021 4166 3000
برنامه‌های خاص تعطیلات آبان
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تعطیلات آبان در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ایندوچاینا
لائوس، کامبوج، ویتنام موجود 11 روزه 1397/08/07 ~ 17
بهترین‌های ترکیه
کاپادوکیه تا افسوس محدود 11 روزه 1397/08/07 ~ 17
تونس
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 1397/08/11 ~ 17
ویتنام
سایگون تا هالونگ‌بی موجود 7 روزه 1397/08/11 ~ 17
کوبا
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 1397/08/09 ~ 18

برنامه‌های خاص: تعطیلات آبان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی
آبشارهای لرستان
ارسباران تا کندوان
اتوبوس VIP - هتل - ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
باداب سورت تا دریاچه چورت
خانه محلی-فولبرد-بازی آب و رنگ محدود 2 روزه 1397/08/16 ~ 17
باران کوه تا شیرآباد
تبریز، کندوان و جلفا
هتل- اتوبوس VIP-گروهی محدود 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
ترکمن صحرا
ترکمن صحرا تا چابهار
شمال تا جنوبم عشق تکمیل 11.5 روزه 1397/08/07 ~ 18
تنگه شیرز تا دره خزینه
جنگل جهان نما
خلخال تا اسالم
طبس تا کال‌جنی
خانه سنتی - اتوبوس VIP - گروه سوم تکمیل 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
خانه سنتی - اتوبوس VIP - گروه دوم تکمیل 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
خانه سنتی - اتوبوس VIP -گروه اول تکمیل 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
عشین تا ریگ جن
خانه سنتی-اتوبوس VIP- آرامش محال محدود 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
قشم
هتل-قطار- جزیره جادویی محدود 4.5 روزه 1397/08/07 ~ 11
هتل-قطار- جزیره جادویی محدود 4.5 روزه 1397/08/14 ~ 18
خانه محلی-قطار-دلفین خلیج فارس محدود 4.5 روزه 1397/08/14 ~ 18
ماسال
چابهار
هوایی - سوزن‌دوزی به رسم مهر تکمیل 4 روزه 1397/08/10 ~ 13
چابهار تا ترکمن صحرا
جنوب تا شمالم عشق محدود 11.5 روزه 1397/08/07 ~ 18
کردستان
ویلا - اتوبوس VIP-پالنگان تا هورامان محدود 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
کرمان و کلوت
خانه سنتی-اتوبوس VIP-شهر کلوت‌ها تکمیل 3.5 روزه 1397/08/07 ~ 10
اتوبوس VIP-شهر کلوت‌ها موجود 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
کویر مصر
اتوبوسVIP-فولبرد- خانه محلی-گروه سوم تکمیل 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
اتوبوسVIP-فولبرد-گروه دوم تکمیل 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
اتوبوسVIP-فولبرد-گروه اول محدود 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
اتوبوسVIP-فولبرد-افسون تپه‌های شنی تکمیل 2.5 روزه 1397/08/16 ~ 18
کویر ورزنه
خانه سنتی-فولبرد-شهرسپیدپوش موجود 2 روزه 1397/08/17 ~ 18
یزد
هتل - قطار سریع السیر محدود 3 روزه 1397/08/09 ~ 11
هتل - قطار سریع السیر(گروه دوم) محدود 3 روزه 1397/08/16 ~ 18
هتل - قطار سریع السیر (گروه اول) محدود 3 روزه 1397/08/16 ~ 18

برنامه‌های خاص: تعطیلات آبان در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
کاپادوکیه تا افسوس محدود 11 روزه 1397/08/07 ~ 17
لائوس، کامبوج، ویتنام موجود 11 روزه 1397/08/07 ~ 17
سائوپائولو، ایگواسو، ریودوژانیرو موجود 8 روزه 1397/08/07 ~ 14
ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) موجود 12 روزه 1397/08/07 ~ 18
زندگی به رنگ آبی کارائیب موجود 11 روزه 1397/08/09 ~ 18
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 1397/08/11 ~ 17
سایگون تا هالونگ‌بی موجود 7 روزه 1397/08/11 ~ 17

برنامه‌های خاص: تعطیلات آبان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل-قطار- جزیره جادویی محدود 4.5 روزه 1397/08/07 ~ 11
جنوب تا شمالم عشق محدود 11.5 روزه 1397/08/07 ~ 18
اتوبوسVIP-فولبرد- اقامت‌گاه بومگردی محدود 2.5 روزه 1397/08/07 ~ 09
خانه سنتی-اتوبوس VIP-شهر کلوت‌ها تکمیل 3.5 روزه 1397/08/07 ~ 10
شمال تا جنوبم عشق تکمیل 11.5 روزه 1397/08/07 ~ 18
خانه محلی-اتوبوسVIP-فولبرد-افسون تپه‌های شنی محدود 2.5 روزه 1397/08/09 ~ 11
هتل - قطار سریع السیر محدود 3 روزه 1397/08/09 ~ 11
هوایی - سوزن‌دوزی به رسم مهر تکمیل 4 روزه 1397/08/10 ~ 13
هتل-قطار- جزیره جادویی محدود 4.5 روزه 1397/08/14 ~ 18
خانه محلی-قطار-دلفین خلیج فارس محدود 4.5 روزه 1397/08/14 ~ 18
اتوبوس VIP-شهر کلوت‌ها موجود 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
اتوبوسVIP-فولبرد- خانه محلی-گروه سوم تکمیل 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
خانه سنتی - اتوبوس VIP - گروه سوم تکمیل 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
خانه سنتی-اتوبوس VIP- آرامش محال محدود 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
خانه سنتی - اتوبوس VIP - گروه دوم تکمیل 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
هتل- اتوبوس VIP-گروهی محدود 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
ویلا - اتوبوس VIP-پالنگان تا هورامان محدود 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
اتوبوسVIP-فولبرد-گروه دوم تکمیل 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
اتوبوس VIP - هتل - ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
اتوبوسVIP-فولبرد-گروه اول محدود 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
خانه سنتی - اتوبوس VIP -گروه اول تکمیل 3.5 روزه 1397/08/15 ~ 18
خانه محلی-اتوبوس VIP- نوای خوش آبشار‌ها محدود 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
خانه محلی-اتوبوسVIP-گرند کنیون ایران - گروه دوم محدود 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
خانه محلی-اتوبوسVIP-گرند کنیون ایران - گروه اول محدود 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
کلبه روستایی-اتوبوسVIP-فولبرد-جعبه مداد رنگی محدود 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
کلبه روستایی-اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب محدود 2.5 روزه 1397/08/15 ~ 17
هتل - قطار سریع السیر(گروه دوم) محدود 3 روزه 1397/08/16 ~ 18
هتل - قطار سریع السیر (گروه اول) محدود 3 روزه 1397/08/16 ~ 18
خانه‌سنتی-اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها محدود 2.5 روزه 1397/08/16 ~ 18
اتوبوسVIP-فولبرد-افسون تپه‌های شنی تکمیل 2.5 روزه 1397/08/16 ~ 18
کلبه روستایی-فولبرد-به دور از هیاهو محدود 2 روزه 1397/08/16 ~ 17
خانه محلی-فولبرد-بازی آب و رنگ محدود 2 روزه 1397/08/16 ~ 17
اتوبوس VIP - خانه محلی-فولبرد- سرزمین اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1397/08/16 ~ 18
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان محدود 2 روزه 1397/08/16 ~ 17
خانه سنتی-فولبرد-شهرسپیدپوش موجود 2 روزه 1397/08/17 ~ 18

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلات آبان
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

هتل-قطار- جزیره جادویی قشم

سفر 4.5 روزه از 1397/08/07 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنوب تا شمالم عشق چابهار تا ترکمن صحرا

سفر 11.5 روزه از 1397/08/07 - 1,990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد- اقامت‌گاه بومگردی کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/08/07 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-اتوبوس VIP-شهر کلوت‌ها کرمان و کلوت

سفر 3.5 روزه از 1397/08/07 - 595,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کاپادوکیه تا افسوس بهترین‌های ترکیه

سفر 11 روزه از 1397/08/07 - از 500 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شمال تا جنوبم عشق ترکمن صحرا تا چابهار

سفر 11.5 روزه از 1397/08/07 - 1,990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

لائوس، کامبوج، ویتنام ایندوچاینا

سفر 11 روزه از 1397/08/07 - از 2,150 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سائوپائولو، ایگواسو، ریودوژانیرو برزیل

سفر 8 روزه از 1397/08/07 - 1,800 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) برزیل

سفر 12 روزه از 1397/08/07 - 2,950 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوسVIP-فولبرد-افسون تپه‌های شنی کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/08/09 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - قطار سریع السیر یزد

سفر 3 روزه از 1397/08/09 - 425,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب کوبا

سفر 11 روزه از 1397/08/09 - از 1,800 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی - سوزن‌دوزی به رسم مهر چابهار

سفر 4 روزه از 1397/08/10 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 1397/08/11 - 870 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سایگون تا هالونگ‌بی ویتنام

سفر 7 روزه از 1397/08/11 - از 950 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-قطار- جزیره جادویی قشم

سفر 4.5 روزه از 1397/08/14 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-قطار-دلفین خلیج فارس قشم

سفر 4.5 روزه از 1397/08/14 - 850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-شهر کلوت‌ها کرمان و کلوت

سفر 3.5 روزه از 1397/08/15 - 595,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد- خانه محلی-گروه سوم کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/08/15 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی - اتوبوس VIP - گروه سوم طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1397/08/15 - 630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-اتوبوس VIP- آرامش محال عشین تا ریگ جن

سفر 2.5 روزه از 1397/08/15 - 480,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی - اتوبوس VIP - گروه دوم طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1397/08/15 - 630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-گروهی تبریز، کندوان و جلفا

سفر 3.5 روزه از 1397/08/15 - 555,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ویلا - اتوبوس VIP-پالنگان تا هورامان کردستان

سفر 3.5 روزه از 1397/08/15 - 595,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-گروه دوم کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/08/15 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - هتل - ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1397/08/15 - 650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-گروه اول کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/08/15 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی - اتوبوس VIP -گروه اول طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1397/08/15 - 630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP- نوای خوش آبشار‌ها باران کوه تا شیرآباد

سفر 2.5 روزه از 1397/08/15 - 445,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوسVIP-گرند کنیون ایران - گروه دوم تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه از 1397/08/15 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوسVIP-گرند کنیون ایران - گروه اول تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه از 1397/08/15 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-اتوبوسVIP-فولبرد-جعبه مداد رنگی جنگل جهان نما

سفر 2.5 روزه از 1397/08/15 - 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1397/08/15 - 440,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - قطار سریع السیر(گروه دوم) یزد

سفر 3 روزه از 1397/08/16 - 425,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - قطار سریع السیر (گروه اول) یزد

سفر 3 روزه از 1397/08/16 - 425,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی-اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1397/08/16 - 460,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-افسون تپه‌های شنی کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/08/16 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-فولبرد-به دور از هیاهو آبشار آهکی

سفر 2 روزه از 1397/08/16 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1397/08/16 - 385,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - خانه محلی-فولبرد- سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1397/08/16 - 465,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1397/08/16 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-فولبرد-شهرسپیدپوش کویر ورزنه

سفر 2 روزه از 1397/08/17 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!