021 4166 3000
برنامه‌های خاص پیشواز بهار
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: پیشواز بهار در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشارهای لرستان
هتل-اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1397/12/22 ~ 24
ترکمن صحرا
اتوبوس VIP - خانه محلی-فولبرد موجود 2.5 روزه 1397/12/22 ~ 24
جزیره هرمز
خوزستان
هتل-اتوبوس VIP - زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1397/12/21 ~ 24
شیراز
هتل- قطار- خاطرات بی‌تکرار موجود 3.5 روزه 1397/12/21 ~ 24
طبس تا کال‌جنی
خانه سنتی-اتوبوس VIP- پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1397/12/21 ~ 24
همدان و کرمانشاه
هتل-از هگمتانه تا طاق بستان محدود 3 روزه 1397/12/22 ~ 24
کویر مصر
کویر کاراکال

برنامه‌های خاص: پیشواز بهار در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه‌سنتی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها- گروه سوم موجود 4.5 روزه 1397/12/21 ~ 25
هتل- قطار- خاطرات بی‌تکرار موجود 3.5 روزه 1397/12/21 ~ 24
هتل-اتوبوس VIP - زیگورات تا مضیف موجود 3.5 روزه 1397/12/21 ~ 24
خانه سنتی-اتوبوس VIP- پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1397/12/21 ~ 24
هتل- قطار- کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی- گروه اول موجود 3 روزه 1397/12/22 ~ 24
اتوبوس VIP - خانه محلی-فولبرد موجود 2.5 روزه 1397/12/22 ~ 24
هتل-از هگمتانه تا طاق بستان محدود 3 روزه 1397/12/22 ~ 24
اتوبوسVIP-اقامت خاطره‌انگیز در باغ دلگشا موجود 2.5 روزه 1397/12/22 ~ 24
اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی-افسون کویر موجود 2.5 روزه 1397/12/22 ~ 24
هتل-اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1397/12/22 ~ 24

تقویم برنامه‌های خاص: پیشواز بهار
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
فروردین
2
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه‌سنتی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها- گروه سوم جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1397/12/21 - 860,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- قطار- خاطرات بی‌تکرار شیراز

سفر 3.5 روزه از 1397/12/21 - 880,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP - زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1397/12/21 - 690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-اتوبوس VIP- پ مثل پلیکان طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1397/12/21 - 645,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- قطار- کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی- گروه اول یزد

سفر 3 روزه از 1397/12/22 - از 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - خانه محلی-فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1397/12/22 - 465,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-از هگمتانه تا طاق بستان همدان و کرمانشاه

سفر 3 روزه از 1397/12/22 - 530,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-اقامت خاطره‌انگیز در باغ دلگشا کویر کاراکال

سفر 2.5 روزه از 1397/12/22 - 460,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی-افسون کویر کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/12/22 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1397/12/22 - 460,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!