021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای دی‌گان
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای دی‌گان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
تالاب میانکاله و دشت ناز
خانه محلی-بهشت پرندگان ایران محدود 2 روزه 1397/10/27 ~ 28
همدان و کرمانشاه
هتل-از هگمتانه تا طاق بستان موجود 3 روزه 1397/10/26 ~ 28
کویر مصر
کویر ورزنه
خانه محلی-فولبرد-شهرسپیدپوش موجود 2 روزه 1397/10/27 ~ 28
کویر کاراکال
یزد
هتل - قطار سریع السیر محدود 3 روزه 1397/10/26 ~ 28

برنامه‌های خاص: تورهای دی‌گان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی-افسون تپه‌های شنی موجود 2.5 روزه 1397/10/26 ~ 28
هتل-از هگمتانه تا طاق بستان موجود 3 روزه 1397/10/26 ~ 28
اتوبوسVIP-اقامت خاطره‌انگیز در باغ دلگشا محدود 2.5 روزه 1397/10/26 ~ 28
هتل - قطار سریع السیر محدود 3 روزه 1397/10/26 ~ 28
خانه محلی-فولبرد-شهرسپیدپوش موجود 2 روزه 1397/10/27 ~ 28
خانه محلی-بهشت پرندگان ایران محدود 2 روزه 1397/10/27 ~ 28

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای دی‌گان
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
22
23
24
25
26
27
28
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی-افسون تپه‌های شنی کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/10/26 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-از هگمتانه تا طاق بستان همدان و کرمانشاه

سفر 3 روزه از 1397/10/26 - 590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-اقامت خاطره‌انگیز در باغ دلگشا کویر کاراکال

سفر 2.5 روزه از 1397/10/26 - 460,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - قطار سریع السیر یزد

سفر 3 روزه از 1397/10/26 - از 425,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-شهرسپیدپوش کویر ورزنه

سفر 2 روزه از 1397/10/27 - 405,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-بهشت پرندگان ایران تالاب میانکاله و دشت ناز

سفر 2 روزه از 1397/10/27 - 415,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!