تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (گروه دوم) (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

تکمیل
کد سفر: 10003
1 روزه
جمعه 1395/06/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 

تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

تکمیل
کد سفر: 9991
1 روزه
جمعه 1395/06/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 

تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (دل تنگ زمین)

محدود
کد سفر: 9990
1 روزه
جمعه 1395/06/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

تکمیل
کد سفر: 9985
1 روزه
جمعه 1395/06/05

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

محدود
کد سفر: 9984
1 روزه
جمعه 1395/06/05

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 
کد سفر: 9980
1 روزه
جمعه 1395/06/05

نیسان‌سواری از دریاچه لزور تا روستا، بازدید از دریاچه کوهستانی لزور، معجزچشمه، کوه‌پیمایی از روستای لزور تا تنگه لاسک، دورنمای قله میشینه مرگ، رودخانه‌نوردی در رودخانه فرح‌رود

 

تور رودخانه‌نوردی پلنگ دره (خاطرات خیس)

تکمیل
کد سفر: 9975
1 روزه
جمعه 1395/06/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 9973
1 روزه
جمعه 1395/06/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 10035
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/11

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 
کد سفر: 10034
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/11
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

تکمیل
کد سفر: 10033
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/11

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

کد سفر: 10032
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/11

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 10031
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/11
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 10030
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/11

جنگل‌پیمایی تابستانه در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 10029
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/11

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

کد سفر: 10026
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/11
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 

تور بند یخچال (پیش نیاز تنگ رغز)

کد سفر: 9836
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/11

آموزش نکات اولیه مربوط به کوهنوردی، اصول گام برداری، آموزش چگونگی فرود از صخره، آموزش گره های مربوط به دره نوردی

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 10027
1 روزه
جمعه 1395/06/12
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور رودخانه‌نوردی تنگ دار (پنجه در پنجه‌ی طبیعت)

کد سفر: 10025
1 روزه
جمعه 1395/06/12
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های نوشهر، هیجان رودخانه‌نوردی و شنا در تنگ دار، صخره‌های پوشیده از خزه و پرسیاوشان
 
کد سفر: 10024
1 روزه
جمعه 1395/06/12
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 10023
1 روزه
جمعه 1395/06/12

پیاده‌روی در جنگل‌های سرسبز نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 
کد سفر: 10022
1 روزه
جمعه 1395/06/12

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

کد سفر: 10021
1 روزه
جمعه 1395/06/12
گشت در قزوین پایتخت شاه طهماسب صفوی، خیابان سپه، حمام قجر، سر در عالی قاپو، دروازه تهران، دروازه کوشک، مسجد جامع عتیق، عمارت کلاه فرنگی (چهل ستون)، موزه تاریخ قزوین، مقبره حمد‌الله مستوفی، حسینیه امینی‌ها، آب انبار سردار
 

تور غار چال نخجیر و معبد خورهه (دنیای مرموز زیر زمین)

کد سفر: 10020
1 روزه
جمعه 1395/06/12

دیدار از غار زیبای چال نخجیر، استلاگمیت و استلاگتیت‌های غار، معبد سلوکی خورهه، چهارطاقی نیاسر

 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

کد سفر: 10019
1 روزه
جمعه 1395/06/12

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

کد سفر: 10018
1 روزه
جمعه 1395/06/12

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 10017
1 روزه
جمعه 1395/06/12

جنگل‌پیمایی تابستانه در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 
کد سفر: 10016
1 روزه
جمعه 1395/06/12

کوه‌پیمایی از روستای نمار تا دشت دریوک، بازدید از آبشار پلکانی دریوک (نمارستاق)، طبیعت‌گردی در دشت زیبای دریوک

 
کد سفر: 10015
1 روزه
جمعه 1395/06/12

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 
کد سفر: 10014
1 روزه
جمعه 1395/06/12

نیسان‌سواری از دریاچه لزور تا روستا، بازدید از دریاچه کوهستانی لزور، معجزچشمه، کوه‌پیمایی از روستای لزور تا تنگه لاسک، دورنمای قله میشینه مرگ، رودخانه‌نوردی در رودخانه فرح‌رود

 

تور آبشار بولا (جامه خزه بر قامت سنگ)

کد سفر: 10013
1 روزه
جمعه 1395/06/12

آبشار خزه‌ای بولا (اوبن)، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 10011
1 روزه
جمعه 1395/06/12
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 
کد سفر: 10009
1 روزه
جمعه 1395/06/12
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های سوادکوه، رودخانه‌نوردی در رودخانه پلنگ دره، صخره‌های پوشیده از خزه
 

تور آبشار داوودی (پیش نیاز تنگ رغز)

کد سفر: 9837
1 روزه
پنج شنبه 1395/06/18

آموزش نکات اولیه مربوط به کوهنوردی، اصول گام برداری، آموزش چگونگی فرود از صخره، آموزش گره‌های مربوط به دره نوردی

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
همین جا خوب است، همین کنج بی‌پیدایی «سید علی صالحی»
Copyright © 2016 Dalahoo. All rights reserved.