تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تعطیلی اردیبهشت
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تعطیلی اردیبهشت در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ترکمن صحرا
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/02/14 ~ 16
جنگل ابر تا شیرین آباد
هتل - اتوبوس VIP- سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1400/02/14 ~ 16
خلخال تا اسالم

برنامه‌های خاص: تعطیلی اردیبهشت در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل - اتوبوس VIP- سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1400/02/14 ~ 16
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/02/14 ~ 16
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب محدود 2.5 روزه 1400/02/15 ~ 17
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 1400/02/16 ~ 17

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلی اردیبهشت
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
11
12
13
14
15
16
17
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

هتل - اتوبوس VIP- سرزمین ابرها جنگل ابر تا شیرین آباد

سفر 2.5 روزه از 1400/02/14 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1400/02/14 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1400/02/15 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1400/02/16 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!