021 4166 3000
برنامه‌های خاص تعطیلات عید قربان
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تعطیلات عید قربان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی
فولبرد-به دور از هیاهو تکمیل 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
اردبیل و سرعین
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان تکمیل 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
ارسباران تا کندوان
اتوبوس VIP - هتل - ارس تا قلعه بابک تکمیل 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
باداب سورت تا دریاچه چورت
فولبرد-بازی آب و رنگ تکمیل 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
باران کوه تا شیرآباد
اتوبوس VIP- نوای خوش آبشار‌ها تکمیل 2.5 روزه 1397/05/30 ~ 01
تبریز و کندوان
خلخال تا اسالم
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب تکمیل 2.5 روزه 1397/05/30 ~ 01
دره شمخال تا آبشار قره‌ سو
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها محدود 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
شلماش تا گراوان
اتوبوس VIP-تجسم یک رویا تکمیل 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
قره کلیسا تا دالامپر
اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران تکمیل 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
ماسال
همدان و کرمانشاه
هتل-از هگمتانه تا طاق بستان تکمیل 3 روزه 1397/05/31 ~ 02
کالپوش تا آبشار لوه
گیلده
خانه محلی-فولبرد-امپراطوری ابرها محدود 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
یزد
هتل-قطار-شهر بادگیرها(گروه دوم) تکمیل 3 روزه 1397/05/31 ~ 02
هتل-قطار-شهر بادگیرها تکمیل 3 روزه 1397/05/31 ~ 02
ییلاق جواهردشت
فولبرد-دامنه‌های سماموس محدود 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
ییلاق هلودشت تا میلاش
خانه محلی-فولبرد-ییلاقی در بهشت تکمیل 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
ییلاقات دیلمان
خانه سنتی- فولبرد-افسون جنگل سبز محدود 2 روزه 1397/05/31 ~ 01

برنامه‌های خاص: تعطیلات عید قربان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل- اتوبوس VIP- آذرآبادگان، سرسبز وطن تکمیل 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان تکمیل 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها محدود 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
اتوبوس VIP-تجسم یک رویا تکمیل 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
اتوبوس VIP- نوای خوش آبشار‌ها تکمیل 2.5 روزه 1397/05/30 ~ 01
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب تکمیل 2.5 روزه 1397/05/30 ~ 01
اتوبوس VIP - هتل - ارس تا قلعه بابک تکمیل 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران تکمیل 3.5 روزه 1397/05/30 ~ 02
هتل-قطار-شهر بادگیرها(گروه دوم) تکمیل 3 روزه 1397/05/31 ~ 02
هتل-از هگمتانه تا طاق بستان تکمیل 3 روزه 1397/05/31 ~ 02
هتل-قطار-شهر بادگیرها تکمیل 3 روزه 1397/05/31 ~ 02
خانه محلی-فولبرد-ییلاقی در بهشت تکمیل 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
خانه محلی-فولبرد-امپراطوری ابرها محدود 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان تکمیل 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
خانه محلی، دشت های طلایی افتابگردان محدود 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
فولبرد-به دور از هیاهو تکمیل 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
فولبرد-بازی آب و رنگ تکمیل 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
خانه سنتی- فولبرد-افسون جنگل سبز محدود 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
فولبرد-دامنه‌های سماموس محدود 2 روزه 1397/05/31 ~ 01
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان محدود 2 روزه 1397/06/01 ~ 02

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلات عید قربان
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
27
28
29
30
31
شهریور
2
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

هتل- اتوبوس VIP- آذرآبادگان، سرسبز وطن تبریز و کندوان

سفر 3.5 روزه از 1397/05/30 - 555,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان اردبیل و سرعین

سفر 3.5 روزه از 1397/05/30 - از 570,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها دره شمخال تا آبشار قره‌ سو

سفر 3.5 روزه از 1397/05/30 - 650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-تجسم یک رویا شلماش تا گراوان

سفر 3.5 روزه از 1397/05/30 - 590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP- نوای خوش آبشار‌ها باران کوه تا شیرآباد

سفر 2.5 روزه از 1397/05/30 - 445,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1397/05/30 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - هتل - ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1397/05/30 - 670,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه از 1397/05/30 - 690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-قطار-شهر بادگیرها(گروه دوم) یزد

سفر 3 روزه از 1397/05/31 - 320,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-از هگمتانه تا طاق بستان همدان و کرمانشاه

سفر 3 روزه از 1397/05/31 - 500,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-قطار-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 1397/05/31 - 295,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-ییلاقی در بهشت ییلاق هلودشت تا میلاش

سفر 2 روزه از 1397/05/31 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-امپراطوری ابرها گیلده

سفر 2 روزه از 1397/05/31 - 380,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1397/05/31 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی، دشت های طلایی افتابگردان کالپوش تا آبشار لوه

سفر 2 روزه از 1397/05/31 - 360,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-به دور از هیاهو آبشار آهکی

سفر 2 روزه از 1397/05/31 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1397/05/31 - 375,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد-افسون جنگل سبز ییلاقات دیلمان

سفر 2 روزه از 1397/05/31 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2 روزه از 1397/05/31 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1397/06/01 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!