021 4166 3000
برنامه‌های خاص تعطیلات تیر
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تعطیلات تیر در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
تونس
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/04/22 ~ 28
کشمیر
ونیز هندوستان موجود 8 روزه 97/04/15 ~ 22

برنامه‌های خاص: تعطیلات تیر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ارسباران تا کندوان
تخت سلیمان تا بهستان
هتل-میراث جهانی محدود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
جنگل ابر
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/04/21 ~ 22
خلخال تا اسالم
اتوبوس VIP-طبیعت‌گردی ناب محدود 2.5 روزه 97/04/16 ~ 18
دریاچه نئور تا سوباتان
اتوبوس VIP-فراموشم نکن محدود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
دریاچه گهر
کمپ-اتوبوس VIP-فیروزه زاگرس محدود 3.5 روزه 97/04/13 ~ 16
سوها تا آبشار لاتون
ماسال
همنشینی با بختیاری‌ها
ورکانه و تویسرکان
یزد
هتل-قطار-شهر بادگیرها محدود 3 روزه 97/04/16 ~ 18
ییلاق آغوزحال
ییلاق جواهردشت

برنامه‌های خاص: تعطیلات تیر در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
ونیز هندوستان موجود 8 روزه 97/04/15 ~ 22
سیاحتی در سرزمین کارتاژها موجود 7 روزه 97/04/22 ~ 28

برنامه‌های خاص: تعطیلات تیر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
کلبه روستایی-اتوبوس VIP-گام به گام تا آبشار محدود 2.5 روزه 97/04/13 ~ 15
کمپ-اتوبوس VIP-فیروزه زاگرس محدود 3.5 روزه 97/04/13 ~ 16
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
اقامت در چادر بختیاری- سیاه‌چادری از عشق محدود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
کلبه روستایی-فولبرد-آرامش در دل جنگل محدود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
هتل-میراث جهانی محدود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
خانه سنتی- فولبرد- سفری به دوران رنسانس محدود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
اتوبوس VIP - هتل - از ارس تا روستای سنگی محدود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
اتوبوس VIP-فراموشم نکن محدود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
هتل-قطار-شهر بادگیرها محدود 3 روزه 97/04/16 ~ 18
اتوبوس VIP-طبیعت‌گردی ناب محدود 2.5 روزه 97/04/16 ~ 18
خانه سنتی- فولبرد-دامنه‌های سماموس محدود 2 روزه 97/04/20 ~ 22
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 97/04/21 ~ 22
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/04/21 ~ 22

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلات تیر
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

کلبه روستایی-اتوبوس VIP-گام به گام تا آبشار سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 97/04/13 - 440,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کمپ-اتوبوس VIP-فیروزه زاگرس دریاچه گهر

سفر 3.5 روزه از 97/04/13 - 630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت در چادر بختیاری- سیاه‌چادری از عشق همنشینی با بختیاری‌ها

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-فولبرد-آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-میراث جهانی تخت سلیمان تا بهستان

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد- سفری به دوران رنسانس ورکانه و تویسرکان

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - هتل - از ارس تا روستای سنگی ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 97/04/14 - 780,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-فراموشم نکن دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 97/04/14 - 680,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ونیز هندوستان کشمیر

سفر 8 روزه از 97/04/15 - 890 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-قطار-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 97/04/16 - 295,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-طبیعت‌گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 97/04/16 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2 روزه از 97/04/20 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 97/04/21 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 97/04/21 - 350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس

سفر 7 روزه از 97/04/22 - 870 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!
جشنواره کرجی‌ها، 16 تا 25 تیرماه
تا 40 درصد تخفیف لیست تورها را ببینید...
به زودی... یه جشنواره جدید تو راهه... این بار تورهای یکروزه از کرج!