جمعه 1395/03/14

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور جنگل الیمستان (گروه دوم) (جنگل سیال خیال)

تکمیل
کد سفر: 9255
1 روزه
جمعه 1395/03/14

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه سوم) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 9237
1 روزه
جمعه 1395/03/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه دوم) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 9236
1 روزه
جمعه 1395/03/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

تکمیل
کد سفر: 9219
1 روزه
جمعه 1395/03/14

پیاده‌روی در جنگل‌های بهاری نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه اول) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 9214
1 روزه
جمعه 1395/03/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل الیمستان (گروه اول) (جنگل سیال خیال)

تکمیل
کد سفر: 9211
1 روزه
جمعه 1395/03/14

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

محدود
کد سفر: 9266
1 روزه
شنبه 1395/03/15

گشت در ییلاق فیلبند و بازدید از پدیده اقیانوس ابر (تشکیل این پدیده در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد)، کوه‌پیمایی در جنگل‌های چلاو

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 9265
1 روزه
شنبه 1395/03/15

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه دوم) (هفت دیار زلال)

محدود
کد سفر: 9239
1 روزه
شنبه 1395/03/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه اول) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 9215
1 روزه
شنبه 1395/03/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

محدود
کد سفر: 9212
1 روزه
شنبه 1395/03/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

محدود
کد سفر: 9207
1 روزه
شنبه 1395/03/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 9263
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 
کد سفر: 9261
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

کد سفر: 9258
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20

گشت در ییلاق فیلبند و بازدید از پدیده اقیانوس ابر (تشکیل این پدیده در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد)، کوه‌پیمایی در جنگل‌های چلاو

 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

کد سفر: 9251
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

کد سفر: 9250
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

کد سفر: 9249
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 9248
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 9246
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 9244
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 
کد سفر: 9243
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی بهاره در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 9241
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

کد سفر: 9240
1 روزه
پنج شنبه 1395/03/20
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 

تور کودکان (ماجرای پل جادویی)

کد سفر: 9289
1 روزه
جمعه 1395/03/21

آشنایی با تاریخ راه‌سازی در ایران، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک، تجربه همکاری و کار گروهی کودکان، آشنایی با طبیعت، بازی‌های متنوع برای کودکان

 

تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

کد سفر: 9287
1 روزه
جمعه 1395/03/21
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 
کد سفر: 9286
1 روزه
جمعه 1395/03/21
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 9285
1 روزه
جمعه 1395/03/21

پیاده‌روی در جنگل‌های بهاری نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 
کد سفر: 9284
1 روزه
جمعه 1395/03/21

پیاده‌روی در دامنه‌های کوه‌های دوبرار، رودخانه‌نوردی در مسیر آبشارآب مراد، سنگ‌نگاره قاجاری لاسم، بازدید از آبشار شمس‌آباد، دورنمای قله دماوند

 

تور نوا تا دشت آزو (دامنه های قله پاشوره)

کد سفر: 9282
1 روزه
جمعه 1395/03/21

کوه‌پیمایی از کوچه باغ‌های روستای نوا تا دشت آزو، بهترین دورنمای قله دماوند، دامنه‌های قله پاشوره

 

تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

کد سفر: 9281
1 روزه
جمعه 1395/03/21
گشت در قزوین پایتخت شاه طهماسب صفوی، خیابان سپه، حمام قجر، سر در عالی قاپو، دروازه تهران، دروازه کوشک، مسجد جامع عتیق، عمارت کلاه فرنگی (چهل ستون)، موزه تاریخ قزوین، مقبره حمد‌الله مستوفی، حسینیه امینی‌ها، آب انبار سردار
 

تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

کد سفر: 9280
1 روزه
جمعه 1395/03/21

دیدار از غار زیبای چال نخجیر، استلاگمیت و استلاگتیت‌های غار، معبد سلوکی خورهه، چهارطاقی نیاسر

 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

کد سفر: 9279
1 روزه
جمعه 1395/03/21

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

کد سفر: 9278
1 روزه
جمعه 1395/03/21

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 9277
1 روزه
جمعه 1395/03/21

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 
کد سفر: 9276
1 روزه
جمعه 1395/03/21

کوه‌پیمایی از روستای نمار تا دشت دریوک، بازدید از آبشار پلکانی دریوک (نمارستاق)، طبیعت‌گردی در دشت پوشیده از گل دریوک

 
کد سفر: 9275
1 روزه
جمعه 1395/03/21

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی بهاره در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 
کد سفر: 9274
1 روزه
جمعه 1395/03/21

نیسان‌سواری از دریاچه لزور تا روستا، بازدید از دریاچه کوهستانی لزور، معجزچشمه، کوه‌پیمایی از روستای لزور تا تنگه لاسک، دورنمای قله میشینه مرگ، رودخانه‌نوردی در رودخانه فرح‌رود

 

تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

کد سفر: 9273
1 روزه
جمعه 1395/03/21

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج (پدر شعر نوین ایران)، گشت در روستای کلاک، دورنمای قله آزادکوه، پیاده‌روی در باغات کلاک و دامنه آزادکوه (شاهزاده کج گردن)

 

تور آبشار بولا (جامه خزه بر قامت سنگ)

کد سفر: 9272
1 روزه
جمعه 1395/03/21

آبشار خزه‌ای بولا (اوبن)، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور شهرستانک (بهار در تفرجگاه ناصری)

کد سفر: 9271
1 روزه
جمعه 1395/03/21

پیاده روی از میان باغات روستای شهرستانک، دیدار از شکارگاه ناصری و دامنه های قله قلعه دختر، چشمه گل کیله(اختیاری)

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 9270
1 روزه
جمعه 1395/03/21
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 9269
1 روزه
جمعه 1395/03/21
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 9264
1 روزه
جمعه 1395/03/21

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 
کد سفر: 9262
1 روزه
جمعه 1395/03/21
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور ییلاق فیلبند (بر فراز ابرها)

کد سفر: 9260
1 روزه
جمعه 1395/03/21

گشت در ییلاق فیلبند و بازدید از پدیده اقیانوس ابر (تشکیل این پدیده در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوا دارد)، کوه‌پیمایی در جنگل‌های چلاو

 
کد سفر: 9247
1 روزه
جمعه 1395/03/21

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

کد سفر: 9245
1 روزه
جمعه 1395/03/21

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور کودکان (آبشار لاسم)

کد سفر: 9291
1 روزه
جمعه 1395/03/28

طبیعت بهاری مسیر آبشار لاسم، آبشار لاسم، تجربه همکاری و کار گروهی کودکان، آشنایی با طبیعت، بازی‌های متنوع برای کودکان

 

 

تور کودکان (جشن آب بازی در سنگان)

کد سفر: 9292
1 روزه
جمعه 1395/04/04

آشنایی با کوه‌پیمایی مقدماتی، آب بازی برای کودکان، بازدید از کوچه باغ‌های روستای سنگان، تجربه همکاری و کار گروهی کودکان، آشنایی با طبیعت، بازی‌های متنوع برای کودکان

 

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
بهار چشم‌های تو بود٬ پلک می‌زدی شکوفه می‌ریخت «رضا کاظمی»
Copyright © 2016 Dalahoo. All rights reserved.