021 4166 3000
برنامه‌های خاص اردیبهشت‌گان
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: اردیبهشت‌گان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
باداب سورت تا دریاچه چورت
خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1398/02/12 ~ 13
ترکمن صحرا
تنگه شیرز تا دره خزینه
خلخال تا اسالم
دریاچه نئور تا سوباتان
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن محدود 3.5 روزه 1398/02/10 ~ 13
کردستان
کوهرنگ و لاله واژگون

برنامه‌های خاص: اردیبهشت‌گان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن محدود 3.5 روزه 1398/02/10 ~ 13
خانه محلی- اتوبوس VIP- پالنگان تا هورامان محدود 3.5 روزه 1398/02/10 ~ 13
فولبرد - اتوبوس VIP - خانه سنتی (گروه دوم) محدود 2.5 روزه 1398/02/11 ~ 13
فولبرد - اتوبوس VIP - خانه سنتی (گروه اول) تکمیل 2.5 روزه 1398/02/11 ~ 13
هتل- قطار- کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی محدود 3 روزه 1398/02/11 ~ 13
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار محدود 2.5 روزه 1398/02/11 ~ 13
خانه‌سنتی- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران محدود 2.5 روزه 1398/02/11 ~ 13
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب محدود 2.5 روزه 1398/02/11 ~ 13
خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1398/02/12 ~ 13

تقویم برنامه‌های خاص: اردیبهشت‌گان
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
7
8
9
10
11
12
13
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1398/02/10 - 970,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- پالنگان تا هورامان کردستان

سفر 3.5 روزه از 1398/02/10 - 860,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد - اتوبوس VIP - خانه سنتی (گروه دوم) کوهرنگ و لاله واژگون

سفر 2.5 روزه از 1398/02/11 - 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد - اتوبوس VIP - خانه سنتی (گروه اول) کوهرنگ و لاله واژگون

سفر 2.5 روزه از 1398/02/11 - 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- قطار- کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی یزد

سفر 3 روزه از 1398/02/11 - از 640,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1398/02/11 - 590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوسVIP- گرند کنیون ایران تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه از 1398/02/11 - 530,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1398/02/11 - 590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1398/02/12 - 520,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!