تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص آسمان کویر لوت
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: آسمان کویر لوت در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی و اسپر دره
آبشار جلسنگ و ییلاقات گشنیان
فولبرد- اتوبوس VIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/08/26 ~ 28
آبشارهای گلستان
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/08/26 ~ 28
آسمان کویر لوت
آسمان کویر لوت (حرکت از مشهد)
بیشاپور تا بوشهر
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1400/11/11 ~ 15
ترکمن صحرا
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/08/12 ~ 14
جنگل پیمایی پاییزی سوباتان تا لیسار
خانه محلی-اتوبوس VIP تکمیل 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
خانه محلی-اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1400/08/26 ~ 28
خواف و نشتیفان، خراسان قدیم
خانه سنتی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/09/02 ~ 05
طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/08/25 ~ 28
چابهار
هتل-هوایی-سوزن‌دوزی به رسم مهر موجود 4 روزه 1400/09/30 ~ 03
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/08/12 ~ 14
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/08/26 ~ 28
گیلده و آبشار حویق
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1400/08/12 ~ 14
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
یزد
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/08/26 ~ 28
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/12/18 ~ 20

برنامه‌های خاص: آسمان کویر لوت در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/08/12 ~ 14
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان موجود 2.5 روزه 1400/08/12 ~ 14
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1400/08/12 ~ 14
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/08/12 ~ 14
اکو کمپ - هوایی - فولبرد محدود 2 روزه 1400/08/13 ~ 14
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان موجود 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
اقامتگاه بومگردی-اتوبوس VIP- فولبرد-به دور از هیاهو موجود 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
خانه محلی-اتوبوس VIP تکمیل 2.5 روزه 1400/08/19 ~ 21
اکو کمپ - هوایی - فولبرد (مقارن بارش شهابی اسدی) موجود 3.5 روزه 1400/08/25 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/08/25 ~ 28
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان (آخرین اجرای سال 1400) موجود 2.5 روزه 1400/08/26 ~ 28
فولبرد- اتوبوس VIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/08/26 ~ 28
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/08/26 ~ 28
خانه محلی-اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1400/08/26 ~ 28
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/08/26 ~ 28
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/08/26 ~ 28
اکو کمپ - هوایی - فولبرد (مقارن بارش شهابی اسدی) موجود 2 روزه 1400/08/27 ~ 28
خانه سنتی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/09/02 ~ 05
هتل-هوایی-سوزن‌دوزی به رسم مهر موجود 4 روزه 1400/09/30 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1400/11/11 ~ 15
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1400/12/18 ~ 20

تقویم برنامه‌های خاص: آسمان کویر لوت
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
آذر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1400/08/12 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1400/08/12 - 1,370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها گیلده و آبشار حویق

سفر 2.5 روزه از 1400/08/12 - 1,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/08/12 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1400/08/13 - 2,690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1400/08/19 - 1,370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی-اتوبوس VIP- فولبرد-به دور از هیاهو آبشار آهکی و اسپر دره

سفر 2.5 روزه از 1400/08/19 - 1,470,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها گیلده و آبشار حویق

سفر 2.5 روزه از 1400/08/19 - 1,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1400/08/19 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/08/19 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP جنگل پیمایی پاییزی سوباتان تا لیسار

سفر 2.5 روزه از 1400/08/19 - 1,690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد (مقارن بارش شهابی اسدی) آسمان کویر لوت (حرکت از مشهد)

سفر 3.5 روزه از 1400/08/25 - 4,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1400/08/25 - 2,120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان (آخرین اجرای سال 1400) ماسال

سفر 2.5 روزه از 1400/08/26 - 1,370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- اتوبوس VIP- نوای آبشار آبشار جلسنگ و ییلاقات گشنیان

سفر 2.5 روزه از 1400/08/26 - 1,470,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1400/08/26 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP جنگل پیمایی پاییزی سوباتان تا لیسار

سفر 2.5 روزه از 1400/08/26 - 1,690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/08/26 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 1400/08/26 - 2,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد (مقارن بارش شهابی اسدی) آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1400/08/27 - 2,790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- اتوبوس VIP خواف و نشتیفان، خراسان قدیم

سفر 3.5 روزه از 1400/09/02 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-هوایی-سوزن‌دوزی به رسم مهر چابهار

سفر 4 روزه از 1400/09/30 - از 2,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 4.5 روزه از 1400/11/11 - 2,890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 1400/12/18 - 1,990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!