تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
تورهای داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

553 رای شما هم امتیاز بدهید!
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تمام تورها تابستان 1403 تورهای یک روزه
تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار پونه‌زار تا آب سفید
اتوبوس VIP-اقامتگاه بوم گردی موجود 2.5 روزه 1403/05/03 ~ 05
اردبیل و سرعین
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان موجود 3.5 روزه 1403/05/02 ~ 05
اولنگ تا اپرت
بارش شهابی برساووشی تل شیطان
بومگردی- سکوت شبانه کویر موجود 2 روزه 1403/05/18 ~ 19
بارش شهابی برساووشی نراق
بارش شهابی برساووشی ورکیان
خانه سنتی- جادوی معماری آجری محدود 2 روزه 1403/05/18 ~ 19
تبریز، کندوان و جلفا
هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا موجود 3.5 روزه 1403/05/09 ~ 12
تخت سلیمان تا کرفتو (بارش شهابی برساووشی)
فولبرد، تماشای میراث جهانی موجود 2.5 روزه 1403/05/17 ~ 19
تنگ دار تا کندلوس
طعم آدرنالین موجود 2 روزه 1403/05/18 ~ 19
جنگل ابر تا آبشار مجن
اقامتگاه بومگردی - سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1403/05/04 ~ 05
جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو
جنگل الیمستان
صبحانه بوفه - جاده هراز محدود 1 روزه 1403/05/04
جنگل جهان نما
جنگل نور چشمه تا غار دیورش
دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1403/05/05
خلخال تا اسالم
پیمایش جنگلی محدود 2.5 روزه 1403/05/03 ~ 05
دریاچه سوها تا آبشار لاتون
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/05/10 ~ 12
دشت های آفتابگردان کالپوش
رصد بارش شهابی برساوشی کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/05/17 ~ 19
رفتینگ در زاینده رود
رودخانه‌نوردی پلنگ دره
غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین
اتوبوس توریستی - قایق سواری موجود 1 روزه 1403/05/05
قره کلیسا تا دالامپر
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1403/05/16 ~ 19
لفور تا هفت آبشار
ماسال
ماسوله و قلعه رودخان
هتل- زندگی به رنگ شمعدانی‌ها موجود 2 روزه 1403/05/11 ~ 12
هزار جریب تا اسپه او
ورکانه و همدان
اتوبوس VIP-روستای سنگی موجود 2 روزه 1403/05/11 ~ 12
پیمایش جنگل ابر تا شیرین آباد
پیمایش - هتل - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/05/17 ~ 19
کوهرنگ تا غاریخی چما
اتوبوس VIP - هم‌نشینی با بختیاری‌ها موجود 2.5 روزه 1403/05/10 ~ 12
ییلاق جواهردشت
بوم گردی- دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 1403/05/10 ~ 12
ییلاق سوباتان
سافاری- اتوبوس VIP- دور از هیاهو محدود 2.5 روزه 1403/05/03 ~ 05
ییلاق سی دشت
ییلاق فیلبند
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/05/04
ییلاق هلودشت تا میلاش
ییلاقات دیلمان
بومگردی- اتوبوس VIP -افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 1403/05/18 ~ 19

تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان موجود 3.5 روزه 1403/05/02 ~ 05
اتوبوس VIP-اقامتگاه بوم گردی موجود 2.5 روزه 1403/05/03 ~ 05
سافاری- اتوبوس VIP- دور از هیاهو محدود 2.5 روزه 1403/05/03 ~ 05
پیمایش جنگلی محدود 2.5 روزه 1403/05/03 ~ 05
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان موجود 2.5 روزه 1403/05/03 ~ 05
خانه محلی- اتوبوسVIP- فولبرد- جعبه مداد رنگی موجود 2.5 روزه 1403/05/03 ~ 05
اقامتگاه بومگردی-اتوبوس VIP - رودخانه‌نوردی یخ‌کش موجود 2.5 روزه 1403/05/03 ~ 05
اقامتگاه بومگردی - سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1403/05/04 ~ 05
اتوبوس VIP-فولبرد-هیجان در رودخانه خروشان محدود 1.5 روزه 1403/05/04 ~ 05
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه موجود 1 روزه 1403/05/04
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه موجود 1 روزه 1403/05/04
صبحانه بوفه - جاده هراز محدود 1 روزه 1403/05/04
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/05/04
دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1403/05/05
اتوبوس توریستی - دامنه های درفک موجود 1 روزه 1403/05/05
اتوبوس توریستی - قایق سواری موجود 1 روزه 1403/05/05
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه موجود 1 روزه 1403/05/05
هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا موجود 3.5 روزه 1403/05/09 ~ 12
سافاری - اقامتگاه بوم گردی-اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/05/10 ~ 12
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/05/10 ~ 12
اتوبوس VIP - هم‌نشینی با بختیاری‌ها موجود 2.5 روزه 1403/05/10 ~ 12
بوم گردی- دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 1403/05/10 ~ 12
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان موجود 2.5 روزه 1403/05/10 ~ 12
هتل- زندگی به رنگ شمعدانی‌ها موجود 2 روزه 1403/05/11 ~ 12
اتوبوس VIP-روستای سنگی موجود 2 روزه 1403/05/11 ~ 12
بومگردی- اتوبوس VIP - ییلاقی در بهشت موجود 2 روزه 1403/05/11 ~ 12
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1403/05/16 ~ 19
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/05/17 ~ 19
فولبرد، تماشای میراث جهانی موجود 2.5 روزه 1403/05/17 ~ 19
هتل - اتوبوس VIP - به تماشای دشت‌های طلایی موجود 2.5 روزه 1403/05/17 ~ 19
پیمایش - هتل - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/05/17 ~ 19
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان موجود 2.5 روزه 1403/05/17 ~ 19
خانه محلی- اتوبوسVIP- فولبرد- جعبه مداد رنگی موجود 2.5 روزه 1403/05/17 ~ 19
خانه سنتی- جادوی معماری آجری محدود 2 روزه 1403/05/18 ~ 19
بومگردی- سکوت شبانه کویر موجود 2 روزه 1403/05/18 ~ 19
اقامتگاه بومگردی- به تماشای آسمان شهابی موجود 2 روزه 1403/05/18 ~ 19
اتوبوس VIP-فولبرد-هیجان در رودخانه خروشان موجود 1.5 روزه 1403/05/18 ~ 19
طعم آدرنالین موجود 2 روزه 1403/05/18 ~ 19
بومگردی- اتوبوس VIP -افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 1403/05/18 ~ 19

تقویم تورهای داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
30
31
مرداد
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
اجرای تور
تعطیل

تور داخلی دالاهو: 

تورهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. در هنگام انتخاب تورهای چند روزه گروهی حتما به درجه سختی تور (بیشترین فعالیت) که در بخش "این سفر در یک نگاه" درج می‌شود توجه داشته باشید. هرچه این عدد بیشتر باشد میزان سختی تور بیشتر خواهد بود. همین طور محل دقیق حرکت و زمان حرکت در سایت اطلاع رسانی شده است؛ لطفا قبل از تصمیم‌گیری برای ثبت نام در تورهای دالاهو این نکات را مدنظر قرار دهید.

چرا تور داخلی

سفر یک لازمه زندگی است. زمانیکه این مهم را قبول کنیم حال باید به دنبال پیدا کردن مقاصدی بگردیم که با شرایط ما بهترین گزینه برای دور شدن از روزمرگی باشد. تور داخلی یک راه حل برای افرادی است که در کنار علاقه به طبیعت و فرهنگ کشورمان ایران، هزینه و زمان کمتری را نسب به تور خارجی در نظر گرفته‌اند. دالاهو بهترین مقاصد سفرهای داخلی را با تکیه بر سال‌ها تجربه و تیمی قوی از طراحان مجریان سفر به شما پیشنهاد می‌دهد.

تورهای چند روزه داخلی

 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تور داخلی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

تور داخلی دالاهو: 

تورهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. در هنگام انتخاب تورهای چند روزه گروهی حتما به درجه سختی تور (بیشترین فعالیت) که در بخش "این سفر در یک نگاه" درج می‌شود توجه داشته باشید. هرچه این عدد بیشتر باشد میزان سختی تور بیشتر خواهد بود. همین طور محل دقیق حرکت و زمان حرکت در سایت اطلاع رسانی شده است؛ لطفا قبل از تصمیم‌گیری برای ثبت نام در تورهای دالاهو این نکات را مدنظر قرار دهید.

چرا تور داخلی

سفر یک لازمه زندگی است. زمانیکه این مهم را قبول کنیم حال باید به دنبال پیدا کردن مقاصدی بگردیم که با شرایط ما بهترین گزینه برای دور شدن از روزمرگی باشد. تور داخلی یک راه حل برای افرادی است که در کنار علاقه به طبیعت و فرهنگ کشورمان ایران، هزینه و زمان کمتری را نسب به تور خارجی در نظر گرفته‌اند. دالاهو بهترین مقاصد سفرهای داخلی را با تکیه بر سال‌ها تجربه و تیمی قوی از طراحان مجریان سفر به شما پیشنهاد می‌دهد.

تورهای چند روزه داخلی

 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تور داخلی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 


اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:
تمام تورها تابستان 1403

هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان اردبیل و سرعین

سفر 3.5 روزه از 1403/05/02 - 8,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-اقامتگاه بوم گردی آبشار پونه‌زار تا آب سفید

سفر 2.5 روزه از 1403/05/03 - 5,545,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سافاری- اتوبوس VIP- دور از هیاهو ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1403/05/03 - 5,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش جنگلی خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1403/05/03 - 5,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1403/05/03 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوسVIP- فولبرد- جعبه مداد رنگی جنگل جهان نما

سفر 2.5 روزه از 1403/05/03 - 5,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی-اتوبوس VIP - رودخانه‌نوردی یخ‌کش هزار جریب تا اسپه او

سفر 2.5 روزه از 1403/05/03 - 5,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی - سرزمین ابرها جنگل ابر تا آبشار مجن

سفر 2 روزه از 1403/05/04 - 4,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-فولبرد-هیجان در رودخانه خروشان رفتینگ در زاینده رود

سفر 1.5 روزه از 1403/05/04 - 2,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه در 1403/05/04 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1403/05/04 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1403/05/04 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1403/05/04 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دل تنگ زمین جنگل نور چشمه تا غار دیورش

سفر 1 روزه در 1403/05/05 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - دامنه های درفک ییلاق سی دشت

سفر 1 روزه در 1403/05/05 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - قایق سواری غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1403/05/05 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه رودخانه‌نوردی پلنگ دره

سفر 1 روزه در 1403/05/05 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا تبریز، کندوان و جلفا

سفر 3.5 روزه از 1403/05/09 - 8,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سافاری - اقامتگاه بوم گردی-اتوبوس VIP اولنگ تا اپرت

سفر 2.5 روزه از 1403/05/10 - 5,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش و کلبه جنگلی دریاچه سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 1403/05/10 - 5,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - هم‌نشینی با بختیاری‌ها کوهرنگ تا غاریخی چما

سفر 2.5 روزه از 1403/05/10 - 5,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم گردی- دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2.5 روزه از 1403/05/10 - 5,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1403/05/10 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- زندگی به رنگ شمعدانی‌ها ماسوله و قلعه رودخان

سفر 2 روزه از 1403/05/11 - 4,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-روستای سنگی ورکانه و همدان

سفر 2 روزه از 1403/05/11 - 4,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP - ییلاقی در بهشت ییلاق هلودشت تا میلاش

سفر 2 روزه از 1403/05/11 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه از 1403/05/16 - 8,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد بارش شهابی برساوشی کویر لوت

سفر 2.5 روزه از 1403/05/17 - 17,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد، تماشای میراث جهانی تخت سلیمان تا کرفتو (بارش شهابی برساووشی)

سفر 2.5 روزه از 1403/05/17 - 5,750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP - به تماشای دشت‌های طلایی دشت های آفتابگردان کالپوش

سفر 2.5 روزه از 1403/05/17 - 5,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش - هتل - اتوبوس VIP پیمایش جنگل ابر تا شیرین آباد

سفر 2.5 روزه از 1403/05/17 - 5,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1403/05/17 - 4,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوسVIP- فولبرد- جعبه مداد رنگی جنگل جهان نما

سفر 2.5 روزه از 1403/05/17 - 5,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- جادوی معماری آجری بارش شهابی برساووشی ورکیان

سفر 2 روزه از 1403/05/18 - 4,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- سکوت شبانه کویر بارش شهابی برساووشی تل شیطان

سفر 2 روزه از 1403/05/18 - 4,700,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- به تماشای آسمان شهابی بارش شهابی برساووشی نراق

سفر 2 روزه از 1403/05/18 - 4,500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-فولبرد-هیجان در رودخانه خروشان رفتینگ در زاینده رود

سفر 1.5 روزه از 1403/05/18 - 2,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

طعم آدرنالین تنگ دار تا کندلوس

سفر 2 روزه از 1403/05/18 - 4,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP -افسون جنگل سبز ییلاقات دیلمان

سفر 2 روزه از 1403/05/18 - 4,900,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مقایسه تور
بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
 • متن
 • نام
 • ایمیل
سارا
1403/04/30 00:54
سلام ای کاش از اصفهان هم تور داشتید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 11:22
دوست عزیز
سلام

متاسفانه شعبه‌ای در اصفهان نداریم و مبدا تمامی تورهای ما از تهران هست اما برای تعداد محدودی تور امکان این هست تا مسافر بین مسیر به جمع اضافه شود. شما می‌توانید قبل از ثبت نام این مورد را به صورت تلفنی با واحد فروش ما هماهنگ بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

ساناز ظهیرفرد
1403/04/25 04:57
سلام تور چغاخور دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 11:19
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل شد.

با تشکر از پیام شما

ملکانی
1403/04/23 14:24
درود برای حفظ مشتریان ثابت درجه بندی مسافرین بلحاظ تعدادو نوع سفر مد نظر باشد و کد های تخفیف به نسبت تعداد سفر و بویژه برای افراد کثیرالسفر لحاظ شود تا انگیزه برای سفرهای بعدی با دالاهو باشد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 11:16
دوست عزیز
سلام

جشنواره‌های تخفیف خاصی در زمان‌هایی از سال اعلام می‌شود که همسفران با توجه به تعداد روز سفرشان می‌توانند از تخفیف بیشتری استفاده کنند.

با تشکر از پیام شما

baharehraeesi88@gmail.com
1403/04/21 02:26
با سلام واحتراملطفا برای شهرهایی که مسافت طولانی دارند ''برای رفت وبرگشت 'به جای اتوبوس ''که مسافرت طولانی با آن خیلی خسته کننده هست ''تورهای قطاری جایگزین شود که سفر راحتتر ولذت بخش تری باشد.سپاس فراوان
پاسخ دهید...
نسرین
1403/04/20 08:41
سلام وقت بخیر، اگه امکانش هست لطفا برنامه سفرها رو به صورت فصلی روی سایت بگذارید که امکان برنامه ریزی بهتر رو برای ما مسافرها فراهم کنه. با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 11:06
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه تورهای ما طبیعتگردی هستن، شرایط اجرای تور با توجه به شرایط منطقه متغیر است و معمولا امکان پذیر نیست تمامی مقاصد به صورت فصلی از قبل روی سایت قرار گیرند اما حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/04/18 07:06
خیلی قیمتها بالاست و علیرغم تمایل زیاد به تورهای شما،امکانش نیست.میتونید تورهای ارزون تری به ما معرفی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 11:04
دوست عزیز
سلام

شما می توانید در زمان‌هایی که جشنواره تخفیف اعلام می‌شود نسبت به انتخاب و ثبت نام تور مورد علاقه خود اقدام کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/04/17 12:46
سلام و روزبخیر، تور تبریز جلفا و کندوان در مرداد ماه برگزار می شود ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/28 10:15
دوست عزیز
سلام

بله؛ این تور هم اکنون روی سایت قرار گرفته و می‌توانید ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/04/16 23:26
درود و شب بخير ، تور تبريز ، جلفا و كندوان در مرداد ماه برگزار مي شود ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 11:03
دوست عزیز
سلام

بابت تاخیر در پاسخگویی عذرخواهی می‌کنیم. بله این تور هم اکنون روی سایت قرار گرفته و می‌توانید ثبت نام بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/04/16 23:16
درود و شب بخير ، تور تبريز ، جلفا و كندوان در مرداد ماه برگزار ميشود ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/28 10:14
دوست عزیز
سلام

بله این تور اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

فرزانه سرتیپی
1403/04/16 12:23
درود تور جنگل الیمستان تاریخ ۱۴ تیرماه جنگل نوردی خاطره انگیز شاد   عالی بود سپاس از لیدر های تور جنگل الیمستان خاطره انگیز خانم پورعسگری عزیز وآقای آراد عزیز برای مدیریت صمیمیت پرانرژی بودن
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/28 10:13
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین؛ امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم افتخار همراهی شما را داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1403/04/11 00:55
سلام تور طالقان گردی حتما لحاظ کنید خیلی خواهان داره سپاسگزارم
پاسخ دهید...
آیدا
1403/04/10 00:25
سلام و وقت بخیر.من به اشتباه تو سیستم کنسلی زدم میشه راهنمایی کنید باید چه کار کنم اصلاح شه؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 11:00
دوست عزیز
سلام

لطفا در این موارد در روزهای کاری و ساعات اداری با همکاران ما تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/04/09 09:27
اي كاش تور ماه مرداد هم ليست بشه از الان
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/28 10:06
دوست عزیز
سلام

لیست تورهای مرداد روی سایت قرار گرفت.

با تشکر از پیام شما

فاطمه موسوی
1403/04/06 10:46
من تجربه سفر یک روزه سی دشت رو داشتم عالی بود خیلی خوش گذشت ... لیدرها و همه چی مطلوب بودلطفا تورهای یک روزه بیشتری در نظر بگیرین سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/28 09:51
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین؛ امیدواریم افتخار همراهی شما در سفرهای بعدی را داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/04/04 15:01
سلام و وقت بخیر به تمامی دست اندرکاران دالاهو که هر وقت با تیم شما سفر رفتم خوش گذشت به من. خواستم بپرسم امکانش هست تورهای داخلی ماه مرداد رو هم بارگذاری بفرمایید؟ ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 10:59
دوست عزیز
سلام

بابت تاخیر در پاسخگویی عذرخواهی می‌کنیم. خوشحالیم سفر خوبی داشتین. تورهای مرداد مدتی است که روی سایت قرار گرفته؛ شما می‌توانید در همین صفحه ملاحظه بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

محمد
1403/03/31 22:22
سلام، قیمت تور ها اعلام بفرمایید ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 10:57
دوست عزیز
سلام

قیمت تمامی تورها در صفحه مربوط به هر تور درج شده لطفا روی عنوان تور مورد نظر خود کلیک کنید و وارد صفحه اطلاعات همان تور شوید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/03/27 17:28
با سلامما كادر درمانيم،‌ بايد از يكماه قبل درخواست مرخصي بدهيم. آخر تيرماه تعطيلات داريم،‌ اگر ندانيم در چه تاريخي چه توري برگزار مي شود نمي توانيم مرخصي بگيريم. از التفات شما سپاسگذارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/04/30 10:56
دوست عزیز
سلام

پیام شما برای واحد عملیات دالاهو ارسال شد. پیشنهاد شما حتما بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/03/24 22:31
سلام و وقت بخیر. تور عشایر کرمانج خراسان شمالی رو امسال برگزار نمی کنید؟
پاسخ دهید...
محمدیعقوبی
1403/03/20 20:00
درود و شب به خیر ... من هرچه نگاه کردم توری مربوط به سواحل خزر به چشمم نخورد ، میخوام بدونم برای تیرماه تور چند روزه سواحل خزر و شمال دارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/03/22 07:20
دوست عزیز سلام

فعلا توری برای بازدید از سواحل خزر نداریم. حتما پیشنهاد شما را برای واحد عملیات دالاهو ارسال خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

پریسا
1403/03/20 18:22
سلام تور آبشارترز ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/03/22 07:30
دوست عزیز
سلام

متاسفانه در حال حاضر این تور را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/03/09 21:28
با سلام من ساکن اصفهان هستم و نمیتونم از تورهای شما استفاده کنم چون مبدأ حرکت از تهران هست ؟!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/03/13 08:11
دوست عزیز
سلام

مشکلی برای استفاده از تورها وجود ندارد، بریا حرکت باید تشریف بیارین تهران. برای بعضی تورها امکان پیوستن شما در بین مسیر وجود دارد که می‌توانید قبل از ثبت نام تور این مورد را با همکاران ما هماهنگ کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/03/08 10:25
سلام وقت بخیر، تور خراسان شمالی و عشایر کرمانج رو در برنامه های سفرهای آتی دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/03/10 11:48
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

میم
1403/03/06 17:50
سلام. کسی که نمیتونه تو وسیله نقلیه بخوابه چیکار باید بکنه؟ خب این مسیرها رو فقط تورها میبرن. اما من نمیتونم تو اتوبوس بخوابم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/03/10 11:47
دوست عزیز
سلام

راهکارهایی برای بهبود کیفیت خواب مسافران در اتوبوس وجود داره؛ می تونین از این ترفندها استفاده کنین. خیلی از مقاصد گردشگری فقط با اتوبوس امکان اجرا دارن.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/03/06 09:37
سلام ، لطفا مبدا و مقصد سوار و پیاده شدن را از خیابان برزیل شرقی به مقابل هتل هما تغییر دهید . بدلیل خلوتی و عدم روشنایی کافی در ساعات آخر شب برای خانم ها مشکل ساز است . با تشکر.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/03/06 17:07
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/04/11 00:58
بله بله کاملا موافقم واقعا ترسناک است. هفته گذشته رعد و برق همراه با خلوت بودن و خاموشی خیابان بسیار بنده رو آزرد و ترسوند که تمام خوشیهای سفر از یادم رفت. نیم ساعت معطل اسنپ شدم. خواهشمندم به فکر امنیت خانمهایی که تنها مسافرت میکنند هم باشید. کاملا موافقم موافقم موافقم.
داود
1403/02/29 13:26
باسلام خدمت مدیریت محترم شرکت دالاهو بخاطرتورم این چند ساله قیمت تورها بالا رفته است بنابراین پیشنهاد می گردد . برای رفاه حال همسفران قدیمی تور ها اقساطی شود .با کمال تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/03/06 17:11
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به مدیریت منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

الماس
1403/03/12 13:06
سلام و وقت بخیرعلاوه بر هزینه بالا مشکل دیگر برنامه غذایی هست که قبل از سفر در اختیار گردشگرها قرار نمیگیره مثلادر یکی از تورها ( تور سوباتان سال 402) نهار ابگوشت و بشام ماهی سرو شد کدر نتیجه بنده در یک روز از هیر دو وعده های غذایی علی رغم پرداخت هزینه محروم و با نان خالی سر کردم.
ناشناس
1403/02/28 08:29
سلام وقتتون بخیر و شادیواسه تاریخ ۱۴ خرداد بسمت تبریز ایل گلی رو نمیبرن واسه بازدید تو این سفر؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/03/01 17:47
دوست عزیز
سلام

تور تبریز، کندوان و جلفا داریم که در حال حاضر جاذبه‌های زیر در این تور بازدید خواهد شد. خودتان در زمان‌های خالی تور می توانید بخ عنوان گشت اختیاری به از ایل گلی دیدن بفرمایید:
خانه مشروطیت، مسجد کبود، آبشار آسیاب خرابه، رود ارس، بازار قدیمی تبریز، نمازخانه چوپان، کاروانسرای یام، کلیسای ثبت جهانی سنت استاپانوس، روستای صخره‌ای کندوان، ارگ علیشاه، کلیسای سهرل، وقت آزاد برای خرید از بازارهای منطقه آزاد جلفا

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/02/23 11:08
سلام اوقاتبکام لطفا تورقره کلیسا روغیرازتعطیلات بذارین اگرممکن....
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/26 19:22
دوست عزیز
سلام
پیشنهاد شما را حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

فیروزه
1403/02/23 09:23
با سلام من از دالاهو اصلا راضی نبودم نسبت به پولی که می‌گیرند امکانات نداره پول تور گرجستان از ما گرفتن جای بد ورفتار لیدر خیلی بد بود اگه کسی اعتراض می‌کرد لیدر میگفت سفر با تور مثل سرباز خونه میمونه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/25 08:51
دوست عزیز
سلام

متاسفانه با نامی که شما برای خودتان درج کردین ما همسفری در تور گرجستان نداشتیم. ضمن اینکه نارضایتی هم از تورهای گذشته گرجستان با مضمونی که شما کامنت گذاشتین از مسافران دریافت نکردیم؛ لطفا مجدد آژانس مدنظر خود را بررسی بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

شهرام
1403/02/22 23:24
سلام یک گروه بندی سنی در تورها ایجاد کنید . مثلا تورهای شهرگردی برای میانسالان و طبیعت گردی برای جوانان.همینطور قطار و هواپیما برای افراد مسن تر .
پاسخ دهید...
ناشناس
1403/02/23 10:24
افراد مسنی هستند که ورزشکار و کوهنوردند و اتفاقا در تورهای طبیعت گردی خیلی بهتر از جوانان می تونند فعالیت داشته باشند، همین طور میانسالان، ضمن این که جوانان علاقمند به شهرگردی و تورهای فرهنگی هم کم نیستند، این پیشنهاد خیلی غیرمنطقیه! مدرسه که نیست بر اساس سن و سال ، تورها تفکیک بشه!
تولید محتوای دالاهو
1403/02/23 15:35
دوست عزیز
سلام

امکان چنین کاری نیست. تقسیم بندی تورهای ما بر اساس درجه سختی هست کم نیستند جوانانی که دوست دارند در تورهای فرهنگی و شهرگردی شرکت کنند و البته همین طور در تورهایی که با قطار یا هواپیما اجرا می شود. همین طور در طول سالها فعالیت مان در این زمینه افراد مسنی را دیدیم که توانایی بسیار بهتری نسبت به جوانان در تورهای طبیعتگردی داشتن.

با تشکر از پیام شما

شاهین
1403/02/22 16:14
پیشنهاد:1- تور لیدر ها ازالبسه و یا تی شرت فرم آرم دار و کلاه استفاده کنند و همینطور از پرچم تلسکوپی در مکان های پرازدحام.2-بنر مقصد و آرام شرکت در پشت شیشه اتوبوس در هر سفر با فونت متناسب نصب شود.3- برای مسافرین در مکان های شلوغ کلاه های رنگی با آرم شرکت و یا بازو بند رنگی در نظر گرفته شود.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/25 08:55
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت پیشنهادات شما، اغلب این موارد در تورهای دالاهو بخصوص تورهای خارجی که مسافران راحت تر بتوانند اتوبوس و لیدر خود را پیدا کنند در حال حاضر اجرا می شود. برای تورهای بکر طبیعتگردی هم با توجه به اینکه خودتان هم اشاره کردین چندان ازدحامی نیست نیاز به اسفاده از کلاه رنگی یا پرچم تلسکوپی نیست. البته همواره در تورهای ما از بنر پشت شیشه اتوبوس با نام تور و تور لیدر استفاده می شود.

با تشکر از پیام شما

عطیه مسگرز
1403/02/21 21:04
سلام وقت بخیر برای بعد ۲۳ خرداد برنامه تورسوباتان پیمایش اجرا خواهد شد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/25 08:48
دوست عزیز
سلام

بله احتمالش زیاد هست اما چون شرایط منطقه در اجرای این تور دارای اهمیت زیادی است باید کمی به تاریخ مدنظر شما نزدیکتر شویم تا با استعلام از منطقه و بررسی شرایط آب و هوایی نسبت به بارگذاری این تور در سایت اقدام شود. فعلا آخرین تاریخ اجرای این تور 16 خرداد ماه است.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/02/20 12:23
سلام وقت بخیر بی زحمت تور رصد خانه مراغه تاقلعه ضحاک رو درتاریخ 11ام تا 15 ام خرداد ماه توی برنامه ها میذارید ...یه بار ثبت نام کردم ولی اجرا نشد(تعطیلی عید فطر) بود . اگه ممکنه توی 13ام تا 15 ام خرداد برقرار بشه ممنون میشم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/23 15:21
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر این تور برای تاریخ 16 تا 18 خرداد ماه روی سایت بارگذاری شده و می توانید ثبت نام بفرمایید. احتمالا علت عدم اجرای این تور در تاریخ مدنظر شما این بوده که امکان بازدید از جاذبه ها در ایام تعطیلات 14 و 15 خرداد در این تور وجود نداشته.

با تشکر از پیام شما

نرگس
1403/02/19 15:41
روزتون بخیر برای شیراز تور نمیزارین؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/19 16:10
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم عابدینی
1403/02/17 21:55
سلام من تور یزد ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت شرکت کردم تور لیدر آقای دهدشتی عالی بودن ولی ناهار اصلا کیفیت نداشت هتل هم خیلی خیلی ضعیف بود
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/19 16:07
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی با لیدر و برنامه سفر داشتین؛ برخی کاستی‌ها در زمینه غذا را می‌توانید با همکاران ما در بخش روابط عمومی در میان بگذارید.

با تشکر از پیام شما

پریسا توتونچیان
1403/02/17 00:06
من در تور ترکمن صحرا از ۱۲تا۱۴ اردیبهشت ۲.۵ روزه شرکت داشتم بسیار عالی بود و حسابی خوش گذشت در کنار همسفرانی فوق العاده و با زحمات قابل ستایش لیدر خانم مهسا کاظمی ، متشکرم از ایشان. تجربه ای دوست داشتنی با خاطراتی دوست داشتنی تر برایم رقم خورد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/17 10:46
همسفر خوب دالاهو
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین، امیدواریم باز هم برای دیدن جاذبه‌های گردشگری ایران در کنار شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

شاداب امجدی
1403/02/16 20:40
من در تور یزد از ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت شرکت کردم همه چی خوب بود فقط ناهاری که دالاهو تقبل کرده بود در رستوران خوان دوحه به شدت بد بود و غذاها از لحاظ کیفیت وحشتناک یکی از تعریف های من از دالاهو همیشه توجه به کیفیت رستوران و غذا بود امیدوارم این امر مهم باز هم مد نظر باشد ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/17 10:17
همسفر عزیز دالاهو
سلام

از اینکه نظر خود را با ما به اشتراک گذاشتین، ممنونیم. رستوران نامبرده بارها بارها در تور دالاهو برای صرف غذا انتخاب شده و تا کنون شکایتی نداشته؛ حتما نارضایتی شما به واحد روابط عمومی دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1403/02/16 13:30
من در تور تخت سلیمان وگراوان از ۱۲تا۱۵اردیبهشت شرکت داشتم بسیار عالی بود وخوش گذشت مخصوصا لیدر خانم آنیتا آوانی بی نظیر وبایواد ومهربان وصدور بودند متشکرم از ایشان.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/19 16:20
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین، امیدواریم در سفرهای بعدی برای تماشای دیگر دیدنی‌های ایران باز هم افتخار همراهی شما را در تورهای دالاهو داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/02/16 10:02
درود بر شما لطف کنید در برنامه های تابستان بازدید از جنگل بلیران رو هم بگذارید . سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/17 10:13
دوست عزیز
سلام

در صورت مساعد بودن شرایط برگزاری تور حتما این تور در تابستان هم اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/02/15 20:25
لطفا لیست تورهای ۱۴ و ۱۵ خرداد بفرستید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/19 16:01
دوست عزیز
سلام

مدتی است که فهرست تورهای تعطیلات خرداد روی سایت و در صفحه اصلی سایت قابل رویت هستند. ممنون خواهم شد به وبسایت مراجعه کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/02/13 12:22
سلامممنون میشم تور ماسوله و قلعه رودخان را در تاریخ دیگری به جز 3 خرداد باز هم موجود کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/19 16:18
دوست عزیز
سلام

این تور برای تعطیلات خرداد هم اکنون روی سایت قرار گرفته که می‌توانید ثبت نام بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/02/13 10:41
سلامممنون میشم تور ماسوله و قلعه رودخان را در تاریخ دیگری به جز 3 خرداد باز هم موجود کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/17 10:08
دوست عزیز
سلام

این تور در تاریخ 14 خرداد ماه هم اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

گیتی
1403/02/09 13:43
با سلام ایا شما تور تبریز و کندوان در اردیبهشت ماه دارید یا نه ممنون میشم اگر جواب بدین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/10 15:32
دوست عزیز
سلام

متاسفانه خیر.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/02/04 13:27
سلام تور‌کردستان برای تاریخ ۱۲ اردیبهشت تکرارکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/10 15:20
دوست عزیز
سلام

تور کردستان برای این تاریخ تکمیل شده است.

با تشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1403/02/01 18:22
بادرود. چرا برای این زمان تور محلات و شهمیرزاد و... ندارید؟! و برخی تورها که در زمان طلایی باید اجرا بشند خیلی زودتر شروع میشه و یا بعد از زمان مفیدش همچنان اجرای تور برقراره؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/02 18:01
دوست عزیز
سلام

اجرای تورهای گروهی در هر مقصدی امکان پذیر نیست؛ مقاصد باید زیرساخت های لازم برای اجرای تور گروهی را داشته باشند. تورهای ما همگی در بهترین زمان ممکن اجرا می شوند و از آنجائیکه بصورت تخصصی مجری تورهای طبیعتگردی هستیم حتما این نکته برای ما حائز اهمیت هست.

با تشکر از پیام شما

مریم خالق
1403/02/01 18:18
بادرود. در تاریخ ۲۹ فروردین سفر به شیرز و مخملکوه داشتم که شکر خدا همه چیز... عالی بود. و راهنمایی و تلاش لیدرها ستودنی...سپاس از مجموعه دالاهوو لطفا سفرهای یکروزه هم داشته باشید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/02 18:19
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین؛ سفرهای یک روزه هم در حال حاضر روی سایت هستن و امکان ثبت نام وجود دارد.

با تشکر از پیام شما

انسیه عبدالعلی
1403/02/01 14:28
از نظر لیدر خوب هست از نظر زمان بندی سفر اوکی هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/02 17:58
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین و نظر خود را با ما به اشتراک گذاشتین.

با تشکر از پیام شما

نیکو
1403/02/01 13:15
سلام وقت بخیر درصورت امکان تورهایی جهت افرادی که هدفشون فقط طبیعت گردی هست و آرامش در طبیعت هم بگذارید سر وصدای خیلی زیاد داخل اتوبوس ها و رقص و اینها نباشد ........
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/02 18:10
دوست عزیز
سلام

تورهای ما در حد عرف برگزار می‌شوند و اجبار و زیاده‌روی در این مواردی که ذکر کردین در تورهای ما وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/30 22:49
سلام و خسته نباشید.تور برای ارتفاعات درفک نمیزارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/02 18:08
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا نداریم اما حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل می‌کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/29 12:00
سلام و خسته نباشیدتور خلخال تا اسالم به غیر از 13 تا 15 اردیبهشت باز هم برگزار می شود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/02 18:06
دوست عزیز
سلام

بله به احتمال زیاد. در سالهای گذاشته در خردادماه هم این تور برگزار شده است اما با توجه به شرایط منطقه واحد عملیات دالاهو بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند اگر مشکلی خاصی به لحاظ اجرایی نباشد قطعا در ماه های آتی هم برگزار خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Maryam
1403/01/29 09:42
تور های یک روزه چرا دیگه برگزار نمیکنید؟ما هزینه پرداخت تور چند روزه نداریم و اجازه،شو
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/02 17:53
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تورهای یک روزه دوباره برقرار شدن، می تونید در وبسایت ما فهرست تورها را ببینید و ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

م .خ
1403/01/27 00:31
با سلام من یک فرد میانسال هستم که میخوام با ارامش و سکوت و بدور از سر صدا و هیاهو و جیغ و سوت هم تورهای عزیز سفر کنم ایا تدابیری برای این مورد دارید ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/02/02 18:04
دوست عزیز
سلام

تورهای ما بر اساس عرف جامعه اجرا می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

مریم جعفری
1403/01/25 11:47
سلام وقت بخیرضمن تشکر از تیم خوب دالاهو و تور لیدرهای تور ترکمن صحرا آقای دهدشتی و خانم جمشیدی، انتظار می رفت، تور ترکمن صحرا در تاریخ 22 تا 24 فروردین ماه با توجه به شرایط بد آب و هوایی از سمت خود دالاهو کنسل شود و این تور اجرا نشود. این سفر با چالش هایی همراه بود. البته در کل، سفر بسیار خوبی بود.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/27 11:47
دوست عزیز
سلام

تورهای ما طبیعتگردی هست و در حال حاضر هم فصل بهاره دوست عزیز. باران‌های بهاری وجود مه و... در تورهایی که فصل بهار اجرا میشن طبیعی هست مگر اینکه میزان بارش از حد معینی بگذره که امکان برگزاری تور نباشه. در این حالت واحد عملیات حتما با توجه به سطح هشدارهای هواشناسی و بررسی پیام‌های دریافتی از لیدرهای محلی در مورد کنسلی تور یا اجرای اون تصمیم گیری می کنن.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/23 13:28
سلام وقت بخیرمیشه لطفا قیمت تورها رو مرقوم بفرمایید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/26 17:26
دوست عزیز
سلام

وارد صفحه هر تور که بشین اطلاعات کامل تور شامل قیمت هم درج شده. روی عنوان تور مورد نظرتون کلیک کنید.

با تشکر از پیام شما

سیده لیلا
1403/01/22 18:25
سلام وقت بخیرتور کمپینگ شاهو درخرداد هم برگزار میشود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/26 17:36
دوست عزیز
سلام

این تور برای تعطیلات اردیبهشت روی سایت بارگذاری شده و هم اکنون می‌توانید ثبت نام بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

فرشاد
1403/01/19 02:40
سلام خیلی از افراد با تور یک روزه با شما ارتباط گرفتن ممکنه الان نصرفه و هزینه حمل و نقل بالا رفته اما به نظرم گرون کنید و با کیفیت تور یک روزه درست حسابی کسی اجرا نمیکنه . خیلی ها مشکلی با هزینش ندارن اما وقت سفر چند روزه هم گاها نیست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/20 19:32
دوست عزیز
سلام

موضوع حذف تورهای یک روزه فقط به دلیل مسائل مادی یا قیمت بالای اجرای تور نبوده؛ موارد بسیار دیگری مثل فراهم نبودن زیرساخت لازم برای پذیرش گردشگر در برخی مقاصد گردشگری یک روزه و مشکلات اجرایی دیگر باعث حذف این تورها شده است.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/18 11:47
سلام و عرض ادب، ممنون میشم برنامه های مربوط به اردیبشهت و خرداد را بارگذاری فرمائید تا بتونیم برنامه ریزی کنیم.ضمن اینکه اواخر اردیبهشت و 30 روز خرداد ماه تور تبریز و کندوان خواهید داشت؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/20 19:34
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/16 13:08
سلام...تور طبس رفتم خیلی بد لود.از محل سکونت که آب گرم نداشت وروز دوم هم جابه جا شدیم تا پذیرائی..فقط گروه گروه خوبی بود..این همه تعریف میکردن الکی بود
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/20 18:59
دوست عزیز
سلام

اگر مشخصات سفری که تشریف بردین مثل تاریخ شفر اعلام می کردین و با اسم و فامیل پیام گذاشته بودین حتما اطلاعات شما در اختیار واحد روابط عمومی قرار می گرفت تا موضوع بررسی شود. با توجه به اینکه پیام های ناشناس در شبکه هایی اجتماعی یا وبسایت امکان پیگیری و بررسی ندارند متاسفانه نمی توان موضوع را پیگیری کرد.
لطفا در این مواقع با روابط عمومی ما تماس بگیرید: 02141663000
با تشکر از پیا م شما

زهرا
1403/01/14 14:23
سلام،وقتتون بخیر. تور اسالم به خلخال ماههای اردیبهشت یا خرداد تکرار نمیشه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/18 10:31
دوست عزیز
سلام

بله، اگر مشکل خاصی به لحاظ آب و هوایی یا اجرایی در تور نباشد، حتما این تور در اردیبهشت و خرداد تکرار خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نگین تهرانی
1403/01/14 02:00
با سلامتور اسالم به خلخال اردیبهشت برگزار می شود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/18 11:09
دوست عزیز
سلام

بله اگر مشکل اجرایی یا آب و هوایی وجود نداشته باشد، احتمال خیلی زیاد این تور در تعطیلات خرداد و اردیبهشت اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم شاهی
1403/01/13 22:34
سلام و خسته نباشید ای کاش یک تور گلستان می گداشتید که مقبره خالد نبی نداشت چون هم دوره هم چیز خاصی ندارد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/18 10:27
دوست عزیز
سلام

زیباترین بخش تور ترکمن صحرا بسیاری مشتاق بازدید هستن منطقه خالد نبی و مقبره چوپان آتا و بخش گورستان سنگی هست. این بازدید بخش جدایی ناپذیر تورهای ترکمن صحرا و درواقع شناسنامه این تورهاست. اکثر همسفران برای بازدید از این مناطق راهی ترکمن صحرا می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ندا
1403/01/12 17:50
سلام در مورد تور کردستان روز آخر کلا اختصاص داده شده به موزه نگل، من فکر میکنم موزه داخل تهران هم بسیار هست..مطمئنا مسافر قصد دیدن طبیعت بکر را داره .مخصوصا کردستان که این همه روستای زیبا داره به نظرم یک روز اختصاص به موزه نگل اتلاف وقت گردشگر هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/18 10:24
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما برای واحد عملیات دالاهو ارسال خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/11 12:51
با سلام ، لطفا برنامه های مربوط به تعطیلی اردیبشهت را بارگذاری فرمائید تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم.ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/18 10:23
دوست عزیز
سلام

به زودی تورهای تعطیلی اردیبهشت روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/11 10:02
سلام وقت بخیر، آیا برای اردیبهشت ماه تورهای یک روزه برگزار می شود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/18 10:22
دوست عزیز
سلام

ما تورهای یک روزه برگزار نمی‌کنیم.

با تشکر از پیام شما

فائزه
1403/01/08 13:13
با سلام، متاسفانه تورهایی که برگزار میشه به درستی برنامه ریزی نمیشه، مثلا در تور دشت سوسن که مربوط به خوزستان هست از گزپزی بلداجی روز آخر دیدن میشه که مربوط به شهر اصفهان است در حالیکه همون تایم رو میشه برای جای دیدنی دیگه در همون خوزستان گذاشت. این موارد در تمامی تورها وجود داره .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/18 10:19
دوست عزیز
سلام

این جاذبه به علت اینکه بین مسیر بازگشت هست انتخاب شده و در روزی که در حال برگشت به تهران هستیم امکان بازدید از جاذبه‌های داخلی خوزستان نیست دوست عزیز. بهرحال پیشنهاد شما با واحد عملیات دالاهو در میان گذاشته خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/07 20:44
سلام تور آبشار زرد لیمه امسال برگراز میشود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/18 10:48
دوست عزیز
سلام

با رسیدن فصل مناسب سفر احتمال داره این تور در اردیبهشت یا خرداد اجرا بشه. از طریق سایت حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/06 23:46
سلام . میشه یه تور هم واسه دریاچه گهر لرستان برگزار کنید . ممنون میشم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/09 12:33
دوست عزیز
سلام

بله حتما در فصل مناسب سفر به گهر و در صورتی که مشکل خاصی از نظر اجرایی نباشد حتما این تور روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ندا
1403/01/06 18:05
سلام ممکنه تورهای طبیعت گردی دزفول و خوزستان و لرستان را متنوع تر اجرا کنید مثلا دژ محمدعلی خان یا ابشار شوی یا منطقه زراس یا تنگه قاسمی و ...اینا طبیعت زیبایی دارن ..و مطمئنا خیلی استقبال بشه ازش
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/18 10:16
دوست عزیز
سلام

در تورهای ما جاذبه‌هایی که نام بردین همگی به جز دژ محمدعلی خان گنجانده شده است و می توانید از تماشای آبشار شوی یا منطقه زراس یا تنگه قاسمی لذت ببرید.

با تشکر از پیام شما

علی
1403/01/06 14:41
سلام و عراض هسته نباشیدتور شیراز برای اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده یا فقط فروردین میشه رفت؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/08 11:36
دوست عزیز
سلام

فعلا تورها تا فروردین ماه روی سایت قرار گرفته اما به احتمال زیاد اگر مشکل خاصی از نظر اجرایی پیش نیاید حتما در اردیبهشت هم این تور را خواهیم داشت.

با تشکر از پیام شما

پرهام
1403/01/05 13:15
سلام. اجرای تور کوهرنگ و لاله واژگون تو تعطیلات عید فطر ، با توجه به سرمای اوایل فروردین، واسه دیدن لاله های واژگون، زود نیست ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/08 11:32
دوست عزیز
سلام

لاله واژگون های شهرکرد زودتر از خوانسار گل میدهند به همین دلیل این تاریخ اعلام شده؛ شرایط منطقه مدام از طریق لیدرهای محلی بررسی خواهد شد در صورتی که امکان برگزاری تور نباشد، تور از جانب ما کنسل و کل هزینه عودت خواهد شد.

یا تشکر از پیام شما

منوچهر
1403/01/05 13:03
درود بر شماو سال نو مبارک.واسه تور دالاهو تا بیستون تعطیلات عید فطر، امکانش هست که به جای بخش همدان و جاذبه هاش ( که اصلا" مربوط به عنوان تور نیست )، از زیج منیژه و نقش برجسته آنوبانی نی سرپل ذهاب و آتشکده چهارقاپی ، کاخ خسرو و کاروانسرای عباسی قصر شیرین و دیدنی های دالاهو ( بان زرده و مقبره بابا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/08 18:11
دوست عزیز
سلام

تور دالاهو تا بیستون امکان تماشای دیدنی‌های دو استان کرمانشاه و همدان را برای همسفران فراهم می‌کند و با توجه به استقبال همسفران از این برنامه سفر، این تور تا امروز اجرا شده. اما حتما پیشنهاد شما برای ایجاد تور دیگری با این برنامه سفر را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

عاطفه آزموده
1403/01/05 11:39
سلام سفر بندر کنگ تا جزیره قلب نوروز ۱۴۰۳ خیلی عالی بود مخصوصا لیدرهای مسئولیت پذیر و با اخلاق و با اطلاعات بالا و مراقب خانم الهام اعلمی و مطهره دقایقی لذت سفر رو چندین برابر کردند ممنونم از هر دو بزرگوار
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/08 11:28
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین، امیدواریم افتخار همراهی شما را در سفرهای بعدی داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/01 16:42
سلام.پیمایش نئور تا سوباتان کی برگزار میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/02 18:26
دوست عزیز
سلام

در حال بررسی شرایط منطقه هستیم از اواخر فروردین ماه می توانید منتظر برگزاری این تور باشید. هر زمان شرایط مساعد باشد تور روی سایت قرار گرفته و از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

علی
1402/12/28 08:56
امسال هند رو قدسیه شهرکی رفتم و هرمزگان رو کامران محرابی. خدایی این تورلیدرها رو از کجا دستچین میکنین که یکی از یکی ماه تر و باسوادتر و باشخصیت تر هستن. دمشون گرم. بخش عمده ی از لذت سفر تورلیدر خوبه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/02 18:09
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین، هر دوی این عزیران که نام بردین از لیدرهای بسیار خوب ما هستند. امیدواریم افتخار همراهی شما را در سفرهای بعدی داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

ساع
1402/12/26 22:03
سلامبرای یک نفر باید به‌همین صورت ثبت نام کنیم با توجه به اینکه هتل هست یا هزینه بیشتر میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/02 18:07
دوست عزیز
سلام

برخی از تورها که اقامت در هتل هست امکان گرفتن اتاق سینگل وجود دارد. هزینه اتاق سینگل کمی بالاتر و برای هر تور متفاوت است. اما اگر تمایل دارید هم اتاقی داشته باشید همین هزینه درج شده برای هر تور برای شما لحاظ خاهد شد.

با تشکر از پیام شما

ویولت
1402/12/26 01:06
ایا برای تاریخ اواسط خرداد تورهای بالا را دارید مخصوصا طور به خوزستان یا ترکمن ص صحرا ویا جزیره هرمز
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/02 18:20
دوست عزیز
سلام

تور خوزستان یا جزیره هرمز نخواهیم داشت دوست عزیز. اجرای تور ترکمن صحرا هم بستگی به شرایط منطقه خواهد داشت که از الان قابل پیش بینی نخواهد بود.

با تشکر از پیام شما

رضا خسروی
1402/12/22 11:38
سلاملطفاً در صورت امکان درگاه اسنپ رو به روش های پرداخت اضافه کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/02 18:00
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به مدیریت دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

۵ روزه هم داری؟!
1402/12/22 02:30
سلام.تورهای تعطیلات عید قطر رو کی اعلام میفرمایید؟تور ترکمن صحرا ۳ یا ۳
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1403/01/02 15:45
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تورهای تعطیلات عید فطرر روی سایت قرار گرفتن.
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=10&id=4

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/12/19 19:05
سلامدر تور 3 تا 5 اسفند ماه یزد به سرپرستی آقای احسان حلاجان شرکت نمودم. بسیار مرتب و منظم برنامه ریزی شده بود. اتوبوس و راننده و هتل بسیار مناسب و برنامه های تور بسیار جذاب و دیدنی بود. لیدر تور با وجود عملکرد حرفه ای شان بسیار شخصیت دوست داشتنی داشتند. لطفا تور قطار ورسک را در برنامه تان در نظر ب
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/21 12:25
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم که تجربه خوبی داشتین، آقای حلاجان یکی از بهترین لیدرهای دالاهو هستن. پیشنهاد شما در مورد قطار ورسک را حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1403/01/06 15:39
سلام اگر ممکنه بفرمایید کدوم هتل رفتین
بهشته
1402/12/19 18:53
سلام اگرممکن توررامسرسه شب روتواردیبهشت سال آینده بذارین لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/21 12:05
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Rahmaneh Azadegan
1403/01/14 01:30
بله من هم موافقم
بهشته
1402/12/19 18:37
سلام اوقاتبکام ماچندساعت هس که ازسفریزدبرگشتیم ولازم دیدم تشکرویژه ازآقای گوهری لیدرتوریزد داشته باشم ایشون بسیارصبورومهربان وتوانمندهستن
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/20 12:35
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین، آقای گوهری یکی از بهترین لیدرهای دالاهو هستن. امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم دالاهو افتخار همراهی شما را برای تماشای دیدنی‌های ایران داشته باشد.

با تشکر از پیام شما

hida_52@yahoo.com
1402/12/19 13:14
با توجه به این که درجه ی سختی تورها برای تصمیم گیری تعیین کننده می باشند. در صورت امکان این ستون به اطلاعات تورها اضافه شود به نحوی که در صفحه ی اصلی قابل مشاهده و فیلترکردن باشد. متشکرم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/22 10:19
دوست عزیز
سلام

این مورد از صفحه اصلی اصلا حذف نشده و همچنان در بخش "این سفر در یک نگاه" می توانید با عنوان "بیشترین فعالیت" آن را مشاهده کنید. اگر روی آن کلیک کنید توضیح مختصری هم در خصوص همان درجه برایتان نمایش داده می شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/12/18 22:56
چقدر قیمتها زیاده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/20 12:33
دوست عزیز
سلام

قیمت‌ها با توجه به هزینه‌های اعلام شده از طرف زنجیره تامین محاسبه و درج شده است.

با تشکر از پیام شما

Hadizadehhida@gmail.com
1402/12/18 15:53
سلام با توجه به مسیرهای طولانی اتوبوس در بعضی از سفرها ، به نظر با اضافه کردن انتخاب قطار به عنوان وسیله ی سفر سلایق بیشتری رو پوشش بدید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/21 12:17
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/12/17 00:04
سلامتور گیلان‌گردی به تاریخ ۲۹ اسفند تا ۲ فروردین رو حذف کردید. لطفا دوباره اضافه‌ش کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/20 12:38
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان اضافه کردن این تاریخ را نداریم. تاریخ های اجرای این تور در حال حاضر به شرح زیر است:
2، 6 و 10 فروردین ماه 3 روزه

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/12/16 10:54
سلاملطفا تورهای یک روزه در ایام نوروز هم بزارید ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/20 12:32
دوست عزیز
سلام

متاسفانه ما تورهای یک روزه اجرا نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/12/06 20:26
با دروددر تعطیلات 22 بهمن در تور طبس و کال جنی با راهنمایی خانم شهرکی شرکت کردیم. بسیار جالب و دیدنی بود. خیلی خوش گذشت، برنامه ریزی تور و مدیریت خانم شهرکی هم بسیار عالی بود.سپاس از شماسروش
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/07 12:26
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. امیدواریم در سفرهای بعدی برای تماشای نقاط دیدنی ایران و دنیا افتخار همراهی شما را داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

بایزیدی
1402/12/02 21:13
سلام لطفا تور اکوکمپ ستاره لوت را برای هفته دوم نوروز بذارین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/05 09:35
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

محمدرضا وحیدی
1402/11/30 23:59
برنامه های بعد از تعطیلات نوروز کی اعلام میشه؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/05 09:30
دوست عزیز
سلام

احتمالا اواخر اسفند اعلام خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/30 09:36
سلام، خیلی بد هست که سفر با هواپیما ندارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/12/05 11:27
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما برای اجرای تورهای هوایی را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

رحيمي
1402/11/28 15:46
سلام لطفا براي تورهاي داخلي سفر با قطار يا هواپيما هم در نظر بگيريد افراد سالمند در مسيرهاي طولاني با اتوبوس مشكل دارند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/29 08:39
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/24 18:37
سلام کلوت شهداد با هواپیما را برای عید ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/25 18:10
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر دوست عزیز. به محض فراهم شدن شرایط برای اجرای این تور در نوروز حتما از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/16 08:34
عرض سلام لطفا در سفرهای نوروزی که عمدتا خانوادگی سفر می کنند آپشن اقامت در هتل را بیشتر کنید. واقعا بومگردی های دالاهو مناسب نیستند!! لطفا راههای طولانی بیشتر از 12 ساعت را آپشن قطار یا هواپیما هم بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/24 18:53
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

محمد امین محمدپور
1402/11/14 20:34
سلامبرای روز ۲ ام فروردین به کردستان هم برنامه قرار دهید، ۱ ام برای ما مناسب نیست. سه نفر هستیم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/24 18:53
دوست عزیز
سلام

این تور برای تاریخ 9 فروردین هم اجرا خواهدشد. اطلاعات کامل داخل لینک زیر:
https://dalahoo.com/trip.cfm?id=28278

با تشکر از پیام شما

سید موسی سلیمانی ضیابری
1402/11/11 22:13
با دروداز همسفرهای قدیمی شماهستمیکم فروردین طبس و کال ...ثبت نام نمیشه...چرا؟رزرو هم نمیشه...چرا؟بی زحمت من وهمسرم را در نوبت بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/24 18:50
دوست عزیز
سلام

هم اکنون می‌توانید در تمام تورهای نوروز ثبت نام کنید. این تورها در سایت و در همین صفحه قرار گرفته‌اند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/11 20:52
سلام لطفا برای یک فروردین تورهای جنوب رو متنوع کنید، با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/18 12:58
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/11 07:48
سلام ، چرا تنوع تورهای داخلی نوروز پایینه؟؟؟ یعنی همش همین بود؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/25 17:55
دوست عزیز
سلام

حدود 80 تور برای نوروز 1403 در نظر گرفته شده؛ امیدواریم در تور مدنظر خود بتوانید شرکت کنید.

با تشکر از پیام شما

معصومه خطیبی
1402/11/10 08:49
با سلام و احترام با تشکر دالاهوی عزیز ، ممنون میشم برنامه های نوروز ۱۴۰۳ را اعلام بفرمایید .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/10 09:44
دوست عزیز
سلام

به زودی تورهای داخلی نوروز 1403 روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Baran
1402/11/08 10:27
سلام وقت بخیر اعلام تورهای داخلی نوروز چه تاریخی اعلام می شود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/10 10:03
دوست عزیز
سلام

تا پایان هفته به احتمال زیاد تورها روی سایت قرار خواهندگرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/04 10:50
سلاملطفا در صورت امکان تور منطقه جهان نما رو برای بهار اجرا کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/10 09:20
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما را حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/02 23:18
سلام سال ها زمان برده تا نام دالاهو برند شده و حفظ کیفیت مهمترین عامل برای ماندگاری . متاسفانه نقصان هایی در برخی تورها حتی اگر کوچک وجود داردکه رفع آن ها اولویت دارد. تعیین و تعریف استاندارد برای تورها از محل اقامت تا غذا تا راهنما و وسیله نقلیه و غیر می تواند مبنا متر و معیار باشد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/10 09:59
دوست عزیز
سلام

ممنون خواهیم شد حتما مواردی را که در تورها می بینید با واحد روابط عمومی ما در میان بگذارید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/11/11 20:38
با عرض سلام اسکان اغلب تورها در نواحی بومگردی هست و همچنین وسیله نقلیه اتوبوس هست . خیلی بهتر میشه که آپشن های دیگری هم وجود داشته باشند. مثلا هتل و برای راههای بیش از 12 ساعت قطار و هواپیما هم باشد . واقعا سفرهایی مثل چابهار و هرمزگان و بوشهر با اتوبوس خسته کننده هستند
هانیه
1402/10/27 20:11
اگر تور چابهار هوایی هم بذارید خیلی مشتاقیم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/01 10:08
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

دانشگاه شهید بهشتی
1402/11/03 13:34
لطفا تور چابهار را به صورت هوایی هم بذارید همه نمی تونند بصورت زمینی سفر کنند ممنون
ناشناس
1402/11/25 15:26
سلام لطفا تور هوایی چابهار نوروز را بذاری ممنون
زهرا
1402/10/27 10:44
سلام. تورهای یک روزه برگزار نمیشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/01 09:50
دوست عزیز
سلام

خیر متاسفانه. امکان برگزاری تورهای یک روزه نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/10/25 18:20
پرهام اکبری
پاسخ دهید...
yas
1402/10/24 18:55
سلام تور قشم با قطار که بدون محاسبه رفت و برگشت ۳ روز بتونیم بمونیم اونجا ندارید تو بهمن ماه ؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/11/01 09:48
دوست عزیز
سلام

متاسفانه در حال حاضر تور قشم با قطار نداریم و کلیه تورها زمینی با اتوبوس VIP هستند. پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نوشین
1402/10/11 10:14
سلام . خسته نباشید . کاش تورهای داخلی نوروز 1403 رو هم بزارید روی سایت که بتونیم برنامه ریزی کنیم . تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/20 16:37
دوست عزیز
سلام

تورهای داخلی هفته اول بهمن ماه همراه با جشنواره تخفیف روی سایت قرار خواهندگرفت.

با تشکر از پیام شما

نوشین
1402/10/11 10:13
سلام . خسته نباشید . کاش تورهای داخلی نوروز 1403 رو هم بزارید روی سایت که بتونیم برنامه ریزی کنیم . تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/16 16:39
دوست عزیز
سلام

تورهای داخلی نوروز 1403 به احتمال زیاد اوایل بهمن ماه روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

سپیده حاتمی
1402/10/02 20:45
سلام وقت بخیربرای کسانی که سن بالا هستن ( ۶۰ ساله هستن ) بیشتر از دو سه ساعت راه رفتن خسته میشن و طاقت گرما و سرمای بیش از حد رو ندارن چه تورهایی پیشنهاد میشه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 17:05
دوست عزیز
سلام

معمولا تورهایی که مقدار کمی تا مقصد فاصله دارن و پیاده‌روی کمتری دارند. برای پیدا کردن تور مدنظرتان از قسمت این سفر در یک نگاه بخش "بیشترین فعالیت" را ببینید. چنانچه مقدار آن 1 از 5 باشد کمترین میزان سختی را داراست. مقدار پیاده روی در هر روز و میزان شیب مسیر هم در برنامه مسافر درج شده.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/09/26 16:55
سلام بیکران به تور گردشگری دالاهو از همه پرسنل ولید رهای پر توان وپر انرژی به خاطر سعه صدر وتحمل شان کمال تشکر را دارم مخصوصا که برای افراد جشن تولد می گیرند وسورپرایز جالبی وبه یاد ماندنی برای همسفران به جا می گذراند همیشه سلامت وپر انرژی ومستدام باشید ممنون از آقای شادان پور با تیم خوب شون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:43
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. امیدواریم در سفرهای آتی باز هم افتخار میزبانی شما را داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/09/24 12:40
لطفا تور جنوب با قطار هم بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 16:56
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/09/19 21:05
با سلام و احترامضمن تشكر از تورهاي متنوع براي تعطيلات بهمن جشنواره تخفيف نمي گذاريد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:33
دوست عزیز
سلام

جشنواره تخفیف برای تورهای خارجی ویژه نوروز 1403 داریم. از 1 دی ماه تا 1 بهمن ماه.

با تشکر از پیام شما

زهرا
1402/09/18 14:02
سلام لطفا تورهای یک روزه هم اضافه کنید متقاضی زیاده،ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:32
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا امکانش نیست اما حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

علی
1402/09/15 13:18
اولین نمایشگاه 54 کاروانسرای جهانی ایران در حوزه گردشگری نقاشی تصویرگری عکاسی دیجیتال ارت صنایع دستی و ماکت از تاریخ 21تا 23 دی ماه 1402 در تالار ابی کاخ موزه نیاوران را برگزار میگرددلذا از تمامی فعالان حوزه گردشگری که در زمینه های فوق فعال می باشند و تمایل به معرفی خود در این رویداد فرهنگی و گردشگ
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:30
دوست عزیز
سلام

با تشکر از پیام شما

فرشته زرگریان
1402/09/13 08:38
با سلام و روزبخیرببخشید برای دی ماه تور چابهار میشه بذارین سپاسگزارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/10/05 13:30
دوست عزیز
سلام

برای دی ماه تور چابهار نداریم اما برای اواسط بهمن ماه این تور اجرا میشه. همین حالا در همین صفحه می تونین اطلاعات تور را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/09/11 15:59
باسلام و احتراملطفا تورهای یک روزه را در برنامه ها اضافه بفرمایید برای افرادیکه شاغل هستند این آیتم بهترین گزینه هست ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/15 15:14
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نیکنام
1402/09/10 15:31
سلام، وقت شما بخیر باشه. لطفا با توجه به بعد مسافت سفر به جنوب (بوشهر)، وسیله نقلیه هوایی و یا ریلی هم بگذارید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/11 13:18
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

الهام فرج نژاد
1402/09/07 15:26
سلام و وقت بخیرمیشه بفرمایید تورهای فصل زمستان رو کجا میتونم پیدا کنم؟ اگر هنوز برنامه هاش مشخص نیست میشه بفرمایید کی آپدیت میشه؟ممنون از شما
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/11 13:16
دوست عزیز
سلام

فعلا برنامه‌ها مشخص نشده؛ به زودی در همین صفحه بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نسرین
1402/09/06 11:48
با سلام، لطفا اگر امکانش هست تور بازدید از منطقه حفاظت شده خارتوران، برنامه ریزی کنید. با وجودی که این منطقه به آفریقای ایران معروفه، تورهای خیلی کمی برای بازدید حیات وحش منطقه وجود داره.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/07 13:15
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

شیما
1402/09/01 16:49
سلام لطفا اصفهان ‌سه‌روزه اش کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/07 12:35
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/08/29 14:22
سلام روز بخیرلطفا تورهای یکروزه با مقاصد متنوع رو برگزار کنید مثلا روستاهای اطراف تهران مثل سنگان ، وردیج و مقاصدی که بدون وسیله شخصی به تنهایی نمیشه سفر کرد ممنون میشم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/01 15:28
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تورهای یک روزه به طور کامل از سبد محصولات دالاهو حذف شده‌اند.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/08/29 14:19
سلام و سپاس از زحمات شمالطفا خلیج نایبند تا گردنه عاشق رو برای تعطیلات بهمن دوباره تکرار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/09/01 15:23
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

جمشید
1402/08/19 20:52
تورها و خدمات بسیار حرفه ای
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/22 10:20
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین.

با تشکر از پیام شما

بتی محمدیان
1402/08/17 21:12
سلام من چندین‌بار با دالاهو سفر داشتم‌و بسیار عالی و پرخاطره بودبخصوص لیدرهای حرفه‌ای دالاهو ، اما مدتی هست تورهای یکروزه برگزار نمیشه و این نقطه‌ضعف بزرگیست به عنوان کسی که وقت کمی دارم و از طرفی هزینه‌ی تورهای چندروزه برام سنگین هست انتظار دارم تورهای یکروزه مجدد برگزاربشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/22 09:30
دوست عزیز
سلام

حذف تورهای یک روزه برای حفظ آسایش و آرامش همسفران بوده البته با هماهنگی و نلاش واحد عملیات تورهای یک و نیم روزه در حال حاضر داریم تا تعدادی از مقاصد تورهای یک روزه در آنها گنجانده شده. امیدواریم بتوانید از این تورها استفاده کنید.

با تشکر از پیام شما

زینب رهبر
1402/08/25 13:46
دقیقا تورهای یک روزه خیلی خوب بودنحیفه که حذف شدن
ناشناس
1402/08/14 10:18
سلام اگر امکانش هست سفرهای طولانی مثل جنوب را قطار یا هواپیما بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/16 10:08
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

تولید محتوای دالاهو
1402/08/16 10:19
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/13 10:56
با سلام و خسته نباشید چرا سفر به اصفهان انقدر کوتاهه؟؟؟؟؟؟؟ حداقل دو‌روزش میکردید میدان نقش جهان توی شب قشنگه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/14 09:17
دوست عزیز
سلام

ما سعی کردیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین میزان بازدید از دیدنی‌های اصفهان را داشته باشیم. اما حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1402/08/09 11:41
سلام لطفا سفر جنوب با هواپیما و قطار هم بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/10 16:15
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/09 08:45
سلام خدمت تیم محترم دالاهویه خواهش داشتم ، امکانش هست سفر آبادان تا تشکوه اوایل آذر ماه قبل دهم اذرماه هم اجرا بشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/10 16:06
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Mina445577@gmail.com
1402/08/07 10:22
خلیج نایبند تا گردنه عاشق رو دوباره تکرار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/08 14:53
دوست عزیز
سلام

تور شوتاریکو تا گردنه عشاق هم اکنون روی سایت بارگذاری شده.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/07 09:48
در سفر به خوزستان چرا جاهای معروفش نیست مثل دیدن پل سفید رود کارون پل سیاه و ....
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/08 14:50
دوست عزیز
سلام

دیدنی‌های معرو ف خوزستان بسیارند و ما سعی کردیم پرطرفدارترین‌ها را در تور قرار دهیم. بدون شک امکان گنجانددن تمام این موارد در یک تور وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/07 09:44
سلام لطفا سفر به خوزستان را رود کارون هم بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/08 14:51
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/06 09:40
سلام وقت بخیرررر تور قشممممممم یا جزیره هرمز بزارییییییییییییییییییید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 11:17
دوست عزیز
سلام

بله حتما. به زودی روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

سعید پ
1402/08/05 19:19
منتظر سفرهای یکروزه هستیم . سفرها رو متنوع کنید .با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 11:08
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان برگزاری تورهای یک روزه نداریم.

با تشکر از پیام شما

سهراب
1402/08/05 09:29
سلام چرا تورها تا ماه ابان برنامه ریزی شدند بقیه سال تور ندارید ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 09:28
دوست عزیز
سلام

تورهای چند روزه تقریبا ماهی یک بار با توجه به اینکه شرایط برگزاری آنها فراهم هست یا خیر روی سایت بارگذاری می‌شوند. تا پایان سال تورهای متنوعی داریم بخصوص برنامه‌های ویژه‌ای برای شب یلدا تدارک دیده شده.

با تشکر از پیام شما

نوشین
1402/08/03 11:29
سلام تور خواف نشتیفان به غیر از تاریخ 16 تا 19 آبان 402 بازم اجرا میشه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 15:12
دوست عزیز
سلام

به احتمال زیاد این تور برای شب یلدا هم اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/08/02 20:47
سلام علیرغم درخواست های فراوان همسفران،جهت برگزاری تورهای یکروزه،واااااقعا جای تاسف است که مجموعه دالاهو فقط به یک جمله((((امکان برگزاری نداریم))))بسنده کرده است.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 14:51
دوست عزیز
سلام

در مورد اجرای تورها یک سری استانداردها مدنظر ماست و تا زمانی که برخی زیرساخت‌های لازم برای اجرای برخی تورهای یک روزه فراهم نشود امکان سفر به این مقاصد وجود ندارد. اما همکاران ما تلاش کردن و برای برخی مقاصد یکروزه که قبلا داشتیم تورهای یک و نیم روزه یا دو روزه طراحی کردن. می توانید در صورت تمایل از این تورها استفاده کنید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1402/08/02 08:47
واقعا تورهای یک روزه مخصوصا تور یک روزه الیمستان خیلی خوب بود، امیدوارم دالاهو مثل قبل این تورو برگزار کنه :(
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 15:10
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

پدرام
1402/08/01 20:48
سلام تو کرمان و شهداد رو کی برگزار میکنید دی ماه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 14:44
دوست عزیز
سلام

به زودی این تور روی سایت قرار می‌گیره و اطلاع رسانی میشه.

با تشکر از پیام شما

کبری هفت لنگ
1402/08/01 15:05
با درود و خسته نباشید.بسیار خواهان تور های یک روزه هستم خواهشمندم (عاجزانه) مجددا تور های یک روزه بگذارید چون اکثریت ما خانم ها کارمند هستیم و با درآمد محدود و توان سفر های چند روزه را نداریم.امیدوارم هر چه زودتر تور های یک روزه شمارا ببینیم از طرف خودم و به همراه ۱۶ تن از دوستانمباتشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 11:07
دوست عزیز سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات داالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

سعید اعلمی
1402/08/01 02:03
نمیدونم چرا تور های یک روزه رو حذف کردینمن و امثال من ک کارمند هستیم...اولا امکان گرفتن مرخصی رو نداریم.دوما توان مالی رو نداریم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/03 14:02
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تورهای یک و نیم روزه روی سایت بارگذاری شدند و چنانچه مقصد این تورها را دوست داشته باشین می تونین از طریق سایت ثبت نام بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/30 16:01
با سلام خیلی سال همسفر تور دالاهو بودم بهترین تور بود همه چی حالا ولی تور های یک روز رو حذف کردن وکلا دالاهو مثل قبل از امکانات کمتری داره استفاده می کنه ولید ر ها به مراتب دارند ضعیف تر می شن امیدوارم دالاهو برگرد مثل سابق بشه بازم سپاسگزارم از پرسنل زحمتکش
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/07 09:25
دوست عزیز
سلام

تمام تلاش ما کسب رضایت همسفران‌مان بوده و حتی یکی از دلایل حذف تورهای یک روزه توجه به آرامش همسفران‌مان در طول سفر بوده. با توجه به بروز مشکلاتی در اجرای برخی مقاصد تورهای یک روزه و نبود زیرساخت‌های لازم در این مناطق برای اجرای یک تور ناچار شدیم این تورها را حذف کنیم و متاسفانه امکان اجرای مجدد آنها نیست.
در خصوص لیدرها و راهنماهایی که به تازگی به کادر دالاهو اضافه شدند حتما نظرات و پیشنهادات خود را به واحد روابط عمومی دالاهو منتقل کنید تا همکاران بررسی کنند. تلاش ما حرکت در مسیر جلب رضایت شماست.

با تشکر از پیام شما

محمد امین هاشمی
1402/07/30 09:21
سفر شهداد کرمان که پارسال داشتید دیگه نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/08/02 11:12
دوست عزیز
سلام

بله امسال هم اجرا خواهد شد. به زودی اطلاعات این تور روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/23 20:21
تور شیراز و یزد هم لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 10:09
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/22 15:57
چرا هیچی تور جنوب ندارید؟!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 10:11
دوست عزیز
سلام

به زودی روی سایت بارگذاری خواهد شد. در فصل مناسب سفر و در زمان مناسب حتما تورهای جنوب را اجرا خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/21 02:32
برای این روزها سفرهای جنوب چرا ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:44
دوست عزیز
سلام

به زودی روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

محمد
1402/07/20 16:45
سلام در رابطه با تور کردستان مراسم پیر شالیار در بهمن ماه سوال داشتم آیا برنامه ای دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:51
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. در صورت اجرای این تور، اطلاعات کامل آن از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/19 19:01
سپاس و تبریک به تمامی کارکنان و همسفران دالاهو بابت فراهم کردن اوقات خوش و ارزشمند و مفید برای هر سفر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:43
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم خاطرات و لحظات خوشی را برایتان رقم زدیم. امیدواریم در سفرهای بعدی برای تماشای دیدنی‌های ایران باز هم در کنار شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/19 18:55
سلام لطفا در سفرهای بوم گردی و محلی از غذاها و نان‌های محلی استفاده بشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 10:15
دوست عزیز
سلام

در اکثر سفرها سعی ما بر همین موضوع هست و حتما انجام میشه.

باتشکر از پیام شما

مریم خالقی مقدم
1402/07/19 18:53
سلام لطفا سفرهای یکروزه رو دوباره برگزار کنیدسفربندز بوشهر و سفربندر کنک و خمیر رو هم داشته باشید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:40
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان برگزایر تورهای یک روزه را نداریم. پیشنهاد شما در مورد اجرای تورهای بندر بوشهر و سفربندر کنگ و خمیر و... حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

رادین اکبری
1402/07/18 14:32
سلام تور قشم و هرمز از کی اغاز میشه ؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:36
دوست عزیز
سلام

به زودی این تورها روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/16 12:54
سلامتور خليج نايبند رو تو برنامه هاتون برگزار ميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:26
دوست عزیز
سلام

بله حتما. این تور در سال های گذشته هم اجرا شده و در صورتی که مشکل خاصی پیش نیاد، امسال هم اجرا خواهد شد. در فصل مناسب سفر حتما روی سایت بارگذاری و اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

صنم اکبری
1402/07/16 10:40
سلام وقت بخیر لطفا سفرهای یکروزه هم اگرر امکانش هست در برنامه قرار بدید سپاسگزارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/24 09:25
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان برگزاری تور یک روزه نداریم و اجرای تورهای یک روزه از سبد محصولات ما حذف شده.

با تشکر از پیام شما

لیلی
1402/07/13 15:19
سلام من یک سفر به ماسال داشتمبسیار خوش گذشت می خواستم تشکری داشته باشم از آقای زالبیگی که لیدر تور بودن و همگی دوستان همسفر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/16 10:49
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم سفر خوبی داشتین؛ امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم در کنار شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/11 20:38
سلامتور آبادان برگزار نميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/12 09:24
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر. در فصل مناسب سفر به این منطقه به زودی بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

بانو
1402/07/08 23:39
سلام واقعا جای تورهای ۱ روزه خالیه، پیشنهاد می کنم هزینه های تورهای ۱ روزه رو افزایش بدین و حتما با کیفیت بیشتری مثلا فولبورد برگزار کنید ، حیفه در این پاییز دالاهو تور ۱ روزه نداشته باشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/12 09:53
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تور یک روزه نداریم اما حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

شکوه
1402/07/08 11:14
سلام برای همدان برنامه ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/12 09:14
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر متاسفانه خیر. در فصب مناسب سفر روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

فلاح
1402/07/06 11:02
سلام و وقت بخیر من با تورهای دالاهو سفری به ماسال داشتیم واقعا همه چی عالی بود ممنون از تیم دالاهو وتور لیدر آقای فرشید زال بیگی که با خوش اخلاقیشون وهمراهیشون وبرنامه خوبشون خیلی خوش گذشت
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/11 17:52
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین؛ امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم شما را در جمع همسفران خود داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

لیدا شکیبا
1402/07/05 06:56
سلام تور خوانسار برای ۴ و ۵ آبانماهتعدادمون ۲۰ نفر هست برگزار میکنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/11 17:50
دوست عزیز
سلام

متاسفانه توری به مقصد خوانسار نداریم.

با تشکر از پیام شما

نسیم
1402/07/04 10:29
سلام تور چابهار از کِی آغاز می شه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/11 17:50
دوست عزیز
سلام

به زودی تور چابهار روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

مینا
1402/07/03 11:15
درود.تور دامنه های دالاهو که سالیان قبل اجرا میشد، دیگه اجرا نمیشه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/12 09:30
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما مجددا به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/07/03 10:57
سلامببخشید تور علم کوه را در آینده نزدیک برگزار خواهید کرد؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/11 17:49
دوست عزیز
سلام

برای زمستان و پائیز خیر؛ احتمالا برای سال آینده و به محض مساعد بودن شرایط اجرا، روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

الناز ایزددوست
1402/07/02 04:04
سلام شب بخیر خواهشمندم تورهای یک روزه را مجددا بزارین پاییزه و جنگل الیمستان تروخدا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/03 10:57
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم بریا اجرای تور در مقاصد یک روزه، امکان برگزاری این تورها را نخواهیم داشت.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1402/06/30 13:49
سلام وقت بخیرلطفا تو تاریخ ۱۰ به ۱۴مهر تورهاتون بیشتر کنید تنوع تورهاتون تو این تاریخ خیلی کم هست با اینکه تعطیلات هست لطفا سفر ۳ یا ۴ روزه تو این تاریخ بزارید مخصوصا شیراز یا بومگردی شهرهای دیگه یا مناطق زیبای پاییزی ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/03 10:56
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تور شیراز برای تعطیلات نداریم اما می توانید فهرست تورهای چند روزه داخلی ما را در وبسایت و همین صفحه ملاحظه کنید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1402/06/30 13:45
لطفا تورهای بومگردی ۳ روزتون تو تعطیلات بیشتر کنید مخصوصا آخرین تعطیلات مهر۱۱ به ۱۴
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/07/03 10:46
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. در حال حاضر می توانید فهرست کامل این تورها را در همین صفحه مشاهده کنید.

با تشکر از پیام شما

با تشکر از پیام شما

نغمه
1402/06/27 20:18
با سلاممن برای آخر هفته تور شروان دره به جهنم دره رو گرفته بودم. الان در سایت نیست. کنسل شده؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/28 09:14
دوست عزیز
سلام

این تور در حال حاضر کنسل شده دوست عزیز و به تمام کسانی که ثبت نام کرده بودن هم اطلاع رسانی شده.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/27 10:56
سلام‌وخسنه نباشید به تیم‌دالاهوخواستممممم‌ تشکر‌کنممممم‌بابت‌سفر اردبیل که مثل‌همیشهههههههه به من‌خوش‌گذشتتتتتت همه‌چی‌عالییییییییییییی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 13:10
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم سفر خوبی داشتین. امیدواریم باز هم در سفرهای بعدی با شما همراه باشیم.

با تشکر از پیام شما

نسیم حسن زاده
1402/06/26 22:24
تورهای اختصاصی بسیار عالی داشتید که متاسفانه برگزار نمیکنید دوباره تور اختصاصی بگذدرید سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 12:58
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا تور اختصاصی اجرا نمی کنیم.

با تشکر از پیام شما

نسیم
1402/06/26 13:02
سلام لطفا تور های یک روزه رو دوباره بزارید ،برای ما کارمندان تورهای یه روزه نعمته،متشکرم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 13:03
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعل امکان اجرای تورهای یک روزه را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/26 11:56
درود برشما از شما خواهشمندم برای شاغلین تورهای 1روزونیم را اجراکنید.بنده از مسافران قدیمی دالاهو داخل و خارج هستم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 13:05
دوست عزیز
سلام

سعی می کنیم تورهای یک و نیم روزه را نیز با توجه به مقاصد موجود د رلیست تورها اضافه کنیم. قبلا مواردی اجرا شده و در فصل پائیز و زمستان هم سعی می کنیم مجددا این تورها را داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

نوشین قربانی
1402/06/26 11:52
درود بر شما بنده ازمسافران قدیمی دالاهو هستم . باتوجه به شغلم امکان مرخصی ندارم و یک سفر1روزه اول مهر به 2 مهر که تعطیل هست میخواستم متاسفانه برای این تاریخ سفری نگذاشتیدلطفا درصورت امکان شاغلین را درنظر بگیرید.باسپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 12:57
دوست عزیز
سلام

تور یک و نیم روزه برای تاریخ مدنظر شما نداریم متاسفانه. فهرست کامل تورهای داخلی ما رو می تونید داخل همین صفحه مشاهده بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

سیدجوادقاسم زاده
1402/06/24 08:41
با سلام و احترام آیا امکانش هست تور ارسباران تا کندوان را که در 25 مهر برگزار میشه به هفته اول یا دوم مهر جابجا بشه .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 12:54
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه این تور 3.5 روزه اجرا می شود معمولا در ایام تعطیلات رسمی که تعداد روزهای تعطیلی بیشتر باشد امکان اجرای آن وجود دارد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/06/23 13:03
سلام وقت بخیر. تور برای شهر یزد نمیزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/27 12:53
دوست عزیز
سلام

به زودی روی سایت قرار می گیره.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/19 16:45
سلام لطفا تور های یک روزه رو دوباره بزارید ،،اکثر تورهای شما طبیعت گردی هست و من دوست دارم در تورهای یکروزه ،بیشتر برای گردش در شهرها باشه ،،لطفا تور الیمالات و قزوین ،،متشکرم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/20 13:31
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا امکان اجرای تورهای یک روزه را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/14 15:01
برغم رضایتم از سفر تخت سلیمان فرم نظرسنجی برای من ارسال نشد. اولین مرتبه بود در سفری با لیدری مواجه شدم که شغلشان رو روان کنندگی می دانستند و متناسب با سلایق مسافران با ایشان رفتار برابر و خنثی نداشتند!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/18 16:53
دوست عزیز
سلام

لطفا برای دریافت نظر سنجی با همکاران ما تماس بگیرید تا این مورد بررسی شود. خوشحالیم سفر خوبی داشتین. امیدواریم باز هم در سفرهای آتی در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

zahra
1402/06/12 16:34
چرا دیگه تور یک روزه ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/18 17:10
دوست عزیز
سلام

اجرای تور نیازمند وجود زیرساخت‌های مناسب در مقاصد گردشگری است تا هم همسفران و هم متولیان اجرای تور در زمان اجرای تور احساس آرامش داشته و بتوانند روی انجام درست برنامه‌های تور و سفر تمرکز داشته باشند اما متاسفانه چنین امکانی فراهم نبود؛ با وجود کارشکنی‌های انجام شده بخصوص در مقاصد اجرای تورهای یک روزه مجبور شدیم اجرای تورهای یک روزه را متوقف کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/12 09:37
با سلام و خسته نباشید ممونو از تورهای گروهیتان راهنماهای تور بسیار عالی و مجربند وساعات دلنشینی را برای همسفران بوجود میاورند .فرنیان
پاسخ دهید...
نسرین
1402/06/12 12:44
البته همه لیدرها در یک سطح نیستند، در سفرهایی که داشتم، اجرای تور خانم قدسیه شهرکی و آقای ابوطالبی رو خیلی می پسندم، اطلاعات زیاد می دن و همه تلاش شون رو انجام می دن که به همه مسافران خوش بگذره، برای هر دوشون آرزوی موفقیت دارم.
تولید محتوای دالاهو
1402/06/18 16:48
دوست عزیز
سلام

ممنون برای ابراز نظرتان. همه تلاش ما این هست که رضایت همسفران‌مان را جلب کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/11 14:54
لطفا تور همدان هم‌بگزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/18 17:17
دوست عزیز
سلام

متاسفانه در حال حاضر تورهای یک روزه برگزار نمی‌شوند و از انجایی که تور همدان جز مقاصد یک روزه دالاهو بود، این تور اجرا نخواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مسعود
1402/06/03 23:58
.... با سپاس فراوان جمعی از همسفران قدیمی و جدید [[دالاهو]]
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:39
دوست عزیز
سلام

ممنون که نظر خود را با ما به اشتراک گذاشتین.

با تشکر از پیام شما

مسعود
1402/06/03 23:56
...از طرفی اکثر دوستان فرصت سفر چند روزه را ندارند و یا از پس هزینه‌های آن بر نمی‌آیند، با لیاقت و درایتی که از جنابعالی سراغ داریم خواهشمندیم که در تصمیم خود تجدید نظر فرموده و تورهای یک روزه را در برنامه بگنجانید،به قول حافظ: ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز........
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:48
دوست عزیز
سلام

ممنون از حسن توجه و محبت شما نسبت به مجموعه دالاهو. در کامنت دیگری پاسخگویی به طور کامل انجام شد.

با تشکر از پیام شما

مسعود
1402/06/03 23:51
سلام و درود جناب شادفر عزیز و گرامی، ما سال‌هاست که با تورهای یک روزه [دالاهو ]همسفر هستیم از زمان کنسل شدن این تورها بارها سعی کردیم که با موسسات دیگر به سفر برویم،اما نتوانستیم که با خود کنار بیاییم چرا که خودمان را عضو خانواده [دالاهو] می‌دانیم،به [دالاهو ]عادت کردیم(ترک عادت موجب مرض است).......
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:08
دوست عزیز
سلام

ممنون از حسن توجه و محبت شما نسبت به تورهای دالاهو. هدف ما هم جز رضایت همسفران‌مان نیست. دقیقا به همین دلیل به ناچار، سفر به مقاصد یک روزه را کنسل کردیم. متاسفانه استانداردهای لازم در این مقاصد برای اجرای تورها وجود ندارد و علی رغم تلاش ما در تمام این سالها همچنان بسیاری مشکلات زیرساختی دراین مقاصد پا برجاست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/06/03 16:05
ممنون که میشه رفت یه جای بدون دردسر های اضافه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 10:20
دوست عزیز
سلام

با تشکر از پیام شما

مقدم
1402/05/30 14:56
سلام ببخشید تور به شهرهاسی شیراز اصفهان قشم و... برگزار نمیشه؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 10:07
دوست عزیز
سلام

در فصل مناسب سفر به این مقاصد، حتما برگزار خواهند شد. اطلاعات از طریق سایت اطلاع رساین خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/29 17:34
لطفا تورهای یکروزه جنگل و کویر برای پاییز برنامه ریزی بفرمایید با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:23
دوست عزیز
سلام

تورهای یک روزه برگزار نخواهند شد.

با تشکر از پیام شما

امیر
1402/05/29 14:25
سلام کوهنوردی 1.5 روزه توچال و کوهنوردی های دیگر رو برگزار میکنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 10:03
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر. در صورت برگزاری مجدد این تورها، از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

leila
1402/05/28 13:30
سلام بسیار حیف که تور یکروزه دیگه برگزار نمیشه و البته جهت اطمینان من با دالاهو تماس گرفتم طبق راهنمایی اپراتور شماره تورهای یکروزه گرفتم خانمی که پاسخگو بودند بسیار تندخو و پرخاشگر پاسخ دادند و این اصلا خوب نیست ...برگزار نشدن تورهای یکروزه یه طرف و نحوه پاسخگویی طرف دیگر این برای دالاهو خوب نیست.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 09:58
دوست عزیز
سلام

پاسخگویی سئوالات و جوابگویی تلفن ها زیر نظر مدیریت فروش انجام می‌شود. موردی در این زمینه گزارش نشده است لطفا در صورت تمایل و با توجه به اینکه تماس‌های شما ثبت می شود با واحد روابط عمومی تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه گلسرخی
1402/05/27 12:48
باسلام و احترام میخواستم بدانم آیا برای اواخر شهریور و اوایل مهر تور چابهار می‌گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 11:21
دوست عزیز
سلام

فعلا توری در نظر گرفته نشده؛ در صورت برگزاری تور از طریق وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

داود
1402/05/26 09:57
باسلام از تیم خوب و پیگیر دالاهو بابت تورهای خوب و منظم تان کمال سپاسگزاری را دارم ، پیشنهاد می شود بعلت شرایط اقتصادی جامعه خیلی از گردشگران به همین علت کمتر سفر می روند بنابراین در صورت امکان شرایط سفرهای قسطی را فراهم نمایید ... با تشکر از تیم دالاهو.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 09:52
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به مدیریت منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/23 21:09
سلام .شما با جمع کردن تور های یک روزه خیلی از مشتری هاتون رو از دست میدید چون تور هاتون فوق العاده گرون شده و واقعا صرفه اقتصادی نداره خود من و ده نفر دیگه این سری با تور دیگه ای رفتیم .
پاسخ دهید...
ناشناس
1402/05/25 09:18
کاملا موافقم
تولید محتوای دالاهو
1402/06/05 09:48
دوست عزیز
سلام

متاسفانه ناگزیر از این تصمیم هستیم. به خاطر شرایط به وجد آمده در استان‌های مورد بازدید مقاصد یک روزه این تصمیم گرفته شده. برای اجرای یک تور یک سری استانداردها و زیرساخت‌هایی مورد نیاز هست که متاسفانه در مقاسد تورهای یک روزه اینم موارد وجود نداره. تا امروز هم خیلی سعی کردیم شرایط را فراهم کنیم اما متاسفانه موفق نشدیم.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/05/16 13:50
سلام- ارسباران تا کندوران رو دوگروهه نمیکنین که ثبت نام کنیم برای 24 ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/17 09:35
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

رویا
1402/05/16 06:41
سلام برای طبس هم اوایل مهرماه تور می‌گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/17 09:27
دوست عزیز
سلام

شرایط سفر را حتما بررسی خواهیم کرد در صورت فراهم بودن شرایط مناسب در طبس برای اجرای تور حتما واحد عملیات دالاهو در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد.

با تشکر از پیام شما

انسیه عبدالعلی
1402/05/15 17:12
سلام وقت بخیر ممنون از شرکت توری شما واقعا من سایت های گردش گری رو تحقیق کردم و سایت های شرکت های دیگه رو چک کردم خوشبختانه تور منظمی دارید و اینکه صفحه سایتی شما خوب برنامه نویسی خوبی شده و دقیقا وارد سایت میشی خیلی زود میشه خواسته و تور مورد علاقه رو پیدا کرد تور یک روزه رو چرا جمع کردید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/17 09:16
دوست عزیز
سلام

به دلیل معضلات و مشکلاتی که در مقاصد گردشگری یک روزه برای اجرای تور وجود داشت، ناگزیر از کنسل کردن تمامی تورهای یک روزه بودیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/13 12:20
وقت بخیرآیا امکان استفاده از تورهای برگزاری از شهرستان وجود دارد؟ یا اینکه صرفا باید از تهران اقدام کرد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:27
دوس ت عزیز
سلام

مبدا حرکت تمام تورهای ما تهران هستند برای برخی مقاصد گاهی این امکان وجود دارد تا همسفران در بین مسیر به تور بپیوندند که دراین صورت باید قبل از ثبت نام شرایط آن را با واحد فروش دالاهو هماهنگ کنند.

با تشکر از پیام شما

ترک زبان
1402/05/12 11:16
باسلام و احترامپیشنهاد بنده برای تور یک روزه بازدید از موزه خودروهای تاریخی ایران واقع در کیلومتر 11 جاده مخصوص هست که شامل کالسکه نصرالدین شاه،55 دستگاه از خودروهای تاریخی و تک دنیا موجود میباشد که میشود به صورت گروهی بازدید انجام شود همراه با تخفیفات ویژه برای همین منظور با شماره 0919...... تماس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:19
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت پینشهادتان. در حال حاضر ما تور یک روزه اجرا نمی کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/12 08:20
سلام وقتتون بخیر باشهلطفا برای شهریور ماه هم تور ماسال بذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:49
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/11 22:49
اطفا تور‌سرعین‌را‌مجددا‌برگزار نمایید‌
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:30
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

طناز
1402/05/10 15:14
سلام می خواستم خواهش کنم برای اواخر شهریور تور گرایان به تخت سلیمان رو اجرا کنیدسپاسگزارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/14 10:16
دوست عزیز
سلام

حتما این مورد توسط واحد عملیات دالاهو بررسی خواهد شد و در صورت فراهم بودن شرایط لازم این ور مجددا اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/05/08 11:10
با سلام و‌خسته نباشید لطفا تور شهر هم بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/10 14:09
دوست عزیز
سلام

تورهایی مثل اردبیل و سرعین یا آبشارهای لرستان و... ترکیب شهرگردی و طبیعت گردی هستند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/04/31 14:34
کویر در تابستان گرم نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/05/01 13:44
دوست عزیز
سلام

تورهای کویری برای رویت بارش شهابی هستند. در حال حاضر برخی مناطق کویری برای رویت بارش شهابی بهترین موقعیت را دارند و با توجه به اینکه در شب امکان رویت شهاب باران وجود دارد، آب و هوا وضعیت نسبتا مطلوب و بهتری را نسبت به صبح دارد.

با تشکر از پیام شما

شادی
1402/04/26 11:33
سلام،تور گل افتابگردان ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/26 16:05
دوست عزیز
سلام

بله داریم اما در حال حاضر فصل اجرای تور گل‌های آفتابگردان تمام شده، در فصل مناسب حتما مجددا این تورها روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

انسیه عبدالعلی
1402/04/24 13:48
سلام و عرض ادب جنگل هفت آبشار حیف شد تا آبشار 7 مارو نبردن دوست داشتم تا آبشار 7 رو میرفتم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/26 16:08
دوست عزیز
سلام

نام این منطقه هفت آبشار هست و امکان بازدید از تمام آبشارها در یک تور 1 روزه امکان پذیر نیست.

با تشکر از پیام شما

فرزاد
1402/04/22 11:37
سلام عرض ادب و خسته نباشید بنده تا به حال از تور های شما استفاده نکردم خواستم اگه ممکنه تورهای یکی دو روزه خیلی خیلی خیلی شاد تون رو پیشنهاد کنید که خانواده چهار نفری لذت ببریم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/26 16:07
دوست عزیز
سلام

تورهای ما بر اساس عرف اجرا می شوند و شما می‌توانید با توجه به سلیقه شخصی تان در انتخاب مقصد و همین طور توجه به میزان فعالیت در هر تور (درجه سختی تور)، تور مدنظر خود را انتخاب کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/04/13 16:23
سلام.اینکه برای تور سبلان باید به اجبار برنامه توچال هم شرکت کرد خیلی جالب نیست.ای کاش میشد فقط تور سبلان رو به تنهایی انتخاب کرد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/19 11:17
دوست عزیز
سلام

برنامه سبلان سنگین و حرفه ای هست؛ برای آمادگی پیش از صعود به سبلان انجام یک سری فعالیت ها مانند صعود به توچال و... ضروری است. امکان اینکه افراد بدون آمادگی قبلی به یکباره در برنامه صعود به قله‌ای مانند سبلان شرکت کنند، وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

فرناز مجموعان
1402/04/13 01:09
با سلام عرض و ادب خدمت همکاران دالاهو ممنون از سفر سرعین، اردبیل، بسیار عالی همراه جناب آقای تور لیدر کاظم حسینی لطفا تور شمال چند روزه بعضی سفرها بزارید تورهای که درجه سختی کمتری داشته باشه تور یکروزه هم اجرا کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/19 10:53
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. در حال حاضر تورهای یک روزه در حال اجرا هستند و فهرست کامل آنها را می توانید داخل صفحه مربوط به این تورها در لینک زیر ببینید.
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=3

با تشکر از پیام شما

مریم محمدی
1402/04/10 16:47
باسلام برای مردادماه جاهای ییلاقی خنک بگذارید و مسافری حق انعقاد از دیگران ندارد همه قابل احترام هستند رفتارو شخصیتها متفاوت هستند عده راحت و عده اصولی رفتار می کنند لیدرها در تورهای مختلف اجرا می کنند حتما مطرح کنند
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/11 09:23
دوست عزیز
سلام

قطعا همین طور هست و هر مسافری شرایط خود را دارد. حتما پیشنهاد شما بررسی و به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم محمدی
1402/04/10 16:18
با سلام لطفا به لیدرهای برنامه مختلف بگویدمسافری حق ندارد در مورد دیگران انعقاد کند همه مسافران محترم هستند عده راحت و عده اصولی رفتار می کنند لطفا جاهای ییلاقی خنک برای مرداد ماه بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/11 09:46
دوست عزیز
سلام

قطعا همین طور هست و هر مسافری شرایط خود را دارد. حتما پیشنهاد شما بررسی و به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم محمدی
1402/04/10 15:46
باسلام هرکدام از مسافران در تورهای مختلف رفتارهای متفاوتی دارند همه قابل احترام هستند و کسی از مسافران حق انعقاد از کسی ندارد لطفا به لیدرهای مربوط به تورهای قابل اجرا   بگوید،لطفا ییلاق خنک را در مردادبگذارید و عده ازنظر شخصیتی مسافران راحت و یک عده اصولی رفتار می کنند با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/11 09:23
دوست عزیز
سلام

قطعا همین طور هست و هر مسافری شرایط خود را دارد. حتما پیشنهاد شما بررسی و به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1402/04/10 13:35
سلام لطفا مسافری که در تور مورد نظر ثبت نام می کند هر کدام برای خودشان شخصیت دارند هیچ کدام مسافران حق انعقاد ازکسی را ندارد چون رفتار و شخصیتها متفاوت هست یکی عده راحت و یک عده هم اصولی رفتار می کنند همه قابل احترام هستند لطفا تور ییلاقی مشکین شهر و ارومیه و اردبیل یا سواد کوه برای مرداد بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/11 09:46
دوست عزیز
سلام

قطعا همین طور هست و هر مسافری شرایط خود را دارد. حتما پیشنهاد شما بررسی و به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

لیلا
1402/04/07 08:02
لطفا با توجه به تابستان و گرمای هوا تور مناطق سردسیر مثل اردبیل را بیشتر بگذارید اکثر تورهای فعلی در باقی ایام سال هم قابل برگزاریست با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:36
دوست عزیز
سلام

تورهای اردبیل و سرعین هم روی سایت هستند و اجرا می شوند.

با تشکر از پیام شما

بابک
1402/04/05 09:32
درود بر شما و خسته نباشید. تور دامنه های دالاهو که سالهای پیش اجرا میکردین، در سال جاری برگزار میشه ؟ حدودا" در چه زمانی ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:27
دوست عزیز
سلام

فعلا برنامه‌ای برای اجرای این تور نداریم، در صورت تصمیم برای اجرای این تور حتما از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/04/04 20:31
با عرض سلام سفر تور وان ترکیه و استانبوال اگه امکان هست ۲۳ مرداد باشه مرخصی تابستانی ما شروع میشه بتونم از تور اسفاده کنم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:23
دوست عزیز
سلام

ما تور وان و تور تک استانبول برگزار نمی کنیم. تور ما به مقصد ترکیه با نام بهترین‌های ترکیه اجرا میشه که تنها تاریخ در مهرماه هست فعلا. در قسمت تورهای خارجی ما می توانید اطلاعات کامل این تور را ببینید.

با تشکر از پیام شما

iran.mahdi2015@gmail.com
1402/03/29 15:47
با سلام لطفا تور گردشگری جاذبه های یاسوج را بگذارید ممنون .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:08
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/25 21:07
از بین تورهای دو روزه تیرماه کدام خنک تر هست ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/10 10:05
دوست عزیز
سلام

تورها معمولا با توجه به شرایط آب و هوایی و فصل مناسب سفر برنامه ریزی می‌شوندو همگی شرایط آب و هوایی نسبتا خوبی دارند. معمولا تورهایی که در کنار آبشار، رودخانه یا در ارتفاعات هستند از دمای پایین تری برخوردارند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/24 15:02
سلام لطفا برنامه سفرهای تیر را بگذارید که بتوانیم مرخصی بگیریم، ما باید از یکماه قبل درخواست مرخصی بنویسیم، باتشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/04/03 11:56
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر برنامه تورهای تیر ماه و هفته اول مرداد ماه روی سایت بارگذاری شده و می توانید برنامه ها را به طور کامل ببینید.

با تشکر از پیام شما

سمانه
1402/03/22 11:03
سلام چرا تور اصفهان نمیذارین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/24 15:06
دوست عزیز
سلام

تور اصفهان در تعطیلات خرداد برگزار شد. برگزاری مجدد تور در هفته‌های آتی توسط واحد عملیات بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مسافر تبریز
1402/03/21 08:44
تور تبریز کندوان جلفا عالی بود، می خواستم تشکر کنم. برنامه مسافر و گشت ها خیلی خوب اجرا شد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 10:26
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. باعث افتخار ماست که دالاهو را برای تماشای دیدنی‌های ایران انتخاب کردین. امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

الماسی
1402/03/20 08:19
سلام. چرا بعد از سفر لینک نظر سنجی ارسال نمیشود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 09:55
دوست عزیز
سلام

ارسال می شود. در صورتیکه ایمیل های نظرسنجی را دریافت نمی کنید لطفا اول اینباکس و بخش اسپم ایمیل هایتان را چک بفرمایین و اگر از عدم دریافت ایمیل اطمینان حاصل کردید سپس با همکاران واحد فروش ما تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

hadi fallah
1402/03/17 10:02
سلام وقتتون به خیر امکان به همراه آوردن دو کودک دو و چهار ساله هم هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 15:07
دوست عزیز
سلام

در تمام تورهای دالاهو در قسمت توضیحات تکمیلی تقریبا انتهای صفحه تورها، اطلاعات مربوط به سن پذیرش کودکان در تور نوشته شده، لطفا صفحه تور مدنظر خود را چک بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

Farhad Yazdi
1402/03/16 17:38
بادرود به دوستان گرامی میخواستم از شما درباره لیست تورهای داخلی شما درتیر ماه باخبر گردم باسپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 15:03
دوست عزیز
سلام

در همین صفحه می‌توانید فهرست کامل تورهای داخلی تیر ماه را ملاحظه کنید.

با تشکر از پیام شما

سمانه
1402/03/16 17:14
سلام و خدا قوتاینجا خواستم از آقای مهدی باقری که لیدر خلاق، توانمند و مسئولیت پذیر در تور ارسباران تا کندوان در تاریخ ۱۲ الی ۱۵ بودند تشکر و قدردانی کنم. خاطره خوبی برای ما ثبت کردند.همچنین از کمک لیدر عزیزمان خانم شیوا نادری نیز تشکر میکنم.عمرشان باعزت و همراه با سلامتی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 09:45
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم که تجربه خوبی داشتین و سفر به شما خوش گذشته. باعث افتخار ماست که دالاهو را برای تماشای دیدنی‌های ایران انتخاب کردین. امیدواریم در سفرهای بعدی باز هم در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/16 15:18
با سلام لطفا تور قزوین گردی به همراه قلعه الموت و دریاچه اوان برگزار بشه که یک شب در الموت باشیم . با سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 14:47
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/16 13:58
سلام آیا برگزاری تور راهپیمایی ناندل تا دشت دریوک امکنپذیر است؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 10:53
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/16 12:27
سلام لطفا بفرماييد براي سفرهايي كه اقامت در خانه بومگردي يا كلبه روستايي هست همراه داشتن كيسه خواب وزيرانداز ضروري هست ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 14:39
دوست عزیز
سلام

اگر در توری نیازبه کیسه خواب باشد حتما در قسمت لوازم ضروری تور نوشته می شود. معمولا برخی تورها نیاز به کیسه خواب دارند و لزوما همه تورهایی که داخل اقامتگاه هستند، نیازی به کیسه خواب ندارند.

با تشکر از پیام شما

z.heidarpour01@gmail.com
1402/03/16 11:17
تور تبریز و کندوان رو برگزار نمی کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 09:43
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه این تور 3.5 روزه است در ایام تعطیلات اجرا می شود. در تعطیلات خرداد هم این تور اجرا شد. می توانید در تور ارسباران تا کندوان برای هفته اول تیرماه ثبت نام بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

فرزانه ندرزاده
1402/03/16 10:48
با سلام و روز بخیرمی خواستم از شرکت دالاهو بخاطر تور گیلده و آبشار ریووکه در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ خرداد با لیدری آقایان وحدتی و یاوری برگزار شد تشکر کنم. عالی بود. واقعا آقایون لیدر خیلی مسئولیت پذیر و با تلاش و برخوردشان با مسافرین عالی بودند. این چهارمین تور من با دالاهو بود. ممنونم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 13:59
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. امیدواریم در سفرهای آتی باز هم در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

پریسا حیاتی
1402/03/16 10:22
سلام میخواستم بپرسم امکان هماهنگی رفت و برگشت به همراه رزرو هتل اما بدون لیدر. فراهم هست یا خیر ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 10:28
دوست عزیز
سلام

متاسفانه در حال حاضر ما تور اختصاصی نداریم. تورهای گروهی داریم که همراه با لیدر و گروه دیگر مسافران در تاریخ‌های مشخص، اجرا می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

مهدیه قیصری
1402/03/15 13:33
درود برشما.سفری داشتم به شروان دره تاجهنم دره در ۱۱خرداد امسال با دو لیدر بسیار توانمند،شاد و مهربان با آقای کاظم و بانو سحر جان،که خیلی خوش گذشت و خاطره بسیار خوبی را برای گروهدرقم زدند.بدین وسیله مجدد ازشون تشکرمیکنم و امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/21 10:37
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین، امیدواریم در سفرهای آتی باز هم در کنار شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

ملیکا
1402/03/13 22:33
خیلی جاهای باحالی داره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/20 13:34
دوست عزیز
سلام

ممنون که وقت گذاشتین و مقاصد را بررسی کردین.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/12 19:38
سلام وقت بخیر، لطفا اگر ممکنه تورهایی برای مناطق حفاظت شده مثل خارتوران برگزار کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/13 11:16
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به و احد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مرجان
1402/03/09 22:55
سلام سفری به تبریز در ۲۳ خرداد دارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/13 11:14
دوست عزیز
سلام

متاسفانه خیر. برای اطلاع از فهرست کامل تورهای دالاهو می‌توانید لینک زیر را در browser خود کپی کنید یا به وبسایت دالاهو و بخش سفرهای چند روزه داخلی (همین صفحه) مراجعه کنید.

با تشکر از پیام شما

فریبا اردلانی نسب
1402/03/08 14:01
با سلام . سفری به شیراز داشتم با آژانس دالاهو ، تور لیدر آقای سجاد و همه چی بسیار عالی بود
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/09 16:16
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی از سفر با ما داشتین. امیدواریم باز هم در سفرهای بعدی در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/06 18:12
سلام، سامانه مسافران که روی سایت طراحی شده چه کاربردی برای مسافر داره؟ توضیحی در سایت ارائه نشده، ضمن این که این جور سوابق برای هر مسافری شخصی هست و آیا این اطلاعات محفوظ هست ؟ به هر حال هر سامانه الکترونیکی ضعف هایی بابت امنیت اطلاعاتش داره.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/13 11:29
دوست عزیز
سلام

این سامانه پروفایل برای مستریان ایجاد می‌کند و افراد می‌توانند اطلاعات مربطو به خود را در این پروفایل ملاحظه کنند مانند فرست سفرهایی که تاکنون رفته‌اند، تعداد روز سفرهایشان و...
تمام پیش‌بینی‌های لازم برای حفظ امنیت کاربران انجام شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/04 19:11
سپاس از فرستادن ایمیل های خبری
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/13 11:04
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت حسن توجه شما به خبرنامه‌های ارسالی.

با تشکر از پیام شما

امینی
1402/03/03 22:27
ارسباران تا کندوان را امکانش هست اضافه هم بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/09 16:23
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر این تور در فهرست تورهای دالاهو قرار گرفته و می توانید ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/03 12:27
سلام دوست عزیز،برای تورهای چند روزه گروهی برای اقامت شب و خواب به چه صورت هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/09 15:59
دوست عزیز
سلام

اگر اقامت در اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا کلبه روستایی باشد، خانم‌ها و آقایان از هم جدا هستند و احتمالا کف خواب هستند. در صورتی که توری اقامت در هتل داشته باشد مطابق قوانین هتل افراد می‌توانند در یک اتاق باشند و شرایط هتل معمولا تخت خواب است.

با تشکر از پیام شما

امینی
1402/03/03 11:24
مواردی که در موا د خنک گفته اید در لیست تور ها نیستند
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/11 12:05
دوست عزیز
سلام

تمام این موارد داخل فهرست تورهای چند روزه داخلی موجود هستند و می توانید ثبت نام بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

امینی
1402/03/03 10:34
ایا اصول اخلاقی در تورها مد نظر هست ؟ چون بعضی تورها از نظر فرهنگی در حد افتضاح هستند
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/07 16:15
دوست عزیز
سلام

تورهای ما مطابق عرف جامعه برگزار می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/03/02 10:32
سلام تورها واقعا گران است از تورهای خارج از کشور هم گران تر شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 15:54
دوست عزیز
سلام

با توجه به افزایش هزینه های زنجیره تامین ناگزیر از افزایش قیمت هستیم.

با تشکر از پیام شما

سارا
1402/03/01 19:24
سلام . خواستم از این طریق از آقای کاظم حسینی تشکر کنم . ایشون انسانی شریف پرانرژی و متعهد هستن که باعث شدن اولین سفری که با تور داشتم به بهترین سفرم تبدیل شه و تصمیم بگیرم حتما سفر با تور دالاهو رو دربرنامه های خود در اولویت بگذارم .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 15:52
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی از سفر داشتین.

با تشکر از پیام شما

حمیده شهسواری
1402/02/31 13:50
با سلاممن تور تخت سلیمان تا گروان رو به همراه همسرم به لیدری اقای حسین زاده و یحیی زاده 25 تا 28 اردیبهشت رفتم بسیار بسیار سفر خوب و عالی و لیدرهای مجرب و صبور واقعا این سفر به من و همسرم خوش گذشت و حتما سفرهای بعدیمون رو با دالاهو میریم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 15:47
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی از این سفر داشتین.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/02/29 11:31
سلام من با گرما بسیار بد هستم تور خنک برای اواسط خرداد پیشنهادتون چی هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 16:37
دوست عزیز
سلام

می توانید برای تورهایی که در استان‌های شمالغربی ایران هستند اقدام به ثبت نام کنید. مانند تور ارسباران تا کندوان، تور تبریز، کندوان و جلفا، تور قره کلیسا تا دالامپر، اردبیل و سرعین و...

با تشکر از پیام شما

Zahra soleimani
1402/02/29 11:29
سلام من با گرما بسیار بد هستم تور خنک برای وسط خرداد ماه پیشنهادتون چی هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/03/02 15:38
دوست عزیز
سلام

می توانید در تورهایی که استان مورد بازدید آذربایجان شرقی، غربی یا اردبیل هست شرکت کنید مانند تور ارسباران تا کندوان، تبریز، کندوان و جلفا یا تور شروان دره تا جهنم دره یا اردبیل و سرعین.

با تشکر از پیام شما

علیرضا
1402/02/21 12:04
درود بر شما. امکان داره واسه تور اولنگ تا اپرت 13 خرداد 1402 ، بازدید از مسجد تاریخانه دامغان رو هم اضافه کنین؟ ممنون.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/23 16:27
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. معمولا واحد عملیات به شکلی برنامه ریزی می‌کنند که با توجه به تعداد روزی که در سفر هستین حداکثر استفاده از جاذبه‌های گردشگری منطقه را داشته باشین. احتمالا در این مورد امکان اضافه شدن این جاذبه به برنامه سفر وجود نداشته است.

با تشکر از پیام شما

علیرضا
1402/02/21 00:12
سلام ،ممنون از دالاهو بخاطر فراهم کردن لحظهای ناب و فراموش نشدنی در تورهای چند روزه ،ارامش خاطر فقط با دالاهو ،همیشه موفق باشید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/23 16:36
دوست عزیز
سلام

باعث افتخار ماست که برای تماشای دیدنی‌های ایران ما را انتخاب کردین؛ امیدواریم باز هم در سفرهای آتی با شما همسفر باشیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/02/15 08:47
سلام ‌وقت بخیر برای بازدید از شهر اصفهان خیلی محدود گذاشتید خیلی جاهای زیادی داره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/17 10:47
دوست عزیز
سلام

با توجه به تعداد روز مدنظر برای سفر به اصفهان، واحد عملیات دالاهو سعی کردند بهترین گشت ها و بازدیدها را در کمترین زمان ممکن فراهم کنن.

با تشکر از پیام شما

ترانه
1402/02/14 12:50
سلام، وقتتون بخیربرای تور نئور تا سوباتان حتما باید کیسه خواب و زیرانداز یک نفره به همراه داشته باشیم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/17 10:46
دوست عزیز
سلام

بله حتما باید مطابق فهرست لوازم ضروری که در سایت نوشته شده، تجهیزات همراه داشته باشید.

با تشکر از پیام شما

فرخنده بیتش
1402/02/12 13:20
سلام ، وفت به خیر، اردیبهشت ۱۴۰۲،   برای کاشان ، تور چن روزه دارین ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/23 16:34
دوست عزیز
سلام

دوست عزیز
سلام

برای مقصد کاشان معمولا تورهای 1 روزه اجرا می کنیم. اطلاعات کامل را می توانید در بخش تورها یکی روزه ببینید. لینک زیر را در بروزر خود کپی کنید.
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=3

با تشکر از پیام شما

ایزدرضایی
1402/02/09 00:26
خرداد تور کردستان دارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 11:03
دوست عزیز
سلام

بله برای تعطیلات خرداد تور کردستان مجددا اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/02/07 15:27
سلام تور رشت هم دارید از کرج
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 11:13
دوست عزیز
سلام

مبدا حرکت تمام تورهای ما از تهران هست. ارک تمایل دارین بین مسیر به تور اضافه بشین، می توانید قبل از ثبت نام با همکاران واحد فروش ما هماهنگ بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

دکتر ربابه رضایی پور
1402/02/07 10:14
سلاملطفاً تور قلعه الموت را در خرداد ماه برنامه ریزی فرماییدممنونمدکتر رضایی پور
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 10:56
دوست عزیز
سلام

با توجه به فرام نبودن زیرساخت‌های لازم در برخی مقاصد در ایران، امکان برگزاری تور نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/02/05 14:38
با سلام‌باتوجه به اینکه ترکمن صحرا، کلا خشک و تبدیل به کویر شده بود، از تور دالاهو انتظار میرفت که وضعیت را قبل سفر ذکر میکرد، حتی تعدادی از همسفران از وضعیت پرسیده بودندکه تور گفته بود ، ترکمن صحرا سبز و شبیه تصاویر تور میباشد!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 11:19
دوست عزیز
سلام

در تصاویر روی سایت سعی شده این موضوع اطلاع رسانی شود و با توجه به اینکه دلیل سفر به ترکمن صحرا برای اغلب مسافران فقط سبز بودن منطقه نیست، این تورها همچنان در حال اجرا هستند و استقبال گسترده ای از آنها شد است.

با تشکر از پیام شما

ریحانه
1402/02/05 09:56
میشه بدونم دلیل خاصی داره که دیگه تور گراوان تا تخت سلیمان رو برگزار نمی کنین؟ الان فصل مناسب این تور هست!!!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/06 14:53
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور گراوان تا تخت سلیمان برای اردیبهشت اجرا خواهد شد. اطلاعات و زمان اجرای آن را می‌توانید روی وبسایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

طبیعت دوست
1402/02/03 16:56
با سلام و وقت بخیرمیخواستم خواهش کنم اگه براتون مقدوره ترکینگ دریاچه سوها تا آبشار لاتون را تو اردیبهشت و خرداد برگزار کنید.با تشکر فراوان
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 11:12
دوست عزیز
سلام

پیمایش دریاچه سوها به لاتون در خرداد ماه اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Cvhtdhf
1402/02/03 14:51
سلام من ابیانه بودم این هفته رستوران هتل ابیانه درحدتور نبود
پاسخ دهید...
علیرضا
1402/02/06 03:04
موافقم ،تور ابیانه بسیار ضعیف بود ،
تولید محتوای دالاهو
1402/02/06 14:51
دوست عزیز
سلام

لطفا حتما با دفتر ما و بخش روابط عمومی تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

الهام
1402/02/02 20:02
تور کویر دارین؟اگر ندارین ،،راهنمایی کنین لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 10:51
دوست عزیز
سلام

زمان اجرای تورهای کویری از اوایل پائیز تا اوایل ماه فروردین است. در حال حاضر تورهای کویری اجرا نمی‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/28 22:03
سلامتور یکروزه قلعه رودخان تو اردیبهشت ماه برگزار نمی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/06 14:18
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان برگزاری تور قلعه رودخان را نداریم؛ به محض فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای تور در منطقه، اقدام خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

عبدی
1402/01/28 11:48
تور تنگه شیرز در اردیبهشت برگزار میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/09 10:50
دوست عزیز
سلام

بله این تور در اردیبهشت اجرا می شود. اطلاعات تور تنگه شیرز را می توانید در همین صفحه ملاحظه کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/28 11:17
با سلام و احترامتور تنگه براق و آبشار تامرادی مجدد برگزار می شود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:06
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان اجرای این تور نیست. در صورت فراهم شدن شرایط حتما مجددا این تور روی سایت ما بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

هومن ابراهیمی کیا
1402/01/27 15:46
پیمایش شبانه کویر تل شیطان، تجربه ای بی نظیر و فوق العاده برای من بود و شاید تا مدت ها از ذهنم پاک نشود. تیم حرفه ای دالاهو و لیدر بی نظیر آن آقای شادفر سفری فوق العاده برای ما تدارک دیدند. همه چی حرفه ای و برنامه ریزی شده بود. به شما توصیه می کنم حتما و تنها با دالاهو سفر کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/02/06 14:07
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم سفر خوبی داشتین، ممنون که تجربه خودتان را با ما به اشتراک گذاشتین.

با تشکر از پیام شما

مژگان حسینی
1402/01/27 11:50
پیمایش شبانه کویر تل شیطان، تجربه منحصر به فرد و به یادماندنی با تیم توانمند آژانس دالاهو و خانه بومگردی لیلاز، بود. به طبیعتگردان توصیه می کنم که این برنامه خاص رو از دست ندن. زیبایی زمین شناسی متفاوت کویر، احترام به طبیعت مفتون کننده و دقت در اجرا، به یادماندنیه...
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:03
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم که همسفر ما بودین و ممنون که تجربه خودتان رابا ما به اشتراک گذاشتین. امیدواریم افتخار همراهی شما را در سفرهای بعدی داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

سوده کمالیان
1402/01/24 23:19
با سلام اگر ممکنه تور ترکمن صحرا را برای آخر اردیبهشت برگذار کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:00
دوست عزیز
سلام

فعلا تور ترکمن صحرا همچنان اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ملیکا لقمانی
1402/01/24 10:20
سلام وقتتون بخیربرای ۲۶الی۲۹اردیبهشت توری ندارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:38
دوست عزیز
سلام

تورهای اردیبهشت به زودی روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/22 08:17
باسلام لطفا تور شیراز را در اوایل اردیبهشت تکرار بفرمایید                                     باتشکر
پاسخ دهید...
ناشناس
1402/01/26 16:33
بله شیراز در تعطیلات عید فطر را اتوبوس دوم بزارند عالی میشه
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 09:55
دوست عزیز
سلام

تور شیراز مجددا روی سایت قرار گرفته و می توانید برای اردیبهشت ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

elnazmoosavii@gmail.com
1402/01/21 10:28
لطفا تور شیراز را در اردیبهشت تکرار کنید. باتشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:34
دوست عزیز
سلام

تور شیراز روی سایت قرار گرفته و هم اکنون می‌توانید برای تور شیراز اردیبهشت اقدام به ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

وحید ابراهیمیان
1402/01/19 11:15
سلام روز بخیر با ارزوی سلامتی برای شما ممنون میشم تور بازدید از منطقه رویشگاه لاله های واژگون برگزار نمایید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:33
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/19 08:01
با سلامممنون میشم در اردیبهشت ماه تور شیرازگردی را باز هم موجود کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 09:44
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور شیراز برای اردیبهشت روی سایت ما موجود هست، می‌توانید ثبت نام بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

وحید ابراهیمیان
1402/01/18 09:24
سلام و عرض ادب با ارزوی سال بسیار شاد برای شما سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما ممنون میشم اگر برای بازدید لاله های واژگون نیز تور گذاشته شود
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 10:32
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/16 21:35
سلام لطف کنید حرکت برخی تورها را صبح بگذارید چون برخی نمی توانند داخل اتوبوس بخوابند و همچنین به خاطر حوادث جاده ای با هر کدام از دوستان مطرح می کنم حاضر به آمدن نمی شوند. ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 09:35
دوست عزیز
سلام

این موضوع برای استفاده حداکثری از زمان سفر انجام می‌شود و اکثر همسفران استقبال می‌کنند. می‌توانید در تورهای یک روزه ثبت نام کنید یا تورهایی که حرکت‌شان از عصر شروع می شود. حوادث جاده‌ای هم تا امروز ما نداشتیم چون اصول و استانداردهای رانندگی و جاده‌ای به طور کامل رعایت می‌شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/16 11:43
سلام وقت بخيربراى ارديبهشت ماه تور كردستان و اورامانات برگزار ميشه؟من بخاطر شغلم بايد از يك ماه قبل درخواست بدمممنون ميشم كه اطلاع رسانى كنيد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 11:13
دوست عزیز
سلام

بله. در همین صفحه به زودی می توانید تورهای کردستان را ملاحظه کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/15 23:24
درود بر شما ما باید درخواست مرخصی از یکماه قبل بدهیم تورهای کامل اردبیهشت ماه را لطفا معرفی بفرمایید با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/31 09:25
دوست عزیز
سلام

به زودی تورهای اردیبهشت روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/14 14:08
با درود خواهشمندم تنوع تورها بالا ببرید . سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/22 10:14
دوست عزیز
سلام

بیش از 30 مقصد جذاب و تنوع برای سال 1402 در گرفته شده و تورهای بسیار متنوع و مقاصد بسیار جذابی را در سال 1402 در برنامه خواهیم داشت؛ لطفا فهرست تورهای چند روزه داخلی را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/14 13:43
با سلام و احترامآیا تور شیراز غیر از هفته اول مجدد برگزار می شود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 15:13
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان اجرا نداریم. چنانچه امکان اجرای تور شیراز وجود داشته باشد از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/14 10:48
سلام خواهشا شیراز بزارید هفته اول اردیبهشت
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 15:18
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

Kaveh Eghdamdoost
1402/01/12 01:51
باسلام ایا امکان پرداخت قسط ی وجود دارد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 12:02
دوست عزیز
سلام

متاسفانه خیر.

با تشکر از پیام شما

افضلی
1402/01/12 00:37
سلام و خسته نباشید لطفا آبشار گلدیان را در برنامه هاتون بگذارید مطمئن باشید عالیه من‌نرفتم ولی توصیفش را زیاد شنیدم لطفا برنامه یک روزه طبیعت گردی تهران یا دشت هویج و ...بگذارید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 14:49
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهادات شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

اسکند ری
1402/01/11 11:06
سلام فرارسبدن سال نو وفرارسیدن بهار طبیعت رابه گروه گردشگردی تبریک میگویم اگربراتان امکان دارد اردیبهشت ماه تورشیراز بگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 12:02
دوست عزیز
سلام

سال نوی شما هم مبارک. پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

متيرا
1402/01/10 10:37
سلام وقت بخير خواستم براي آخر ماه رمضان يعني دو روز تعطيلي عيد فطر هم تور داريد يا ميگذاري كه از حال ثبت نام كنيم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 14:49
دوست عزیز
سلام

بله تور خواهیم داشت. احتمالا از هفته آینده تورها روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

بهارک
1402/01/09 11:19
درود برشما باتوجه به زیباییهای شیراز،درماه اردیبهشت کاش تور این شهر بینظیر راهم داشتید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 15:01
دوست عزیز
سلام

تور شیراز در ایام نوروز برگزار شد و بریا اجرای مجدد در اردیبهشت ماه هم حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

کاظم غلامی
1402/01/05 09:32
سلام تور آفرود با ماشین شخصی با گروه هم دارید ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/14 11:50
دوست عزیز
سلام

ما تورهای آفرود اجرا نمی‌کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1402/01/02 14:21
سلام . در شرایط بارندگی ،برنامه تورها چه تغییری می کند ؟ اون مواردی که پیاده روی داره یا قایق سواری و...
پاسخ دهید...
پری ناز
1402/01/08 12:09
بهتون جواب ندادن ؟؟
تولید محتوای دالاهو
1402/01/08 16:40
دوست عزیز
سلام

اگر تورها امکان اجرا نداشته باشن از طریق واحد عملیات ما بررسی خواهند شد و تورها کنسل خواهند شد. در غیر اینصورت مقداری بارندگی و بر هم خوردن شرایط جوی بخشی از تورهای طبیعتگردی به شمار می‌آیند و مشکلی نخواهد بود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/12/27 09:47
سلام وقت به خیر برای تاریخ 22 تا 26 تور شیراز ندارید ؟ میشه ایجتد کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/28 16:41
دوست عزیز
سلام

اطلاعات کامل تورها را می توانید در همین صفحه ببینید.

با تشکر از پیام شما

علی
1401/12/25 00:58
با سلام میخواستم بدونم تور شمال گردی مدت پنج روزه در اردیبهشت ماه دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1402/01/08 16:36
دوست عزیز
سلام

تمای تورهای چند روزه داخلی ما در همین صفحه اطلاع رسانی می شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/12/24 18:13
با سلامباتوجه به مناسب بودن شرایط آب و هوایی اردیبهشت و مهر و ابان ماه در اکثر نقاط کشور، پیشنهاد میکنم تورهای خوزستان، بوشهر،شهرهای جنوبی در این ماه ها هم این تورها رو برگزار کنید.با سپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/28 16:32
دوست عزیز
سلام

تورها روی سایت قرار گرفتن و می توانید اطلاعات کامل آنها را ببینید.

با تشکر از پیام شما

Shahnaz
1401/12/18 22:23
سلام اگر بخواهیم کنسل کنیم چند درصد کسر می شه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:10
دوست عزیز
سلام

طبق قوانین میراث فرهنگی با توجه به تعداد روز باقی مانده تا سفرتان این مبلغ متغیر خواهد بود. برای کسب اطلاعات دقیق درباره میزان کنسلی لطفا با همکاران ما تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

سپیده
1401/12/13 11:12
با عرض سلام و خسته نباشید- ممنون از تمام هماهنگی هایی که انجام میشود فقط یه انتقادی هست به برگزاری سفرها ، اونم برای دیدن مکان های بکر و طولانی مدت زمان کوتاهی گذاشته میشود- و این موضوع لذت سفر و استفاده از جاذبه های دیدنی سفر رو کم میکند. با تشکر
پاسخ دهید...
هدی
1401/12/17 08:47
سلام.من هم خیلی با این نظر موافقم،ایکاش این موضوع رو در نظر بگیرند
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:45
دوست عزیز
سلام

نهایت تلاش ما این هست که بتوانید در طول سفر بهترین برنامه ریزی را برای بازدید داشته باشید.

با تشکر از پیام شما

محمود زنگنه
1401/12/11 19:15
با سلام و احترام تور اصفهان یا شیراز برای ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین هوایی ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:06
دوست عزیز
سلام

اغلب تورهای ما زمینی با اتوبوس VIP اجرا می‌شوند. می توانند فهرست کامل این تورها را در همین صفحه ببینید.

با تشکر از پیام شما

فیروزه ارباب
1401/12/11 14:14
سلام تو گروهی از مشهد با قطار میخوام 2نفر هستیم برای 28اسفند تا3فروردین شما دارید معرفی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 16:18
دوست عزیز
سلام

متاسفانه ما تور اختصاصی نداریم. تورهای ما گروهی هستن با تاریخ‌های مشخص و اغلب زمینی با اتوبوس vip اجرا می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ریحانه
1401/12/11 00:32
با سلام و خسته نباشیدمیخواستم بپرسم بهترین زمان برای سفر به ایلام تو چه بازه زمانی هست؟آیا بعد از تعطیلات عید هم سفر ایلام خواهید داشت؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:20
دوست عزیز
سلام

بهترین زمان سفر به ایلام از اواسط اسفندماه آغاز می شود و معولا تا اوایل تابستان ادامه دارد.

با تشکر از پیام شما

اعظم
1401/12/09 10:06
سلام تورهای چند روزه به قشم و چابهار و اینها رو اگر با هواپیما یا قطار هم بگذارید افرادی امثال ما که چندین بار خانوادگی با تورهای دالاهو همسفر بودیم هم میتوانیم استفاده کنیم. و اینکه احتمالا حق انتخاب وسیله نقلیه را داشته باشیم و با پرداخت هزینه محل اقامت و بازدید جاذبه ها همراه تور باشیم. با سپاس.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:19
دوست عزیز
سلام

خودتان می‌توانید برای تهیه بلیط قطار یا هواپیما در زمان متناسب با تور اقدام بفرمایید. اما پیش از ثبت نام حتما باید این مورد را با همکاران واحد فروش ما هماهنگ کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/12/08 14:34
سلام برای تور کیش میخواستم ثبت نام کنم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/15 15:53
دوست عزیز
سلام

متاسفانه ما تور کیش نداریم.

با تشکر از پیام شما

نیلوفر
1401/12/03 09:11
با سلام تور پیمایشی کویر گندم بریان نمی گذارید؟ برای افرادی که اکثرا کویرها رو رفتن پیمایشی گندم بریان گزینه جذابی هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:18
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

بهار سوری
1401/11/24 15:11
باسلام لطفا در سال جدید حتما برای درفک هم برنامه وتور داشته باشین .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/25 11:19
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/22 22:11
سلام، برای عید سفرهای یکروزه ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/24 13:38
دوست عزیز
سلام

بله داریم. در اسفندماه روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

مسعودموسوی
1401/11/21 12:00
سلام درتورکویرمصرهزینه بازدیدازدریاچه نمک برعهده گردشگرمیباشد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/24 13:37
دوست عزیز
سلام

تمام جاذبه هایی که بازدید از آنها برای عهده تور است و در قسمت خلاصه جاذبه ها نوشته شده، هزینه ورودیه و... آنها بر عهده تور است.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/21 08:50
سلام ،اگر در جشنواره شرکت کنیم و تا نوروز سفر به حدنصاب نرسه چیکار کنیم ؟اونوقت سفر های دیگه هم تکمیل شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/10 16:40
دوست عزیز
سلام

اغلب تورهای نوروزی معمولا به حدنصاب می رسن و اگر توری به حدنصاب نرسه قطعا به زودی تعیین تکلیف خواهد شد تا مسافران آن تور امکان جا به جایی و انتخاب تورهای دیگر را داشته باشند.

با تشکر از شما

ناشناس
1401/11/16 19:55
سلام لطفا در برنامه های نوروزی، تورهای یک روزه هم پیش بینی کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/25 10:57
دوست عزیز
سلام

تورهای یک روزه هم داریم و به زودی (در اسفند ماه) روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

طباطبایی
1401/11/16 17:40
سلام آیا شما تور دانش آموزی با تعداد ۱۲۰ نفر هم برگزار می کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/20 11:56
دوست عزیز
سلام

لطفا برای هماهنگی مربوط به امور انجام تورهای اختصاصی با دفتر ما تماس بگیرید.
021-41663000

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/16 00:43
سلامآخه تور قشم گذاشتید با اتوبوس؟ باز صد رحمت به همون اتوبوس های ایران ناسیونال قدیم که حداقل صندلیش می ارزید به همه این اتوبوس های جدید. اقلا قطار برنامه ریزی می کردید قطار کوپه ای بهترین وسیله است هم ایمنه هم خستگی نداره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/24 13:34
دوست عزیز
سلام

هر زمان امکان تهیه بلیت باشه تورهای قشم هرمز و هنگام، قطاری اجرا خواهد شد اما متاسفانهذبرای ایام نوروز و تعطیلات امکان تهیه بلیت نیست.

با تشکر از پیام شما

parsahistolab@gmail.com
1401/11/04 18:48
بسلام برنامه های نوروز 1400 بسیار بد برنامه ریزی شده اند. اغلب برنامه ها از روز 1 یا 2 فروردین برنامه ریزی شده اند. بسیاری از افراد سه روز اول نوروز در گیر بازدید بزرگان و فامیل هستند . بنابر این خیلی ها دوست سفر کنند ولی از روز سوم به بعد در حالی که در این برنامه فعلی چنین امکانی وجود ندارد!!!!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/06 10:00
دوست عزیز
سلام

فعلا تورهای سری اول روی سایت بارگذاری شدند، به زودی برای تاریخ‌های دیگر نیز روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/02 10:54
سلام قیمت تورهای داخلی خیلی بالاست مثل تورهای خارجی جشنواره بذارید لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/06 09:58
دوست عزیز
سلام

از تاریخ 8 بهمن می‌توانید در جشنواره تورهای داخلی نوروز 1402 شرکت کنید و تخفیف بگیرید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/11/02 08:41
با سلام و وقت بخیر - اگر امکانش هست برای تورهای نوروزی سفر ارومیه رو هم پیش بینی کنید. ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/11/06 09:57
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/10/21 19:08
سلام ، وقت بخير امكانش هست تور جزاير سه گانه رو در تاريخ ١٨ تا ٢٢ بهمن هم اجرا كنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/28 09:30
دوست عزیز
سلام

هم اکنون تورهای بهمن ماه روی سایت بارگذاری شدن و می توانید تاریخ‌های اجرای تور جزایر سه گانه را روی وبسایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه
1401/10/20 17:50
وقت بخیرممنون میشم تور قشم، هرمز و هنگام به صورت هوایی یا حداقل قطار در تعطیلات بهمن ماه برگزار کنیدسپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/27 15:06
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر این تور با اتوبوس vIP قابل اجراست و می توانید در وصرت تمایل خودتان اقدام به تهیه بلیط هواپیما یا قطار کنید.

با تشکر از پیام شما

بهار
1401/10/19 20:44
باسلام لطفا درصورت امکان تور قشم، هرمز و هنگام را باپرواز هوایی در تعطیلات سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی بفرمایید .متشکرم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/27 15:05
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهادات شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

حمید
1401/10/16 19:12
سلام. برای تور چابهار به جز ایرلاین وارش، ایر لاین دیگری نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/17 13:29
دوست عزیز
سلام

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تورهای دالاهو می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید:
02141663000
با تشکر از پیام شما

ژاله فولادی
1401/10/14 15:26
سلام تور قشم هنگام هرمز تو تعطیلات عید1402 هم اجرا میشه؟ مبلغ افزایش پیدا میکنه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/17 13:03
دوست عزیز
سلام

تورهای نوروز 1402 به زودی روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

خانم ناشناس
1401/10/14 08:33
سلام تور قشم هوایی اجرا نمیکنین؟زمینی خیلی طولانی وسخته
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/17 13:03
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل شد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1401/10/13 22:48
سلام. لطفا برای اردیبهشت و خرداد تور استان همدان همراه با غار علیصدر هم بذارید. سپاس فراوان
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/17 13:01
دوست عزیز
سلام

حتما این مورد بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

somayehbagheri722@gmail.com
1401/10/07 19:39
سلام میشه با مسئولیت خودمون بچه زیر ۷ سال بیاریم ۵ ساله هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/10 15:47
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان پذیرش کودکان خارج از شرایط مورد نظر تور را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/10/06 20:40
سلام ، وقت بخيرتور سه جزيره مجدد كي برگزار ميشه ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/10 15:47
دوست عزیز
سلام

این تور در بهمن ماه مجددا اجرا می شود. اطلاعات کامل را می‌توانید هم اکنون در سایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

هستی
1401/10/04 14:13
سلام من تور کویر ثبت نام کردم اما اصلا قرارداد تور برای من ارسال نشد ممنون میشم ارسال بفرمایید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/10 16:10
دوست عزیز
سلام

شما می‌توانید برای دریافت قرارداد تور با همکاران ما در دفتر تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

مهسا
1401/10/03 10:25
سلام تور خلیج نایبند دوباره تکرار میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/10/10 16:15
دوست عزیز
سلام

بله این تور مجددا اجرا خواهد شد. می توانید برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شم

بهار
1401/09/19 15:30
سلام. وقت بخیر. برنامه تورهای نوروزی از چه زمانی اعلام میشود. با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/20 10:36
دوست عزیز
سلام

معمولا از اواخر بهمن ماه این تورها روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

نسرین
1401/09/14 08:41
سلام، لینک نظرسنجی سفر برای من نیامد. سفرهای گروهی در کنار سختی هایی که داره، مزیت هایی هم داره که مهمترینش یادگیری های جدیده، البته اگر هوشمندانه به همه اتفاقات در طول سفر نگاه کنیم. پیشنهاد می کنم بخشی از سایت رو اختصاص بدین به ثبت خاطرات مسافرین تا مستندی باشه برای همه. شاید هم روزی یه کتاب بشه.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/20 16:44
همسفر عزیز
سلام

برای دریافت ایمیل نظرسنجی و بررسی موضوع با دفتر ما تماس بگیرید. در مورد پیشنهاد شما حتما این مورد بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

S hana
1401/09/12 09:41
سلام تاریخ ۶ و ۷ دی باتوجه به تعطیلی و شهادت تور برگزار میکنین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/21 09:31
دوست عزیز
سلام

فهرست کامل تورهای ما را می‌توانید در همین صفحه ملاحظه بفرمایید

با تشکر از پیام شما

پریا
1401/09/09 23:49
سلام چرا تور برای شهر اصفحان و شیراز نمیزارید؟من همش به سایتتون سر میزنم . ممنون میشم بزارید .
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/21 09:33
دوست عزیز
سلام
در صورت فراهم شدن شرایط مناسب سفر و فصل مناسب سفر به این مقاصد حتما برای برگزاری این تورها تصمیم گیری خواهد شد و از طریق وبسایت اطلاع رسانی می‌شود.

با تشکر از پیام شما

حمیده
1401/09/07 11:37
سلام. میشه تور 3جزیره هنگام هرمز و قشم بذارین؟ تور چابهار کی میذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/20 09:47
دوست عزیز
سلام

این تور برای تاریخ 5 دی ماه روی سایت بارگذاری شده است. هم اکنون می‌توانید در تور قشم، هرمز و هنگام از طریق لینک زیر ثبت نام کنید:
https://dalahoo.com/trip.cfm?id=26807
تور چابهار هم برای تواسط دی ماه روی سایت قرار گرفته و می‌توانید در همین صفحه این تور را ببینید.

با تشکر از پیام شما

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/09/06 11:23
سلام. چرا تور ترکیبی قشم، هرمز، هنگام نمیزارید و همیشه فقط هرمز میبرید؟ واقعا ارزش نداره این همه راه برای هرمز رفتن که اونم تو دو ساعت میشه کل جزیره رو دید. لطفا یکم خلاقیت و نوآوری بیشتری در تورها داشته باشید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/20 10:38
دوست عزیز
سلام

این تور هم اکنون روی سایت قرار گرفته و می‌توانید ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

نیلوفر
1401/09/02 12:49
سلام و احتراممیشه لطفا یکم تورها هیجان انگیزتر و با درجه سختی بیشتری باشه؟ پیمایش طولانی تر و غیره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/09/05 09:16
دوست عزیز
سلام

متناسب با فصل مناسب هر سفر، حتما این موارد را اجرا خواهیم داشت. تورهای پیمایش طولانی تر ویژه پاییز در آبان ماه اجرا شدند. برای اطلاع از اجرای تورها لطفا وبسایت ما را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/08/22 14:01
سلام ، روزبخیرتور چابهار برگزار می کنید ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/08/25 09:41
دوست عزیز
سلام

در فصل مناسب سفر به چابهار حتما این تور در سایت بارگذاری و اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

طبیعت دوست
1401/08/18 19:25
سلام‌ خسته نباشیدمیخواستم اگه ممکنه تورهای جذاب پیمایشی مثل ماسوله به ماسال یا سوها به لاتون را در فصل بهار هم تکرار کنید.پارسال جزو برنامه دالاهو نبود اگه اشتباه نکنم.با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/08/19 08:57
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/08/17 12:46
سلام وقت بخير ،اميدواريم بالاخره در آذرماه تور هرمز هم در كنار اين تورهاي جنگلي شمال به حد نصاب برسه بتونيم جنوب بريم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/08/19 09:28
دوست عزیز
سلام

بله، احتمال زیاد تورها برای بازه های آذرماه اجرا می شوند.

با تشکر از پیام شما

شهلا حاجی زاده
1401/08/03 13:25
سلام وقتتون بخیر تورهای آذر ماهو چجوری میتونم ببینم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/08/04 09:51
دوست عزیز
سلام

تورهای آذر ماه اواسط آبان ماه روی وبسایت ما بارگذاری می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

مرتضی خان بیگی
1401/08/10 11:27
سلام روزبخیر .چگونه می شود از جزییات تور های طبیت گردی آذر ماه مطلع شد
مرتضی خان بیگی
1401/08/10 11:30
سلام مجدد .آیا در آذر ماه مجددا تور برای دره شیرز در لرستان برگزار می شود.ضمنا از پاسخگویی شما سپاسگزارم.
فاطمه میراحمدی
1401/07/26 15:09
سلام لطفا تور اسالم به خلخال رو تو آبان اجرا کنین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/27 14:55
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/29 19:58
عزیزم الان خیلی سردهاین جاده در اردیبهشت و خرداد بسیار بسیار زیبا است
محبوب السادات مسعودیان
1401/07/25 07:52
سلام وقتتون بخیرتور مهتاب نوردی هم برگذار می کنید؟در صورت برگذاری چطور میتونم از زمان برنامه مطلع بشم؟حتما باید سایت دالاهو رو چک کنم،یا امکان ارسال اس ام اس برام وجود داره؟ا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/27 15:00
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور مهتاب نوردی نداریم اما به محض اجرای مجدد این تور، اطلاعات تور مهتاب نوردی در همین صفحه منتشر خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

محبوب السادات مسعودیان
1401/07/24 17:40
سلام وقتتون بخیرتور مهتاب نوردی هم برگذار می کنید؟در صورت برگذاری چطور میتونم از زمان برنامه مطلع بشم؟حتما باید سایت دالاهو رو چک کنم،یا امکان ارسال اس ام اس برام وجود داره؟ا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/27 14:58
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تو رمهتاب نوردی نداریم اما در صورت اجرای مجدد تور مهتاب نوردی از طریق همین صفحه در وبسایت دالاهو اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/29 19:59
ببخشید در مورد مهتاب نوردی توضیح میفرمایید
ناشناس
1401/07/24 07:29
سلام . مدتي بود به خاطر كرونا قرنطينه بوديم سفر كم رفتيم و حالا هم شرايط فعلي جامعه، بخش گردشگري رو متاثر كرده! اما هم مسافران و هم فعالان حوزه گردشگري توجه كنند كه اين مساله ممكنه حتي سالها هم طول بكشه، حالا ما بايد كلا زندگي رو تعطيل كنيم؟؟ ما همچنان نياز به روزهايي براي رهايي از همه مسائل داريم.
پاسخ دهید...
ارینب
1401/07/21 22:59
با سلام تور کرمان و کویر شهداد تو برنامه هاتون هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/23 08:54
دوست عزیز
سلام

بله تور آسمان کویر لوت مجددا روی سایت بارگذاری شده و می‌توانید از طریق سایت ثبت نام بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/20 13:17
تشکر
پاسخ دهید...
Morteza
1401/07/19 22:13
سلام برای چهارم و پنجم و ششم ابان تو چابهار تور گردشگری دارید ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/20 09:41
دوست عزیز
سلام

تورها تا پایان آبان ماه روی سایت بارگذاری شدند. می توانید فهرست کامل تورها در همین صفحه ملاحظه بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

زهره
1401/07/17 12:19
سلام وقت بخیر تور آسمان کویرلوت و کرمان از چه ماهی شروع میشه؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/07/18 11:02
لطفا این سفر رو مجدد برای دو روز و یک شب برگزار کنید
فاطمه
1401/07/20 09:19
سلام لطفا پاییز هم این تور برگزار کنید :(
تولید محتوای دالاهو
1401/07/20 09:37
دوست عزیز
سلام

هم اکنون این ترو روی سایت ما قرار گرفته می‌توانید ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

محبوب السادات مسعودیان
1401/07/16 17:26
سلام وقت بخیرتو پاییز تور مهتاب نوردی اجرا نمی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/20 09:42
دوست عزیز
سلام

تور مهتاب نوردی فعلا اجرا نمیشه.

با تشکر از پیام شما

س. مومنی
1401/07/16 14:29
با سلام ، لطفا تعداد تورهای با قطار بیشتر شود . تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/17 16:26
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1401/07/15 15:49
درود برای چابهار هم اجرای تور دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/16 09:48
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر. در صورتیکه فصل مناسب سفر باشد حتما تور روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/12 12:37
سلام وقت بخیر تور هرمز از چه تاریخی شروع میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/14 09:41
دوست عزیز
سلام

از اواسط آبان ماه مجددا تورهای هرمز خواهیم داشت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/07/11 10:48
سلام تو هفته های اینده تور ارسباران رو اجرا میکنین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/14 09:39
دوست عزیز
سلام

تورهای ارسباران بدلیل این که 3.5 روزه هستند معمولا در ایام تعطیلات اجرا می‌شوند تا همسفران برای شرکت در این تورها به تعداد روز مرخصی کمتری نیاز داشته باشند.

با تشکر از پیام شما

مهرداد صالحی
1401/07/07 11:09
با سلام و درود.عرض ادب و احترام.سفر با دالاهو لذت بخش و بی بدیل هست.مانا باشید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/07/10 10:55
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم تجربه خوبی داشتین. امیداریم باز هم در سفرهای بعدی همسفرمان باشید.

با تشکر از پیام شما

هاشمی
1401/06/30 19:12
سلام.از تیم محترم دالاهو یه خواهش دارم بنده که دهه سوم ماهها هم سفر از بیشاپور تا بوشهر اجرا داشته باشند
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/31 10:15
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نیلوفر
1401/06/23 15:19
جزیره هرمز با اتوبوس؟؟؟!!!واقعا چرا؟؟ بهتر نیست با قطار یا هوایی هم بذارید؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/27 10:59
دوست عزیز
سلام

ما هر سال این تور را با همین شرایط اجرا می‌کنیم و مسافران بسیاری در این تور شرکت می‌کنند. حتما پیشنهاد شما را برای اجرای این تور با قطار یا هواپیما هم بررسی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

fershte
1401/06/23 12:04
ببخشید سفرهای یک روز یا 1.5 روزه برای طبیعت گردی در شمال کشور بذارید در حالیکه سفر 1.5 روزه برای اصفهان که خود مسیر تا به مقصد چندین ساعت زمان میبره و مسیر مسیر خشک و برهوت
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/27 11:07
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/21 06:39
سلام میشه لطفا توریزد وکویر یزد رودرپاییز اجراکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/22 15:16
دوست عزیز
سلام

بله تور یزد در پاییز اجرا می‌شود.

با تشکر از پیام شما

ساناز
1401/06/20 09:14
سلام درروزهای اتی تور سفر به درکش بجنورد دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/22 15:16
دوست عزیز
سلام

خیر؛ این تور را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/15 01:06
سلام ، تور شيراز كه براي تعطيلات شهريور بود رو كنسل كرديد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/21 15:43
دوست عزیز
سلام

بله، متاسفانه با توجه به نرسیدن به حدنصاب تور کنسل شد.

با تشکر از پیام شما

علیرضا عتیقه چی
1401/06/14 18:17
سلاماگر امکانش هست برای تعطیلات آخر شهریور تور شیراز را دو گروه کنید که جامتندگان هم بیایندممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/21 15:42
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/14 14:03
واسه ۲۵-۲۷ شهریور چ توری دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/14 15:44
دوست عزیز
سلام

در همین صفحه ای که شما داخلش پیام گذاشتین بطور کامل فهرست تورها گذاشته شده است.

با تشکر از پیام شما

Roya esmailnezhad
1401/06/14 09:21
سلام.من تور چابهار برای هفته اول مهر میخوام ایا موجود دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/14 10:17
دوست عزیز
سلام

تورهای مهرماه ظرف یک هفته تا 10 روز آتی روی سایت ما قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/12 12:28
سلام وقت بخیر برنامه سفرهای هفته اول مهر چرا پیش بینی نشده؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/14 10:05
دوست عزیز
سلام

تورهای مهرماه ظرف یک هفته تا 10 روز آتی روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

زهرا بیدی
1401/06/07 13:43
سلام ممنون میشم تور لرستان رو رزرو کنید برام
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/08 09:23
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان رزرو یا پیگیری ثبت نام از طریق گذاشتن کامنت در سایت امکان‌پذیر نیست لطفا وارد صفحه تور مورد نظر خود شده و از طریق گزینه ثبت نام آنلاین خرید یا رزرو انجام دهید.

با تشکر از پیام شما

زهرا بیدی
1401/06/07 13:38
تور داخلی دوست دارم تنهاهستم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/08 09:20
دوست عزیز
سلام

داخل همین صفحه می‌توانید تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید و از طریق سایت ثبت نام آنلاین انجام دهید.

با تشکر از پیام شما

طاهره
1401/06/03 21:18
سلام وعرض ادب لطف میکنید برای هفته دوم یاسوم مهرماه تور ۳روزه اصفهان بذارید باتشکرفراوان
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/06 16:21
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را با واحد عملیات دالاهو مطرح خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/06/01 17:53
سلام ای کاش وقتی برنامه ای کنسل میشه زودتر به مسافر اطلاع داده بشه تا بتونه برای تعطیلاتش برنامه ریزی کنه نه اینکه روز آخر اطلاع بدید با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/03 12:03
دوست عزیز
سلام

ما معمولا سعی می‌کنیم در صورت حدنصاب نرسیدن تور سریعا این مورد را با مسافران تور در میان بگذاریم امنا متاسفانه در برخی مواقع کنسلی در لحظات پایانی تور اتفاق می افتد مانند کنسل کردن گروه با تعداد بالا و خارج شدن تور از حدنصاب اجرا یا شرایط نا مناسب منطقه برای ورود گردشگر که در لحظات پایانی و نزدیک به تور به ما ابلاغ می‌شود. دالاهو صمیمانه بابت این موضوع از شما عذرخواهی می‌کند و ما تمام تلاش خود را برای رفع این موضوع به کار خواهیم بست.

باتشکر از پیام شما

saeed azimi
1401/05/30 20:34
سلام دارم. فکر نمی کنم سفر 1.5 روزه برای خیلی ها مخصوصا افراد خارج از کشور برای اصفهان زیاد جذاب باشد لطف کنید یا 3.5 روزه و یا حد اقل 2.5 روزه هم برگزار کنید.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/03 12:00
دوست عزیز
سلام

سفرهای طبیعتگردی ما معمولا برای کسانی است که تمایل دارند با تعداد مرخصی کمتر جاذبه های بیشتری را ببینند. معمولا برای افرادی که از خارج از کشور به ایران می‌آیند، تورهای اختصاصی متناسب با نیاز آنها برگزار می‌شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/05/29 16:14
سلام وقت بخير، امكان اجراي تور ٢ روزه ماسوله و ماسال هست؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/05/29 15:01
سلام وقت بخير، امكان اجراي تور ٢ روزه ماسوله و ماسال هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/06/03 11:43
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/05/29 10:13
با سلام لطفا برای انتهای شهریور و مهر، تور قره کلیسا رو برنامه ریزی کنید. با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/29 15:00
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

لیلا
1401/05/27 20:06
وقت بخیرشرایط کنسلی تور میفرمایین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/29 14:57
دوست عزیز
سلام

لطفا برای اطلاع از جزییات کنسلی تورها با دفتر ما ماس بگیرید:

021-41663000

با تشکر از پیام شما

سیدجواد
1401/05/27 08:56
با سلام و درود . تور اصفهان برگزار میشه ؟ برای مهر ماه میخواستم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/27 11:33
دوست عزیز
سلام

بله، به احتمال زیاد تور اصفهان خواهیم داشت و اواسط شهریور ماه این تور روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

محمدرضا سالاریان
1401/05/27 07:50
درود بر شما. تور تبریز در برنامه شهریورتون نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/27 11:35
دوست عزیز
سلام

بله داریم. این تور هم اکنون روی وبسایت ما قرار گرفته و می‌توانید به صورت آنلاین اقدام به خرید تور کنید.

با تشکر از پیام شما

ریحانه مرتضوی
1401/05/25 13:12
با سلام و خسته نباشیدمیخواستم بپرسم برای تعطیلی اخر شهریور تور خلخال به اسالم نمی گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/27 11:30
دوست عزیز
سلام

تمان تورها تا پایان شهریور ماه 1401 هم اکنون روی سایت قرار گرفته اند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/05/25 13:02
با سلام و خسته نباشیدتور خلخال به اسالم برای تعطیلی اخر شهریور نمی گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/27 11:43
دوست عزیز
سلام

هم اکنون تورها روی وبسایت ما بارگذاری شدن و می‌توانید تورها را ببینید.

با تشکر از پیام شما

مریم جوادی
1401/05/18 15:27
سلام خسته نباشید تور شیراز برگزار میشه شرایط تور به چه صورت هست برای شهریور ماه میخوام
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/20 09:09
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا تور شیراز نداریم. از طرق همین صفحه در صورت اجرا، اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

محمد شاکر
1401/05/17 22:07
سلام!باتفاق پسرم مسافر تور ارسباران در ۱۳ مرداد امسال بودم ، سفر خاطره انگیزی بود با همسفرهای خوب و نازنین علی الخصوص لیدرهای تور خانم آرزو حسینی و آقای محسن شریعتی که در کمال صبوری و خوشروئی و برنامه ریزی عالی تور را در تمام زمینه ها هدایت کردند و واقعا سنگ تمام گذاشتند که جای سپاس فراوان دارد   
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/20 09:07
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم از اینکه تجربه خوبی با ما داشتین. هر دو لیدر از بهترین تورلیدرهای مجموعه هستند. امیدواریم باز هم برای تماشای دیدنی‌های ایران ما را انتخاب کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/05/13 16:18
سلام دالاهو قبلا در مديريت روابط با مشتري خيلي بهتر عمل كرد، مخصوصا در حفظ مسافران قديميش، ما قبلا بابت اطلاعات سفرها ايميل دريافت مي كرديم ، پيام تبريك تولدي بود و ... كه دالاهو رو متمايز مي كرد در حال حاضر هيچ فرقي با بقيه آژانسها براي ما نداره.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/15 13:21
دوست عزیز
سلام

متاسفانه مدتی به دلیل بروز مشکلاتی در پنل ارسال خبرنامه، ایمیل و... ارسال ایمیل تولد و خبرنامه دچار اشکال شده بود که این مشکل چند هفته‌ای است که مرتفع شده و طبق روال ایمیل تولد و... ارسال می شود. بابت صبر و شکیبایی شما تا رفع مشکل سپاسگزاریم.

با تشکر از پیام شما

سپیده
1401/05/12 14:05
سلامتقویم سفرهای مهرماه رو چه زمانی منتشر میکنید؟ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/15 13:19
دوست عزیز
سلام

تورهای مهرماه اوایل شهریور ماه روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

رویا هستم
1401/05/12 08:46
با سلام می خواستم بگم مثل قبل روی صندلی های اتوبوس کنترل گردد کسیکه زودتر ثبت نام کرد به همون میزان هم صندلی رعایت گردد ممنون از الطاف وتوجه شمت کادر دلسوز وپر انرزی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/15 13:19
دوست عزیز
سلام

همچنان روال این است که افرادی که زودتر ثبت نام کردند صندلی‌شان جلوتر خواهد بود. اگر موردی غیر از این مشاهده کردین حتما با همکاران ما در روابط عمومی دالاهو در میان بگذارید:
021-41663000

با تشکر از پیام شما

پریا محمودی
1401/05/04 15:00
لطفان تور رفتینگ‌ یک و نیم روزه را تا آخر مرداد بکبار دیگه برگزار کنید،ممنونم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/08 15:23
دوست عزیز
سلام

این تور در حال حاضر روی وبسایت دالاهو موجود هست. می توانید خرید بفرمایین.

با تشکر از پیام شما

پویا
1401/04/26 09:03
سلام من هر کدام را نگاه کردم کودک 4 ساله را نمیشه همراه اورد. حتی یک برنامه برای کودکان ندارید؟
پاسخ دهید...
تحریریه دالاهو
1401/04/30 15:23
با سلام
اکثر متاسفانه سفرهای دالاهو، به صورت طبیعت‌گردی و دارای پیاده‌روی هستند که برای همراهی کودکان مناسب نیستند
ندا
1401/04/18 17:21
سلام امکان داره هزینه تور آبشارهای گیلان پایین تر بیاد؟ مثلا به جای هتل، اقامتگاه روستایی ارزان در نظر بگیرید منطقه پر جاذبه ست ولی هزینه تور بالاست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/05/04 12:59
دوست عزیز
سلام

بله، این مورد به واحد عملیات دالاهو منتقل و تورهای بعدی در اقامتگاه بومگردی برگزار خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

الهام
1401/05/27 22:07
سلام وقت بخیر تور سرعین رزرو کرده ام برای بیست و ششم شهریور منصرف شدم می‌خوام یک جای دیگه انتخاب کنم لطفا کنسل کنید
آناهیتا غزل
1401/04/05 11:15
سلام تور مناسب کودک و نوجوان یک روزه بذارین ممنونمن از مسافرای قدیمی‌تان هستم الان یک دختر ۸ونیم ساله دارم دوست دارم با شما سفر کنم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/04/11 16:23
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تور مخصوص رده سنی خاصی نداریم. می‌‎توانید با توجه به اطلاعات تکمیلی که در وبسایت آمده برای ثبت نام تورهایی که مناسب بالای هفت سال هست اقدام بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/03/28 20:13
امکان‌اتاق‌مجزا‌برای‌مسافر‌‌در‌تورهای چند‌روزه‌ ندارید و از‌ سفر‌ با تور‌ شما‌ منصرف می‌شویم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/31 15:18
دوست عزیز
سلام

امکانات رفاهی در تورهای طبیعتگردی با توجه به شرایط منطقه ای است که به آن سفر می‌کنید؛ گتهی منطقه یک طبیعت بکر با حداقل امکانات هست و فاقد هتل، به همین دلیل ناگزیر به استفاده از خانه های محلی یا اقامتگاه ها هستیم و امکان داشتن اتاق خصوصی نیست. لطفا این مورد را حتما در انتخاب مقصد مدنظر قرار دهید.

با تشکر از پیام شما

با تشکر از پیام شما

نیلوفر علی نژاد
1401/03/22 16:48
سلام من از مسافرای تور ماسال خردادماه هستم .کیفیت برگزاری خود تور و هماهنگی ها خوب بود بغیر از غذاهایی که تو اقامتگاه بهمون دادن که واقعا جای تعجب داشت .غذاهایی که سرو شد هم از نظر مقدار نسبت به تعداد افراد گاهی کم بود و هم به شدت سرد و بی مزه بود .در کل از کیفیت غذا در این سفر خیلی رضایت نداشتیم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/31 14:38
دوست عزیز
سلام

متاسفیم که در زمینه موارد غذایی تجربه خوبی در این سفر نداشتین. حتما بعد از اتمام سفر این موارد را با همکاران ما در واحد روابط عمومی در میان بگذارید.

با تشکر از پیام شما

Alireza Nejat
1401/03/21 20:44
سلام تور دریاچه سوها به لاتون جزئ لیست تورها نمیبینم. برگذار نمیکنید؟ و اگر برگذار میشود چه زمانی خواهد بود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/31 14:44
دوست عزیز
سلام

در فصل مناسب سفر حتما این تور مجددا در سبد محصولات قرار خواهد گرفت. در حال حاضر در تور آبشارهای گیلان ویژه تعطیلات عید قربان بازدید از آبشار لاتون را خواهیم داشت.
https://dalahoo.com/trip.cfm?id=26303

با تشکر از پیام شما

میترا وکیل
1401/03/17 16:54
سلام. تو رو خدا یه فکری برای افرادی شبیه به من هم بکنید که نمی تونن توی اتوبوس بخوابن‌. خواهش می کنم گاهی برنامه رو از صبح زود شروع کنید که ما هم بتونیم بیایم. با تشکر
پاسخ دهید...
نیکنام طهماسبی
1401/03/25 20:18
سلام، خیلی ممنونم از نظر عالیتون. مادهم همین مشکل رو داریم.
تولید محتوای دالاهو
1401/03/28 16:44
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما برای واحد عملیات دالاهو ارسال خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

زهره
1401/03/29 12:57
بنده هم موافقم ، سفری که شب قبلش نخوابیده باشی خیلی عذاب آوره
فاطمه
1401/04/12 08:03
سلام واقعا مشکل من هم هست، کاش با قطارم تور برگزار کنید. ممنونم
سارا کاظمی
1401/03/15 21:00
سلام من تور یک روزه جمعه ها و هر هفته میخوام چطور میتونم تهیه کنم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/21 15:31
دوست عزیز
سلام

لطفا از لینک زیر که برای فهرست تورهای یک روزه است استفاده بفرمایید:
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=3

با تشکر از پیام شما

Mahdieh
1401/03/15 14:50
سلام تور آبشارهای گلستان نمیزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/21 15:23
دوست عزیز
سلام

این تور در تعطیلات خرداد اجرا شد. همین طور مجددا در تعطیلات تیر ماه هم اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

اعظم حسینی
1401/03/14 10:27
سلام من تور یک روزه برای اطراف مشهد میخواهم برای 15خردادایا هست اعلام کنین لطفا
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/21 15:30
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه آژانس گردشگری ما در تهران است امکان برگزاری تورهای یک روزه اطراف مشهد را نداریم.

با تشکر از پیام شما

حیدری
1401/03/13 11:08
سلام دفتردرمشهددارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/21 15:14
دوست عزیز
سلام

متاسفانه خیر.

با تشکر از پیام شما

مريم جمشيدي
1401/03/08 14:58
سلام من تور ١٦ خرداد به بعد را ميخواهم. بهترين انتخاب شما. ١، ٢، يا ٣ روزه. ولي سايت شما فقط تا ١٥ خرداد را اعلام ميكند. خوشحال ميشوم اطلاعات لازم را به من بدهيد. من مدتهاست ايميل از شما ميگيرم ولي فرصتي نبود.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/12 09:42
دوست عزیز
سلام

هم اکنون تورهای تا دو هفته آینده روی وبسایت ما قرار گرفته.

با تشکر از پیام شما

سارا صدیقی
1401/03/08 12:48
سلام تورهای شما در بسیاری از قسمتها عالی اجرا میشه اما در خانه های محلی ...ایراد بسیار هست سرویس بهداشتی عدم تنوع غذایی نداشتن تخت...میز برای افرادی که نشستن براشون سخت هست اما باز تشکر فراروان از تو لیدر ...برنامه های گشت ..اتوبوس خوب
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/28 16:43
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه جامعه محلی با حداقل امکانات در مناطق محرومف اغلب میزبان ما هستند متاسفانه در برخی تورها این اشکالات مشاهده می‌شود. اما سعی می‌کنیم در اکثر تورا تا جایی که امکانات منطقه فراهم باشد شرایط مناسبی را برای اجرای تورها فراهم کنیم.

با تشکر از پیام شما

مرجان
1401/03/08 10:56
سلام و عرض ادب بنده شیراز هستم آیا تور از شیراز هم دارید و یا شعبه در شیراز دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/12 09:40
دوست عزیز
سلام

متاسفانه شعبه ای در شیراز نداریم و مبدا حرکت تورهای ما در تهران هست.

با تشکر از پیام شما

شرابه
1401/03/06 18:15
سلامبرای تور قره کلیسا تا دالامپر نیاز به آوردن کفش کوه هست؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/03/11 18:25
من رفتم، نه ..نیازی نیست
تولید محتوای دالاهو
1401/03/12 09:39
دوست عزیز
سلام

وسایل مورد نیاز و ضروری هر سفر در انتهای صفحه مربوط به آن تور نوشته شده است. لطفا روی وبسایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

معراج
1401/03/02 03:13
سلام وفت بخیر اگر امکان هست یه گروه B واسه تاریخ ۱۲ خرداد برای تخت سلیمان بزارید سپاسگزارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/03/02 11:39
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

نیلوفر صدری
1401/02/27 14:15
سلام امکان برگزاری تور تخت سلیمان در تاریخ ۱۲ام نیستخیلی زود تکمیل شد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:45
دوست عزیز
سلام

خیر متاسفانه امکان برگزاری بیش از یک گروه را برای این تاریخ نداریم. می‌توانید روی سایت از گزینه لیست انتظار استفاده کنید. چنانچه کسی کنسل کند با شما برای جایگزینی تماس گرفته خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مریم
1401/02/21 11:27
سلام وقت بخیر، چرا قیمت تور تبریز رو نمیذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 14:53
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر قیمت تور تبریز، کندوان و جلفا برای تعطیلات خرداد نهایی و روی سایت قرار گرفته است.

با تشکر از پیام شما

اعظم
1401/02/20 17:09
سلام وخسته نباشید.برای اخر خرداد تور کویر لوت رو نمیگذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 14:52
دوست عزیز
سلام

فعلا تورها تا پایان تعطیلات خرداد روی سایت باگذاری شدن، ظرف دو هفته آینده تورهای پایان خرداد هم روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/02/20 13:44
سلام تور سوها به لاتون نمیگذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:42
دوست عزیز
سلام

حتما در فصل مناسب سفر به این منطقه این تورروی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/02/20 09:34
سلام تور كياشهر، بوجاق برگزار نمي كنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 14:50
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر.

با تشکر از پیام شما

Sea34261@gmail.com
1401/02/17 00:24
سلام لطفاً برنامه تورهای خرداد ماه رو بذارید تا بتونیم برنامه ریزی کنیم.اینجوری نمیشه که!!
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/02/19 11:07
با دورد. تورهای تعطیلات خرداد ماه روی سایت منتشر شدند.
ناشناس
1401/02/16 10:02
سلام. چرا هیچ و قت تور تکاب نمیذارید؟؟!!لطفا در ماه خرداد تور تخت سلیمان و زندان سلیمان و چمن متحرک و ابشار شرشر و آبشار شلماش سردشت و غار سهولان مهاباد رو بذارید. ممنونم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:42
دوست عزیز
سلام

تور تخت سلیمان داریم. لطفا فهرست تورهای ما را بررسی بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

ملیسا
1401/02/15 12:10
درود از نظر برنامه ریزی خوب بود ولی اقامتگاه خیلی بد بود و اتوبوس بد نبود و دو وعده غذا خوب بود بعضی وعده ها خوب نبود میان وعده ها خوب بودمسافران هماهنگ نبودن و خیلی اذیت شدیمولی خود جنگل ابر بینظیر بود و همینطور آبشار مجن
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:23
دوست عزیز
سلام

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به واحد روابط عمومی انتقال دهید:
021-41663000

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/02/14 14:17
سلام لطفاً لطفا لطفا حداقل برنامه تورهای نیمه اول خرداد ماه رو اعلام کنید تا بتونیم برنامه ریزی کنیم. ما دوست داریم همیشه همراه دالاهو بمونیم اما به خاطر تاخیر اعلام تورها گاهی مجبوریم جاهای دیگه رو انتخاب کنیم از باب برنامه : (
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:58
دوست عزیز
سلام

تورها معمولا یک ماه زودتر از زمان اجرا روی سایت بارگذاری می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/02/14 08:51
پیمایش نئور به سوباتان؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/02/19 11:04
دوست عزیز این برنامه در تقویم تورهای اردیبهشت و خرداد دالاهو هست.
احمد
1401/02/13 09:03
اگر خلخال به اسالم نمی ذارید ۲۸ اردیبهشت حداقل نئور به سوباتان بذارید. خیلی ها به خاطر شلوغی تعطیلات سفر نمی روند زمان های خلوت را برای سفر انتخاب می کنند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 14:46
دوست عزیز
سلام

این تورها در سایت بارگذاری شده است. می‌توانید اطلاعات کامل این تورها را در وبسایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

احمد
1401/02/13 09:00
آخر اردیبهشت خلخال به اسالم بذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:22
دوست عزیز
سلام

این تور برای تعطیلات خرداد روی سایت قرار گرفته و با توجه به سنگین بودن پیمایش در این مسیر امکان برگزاری در ایامی غیر از تعطیلات وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

علی
1401/02/12 13:46
۲۸ خلخال به اسالم بذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:20
دوست عزیز
سلام

این ترو برای تعطیلات خرداد مجددا اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Sara
1401/02/12 11:05
سلام ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت خلخال به اسالم بذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:41
دوست عزیز
سلام

معمولا این تور در تعطیلات اجرا می‌شود.

با تشکر از پیام شما

سیدحسین مومن زاده
1401/02/11 21:07
سلام من به خاطر شغلی که دارم برنامه هرماه راباید پانزدهم ماه قبل به محل کارم ارائه دهم خواهشمندم برنامه تورهای داخلی مربوط به خردادماه ۱۴۰۱ راهرچه سریعتر درسایت بارگذاری کنید الان تمام آژانس های طبیعت گردی دیگر مثل اسپیلت البرز وآفتاب کلوت از مدتها قبل اینکار را کرده اند ولی چه کنم که من مشتری شمایم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:19
دوست عزیز
سلام

با توجه به انجام هماهنگی‌های لازم و استعلام از منطقه برای اجرای تورها، تورهای چند روزه داخلی معمولا دو هفته زودتر بارگذاری می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

احسان تقوی
1401/02/09 20:52
سلام خسته نباشید تور یک هفته ای داشتید علام کنید بهم اطلاعات بدید شرایط داشتم باهاتون بیام کمتر یک هفته تور نمی خوام
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:17
دوست عزیز
سلام

اطلاعات کامل تورهای ما را می‌توانید داخل وبسایت ما ببینید. امکان اطلاع رسانی به صورت شخصی به افراد وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

مسعود صالحی
1401/02/08 23:00
سلام با تشکر لطفا برنامه تورهای ماه بعد رو اعلام کنید که بتونیم برنامه ریزی کنیم و مرخصی مشکل نداشته باشیم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:14
دوست عزیز
سلام

معمولا دو هفته زودتر تورها روی سایت قرار می‌گیرند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/02/04 21:12
سلام وقتتون بخیر. برنامه تورهاتون برای خرداد ماه هنوز مشخص نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:13
دوست عزیز
سلام

هم اکنون می‌توانید برنامه تورهای ما را داخل وبسایت ما ملاحظه بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

سودابه دیوان بیگی
1401/01/29 14:51
سلام لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید برای افرادی که تک نفره هستند امکان داشتن اتاق تک نفره در هتل فراهم گردد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:50
دوست عزیز
سلام

در اکثر تورهای ما که اقامت داخل هتل هست امکان اختصاص اتاق تک نفره وجود دارد. کافیست پیش از ثبت نام با همکاران واحد فروش ما هماهنگ بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

مهدیه قیصری
1401/01/27 21:18
سلام.من امسال در ۲۴اردیبهشت ماه با تور دالاهو به ترکمن صحرا رفتم.لیدر تور جناب آقای امیرعلی قاسمی فوق العاده از نظر اخلاقی و همچنین مسلط به کار عالی بودندو با داشتن صبر و برنامه ریزی دقیق سفر خوشی را رقم زدند.مضاف اینکه وعده های غذایی و مکان اقامت عالی بودند.
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/01/31 10:53
در زمان سفر میکنید؟ مگه اردیبهشت شده؟
علی اکبر طالقانی
1401/01/27 10:54
سلام ،باتشکر از برگزاری تورهای طبیعت گردی   ،من خیلی دوست دارم تور خواف را اجرا کنید بیایم. اگر البته شرایط کرونا اجازه بدهد   با احترام طالقانی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:08
دوست عزیز
سلام

حتما در فصل مناسب سفر به این منطقه، این تور مجددا اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مهدی
1401/01/27 06:47
سلام.یه تور هم بذارید.واسه.دره قلج شیروان.روستای توریستی زوارم.روستای گلیان شیروان.منطقه حفاظت شده گلیل شیروان.روستای خسرویه فاروج.استاد فاروج.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:09
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهادات شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/01/18 16:49
درود برای تورهای ترکمن صحرا چرا بازدید از بندر ترکمن و بازارش رو ندارید؟ سایر تورها دارن
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 09:51
دوست عزیز
سلام

با توجه به فشردگی و تنوع و تعداد بالای جاذبه های ترکمن صحرا، بازدید از دیدنی‌های پرطرفدار در این تور قرار گرفته است.

با تشکر از پیام شما

Farahnaz
1401/01/18 14:14
سلام. لطفا تور تخت سلیمان بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 09:50
دوست عزیز
سلام

تور گراوان تا تخت سلیمان هم اکنون برای تعطیلات خرداد روی سایت بارگذاری شده است.

با تشکر از پیام شما

لیلا
1401/01/18 09:39
سلام چرا تنوع تورهای داخلی و خارجی این قدر کم شده منتظر اعلام تورها با توجه به تعطیلی های در پیش رو در اردیبهشت و خرداد هستم تا برای گرفتن مرخصی و هماهنگی برنامه ریزی کنم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:08
دوست عزیز
سلام

مقاصد جدید و بکر به تورهای چندروزه داخلی، همینطور تورهای خارجی اضافه شده است. لطفا وبسایت ما را ببینید.

با تشکر از پیام شما

نادر
1401/01/16 09:49
سلام و احترامخواهش میکنم برنامه های تور ایام عید سعید فطر رو زودتر اعلام نمائید و تنوع برنامه ها از نظر ترکیب روزها و نیز مقاصد ناب گردشگری بخصوص مناطق خوش اب و هوای البرز مرکزی رابیشتر در نظر بگیرید به هر حال انتظار بیشتری ازدالاهو است
پاسخ دهید...
مریم
1401/01/13 13:19
سلام لطفا تورهای حرکت از کرج رو بیشتر کنید فقط قروین دارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/31 15:08
دوست عزیز
سلام

برخی تورهای ما از کرج عبور می‌کنند؛ می‌توانید قبل از ثبت نام این مورد را با همکاران فروش ما هماهنگ بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

بهروز
1401/01/13 09:21
سلام من امسال به اتفاق خانواده از دوم فروردین از تور خوزستان استفاده کردم‌باید بگم به نظرم همه چی واقعا خوب بود از رفتار خوب و حرفه ای لیدر گروه خانم حسینی که واقعا سنگ تمام‌گذاشتن اما نکته منفی سیگار کشیدن مداوم یکی از راننده های اوتوبوس که مسن هم بود و جالبه رفت و برگشت وسط راه پیاده و سوار شد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 09:46
دوست عزیز
سلام

ممنون که نظر خود را با ما درمیان گذاشتید حتما موضوع از طریق روابط عمومی ما بررسی و پیگیری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

تهمینه وصال
1401/01/07 12:19
سلام مهمان هرمز بودم از 28 اسفنداقامت در خانه های بومی مراتب خودش رو داره که در انتخاب اولیه دیده میشه ، اما ضعف زیاد ومشکلات بی آبی برای مسافر قابل تحمل نیست ، من معمارم و حاضرم برای ریویو یکی از خانه های مورد قرارداد شما همکاری کنم تا شرایط مطلوبتر بشه و با مخزن ذخیره ایی که دالاهو امانت میزاره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/09 10:42
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت پیشنهاد شما، حتما این مورد بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Haideh Zia
1401/01/03 20:24
لطف کنید و سفرهای داخلی خرداد ماه را ایمیل بفرمایید. متشکرم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/06 12:09
دوست عزیز
سلام

اطلاعات کامل تورهای ما داخل وبسایت ما بارگذاری می‌شوند. لطفا برای کسب اطلاعات وبسایت ما را ببینید.

با تشکر از پیام شما

Kati
1400/12/28 12:04
سلام. تور ماسال قرار نیست اضافه بشه واسه عید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/06 12:15
دوست عزیز
سلام

در ایام نوروز تور گیلانگردی اجرا شد که به ماسال و رشت سفر داشتیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/12/20 08:50
سلام جزیره هرمز جا داره ؟برای تاریخ 1تا 5 فروردین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/06 11:54
دوست عزیز
سلام

اطلاعات کامل تورهای ما را می توانید در وبسایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/12/11 21:41
میشه لطفا بفرمایید تور چابهار و بوشهر میزارید برای نوروز یا نه؟ چند هفتست منتظریم زمانی دیگه باقی نمونده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/06 10:19
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان برگزاری تو چابهار و بوشهر در ایام نوروز نیست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/12/07 15:55
سلام ؛ برنامه ريزي تورهاي نوروزي امسال خيلي ضعيف بود، اولا تورها خيلي دير اعلام شد الان هم هفته دوم اسفند هستيم هنوز قيمت بعضي تورها مشخص نيست ، تورهاي جنوب هم كه تنوعي نداشت، از دالاهو انتظار نمي رفت.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/08 11:20
دوست عزیز
سلام

به خاطر شرایط کرونا، باید از وضعیت پذیرش مسافران نوروزی در مقاصد گردشگری اطمینان پیدا می‌کردیم و بعد تورها را روی سایت بارگذاری می‌کردیم. در حال حاضر هم همچنان مشغول صحبت با زنجیره تامین و پیگیری شرایط باز بودن اماکن گردشگری در برخی مقاصد گردشگری در ایام نوروز 1401 هستیم. به محض مشخص شدن شرایط بقیه تورها هم روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

لیلا آروین
1400/12/03 13:05
با سلام. مدتی است بعد از اجرای تور ایمیل نظرسنجی را دریافت نمی کنم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/04 11:29
سرکار خانم آروین عزیز
سلام

حتما مشکل بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

صالحی
1400/12/02 14:37
سلام تورهای بوشهر و چابهار جاهای دیگه ظرفیتهاشون پر شدن لطفا زودتر برنامه ها تکمیل کنید که اگر نمیزارید ما از بقیه تورها جا نمونیم چون اولویتمون دالاهو هستش
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/04 11:28
دوست عزیز
سلام

به زودی تورهای بیشتری روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/12/01 18:32
با سلام لطفا اگه برنامه هاي سفر جنوب متنوع تر خواهند شد زودتر اعلام كنيد كه ما بتونيم برنامه ريزي كنيم، ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/04 11:27
دوست عزیز
سلام

به زودی با اتمام پروسه عملیاتی تورها، تورهای بیشتری روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

محمدرضا لطفی
1400/11/30 23:56
سلام تورهاتون خیلی خوب هستن راضیم ازتون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/04 11:25
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم رضایت داشتین. امیدواریم باز هم در سفرهای آتی در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

سارا حیدری
1400/11/28 13:57
سلام. امکانش هست برایرنوروز تور چابهار را اجرا کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/30 13:45
دوست عزیز
سلام

حتما سعی می‌کنیم تور چابهار را در برنامه نوروزی داشته باشیم. در حال حاضر فقط بخشی از تورهای نوروز روی سایت قرار گرفته‌اند. بقیه تورها به زودی روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

زهرا
1400/11/27 13:02
سلام اگر امکانش هست تور خوزستان و لرستان (باهم) رو برای آخر اسفند ماه برگزار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/30 14:07
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/11/27 11:45
سلام و وقت بخير، اينها برنامه نهايي نوروز هست؟ چرا چابهار و بوشهر برنامه اي ثبت نشده؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1400/11/29 13:49
دقیقا، دو تا جایی که هواش برای فصل مناسبه و منتظریم ثبت نام کنیم!
تولید محتوای دالاهو
1400/11/30 14:10
دوست عزیز
سلام

هنوز فهرست تورهای نوروزی کامل نشده، به زودی تورهای بیشتر در صورت نهایی شدن برنامه آنها روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/11/26 21:40
سلام بوشهر اتوبوس سخته هوایی ندارین؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1400/11/29 13:50
دقیقا هوایی مناسبه
تولید محتوای دالاهو
1400/11/30 13:42
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

بابک
1400/11/23 18:19
ما کویر لوت ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ رفتیم با لیدری احسان حلاجان خیلی عالی بود همچی به بهترین شکل برگزار شد و یک خاطره عالی برای ما ساختین مرسی از احسان عزیز و دالاهو
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/25 12:00
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم سفر خوبی داشتین و تور به شما خوش گذشته. امیدواریم باز هم در سفرهای بعدی با شما همسفر باشیم.

با تشکر از پیام شما

احسان حلاجان
1400/11/27 15:47
سپاس از شما نظرت لطفتون هست بابک جان
ناشناس
1400/11/22 15:46
سلام تور بيشابور تا بوشهر براي تعطيلات نوروز برگزار نميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/25 11:37
دوست عزیز
سلام

حتما این تور بعد از مشخص شدن شرایط آن برای ایام نوروز، روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

صالحی
1400/11/21 17:27
چرا برای نوروز تور چابهار هوایی رو نذاشتین؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/25 13:21
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد. در صورتیکه امکان برگزاری این تور وجود داشته باشد حتما روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/11/18 10:10
سلام لطفا تور بوشهر را برای نورورز هوایی هم اجرا کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/20 15:42
دوست عزیز
سلام

حتما پیام شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

صالحی
1400/11/14 14:47
برنامه نوروز تور گروهی هوایی چابهار هم دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/17 11:28
دوست عزیز
سلام

تا پایان هفته به زودی تورهای نوروزی روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

فریدون یزدانپرست
1400/11/13 21:02
سلام برنامه‌های نوروزی را کی اعلام میکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/14 11:26
دوست عزیز
سلام

به احتمال زیاد هفته آتی تورهای داخلی نوروز روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

حمید رضا
1400/11/11 08:33
سلام لیست تورها نوروز کی اعلام می کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:53
دوست عزیز
سلام

احتمال زیاد هفته آینده (اواسط بهمن) اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

فریده فتحی
1400/11/08 23:38
لطفا تور بیشاپور تا بوشهر را دوباره تکرار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:46
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. احتمال خیلی زیاد این تور مجددا در ایام نوروز اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

سمانه احمدیان
1400/11/07 10:04
سلام وقت بخیرامکانش هست در ایام عید( هفته اول) تور یزد بزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:40
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

فرشید
1400/11/06 11:39
لطفا شماره تماس واتس اپ‌‌ برای پشتیبانی و تماس خارج از کشور اگر امکان هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:40
دوست عزیز
سلام

لطفا به شماره زیر که مربوط به واتساپ واحد فروش دالاهو هست پیام بدین:
09033264358

با تشکر از پیام شما

نیلوفر راستی دوست
1400/11/05 21:49
سلام میشه لطفا یه هرمز دیگه قبل اسفند بزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:45
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

حمیدرضا
1400/10/23 07:09
سلام وققتون بخیر برای ایام عید تور بیشاپور تا بوشهر اجرا میشه لطفا اطلاع رسانی کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/25 13:16
دوست عزیز
سلام

احتمالا بله. برای اطلاع از تورهای داخلی نوروز 1401 اواسط بهمن ماه لطفا وبسایت ما را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ارمغان
1400/10/21 14:00
سلام وقت بخیر امکانش هست مثل سالهای گذشته تور کرمان رو زمینی هم برگزار کنید . من خودم موافق تور هوایی بودم ولی الان با توجه به تورم و بیکاری واقعا نمیصرفه ....
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/25 13:07
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/10/18 17:17
سلام و وقت بخير ، با توجه به شرايط نامشخص كرونا و سويه اوميكرون در تعطيلات عيد ،لطفا براي برنامه هاي نوروز امكان كنسلي بدون جريمه رو فراهم كنيد تا ما بتونيم با خيال راحت تورهاي عيد رو رزرو و خريداري كنيم. با تشكر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/25 13:06
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر اگر مشکوک به کرونا باشید تنها با ارائه تست کرونا (چه مثبت و چه منفی) می‌توانید تور خود را بدون جریمه کنسل کنید. همین شرایط در زمان تورهای نوروز هم برقرار است. اگر تورها به صورت عمومی در سطح کشور ممنوع شود و امکان برگزاری نباشد مطابق قوانینی که ابلاغ شود به آژانس نسبت به عودت وجه اقدام خواهد شد. بدیهی است در مورد بلیط قطار یا اتوبوس آژانس نیز تابع قوانین همان سازمان خواهد بود.

با تشکر از پیام شما

گیتی
1400/10/18 13:08
با سلام واحترام ما ک در این تور شرکت کردیم فقط بخاطر برنامه پرنده نگری بود . ولی متاسفانه برنامه پرنده نگری انجام نشد من یک ماه صبر کردم حداقل ببینم دالاهومعرفت داره ک از دل مسافر دربیاره دیدم خیر انگار ما فقط ارزش پولی داریم و‌حقوق انسانی خیر من. دوستم با یک اژانس دیگ رفتن همین برنامه رو و مثل شما
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/25 11:41
دوست عزیز
سلام

لطفا در فرم نظرسنجی این مورد را اعلام بفرمایید یا با روابط عمومی دفتر تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

مریم
1400/10/14 08:35
با سلامامکانش هست تور دشت هلن چهار محال و بختیاری را در برنامه ها تورهاتون بگذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/14 11:31
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

Farahnaz
1400/10/09 15:08
سلام. تورهای نوروز و کی اعلام میکنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/12 10:23
دوست عزیز
سلام

اواسط بهمن ماه اعلام خواهد شد و تورها روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

طباطبایی
1400/09/30 14:56
سلام وقتتون بخیرممکنه تور هرمز رو برای بهمن ماه هم بذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/08 12:02
دوست عزیز
سلام

برای اواخر دی ماه این تور اجرا خواهد شد. احتمالا در بهمن ماه هم این تور را خواهیم داشت. در سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

علی رهجو
1400/09/27 10:57
سلام و روز بخیر بر شما - بیزحمت تورهای چندروزه داخلی برای نوروز 1401 رو زودتر اعلام کنید که بتونیم برنامه ریزی داشته باشم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/27 16:12
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهم کرد.

با تشکر از پیام شما

معصومه خاتمی
1400/09/25 19:14
سلام. من اولین بار است با آژانس دالاهو قصد سفر دارم. تصمیم دارم از تور نوروز 1401 چابهار استفاده کنم. چه جوری میتونم با شروع ثبت نام وقبل از تکمیل شدن در جریان قرار گیرم. ضمنا ما دونفر هستیم. سپاسگزارم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/27 16:11
دوست عزیز
سلام

حدودا از بهمن ماه به احتمال زیاد تورهای چند روزه داخلی روی سایت قرار می‌گیرن. لطفا وبسایت ما را ببینید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه سلطانی
1400/09/21 11:57
تورو خدا تور بوشهر رو دوباره توی بهمن ماه اجرا کنید میخواستم ثبت نام کنم پر شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:06
دوست عزیز
سلام

حتما سعی می کنیم در آینده مجددا این تور را اجرا کنیم.

با تشکر از پیام شما

Arzoo Khoshkbar
1400/09/20 13:50
سلام لطفا برای بیشاپور و بوشهر باز هم برنامه باز کنید تکمیل شده منم میخاستم ثبت نام کنم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:05
دوست عزیز
سلام

حتما سعی می کنیم در آینده این تور را مجددا اجرا کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/09/20 13:23
با سلام و وقت بخیر ، تور بوشهر دالاهو طبق توضیحات سفر ظاهرا بازدید از خلیج نایبند رو نداره که خیلی حیف هست، اگر برنامه سفری باشه که این بازدید رو هم فراهم کنه خیلی عالیه، مسافر این همه مسیر رو می ره حداقل نایبند رو هم ببینه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:13
دوست عزیز
سلام

با توجه به تنوع و تعداد جاذبه‌هایی که داخل این تور امکان بازدید از نایبند نبود، حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

هاشمی
1400/09/20 12:25
سلام وقتتون بخیر باشه ان شاللهمیخواستم خدمتتون عرض کنم تور خوزستان رو اوایل ماه یعنی قبل دهم ماه ها خیلی عالی میشه اگه اجرا داشته باشه . چون بنده فقط از یکم تا دهم ماه ها واسم سفر مقدور هستواقعا خوشحال میشم این سفر رو با تیم دالاهو همراه باشمباسپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:01
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دلاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/09/17 21:47
با سلام و خسته نباشيد به تيم محترم دالاهوتور براي ارگ بم برگزار كنيد. اگر امكانش هست به تورهاي كرمان كه اكو كمپ برگزار ميشه ارگ رو هم اضافه كنيد. ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:01
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

سهیل خیریان
1400/09/16 19:08
با سلام لطفا بازدید قلعه بیاضه را به برنامه تور کویر مصر اضافه کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/17 09:19
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مهدیه
1400/09/09 12:11
سلام چرا تور چابهارو اینقدر تاریخشو دور میدازید که سریع پر بشه من چون کارمندم از الان برای فته آیندمو میتونم مرخصی بگیرم برای یکماه دیگه بهم مرخصی نمیدن چون ممکنه اوزمان کاری پیش بیاد لطفا چابهار هم یه تور زمان نزدیک بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/10 12:03
دوست عزیز
سلام

ما تورها را از قبل روی سایت بارگذاری می کنیم و کاربران امکان برنامه ریزی برای آن تاریخ را داشته باشند. تور بعدی چابهار اواسط دی ماه خواهد بود و به زودی تور روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

رعنا
1400/09/08 16:44
چقدر زود تور دوم چابهار هم تکمیل شد!!فقط ۱ نفر جا داره ما ۲نفر هستیم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/10 12:01
دوست عزیز
سلام

مجددا این تور برای اوایط دی ماه تکرا خواهد شد و به زودی روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/09/03 09:30
سلام و وقت بخیر، تور تالاب میانکاله دیگه برگزار نمیشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/07 11:00
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان برگزاری نداریم. در حال حاضر برای پرنده‌نگری در تالاب میقان تور اجرا می‌کنیم.

با تشکر از پیام شما

سهیل
1400/09/01 18:12
با سلام لطفا تور دره راگه تا روستای میمند را هم امسال برگزار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/02 11:04
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور دره راگه تا کویر لوت را در سایت قرار دادیم که علاوه بر تماشای دره راگه امکان بازدید از جاذبه‌های کرمان را خواهید داشت و اقامتمان در یک اکوکمپ استثنایی در کویر لوت خواهد بود. این تور هوایی هست.

با تشکر از پیام شما

مهدیه
1400/08/30 07:22
سلام لطفا تور چابهار مجدد بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/02 11:00
دوست عزیز
سلام

مجددا این تور در سایت قرار گرفت.

با تشکر از پیام شما

فرحناز فرساد
1400/08/25 15:47
سلام. لطفا تور قشم و هنگام و هرمز با هم برگزار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/27 10:48
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد.

با تشکر از پیام شما

لیدا
1400/08/25 14:43
لطفا تور شماره 2 چابهار برای شب یلدا بذارید . چقدر زود تکمیل شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/25 15:41
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

لیدا
1400/08/25 14:42
لطفا تور شماره 2 چابهار برای شب یلدا بذارید . چقدر زود تکمیل شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/25 15:40
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهم کرد.

با تشکر از پیام شما

لیدا
1400/08/25 14:41
لطفا تور شماره 2 چابهار برای شب یلدا بذارید . چقدر زود تکمیل شده
پاسخ دهید...
Mohammad
1400/08/24 21:43
لطفا مجددا يه تور چابهار براى شب يلدا بذاريد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/25 15:40
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

صدف
1400/08/24 12:41
چابهار زمینی بذارید لطفا مثل قدیم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/25 15:37
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما را حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

انسيه
1400/08/21 18:51
لطفا مجددا يه تور چابهار براى شب يلدا بذاريد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/22 10:50
دوست عزیز
سلام

خیر متاسفانه؛ امکانش نیست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/21 16:48
سلام ممنون میشم برای چابهار مجدد تور بگذارین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/22 10:45
دوست عزیز
سلام

به احتمال زیاد مجدد تور خواهیم داشت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/20 16:53
با سلام و خسته نباشيد ، در توضيحات مربوط به سفرها قيد شده سفر با رعايت پروتكل هاي بهداشتي هست از طرف ديگه نوشته شده اتوبوس با ظرفيت ٢٥ نفر ، ٢١ مسافر!!!! يعني صندلي هاي اتوبوس تقريبا همه مسافران نشسته كنار هم! بالاخره فاصله اجتماعي هست يا نه؟!!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/22 10:50
دوست عزیز
سلام

این تغییرات با توجه به تغییر شرایط پروتکل های بهداشتی از تاریخ 15 آبان ماه اعمال شده است. با توجه به ابلاغیه صادر شده در زمینه اجباری شدن دریافت کارت واکسن از تمامی مسافران امکان افزایش ظرفیت تور تا 80% وجود دارد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/20 13:52
سلام لطفا اوایل اذرماه تور کلوتهای شهداد و کرمان رو برگزار می کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/22 10:37
دوست عزیز
سلام

حتما این تورها تا پایان هفته روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

دالاهويي
1400/08/17 12:44
سلام وقت بخير ،تور جزيره هرمز بري تعطيلات دي ماه ميشه بذارين ما برنامه ريزي كنيم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/18 10:35
دوست عزیز
سلام

بله حتما به زودی در سایت بارگذاری می کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/15 13:14
سلام وقت بخیر - لطفا برنامه سفر به خوزستان رو هم پیش بینی کنید. با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/15 14:57
دوست عزیز
سلام

پیام شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/15 12:52
با سلام و وقت بخیر، با توجه به این که ایمنی واکسیناسیون حداقل 2 هفته بعد از دوز دوم ایجاد میشه، قاعدتا شرط پذیرش در تور هم باید تزریق دو دوز باشد و حداقل 2 هفته هم از آن گذشته باشد، خیلی ها در این شرایط به دلیل ترس از بیماری با تور سفر نکردند، لااقل این مورد کنترل بشه تا این افراد هم راحت سفر کنند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/15 14:56
دوست عزیز
سلام

فعلا فقط با یک دوز واکسیناسیون و ارائه کارت واکسن امکان استفاده از خدمات سفر وجود دارد اگر تغییری در شرایط ایجاد شود حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

حمیدرضا
1400/08/10 07:43
سلام سفرهای نوروزی کی اعلام میکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/11 13:10
دوست عزیز
سلام

اواخر پائیز احتمالا روی سایت قرار خواهند گرفت.

باتشکر از پیام شما

حمیدرضا
1400/08/10 07:42
سلام سفرهای نوروزی کی اعلام میکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/11 13:10
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر دو تا از تورهای خارجی برای این بازه تاریخی اعلام شدن. بقیه تورها اواخر پائیز احتمالا روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

هلیا
1400/08/08 19:43
سلام. من برای بیست و ششم ماسال رزرو کرده بودم بدون پرداخت.الان تصمیم گرفتم یه هفته زودتر برم. ثبت نام کردم برای 19 ام. اون رزرو قبلی رو کاری باید بکنم یا اشکالی نداره دیگه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/09 11:19
دوست عزیز
سلام

خیر مشکلی نیست.

با تشکر از پیام شما

Arzoo Khoshkbar
1400/08/06 17:32
لطفا برای جزیره هرمز تور بگذارید .یه بار برای ۴ جزیره گذاشته بودین .دوساله میخلم برم هرمز نمیشه تنهایی هم نمیتونم برم .ممنونم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/09 11:19
دوست عزیز
سلام

بله حتما. به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/07/27 14:05
سلام وقت بخیر،چرا دالاهو برای همسفرانی که حداقل برای بار 9و10 بادالاهو سفر میکنند یه تخفیف قائل نمیشن باتوجه به اینکه هزینه سفرها بالا رفته ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/03 13:33
دوست عزیز
سلام

با توجه به شرایط فعلی امکان شروع مجدد جشنواره ها و تخفیف‌ها نیست. حتما پیشنهاد شما به بخش فروش و بازاریابی دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

زهرا
1400/07/24 21:07
سلام وقت بخیربرای آخر هفته دوم یا سوم آبان تور مهتاب نوردی کویر لوت ۳ روزه خواهید داشت؟ مثلا از ۶ یا ۷ ابان؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/28 12:05
دوست عزیز
سلام

خیر. تور مهتاب نوردی 3 روزه هست به همین دلیل در ایامی که تعطیلات باشه امکان برگزاری آن وجود دارد. با وجود این حتما پیشنهاد شما برای واحد عملیات دالاهو ارسال خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مهدیه
1400/07/17 07:49
سلام فرق بین تور مهتاب نوردی با آسمان کویر لوت چیه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/17 15:57
دوست عزیز
سلام

تور مهتاب نوردی 3 روزه هست با درجه سختی 4 از 5 و یه گشت متفاوت داره نسبت به آسمان کویر لوت؛ پیمایش شبانه همراه با کاروان شتر زیر نور مهتاب کویر از کلوت ها تا دریاچه لوت. تور آسمان کویر لوت 2 روزه هست، پیمایش شبانه کویر رات ندارد و قیمت آن پایین تر است.

با تشکر از پیام شما

حمیده
1400/07/14 23:17
برای کرمان تور کی دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/17 15:59
دوست عزیز
سلام

در حال حاضز تور کرمان به صورت تک نداریم. جاذبه های کرمان را می توانید در تور آسمان کویر لوت ببینید.

با تشکر از پیام شما

سمانه افضلی
1400/07/13 21:44
سلام و خسته نباشید میشه تور سنگان هم بگذارید شنیدم پاییز سنگان زیباست و همجنین تورهارو که معرفی میکنید لیدرش هم مشخص کنید تصمیم گیریمون با اطمینان خاطر باشد ممنون از دالاهو
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/14 12:23
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما در مورد اجرای تور سنگان به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. در مورد معرفی تورلیدرها به محض انجام پروسه اداری حتما لیدر هر تور مشخص خواهد شد. با توجه به اینکه لیدرهای دالاهو همگی دارای استانداردهای لازم و مورد تایید هستن همواره به همسفران‌مان پیشنهاد می‌دهیم ثبت نام را بر اساس نام لیدر انجام ندهند.

با تشکر از پیام شما

سمیه
1400/07/11 07:51
سلام خسته نباشید ،میخواستم بدونم چرا لیدر سفر هنوز هماهنگی انجام ندادن ؟ یا اینکه هنوز زمانش نرسیده،برای سفر لرستان به تاریخ سیزدهم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/11 11:54
دوست عزیز
سلام

لیدر یک روز قبل از سفر و معمولا عصر با مسافرها تماس خواهند گرفت. اگر شئوال یا کمکی نیاز دارین با دفتر ما تماس بگیرید: 02141663000

با تشکر از پیام شما

احسان
1400/07/07 11:54
سلام و‌ عرض ادب ما میتونیم برای سفرها با توجه به سفرهای قبلی پیشنهاد بدیم لیدر چه کسی باشه؟ ممنون از دالاهو
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/08 11:22
دوست عزیز
سلام

لطفا تور مورد نظرتان را ثبت نام کنید و پیشنهاد خود را با دفتر دالاهو مطرح کنید. در صورت امکان حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

امین
1400/07/05 10:23
سلام وقت بخیر میشه لطفا سریع تر لیدر های تورهای تعطیلات مهر رو اطلاع رسانی کنین بتونیم بهتر تصمیم گیری کنیم؟ ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/06 15:04
دوست عزیز
سلام

هر توری لیدر مشخص بشه داخل استوری های اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Amir
1400/07/02 21:13
سلام در این تور ها تنهایی هم میشه شرکت کرد یا بیشتر با کسی هستن و چند نفره؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/03 13:27
دوست عزیز
سلام

بله می توانید شرکت کنید. مشکلی از این نظر وجود دارد. تعدادی از مسافران ما تنهایی سفر می‌کنند و تا به حال مورد خاصی در زمینه عدم رضایت ایشان گزارش نشده است.

با تشکر از پیام شما

مهدی رضوانی
1400/06/29 10:56
تشکر از تیم فعال و بزرگوار دالاهوتمامی سفرهای اجرا شده ، عالی هستند و قابل تشکر و قدردانی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/29 13:14
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم همسفر خوبی مثل شما داریم.

با تشکر از پیام شما

مهدی
1400/06/24 23:07
سلام.تورهای جنگلی ، کمپی هم ب سفراتون اضافه کنید ممنون میشم. یا نهایت ی شب اقامت با ی شب کمپ خیلی عالی میشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/27 13:02
دوست عزیز
سلام

چنانچه امکان تامین استانداردهای لازم تورها فراهم باشد حتما اجرا خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

پونه
1400/06/10 21:44
سلام امکان لغو این تورها هست؟مخصوصن ماسال؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/11 11:51
دوست عزیز
سلام

با توجه به شرایط کرونا متاسفانه تا یک روز قبل از اجرای تورها امکان گفتن اینکه توری 100% اجرا میشه یا خیر نیست. معمولا مسافرها ثبت نام انجام میدن، در صورتیکه تور به هر دلیلی از جانب ما کنسل بشه کل مبلغ تور عودت داده می شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/06/09 07:30
سلام چرا آبشارهای گلستان و دیگه نمیذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/10 11:16
دوست عزیز
سلام

فصل مناسب باشه حتما اجرا می کنیم.

با تشکر از پیام شما

سهیلا علیزاده
1400/06/05 20:12
سلام ، تورهای گردشی و سبک هم گاهی بگذارید ، مثلا" تور همدان گردی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/06 10:49
دوست عزیز
سلام

تور یک روزه همدان گردی هم داریم اما با توجه به شرایط کرونا و بسته بودن اماکن گردشگری در حال حاضر این تور برگزار نمی‌شود.

با تشکر از پیام شما

سعید نباتی
1400/06/04 12:45
سلام قبل از حرکت تست کرونا از افراد گرفته میشه؟کسانی که تو یک اتوبوس چند روز با هم هستند چجوری از عدم ابتلا بقیه مطمین میشن؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/10 11:09
دوست عزیز
سلام

خیر. این کار پروسه اجرای تور را بسیار طولانی کرده و باعث نارضایتی همسفران می شود. در حال حاضر اگر مسافری پیش از سفر علائم داشته باشد یا تست مثبت داشته باشد، می تواند با ارائه تست کرونا تور خود را کنسل و تمام هزینه تور را بدون جریمه کنسلی دریافت کند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/05/31 14:36
سلام تور جنگل فندقلو هم دارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/31 15:40
دوست عزیز
سلام

احتمالا ظرف یکی دو هفته آینده روی سایت بارگذاری خواهد شد.

باتشکر از پیام شما

فرحناز
1400/05/30 18:04
سلام وقت بخیرچرا تور تخت سلیمان نمیزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/31 10:33
دوست عزیز
سلام

فعلا فصل مناسب سفر به این منطقه نیست. به محض اینکه زمان مناسب سفر به این منطقه باشد حتما این تور در سایت بارگذاری خواهد شد.

باتشکر از پیام شما

سمانه افضلی
1400/05/19 13:25
سلام و خسته نباشید جرا سفرهای مرداد کنسل شده مثلا رفتینگ‌۲۷ مرداد الان تو سایت نیست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/20 10:48
دوست عزیز
سلام

با توجه به حدنصاب اجرا نرسیدن برخی تورها مانند رفتینگ، این تور برای تاریخ آخر مردادماه از روی سایت برداشته و کنسل شد. مجددا برای شهریور ماه بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/05/06 12:45
سلام . وقت شما بخیرالان مدتی است از جشنواره تخفیفات خبری نیست. علت آن چیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/06 15:24
دوست عزیز
سلام

با توجه به شرایط پیش آمده (شیوع کرونا) امکان برگزاری جشنواره تخفیف نداریم. حتما اگر در آینده این جشنواره مجددا راه اندازی شود، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/31 10:36
سلامخسته نباشیدتاریخ تور های شهریور ماه رو مشخص نمی کنین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/02 11:04
دوست عزیز
سلام

به زودی تورها در سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/29 13:05
سلام خسته نباشید تور های یک و نیم روزه به شمال نمی زارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/31 09:16
دوست عزیز
سلام

لطفا مشخص کنید چه منطقه ای از شمال کشور مدنظر شماست؟

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/23 08:51
وقت بخیر تور گراوان برای کی هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/23 10:00
دوست عزیز
سلام

این تور معمولا بهار و تابستان اجرا می‌شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/18 20:41
سلامتور برای شهریور هم دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/19 11:40
دوست عزیز
سلام

بله حتما. تورها روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

فرزین
1400/04/18 14:09
سلام. شما برای ۳ روز آخر مرداد برنامه ای دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/19 11:37
دوست عزیز
سلام

لطفا وبسایت ما را ببیند حتما تورها به زودی در سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

نسرين
1400/04/17 10:06
دالاهوي عزيز ، دلم تنگ شده براي روزهايي كه فارغ از نگراني هاي كرونا سفر مي كرديم و خاطره هاي قشنگ مي ساختيم، به اميد روزي كه بدون دغدغه هاي كرونايي دوباره با هم همسفر بشيم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/17 10:52
دوست عزیز
سلام

امیدواریم باز هم بتوانیم در خدمت شما باشیم. در حال حاضر تورهای دالاهو با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/16 10:00
سلام تور سرعین - اردبیل ندارین ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/17 10:43
دوست عزیز
سلام

خیر تور سرعین و اردبیل نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/11 08:52
سلام تور براي مشكين شهر پل معلق - شهر ييري برگزار ميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/12 10:17
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر.

با تشکر از پیام شما

نگار
1400/04/10 10:50
سلام ببخشید می خواستم بدونم تور کویر لوت در مرداد ماه از نظر گرمای هوا زمان مناسبی هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/12 10:05
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه تور در مرداد ماه اجرا میشود هوا گرم خواهد بود اما از آنجاییکه رصد بارش شهابی در شب انجام می شود مشکل خاصی نخواهید داشت. اکوکم ستاره لوت هم امکانات بسیار خوبیداره و مدتی که در کویر اقامت دارید از سیستم سرمایشی محل اقامت خود می توانید استفاده کنید.

با تشکر از پیام شما

رضا غریبی
1400/04/03 14:41
سلام میشه با ماشین شخصی هم اومد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/05 11:15
دوست عزیز
سلام

خیر. با توجه به اینکه ما همسفران‌مان را بیمه می‌کنیم کلیه مسافران باید در وسیله نقلیه متعلق به تور باشند.

با تشکر از پیام شما

رضا غریبی
1400/04/03 14:35
سلام میشه با ماشین شخصی هم اومد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/05 11:00
دوست عزیز
سلام

خیر. با توجه به اینکه ما کلیه همسفران را بیمه می‌کنیم ضروری است تا همسفران همگی داخل وسیله نقلیه متعلق به تور باشند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/03/30 14:20
سلامتور رفتینگ سامان چه زمانی برگذار میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/02 11:34
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تور رفتینگ نداریم.

با تشکر از پیام شما

مهدیه
1400/03/24 09:56
سلام تور دریاچه گهر و تور تهرانگردی جدیدا برگزار نمیکنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/24 12:29
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/03/19 15:15
با درود و خسته نباشید ییلاق هلودشت برگذار نمی کنید؟تنوع تورها بالا ببرید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/20 10:38
دوست عزیز
سلام

به دلیل شرایط کرونا موارد بسیاری باید بررسی بشن تاامکان برگزاری یک تور وجود داشته باشه. در حال حاضر تورهایی که روی سایت قرار می‌گیرن احتمال اجرای آنها بیشتر است.

با تشکر از پیام شما

فرزانه ابوالفتحی
1400/03/19 07:58
سلام. من تعطیلات خرداد را با دالاهو به روستای گیلده و آبشار حویق رفتم.بر خودم واجب دانستم از لیدر بی نظیر جناب آقای علیرضا حسین زاده که با برنامه ریزی خوبشان و حمایت تک تک همگروهی ها یک سفر بی نظیر و فوق العاده برای ما ساختند تشکر کنم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/19 12:04
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم بهتون خوش گذشته.

با تشکر از پیام شما

فرشته
1400/03/17 12:41
سلام و روز بخیردرخواست برگزاری تور نیشابور دارم.مایلم مثل همیشه با شما سفر بروم.ممنونم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/17 15:04
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم همسفر ما بودین. پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد. قبلا تور نیشابور داشتیم در حال حاضر فصل مناسب سفر نیست و اینکه جاذبه‌ها بسته هستن. حتما در اولین فرصت بعد از مساعد شدن شرایط این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

شادی
1400/03/07 21:51
سلامتورهای مختص افراد بالای پنجاه سال هم دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/08 11:44
دوست عزیز
سلام

ما توری برای شرایط سنی خاص نداریم. ترکیب سنی در تورهای ما متفاوت هست و میانگین سن افرادی که در سال 1400 با ما سفر داشتند 35 و 36 سال بوده.

با تشکر از پیام شما

نینا
1400/03/10 17:08
کاش از این تور ها برای افراد سنی ویژه بذارید، والدین من هم بازنشسته هستن، به سختی میتونن خودشونو با فعالیت و سروصداهای گروه های سنی پایین تر وفق بدن از طرفی هم نمیتونن از سفر دل بکنن. ولی غالبا از تورها ناراضی برمیگردن. من خودم از تورهای دالا استفاده کردم. واقعا کیفیت و رضایت بخشی داره. ولی برای سنی
مرجان
1400/03/06 22:17
سلام خوبین بیخشیذ من تور سوباتان رزرو موقت کرد بودم الان نمیتونم قطعی کنمش؟؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/08 11:43
دوست عزیز
سلام

لطفاب ا دفتر تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/02/26 11:31
سلام سفر دالامپر بازديد از قره كليسا رو نداره؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/02/26 13:41
دوست عزیز
سلام

فعلا اعلام کردن قره کلیسا تعطیل هست و امکان بازدید وجود نداره. به محض بازگشایی در برنامه قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/02/23 15:29
سلام وقت بخیر.برای خرداد ماه تور کرمان اجرا نمیشه ؟ و اینکه در روزهای کرونا آثار باستانی هر منطقه باز هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/02/25 11:00
دوست عزیز
سلام

تور آسمان کویر لوت را داریم که جاذبه‌های کرمان هم در آن قابل بازدید هستند. پیش از اجرای تور حتما امکان بازدید از جاذبه‌ها بررسی می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

الی
1400/02/22 16:46
سلام حرکت از اصفهان ندارین؟ میتونین شرکتی رو در اصفهان معرفی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/02/25 10:59
دوست عزیز
سلام

متاسفانه حرکت اکثر تورهای ما از تهران یا کرج هست. برای پیوستن به تورهای ما از دیگر شهرها حتما پیش از ثبت نام با ما تماس بگیرید تا این موضوع بررسی شود.

با تشکر از پیام شما

سحر
1400/02/20 07:52
سلام برای خرداد ماه تور کردستان اجرا نمیشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/02/20 08:56
دوست عزیز
سلام

بله اجرا خواهد شد. به زودی تورهای خرداد ماه روی سایت بارگذاری می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/01/30 09:05
سلام - این سفرهای گروهی که در طول شب مسافر داخل اتوبوس هست، واقعا با ماسک در محیط بسته اتوبوس با این اوضاع کرونایی چطور میشه نفس کشید؟!!!! خیلی دوست داریم مسافران و لیدرهایی که این گونه سفرها رو تجربه می کنند، تجربیاتوشون رو در سایت و در یک بخش خبری ثبت کنند که ما هم مطلع بشیم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/01/31 11:12
دوست عزیز
سلام

تهویه اتوبوس همواره روشن هست و هوا در جریان است. استفاده از ماسک هم در فضای بسته اجباری است.

با تشکر از پیام شما

ش
1400/02/19 12:26
سخته ولی خب ما تو محل کار هم مدام ماسک میزنیم فرقی با اون نداره. به این سبک زندگی عادت کردیم . البته تهویه ماشین روشن هست
ناشناس
1400/03/30 08:26
ما در شرایط کرونایی و با اتوبوس هم سفر داشتیم و کاملا اصول بهداشتی رعایت میشه داخل اتوبوس هم ماسک دارن و صندلیها هم با فاصله هست و تا حالا هم خدا رو شکر مشکلی پیش نیومده
ج
1400/01/28 01:09
سلام.چرا قیمت تورا رو خیلی زیاد کردی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/01/28 10:52
دوست عزیز
سلام

با توجه به افزایش تورم و در نتیجه افزایش نرخ زنجیره تامین تورها مجبور به افزایش قیمت شدیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/01/20 16:44
سلام.تورهای یک روزه برای بهار ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/01/21 10:10
دوست عزیز
سلام

بله تورهای یک روزه بریا فصل بهار هم داریم. به دلیل شیوع گسترده کرونا دالاهو از تاریخ 18 فروردین به مدت دو هفته کلیه تورهای خود را کنسل کرده است. از ابتدای اردیبهشت می توایند مجددا با ما همسفر باشید.

با تشکر از پیام شما

مریم
1400/01/17 18:09
سلام ، برای تعطیلات عید فطر تور ترکمن صحرا دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/01/18 09:35
دوست عزیز
سلام

احتمالش کم هست چون فصل خوب سفر به ترکمن صحرا در حال تمام شدن هست.

با تشکر از پیام شما

تولید محتوای دالاهو
1400/01/18 09:39
دوست عزیز
سلام

احتمالش کم هست چون فصل خوب سفر به ترکمن صحرا در حال تمام شدن هست.

با تشکر از پیام شما

سعیده نظری
1399/12/19 16:46
سلام من توری می خوام برای طبس که در مسیر اصفهک، کال جنی، بیرجند، خور و بیابانک، یا کاراکال، حتی شاهرود و قصر بهرام رو داشته باشه به مدت ۸ روز قیمت این تور برای ۷ یا ۱۰ نفر چقدر میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/12/20 10:02
دوست عزیز
سلام

لطفا برای انجام تورهای اختصاصی با دفتر دالاهو تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

مهران
1399/12/16 14:00
سلام تور ترکمن صحرا و تور دریاسر برای اردیبهشت دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/12/17 11:16
دوست عزیز
سلام

فعلا مشخص نیست. تورها برای سال 1400 بعد از نوروز بارگذاری خواهند شد و در موردشان تصمیم گیری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/12/03 08:40
سلام، وقت بخیر چرا قیمت تورهای نوروزی نامشخص هست؟ حدود یک هفته هست که روی سایت فهرست شده اما قیمت ندارد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/12/04 09:19
دوست عزیز
سلام

اکثر تورها قیمت گذاری شدن، تعدادی تور باقیمانده که مشغول مکاتبه با زنجیره تامین برای تعیین قیمت‌ها هستیم. امروز و فردا همه تورها تکمیل خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

شکیبت
1399/11/29 11:18
سلام تور چابهار نوروز نوشته شده وسیله اصلی قطار یعنی از تهران تا کرمان قطار هستش؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/12/02 09:35
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر در اسفندکاه و برای نوروز 1400 ما تور پابهار با قطار نداریم. کلیه تورهای چابهار با اتوبوس VIP هستند.

با تشکر از پیام شما

Mieshasharbatdar
1399/11/26 01:16
سلام برای vegetarian ها ام برنامه غذایی دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/27 10:04
دوست عزیز
سلام

متاسفانه خیر. اما در صورت امکان و بعد از هماهنگی مسافر موقع خرید تور، سعی می‌کنیم تا حد امکان با ایشان در زمینه تامین وعده‌های غذای گیاهی همکاری داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

فرشته
1399/11/22 18:10
سلامتور انفرادي يا دونفره و سه نفره برگزار ميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/25 14:15
دوست عزیز
سلام

بله. لطفا برای هماهنگی تور اختصاصی با همکاران ما در واحد فروش تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

رویا
1399/11/20 18:40
سلام برنامه تورهای نوروزی چه زمانی مشخص میشود
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/21 11:17
دوست عزیز
سلام

هفته آینده تورها روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

منیر فاجاری
1399/11/16 22:37
سلام وقتتون بخیر باشه برای تاریخ 22 بهمن گروه موازی برای طبس تا کال جنی باز نمی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/18 09:48
دوست عزیز
سلام

خیر. امکان برگزاری گروه دوم نیست.

با تشکر از پیام شما

رویا حبیبی
1399/11/16 12:09
با سلام حذف تورهای چابهار و قشم و هرمز به چه علت بوده است؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/18 09:47
دوست عزیز
سلام

تورهای چابهار تا پایان بهمن تکمیل ظرفیت هستند، اجازه ورود به قشم و هرمز هم داده نشده.

با تشکر از پیام شما

حامد
1399/11/10 18:45
سلام چه توری با بچه دو سال و ده ماهه میشه رفت؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/11 10:31
دوست عزیز
سلام

می توانید در تورهای اختصاصی ما شرکت کنید.
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=4

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/11/08 10:15
سلام تور چابهار ندارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/11 10:27
دوست عزیز
سلام

تور اختصاصی داریم، لطفا تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/11/04 11:11
سلامتور هرمز توی سایت نیست دیگه. برگزار نمیشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/05 09:32
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان برگزاری این تور وجود ندارد. برای کسب آخرین اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید.
dalahoo.com

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/10/27 11:28
با سلام - برنامه سفرهای نوروزی چه زمانی در سایت اطلاع رسانی میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/10/29 10:45
دوست عزیز
سلام

احتمالا از نیمه دوم بهمن ماه تورها بارگذاری خواهند شد

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/10/24 21:17
با سلام و خسته نباشيدتور براي سواحل پارسيان تا جزيره لاوان و سواحل عسلويه برگزار نمي كنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/10/25 09:41
دوست عزیز
سلام

گشت عسلویه را در تور بیشاپور تا بوشهر داریم. پیشنهاد شما برای جزیره لاوان هم به واحد عملیات دالاهو منتقل شد.

با تشکر از پیام شما

زهره
1399/10/13 12:58
سلام وقت بخیر میخواستم بدونم بهترین زمان سفر به طبس چه موقعی از سال هست ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/10/14 09:52
دوست عزیز
سلام

زمستان معمولا زمان مناسبی است. اوایل بهار و اواخر پاییز هم همچنان می‌توان به این منطقه سفر کرد.

با تشکر از پیام شما
با تشکر از پیام شما

مهناز
1399/09/17 10:51
با سلام توری که صرفا برای قشم باشه دارین؟ چون من قصد سفر به قشم رو دارم ولی تور قشم شما به صورت ترکیبی اجرا میشه. با تشکر
پاسخ دهید...
مهناز
1399/09/17 09:17
با سلام توری که صرفا برای قشم باشه دارین؟ چون من قصد سفر به قشم رو دارم ولی تور قشم شما به صورت ترکیبی اجرا میشه. با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/09/17 09:23
دوست عزیز
سلام

بله داریم. لطفا با همکاران ما در بخش فروش تور تماس بگیرید:
021-41663000

با تشکر از پیام شما

بهنام
1399/07/17 11:09
با سلام تور اسالم به خلخال چند سری هست کنسل میشود ، آیا در تاریخ ۲۴مهر این تور برگزار میگردد ؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/19 09:03
دوست عزیز
سلام

با توجه به شرایط پیش آمده امکان پیش بینی دقیق اجرا شدن تورها وجود ندارد. در حال حاضر تور اسالم به خلخال مشکلی ندارد و تور در حال ثبت نام است.

با تشکر از پیام شما

پری_ فرخنده
1399/07/08 20:41
سلام تور چند روزه از نیشابو ر را فراهم کنید چون بسیار زیباست و حیفه سرزمین زیبایی را که عطار اونجاست نببنم متشکرم. پری
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/12 09:16
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را با واحد عملیات دالاهو در میان خواهیم گذاشت.

با تشکر از پیام شما

على صادقى
1399/07/07 16:11
خسته نباشيد لطفا. فقط رزرو شده است؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1399/06/30 22:44
سلامتور ییلاق هلودشت تا آبشار میلاش نمی گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/01 11:19
دوست عزیز
سلام

متاسفانه به دلیل آماده نبودن ساختارهای لازم برای پذیرش مسافر در منطقه فعلا امکان برگزاری این تور را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ریحانه صمیمی
1399/06/26 20:04
سلام تور تنگه هلت رو میزارید؟.و اینکه تورهایی که اینجا گذاشتید تو کانال تلگرام هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/06/29 10:49
دوست عزیز
سلام

تور تنگه هلت نداریم. امکان گذاشتن همه تورها داحخل کانال تلگرام نیست اما بخشب از تورها را نیز در آنجا منتشر می کنیم. برای اطلاعات دقیق و کامل حتما به وبسایت ما مراجعه کنید.

با تشکر از پیام شما

امین
1399/06/25 10:00
سلام .در برنامه هاتون متاسفانه خبری از بالون سواری نیست؟امین از اهواز
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/06/25 14:45
دوست عزیز
سلام

امکان برگزاری بالن سواری در تورها فعلا موجود نیست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/06/02 16:15
سلام.امسال تور کالپوش و دشت گل آفتابگردان برگزار نمی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/06/03 12:03
دوست عزیز
سلام

فعلا از نظر عملیاتی امکان اجرای این تور در منطقه نیست. حتما در صورت بررسی شرایط در فصل مناسب تور در سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مهرانا
1399/05/08 19:16
سلام آیا تور یکروزه دهم مردادماه دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/05/12 10:27
دوست عزیز
سلام

بله. آخر هرهفته یا در تعطیلات تورهای یک روزه بارگذاری و اجرا می شوند. لطفا لینک زیر را ببینید:
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=3

با تشکر از پیام شما

آذر
1399/04/25 17:22
سلام . از مشترکان شما هستم و می خوام آبشار آهکی رزرو کنم .ولی شک دارم که دایر باشن چون تلفن پاسخگو نیست مگر شما اجازه تورگردانی دارید ؟چون مسافر برای ریلکسیشن میاد و حوصله پلیس بازی و کار غیرمجاز نداره .و دیگر اینکه از دقت در بهداشت غذا چقدر مطمئنید؟آیا تور لیدرها همین غذا می خورند آخه ۲مهمان دارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/04/26 12:11
دوست عزیز
سلام

برای ثبت نام می توانید به صورت آنلاین اقدام کنید. تور آبشار آهکی در حال ثبت نام هست و همکاران ما در واحدعملیات به طور دائم شرایط سفر را بررسی می کنند اگر امکان اجرای تور نباشد، تور از جانب ما کنسل و هزینه سفر به طور کامل به حساب شما عودت داده خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

سمیرا
1399/06/01 08:56
وقتی تصمیم میگیریم توی کرونا مسافرت کنیم یعنی ریسکشو پذیرفتیم و بعدش دیگه باید به تور اعتماد کنیم و خونسرد باشیم..کسی که حساسیتهای خاص بهداشتی داره نباید با تور سفر کنه
ناشناس
1399/04/17 08:05
سلام - این که تورها از یک ماه قبل امکان رزرو شدن با شرایط کنسلی بدون جریمه از 48 ساعت قبل داشته باشند، خیلی خوبه. چون به دلیل شیوع کرونا برنامه ریزی و تصمیم گیری قطعی برای خیلی از مسافران سخت شده و امیدواریم که همه مسافران احساس مسئولیت کنند و موارد بهداشتی رو به ویژه در اتوبوس رعایت کنند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/04/18 14:47
دوست عزیز
سلام

دقیقا این شرایط در جشنواره های دالاهو برقرار هست و شما می توانید تور مورد نظر خود را با این شرایط ثبت نام کنید. مسافران ملزم به رعایت نکات بهداشتی در طول سفر هستند و حتما لیدر تور در صورت مشاهده رفتاری که سلامت دیگر مسافران را به خطر بیندازد، به مسافر خاطی تذکر خواهد داد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/04/14 10:08
با سلام - با توجه به این که در وضعیت فعلی به دلیل بیماری کرونا، تورها آن گونه که در سایت اعلام شده با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، پیشنهاد می شود گزارشی از تورهایی که اخیرا این گونه اجرا شده در وب سایت دالاهو منتشر شود.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/04/18 15:08
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت پیشنهاد خوبتون. حتما سعی می کنیم گزارشی از وضعیت اجرای تورها تهیه و منتشر کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/03/30 19:10
با سلام ، با توجه به شرايط شيوع كرونا انتظار مي رود كه تورها با اقامت هتل ساماندهي شوند نه در اقامت گاه بومي گردي و محلي. ضمن اين كه تنوع تورها هم خيلي كم شده است.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/31 10:11
دوست عزیز
سلام

اولویت ما هم همین است. اما برخی نقاط، به دلیل شرایط منطقه امکان هماهنگی با هتل نیست و از اقامتگاه‌هایی که نکات بهداشتی در آنها رعایت می‌شود استفاده خواهد شد.
ضمن اینکه شیوع کرونا بر روی تنوع تورها موثر است و تورهایی ساماندهی خواهند شد که امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آنها باشد.

با تشکر از پیام شما

با تشکر از پیام شما

فهیمه
1399/03/13 13:13
سلام وقت بخیر من با شما خیلی سفر کردم تفاوت بین تور لیدر ها خیلی زیاده میخواستم خواهش کنم برای تورهای خوب مثل سوباتان تور لیدرای حرفه ای بذارید مثلا پارسال تور فیلبند که شرکت کاردم جای به این قشنگی اینقدر تور لیدر بد بود که واقعا تمام مسافرا خیلی اذیت شدند و همه شاکی بودن ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/19 10:48
دوست عزیز
سلام

حتما. مطمئن باشین از بهترین لیدرهامون برای تمام تورها استفاده می کنیم و بریا انتخاب لیدرها نظرات مسافران در تورهیا قبلی مرور خواهد شد. لطفا اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید برای ثبت در سیستم با روابط عمومی دالاهو تماس بگیرید.
02141663000
با تشکر از پیام شما

سمیرا
1399/06/01 08:57
جدیدا کیفیت لیدرها پایین اومده! اطلاعاتشون یا کمه یا چیزی ارائه نمیدن! کاش دالاهو دقت بیشتری بکنه تو انتخاب لیدر
م
1399/03/07 19:07
سلام،اگه امکانش هست ی توضیحی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در تورها بدید که چطور انجام میشه،مثلا فاصله گذاری در وسیله نقلیه داریم؟یا استفاده تمام مسافرین از ماسک؟ممنون میشم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/10 10:52
دوست عزیز
سلام

بله فاصله گذاری داخل اتوبوس و سیله نقلیه هم هست و استفاده از ماسک برای تمم مسافرین و پرسنل دالاهو اجباری هست. اطلاعات کامل در لینک زیر هست، لطفا به آن مراجعه کنید:
https://dalahoo.com/news.cfm?id=4712

با تشکر از پیام شما

ثمره خدارحمی
1399/03/03 01:12
سلام. من از همراهان قدیمی دالاهو هستم. ولی الان اینقدر قیمت تورهاتون بالا رفته که واقعا تعجب‌برانگیزه! این میزان تورم منطقیه آیا؟! تور دو روزه ۶۲۰ هزار تومان؟! با اینکه اخرین سفرهایی که با دالاهو داشتم به شدت کیفیت پایینی داشتند!ایکاش بشه که قیمت‌‌ها رو تعدیل بدید که بتونیم استفاده کنیم!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/03 13:39
دوست عزیز
سلام

حقیتش قیمت تورها با توجه به تورم، افزایش قابل ملاحظه ای نداشته و همواره با کاهش حاشیه سود، تلاش کردیم قیمت‌ها را پایین نگه داریم. برای نمونه؛ تور سوباتان، 3.5 روزه که از سال 95 تا امسال، به این شرح بوده قیمتش (خدمات این تورها کاملا یکسان بوده، در این سالها؛ حتی اقامتگاه و وعده‌های غذایی)

خرداد 95: 610.000 تومان
خرداد 96: 620.000 تومان (1.5 درصد افزایش)
خرداد 97: 720.000 تومان (16% افزایش)
خرداد 98: 970.000 تومان (34% افزایش)
خرداد 99: 1.190.000 تومان (22% افزایش)

در واقع از سال 95 تا الان، هنوز به دو برابر افزایش پیدا نکرده.

این در حالیه که نهاده‌های قیمت‌گذاری تور؛ در تمام این سالها بیش از این مقادیر افزایش پیدا کرده. برای نمونه موارد زیر از سال 95 تا 99 را ملاحظه بفرمایید:

کرایه اتوبوس دربستی: نزدیک به 3 برابر
حداقل دستمزد کارکنان: بیش از 3 برابر
دستمزد تورلیدرها: بیش از 2 برابر
اجاره: نزدیک 2 برابر (هم اجاره دفتر و هم اقامتگاه ها)
غذا: بیش از 2 برابر


با تشکر از پیام شما

مریم
1399/02/23 14:50
سلام تورهای پس کی اجرا میشه خسته شدیم با این وضعیت یعنی تا پیدا شدن واکسن اجرا نمی شودکلا همه چیز کنسل
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/23 18:01
دوست عزیز
سلام

می توانید از طریق سایت برای ثبت نام تورهای خرداد اقدام کنید. شرایط در حال بررسی است اگر شرایط اجرای تور فراهم شود، تورها را اجرا خواهیم کرد. در غیر اینصورت کل مبلغ به شما عودت داده خواهد شد.

با تشکر از شما

سینا
1399/02/20 16:00
جا داشت برای تعطیلات عید فطر تور 5.5 روزه هم می‌گذاشتید. آدم بعد از این‌همه قرنطینه نیاز داره سفر یه کم طولانی‌تر واقعا.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/22 11:03
دوست عزیز
سلام

چنانچه شرایط به حالت عادی برگردد حتما پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ali asgharbshaker
1399/02/20 12:58
سلام .روزتون بخیر .تمام تورهاتون برای ماه اینده هستش ؟ این ماه تور برگزار نمیشه ؟در جواب یکی از دوستان گفتید اگر نیار به همراه داشتن ندارید میتونیو تنها بیایید . من هم سوالم با اون دوستمون یکی هستش میشه کوچولو توضیح بدید . ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/22 11:01
دوست عزیز
سلام

در اردیبهشت ماه توری برگزار نخواهد شد. شما می توانید برای تورهای خردادماه ثبت نام کنید. اجرای تورهای خرداد بستگی به شرایط دارد، اگر امکان اجرای تورها نباشد، مبلغ پرداختی شما عوذت داده خواهد شد.
در خصوص داشتن همراه در سفر، لزومی ندارد حتما با شخصی به عنوان همراه سفر کنید. در تورهای دالاهو افراد زیادی هستند که به تنهایی با گروه دالاهو همسفر می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

امیر
1399/02/20 00:18
سلام‌ در برنامه هاتون امکان چادر زدن یا کمپ زدن داره یا فقط باید در کلبه یا بوم‌گردی خوابید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/20 08:53
دوست عزیز
سلام

اگر توری با شرایط کمپ زدن وجود داشته باشه در سایت درج میشه و به مسافرانمون اطلاع رسانی میشه. در حال حاضر توری نداریم با این شرایط.

با تشکر از پیام شما

علیرضا
1398/12/14 03:08
سلامپیشنهاد شما واسه یه تور طبیعت گردی(زندگی در طبیعت) کدوما!؟سپاس..
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/12/17 10:13
دوست عزیز
سلام

تنوع و تعداد تورها متنوع است لطفا به وبسایت ما مراجعه کنید. اطلاعات تورها به طور کامل نوشته شده اگر باز هم بعد از مطالعه مشکلی داشتین با همکاران ما در دفتر تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

مرجان
1398/10/09 16:34
سلام آیا امکان ثبت نام یک نفر تنها و بدون همراه در تور وجود دارد یاحتما باید حداقل دو نفر بود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/10/10 09:20
دوست عزیز
سلام

اصلا نیازی به اینکه دو نفر یا بیشتر باشید، نیست. به تنهایی می‌توانید در تور ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

حامد
1398/09/21 21:32
سلام تور ماکو ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/23 10:38
دوست عزیز
سلام

خیر. تور ماکو نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/13 16:41
با درودتور آبشار شوی چه موقع برگزار می شود ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/14 09:18
دوست عزیز
سلام

فعلا این تور اجرا نمی شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/13 16:07
سلام ببخشید برای اینکه برای رزروهای فروردین بهتر نیست یک مبلغ جزیی برای رزرو قرار بدهید تا خیال رزرو کنندگان راحت تر باشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/14 09:13
دوست عزیز
سلام

شما می توانید هنگام ثبت نام گزینه رزرو با پرداخت 50% را انتخاب کنید. در این صورت رزرو شما به صورت اعتبار بیشتری نسبت به رزرو بدون پرداخت خواهد داشت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/04 19:14
سلام و احترام.چطور برنامه دی و نوروز اعلام شده اما بهمن ماه نه.برنامه های تعطیلات بهمن ماه کی اعلام میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/05 11:02
دوست عزیز
سلام

هفته اول دی ماه، تورهای بهمن ماه روی سایت قرار خواهند گرفت. لطفا وبسایت ما رو دنبال کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/03 15:58
تورهای داخلی نوروز 99 را چه زمانی اعلام می کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/04 12:47
دوست عزیز
سلام

اواسط آذر ماه تورها روی سایت قرار می گیرند. لطفا بری اطلاع وبسایت ما را دنبال کنید.

از پیام شما متشکریم

ناشناس
1398/09/03 13:31
سلام تورهای جدید را چرا در سایت قرار نمی دهید؟
پاسخ دهید...
تحریریه دالاهو
1398/09/04 12:19
با سلام
تورهای جدید به صورت هفتگی روی سایت منتشر می‌شوند. تورهای نوروز 99 هم به تازگی منتشر شده‌اند.
آرزو افراه
1398/09/02 00:42
سلام مدتی دنبال تور هرمز هستم .برگزار نمیشه؟ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/02 09:11
دوست عزیز
سلام

در بهمن ماه این تور قطعا اجرا خواهد شد. البته در نوروز هم تور هرمز هست که استقبال خوبی هم ازش میشه.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/01 18:21
سلام .لطفا تور هرمز در اوایل دی ماه بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/02 09:11
دوست عزیز
سلام

حتما این مورد برای بررسی به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ژیلا
1398/08/25 03:40
سلام تور اهواز ابادان کی میذارید؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/26 09:07
دوست عزیز
سلام

برای این مقصد تور برگزار نمی‌شود اما شما می‌توانید در تور خوزستان دالاهو ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

لادن
1398/08/19 14:39
تور کرمان کی میذارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/26 08:59
دوست عزیز
سلام
برای ثبت نام در تور کرمان می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید. تور کرمان برای هر تاریخ و تعداد روز که شما بخواهید این تور قابل اجراست. لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
021-41663000

با تشکر از پیام شما

مهرداد
1398/08/17 09:27
برای جزیره هرمز و چابهار چرا نمی گذارید
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/18 09:22
دوست عزیز
سلام

تور چابهار هوایی داریم و همین الان می توانید با دفتر دالاهو تماس بگیرید و ثبت نام کنید. برای تماشای هرمز هم تور هوایی قشم داریم که در هر تاریخی که شما خواسته باشین اجرا میشه. در این تور می توانید گشت یک روزه ای در جزیره هرمز داشته باشید.

با تشکر از پیام شما

سحر
1398/08/15 14:40
سلام تا آخر سال تور زمینی چابهار برگزار میشه؟ممنون.
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/18 09:22
دوست عزیز
سلام

فعلا تور هوایی چابهار داریم. حتما پیشنهاد شما بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/14 11:41
سلام می شه تورهای بهمن ماه را به منظور برنامه ریزی یک کم زودتر بذارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/16 09:08
دوست عزیز
سلام

بله حتما. لطفا وبسایت ما رو دنبال کنید. تقریبا یک و ماه نیم زودتر این تورها داخل سایت قرار می گیرند.

با تشکر از پیام شما

ماندانا طاوسی
1398/08/09 12:50
سلام برای اواخرابان تور جزیره هرمز با میگذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/11 12:43
دوست عزیز
سلام

خیر. برای 13 آبان داریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/08 08:22
سلام ببخشید میخواستم بدونم توری که جنوب استان هرمزگان ببرید(مسیر مقام به پارسیان) ، ساحل صخره ای و منطقه درک دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/11 12:41
دوست عزیز
سلام

خیر نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/29 19:54
سلام ببخشید برای بهمن هم تور جزیره هرمز دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/04 13:49
دوست عزیز
سلام

بله داریم. هنوز تورهای بهمن ماه روی سایت بارگذاری نشدن. لطفا وبسایت ما را دنبال کنید.

با تشکر از شما

افروز
1398/07/26 13:25
سلام تورهای بهمن را کی ببینیم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 09:50
دوست عزیز
سلام

اوایل آذر ماه می توانید این تورها را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/26 13:09
چرا شماره تماس ندزاشتين با كي هماهنگ شيم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 10:03
دوست عزیز
سلام

شماره تماس دالاهو بالای تمام صفحات سایت دالاهو هست. گوشه سمت چپ بالا.
021-41663000

باتشکر از پیام شما

faranak
1398/07/22 12:13
سلام و خسته نباشید برنامه ی تورهای دی ماه چه زمانی روی سایت قرار میگیره؟؟
پاسخ دهید...
واحد تولید محتوای دالاهو
1398/07/22 15:24
دوست عزیز، سلام
اوایل آبان می‌توانید لیست تورهای دی ماه دالاهو را ببینید.
با تشکر از پیام شما.
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!