021 4166 3000
برنامه‌های خاص تعطیلات عید غدیر
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تعطیلات عید غدیر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
اردبیل و سرعین
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان محدود 3.5 روزه 1397/06/06 ~ 09
ارسباران تا کندوان
اتوبوس VIP - هتل - ارس تا قلعه بابک تکمیل 3.5 روزه 1397/06/06 ~ 09
باداب سورت تا دریاچه چورت
فولبرد-بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
تخت سلیمان تا بهستان
هتل-میراث جهانی محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
تنگه شیرز تا دره خزینه
اتوبوسVIP-گرند کنیون ایران محدود 2.5 روزه 1397/06/07 ~ 09
جنگل ابر
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
جنگل جهان نما
خلخال تا اسالم
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب محدود 2.5 روزه 1397/06/07 ~ 09
مازیچال
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
ماسال
گیلده
خانه محلی-فولبرد-امپراطوری ابرها موجود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
یزد
هتل-قطار-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1397/06/07 ~ 09
ییلاق آغوزحال
فولبرد-آرامش در دل جنگل محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
ییلاق جواهردشت
فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2 روزه 1397/06/07 ~ 08
فولبرد-دامنه‌های سماموس محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
ییلاق یخکش و اسپه او
همسفر نسیم محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09

برنامه‌های خاص: تعطیلات عید غدیر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل- اتوبوس VIP- آذرآبادگان، سرسبز وطن (گروه دوم) محدود 3.5 روزه 1397/06/06 ~ 09
هتل- اتوبوس VIP- آذرآبادگان، سرسبز وطن (گروه اول) تکمیل 3.5 روزه 1397/06/06 ~ 09
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان محدود 3.5 روزه 1397/06/06 ~ 09
اتوبوس VIP - هتل - ارس تا قلعه بابک تکمیل 3.5 روزه 1397/06/06 ~ 09
هتل-قطار-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 1397/06/07 ~ 09
اتوبوسVIP-گرند کنیون ایران محدود 2.5 روزه 1397/06/07 ~ 09
فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2 روزه 1397/06/07 ~ 08
کلبه روستایی-اتوبوسVIP-فولبرد-جعبه مداد رنگی محدود 2.5 روزه 1397/06/07 ~ 09
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب محدود 2.5 روزه 1397/06/07 ~ 09
فولبرد-دامنه‌های سماموس محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
فولبرد-بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
همسفر نسیم محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
فولبرد-آرامش در دل جنگل محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
خانه محلی-فولبرد-امپراطوری ابرها موجود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09
هتل-میراث جهانی محدود 2 روزه 1397/06/08 ~ 09

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلات عید غدیر
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
3
4
5
6
7
8
9
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

هتل- اتوبوس VIP- آذرآبادگان، سرسبز وطن (گروه دوم) تبریز و کندوان

سفر 3.5 روزه از 1397/06/06 - از 570,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- آذرآبادگان، سرسبز وطن (گروه اول) تبریز و کندوان

سفر 3.5 روزه از 1397/06/06 - از 555,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان اردبیل و سرعین

سفر 3.5 روزه از 1397/06/06 - از 570,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - هتل - ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1397/06/06 - 670,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-قطار-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 1397/06/07 - 335,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-گرند کنیون ایران تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه از 1397/06/07 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2 روزه از 1397/06/07 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-اتوبوسVIP-فولبرد-جعبه مداد رنگی جنگل جهان نما

سفر 2.5 روزه از 1397/06/07 - 435,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1397/06/07 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2 روزه از 1397/06/08 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت مازیچال

سفر 2 روزه از 1397/06/08 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1397/06/08 - 375,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همسفر نسیم ییلاق یخکش و اسپه او

سفر 2 روزه از 1397/06/08 - 350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال

سفر 2 روزه از 1397/06/08 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 1397/06/08 - 350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-امپراطوری ابرها گیلده

سفر 2 روزه از 1397/06/08 - 380,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1397/06/08 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-میراث جهانی تخت سلیمان تا بهستان

سفر 2 روزه از 1397/06/08 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!