تور لفور تا هفت آبشار (گروه سوم) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 12793
1 روزه
سه شنبه 1396/02/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه دوم) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 12786
1 روزه
سه شنبه 1396/02/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

تکمیل
کد سفر: 12709
1 روزه
سه شنبه 1396/02/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 
کد سفر: 12634
1 روزه
سه شنبه 1396/02/05

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

تکمیل
کد سفر: 12598
1 روزه
سه شنبه 1396/02/05

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

تکمیل
کد سفر: 12588
1 روزه
سه شنبه 1396/02/05

پیاده‌روی در جنگل‌های نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

تکمیل
کد سفر: 12575
1 روزه
سه شنبه 1396/02/05

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور لفور تا هفت آبشار (گروه اول) (هفت دیار زلال)

تکمیل
کد سفر: 12565
1 روزه
سه شنبه 1396/02/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

تکمیل
کد سفر: 12555
1 روزه
سه شنبه 1396/02/05

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

محدود
کد سفر: 12576
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/07

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

محدود
کد سفر: 12566
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/07
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

محدود
کد سفر: 12601
1 روزه
جمعه 1396/02/08

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

محدود
کد سفر: 12577
1 روزه
جمعه 1396/02/08

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

محدود
کد سفر: 12567
1 روزه
جمعه 1396/02/08
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

محدود
کد سفر: 12557
1 روزه
جمعه 1396/02/08

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 12712
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 
کد سفر: 12702
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14

پیاده روی از میان باغات روستای شهرستانک، دیدار از شکارگاه ناصری و دامنه‌های قله قلعه دختر، چشمه گل کیله(اختیاری)

 
کد سفر: 12687
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 

تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

کد سفر: 12667
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج (پدر شعر نوین ایران)، گشت در روستای کلاک، دورنمای قله آزادکوه، پیاده‌روی در باغات کلاک و دامنه آزادکوه (شاهزاده کج گردن)

 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 12647
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 
کد سفر: 12637
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 12602
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 12591
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14

پیاده‌روی در جنگل‌های نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

کد سفر: 12578
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 12568
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 12558
1 روزه
پنج شنبه 1396/02/14

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

تور آبشار سنگان (لحظه‌ای درنگ در طبیعت البرز)

کد سفر: 12734
1 روزه
جمعه 1396/02/15
پیاده‌روی در روستا و باغات پاییزی سنگان، دیدار از آبشار سنگان، دامنه‌های قله پهنه سار
 
کد سفر: 12729
1 روزه
جمعه 1396/02/15

کوه‌پیمایی از روستای نمار تا دشت دریوک، بازدید از آبشار پلکانی دریوک (نمارستاق)، طبیعت‌گردی در دشت زیبای دریوک

 
کد سفر: 12724
1 روزه
جمعه 1396/02/15

پیاده‌روی در دامنه‌های کوه‌های دوبرار، رودخانه‌نوردی در مسیر آبشارآب مراد، سنگ‌نگاره قاجاری لاسم، بازدید از آبشار شمس‌آباد، دورنمای قله دماوند

 

تور آبشارهای ترز (تا گیسوان آبی آبشار)

کد سفر: 12713
1 روزه
جمعه 1396/02/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از آبشارهای ترز
 

تور قزوین‌گردی (پایتخت شاه طهماسب)

کد سفر: 12695
1 روزه
جمعه 1396/02/15
گشت در قزوین پایتخت شاه طهماسب صفوی، خیابان سپه، حمام قجر، سر در عالی قاپو، دروازه تهران، دروازه کوشک، مسجد جامع عتیق، عمارت کلاه فرنگی (چهل ستون)، موزه خوشنویسی قزوین، مقبره حمد‌الله مستوفی، حسینیه امینی‌ها، آب انبار سردار
 
کد سفر: 12688
1 روزه
جمعه 1396/02/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 
کد سفر: 12678
1 روزه
جمعه 1396/02/15
آبشار رفیع شاهاندشت، پیاده روی از میان باغات روستا، قلعه ملک بهمن، دیدار از سنگ نگاره شکل شاه قاجاری، دورنمای قله دماوند
 

تور یوش و بلده (گرم یادآوری یا نه)

کد سفر: 12668
1 روزه
جمعه 1396/02/15

طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده، خانه نیما یوشیج (پدر شعر نوین ایران)، گشت در روستای کلاک، دورنمای قله آزادکوه، پیاده‌روی در باغات کلاک و دامنه آزادکوه (شاهزاده کج گردن)

 

تور نوا تا دشت آزو (دامنه های قله پاشوره)

کد سفر: 12658
1 روزه
جمعه 1396/02/15

کوه‌پیمایی از کوچه باغ‌های روستای نوا تا دشت آزو، بهترین دورنمای قله دماوند، دامنه‌های قله پاشوره

 

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

کد سفر: 12648
1 روزه
جمعه 1396/02/15

جنگل‌های منطقه سواد کوه، دریاچۀ شورمست، بازدید از پل ورسک، بازدید از آبشار ورسک

 
کد سفر: 12638
1 روزه
جمعه 1396/02/15

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور آبشار هریجان (به چمنزار بیا)

کد سفر: 12628
1 روزه
جمعه 1396/02/15

پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در طبیعت زیبای روستای هریجان و چالوس، بازدید از آبشار رفیع هریجان

 

تور غار بورنیک (هرانده تا خمده)

کد سفر: 12623
1 روزه
جمعه 1396/02/15

پیاده‌روی در مسیر باغات روستای هرانده تا روستای خمده، رودخانه نم‌رود، پیمایش بخشی از غار بورنیک (پیمایش غار اختیاری)، استلاگتیت و استلاگمیت‌های درون غار

 

تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

کد سفر: 12618
1 روزه
جمعه 1396/02/15

جنگل‌پیمایی سبک، عبور از سرپوش تنگه، گذر از آبشار، پیاده‌روی و طبیعت‌گردی در جنگل‌های انجیلی

 
کد سفر: 12613
1 روزه
جمعه 1396/02/15

جنگل‌پیمایی در منطقه سوادکوه و ارفع‌ده، دورنمای قله ارفع کوه، بازدید و گشت اطراف چشمه پراُو (پرآب)

 

تور آهار به شکرآب (باغ شکوفه‌های گیلاس)

کد سفر: 12610
1 روزه
جمعه 1396/02/15
کوه‌پپمایی سبک از روستای آهار تا آبشار شکرآب و امامزاده ابراهیم، مناظر بهاری باغات آهار، دورنمای قله توچال
 

تور جنگل الیمستان (جنگل سیال خیال)

کد سفر: 12603
1 روزه
جمعه 1396/02/15

پیاده روی در جنگل‌های‌ الیمستان، دورنمای قله دماوند، دامنه‌های زرشک کوه

 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 12592
1 روزه
جمعه 1396/02/15

پیاده‌روی در جنگل‌های نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

کد سفر: 12579
1 روزه
جمعه 1396/02/15

روستای سرخ رنگ ابیانه، مسجد و کوه حاجتگاه، آتشکده هارپاک، لباس سنتی مردان و زنان ابیانه، کوچه باغ‌های ابیانه، باغ فین کاشان

 

تور لفور تا هفت آبشار (هفت دیار زلال)

کد سفر: 12569
1 روزه
جمعه 1396/02/15
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد‌کوه
 

تور جنگل راش (پشت پرچین خیال)

کد سفر: 12559
1 روزه
جمعه 1396/02/15

جنگل‌پیمایی بهاره در جنگل‌های راش منطقه سنگده، دورنمای قله نرو، جاده جنگلی فریم

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
اگر بنا باشد کسی از ما بماند، همان به که تو بمانی ... «محمود دولت آبادی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.