کد سفر: 12242
1 روزه
شنبه 1396/01/05

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

تکمیل
کد سفر: 12212
1 روزه
شنبه 1396/01/05

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 12190
1 روزه
شنبه 1396/01/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل‌های انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

کد سفر: 12234
1 روزه
یکشنبه 1396/01/06

پیاده‌روی در جنگل‌های انجیلی سوادکوه، بازدید از آبشار جنگلی ولیلا (اختیاری)

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

محدود
کد سفر: 12191
1 روزه
یکشنبه 1396/01/06
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

محدود
کد سفر: 12213
1 روزه
دوشنبه 1396/01/07

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 12203
1 روزه
دوشنبه 1396/01/07
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 
کد سفر: 12245
1 روزه
سه شنبه 1396/01/08

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

محدود
کد سفر: 12225
1 روزه
سه شنبه 1396/01/08

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

کد سفر: 12214
1 روزه
چهارشنبه 1396/01/09

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 12205
1 روزه
چهارشنبه 1396/01/09
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 
کد سفر: 12247
1 روزه
پنج شنبه 1396/01/10

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

محدود
کد سفر: 12217
1 روزه
پنج شنبه 1396/01/10

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 12194
1 روزه
پنج شنبه 1396/01/10
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور کویر مرنجاب (زندگی به رنگ شن)

کد سفر: 12215
1 روزه
جمعه 1396/01/11

تپه‌های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی‌های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 12207
1 روزه
جمعه 1396/01/11
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

محدود
کد سفر: 12195
1 روزه
جمعه 1396/01/11
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
لبان فراموشی به خنده باز خواهدشد، آری بی‌گاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد «احمد شاملو»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.