تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص جشن تیرگان
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: جشن تیرگان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار اسپه او
اتوبوس VIP - رودخانه‌نوردی یخ‌کش موجود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14
اصفهان
اتوبوس VIP - نصف جهان محدود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14
تخت سلیمان تا بهستان
دشت دریاسر
اتوبوس VIP- دامنه‌های سبز سیالان موجود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14
رقص و موسیقی کرمانشاه
قلعه ضحاک
اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک موجود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14
ماسال
ییلاق آغوزحال
اتوبوس VIP - آرامش در دل جنگل موجود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14
ییلاق جواهردشت

برنامه‌های خاص: جشن تیرگان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه محلی- اتوبوس VIP- قوری قلعه تا طاق بستان موجود 2.5 روزه 1398/04/12 ~ 14
اقامتگاه بوم‌گردی- فولبرد- میراث جهانی محدود 2 روزه 1398/04/13 ~ 14
خانه‌محلی- فولبرد- دامنه‌های سماموس محدود 2 روزه 1398/04/13 ~ 14
خانه‌محلی- فولبرد- بهشت گمشده گیلان محدود 2 روزه 1398/04/13 ~ 14
اتوبوس VIP - نصف جهان محدود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14
اتوبوس VIP - رودخانه‌نوردی یخ‌کش موجود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14
اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک موجود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14
اتوبوس VIP - آرامش در دل جنگل موجود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14
اتوبوس VIP- دامنه‌های سبز سیالان موجود 1.5 روزه 1398/04/14 ~ 14

تقویم برنامه‌های خاص: جشن تیرگان
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
8
9
10
11
12
13
14
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه محلی- اتوبوس VIP- قوری قلعه تا طاق بستان رقص و موسیقی کرمانشاه

سفر 2.5 روزه از 1398/04/12 - 590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بوم‌گردی- فولبرد- میراث جهانی تخت سلیمان تا بهستان

سفر 2 روزه از 1398/04/13 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2 روزه از 1398/04/13 - 460,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1398/04/13 - 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - نصف جهان اصفهان

سفر 1.5 روزه از 1398/04/14 - 195,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - رودخانه‌نوردی یخ‌کش آبشار اسپه او

سفر 1.5 روزه از 1398/04/14 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک قلعه ضحاک

سفر 1.5 روزه از 1398/04/14 - 235,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال

سفر 1.5 روزه از 1398/04/14 - 225,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP- دامنه‌های سبز سیالان دشت دریاسر

سفر 1.5 روزه از 1398/04/14 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!