021 4166 3000
برنامه‌های خاص شب یلدا
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: شب یلدا در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ابیانه و کویر ابوزید آباد
خانه سنتی - شب یلدا محدود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
طبس تا کال‌جنی
چابهار
کویر مرنجاب و کاشان
خانه سنتی-مرد رنج آب - شب یلدا تکمیل 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
کویر مصر
اتوبوسVIP-فولبرد-شب یلدا- گروه سوم محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد-شب یلدا- گروه دوم تکمیل 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد- شب یلدا- گروه اول محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی- شب یلدا تکمیل 2.5 روزه 1397/09/29 ~ 01
یلدای گیلکی
شب یلدا در نارنج بوم محدود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30

برنامه‌های خاص: شب یلدا در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
اتوبوسVIP-فولبرد-شب یلدا- گروه سوم محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
هوایی - سوزن‌دوزی به رسم مهر-شب یلدا محدود 4 روزه 1397/09/28 ~ 01
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا (گروه دوم) محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
خانه سنتی - اتوبوس VIP- شب یلدا- گروه دوم محدود 3.5 روزه 1397/09/28 ~ 01
اتوبوسVIP-فولبرد-شب یلدا- گروه دوم تکمیل 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
هتل - اتوبوس VIP- شب یلدا- گروه اول محدود 3.5 روزه 1397/09/28 ~ 01
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا (گروه اول) تکمیل 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد- شب یلدا- گروه اول محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
هوایی - سوزن‌دوزی به رسم مهر-شب یلدا محدود 4 روزه 1397/09/29 ~ 02
شب یلدا در نارنج بوم محدود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
خانه سنتی - شب یلدا محدود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
خانه سنتی-مرد رنج آب - شب یلدا تکمیل 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی- شب یلدا تکمیل 2.5 روزه 1397/09/29 ~ 01
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/29 ~ 01
هوایی - سوزن‌دوزی به رسم مهر-شب یلدا موجود 4 روزه 1397/09/30 ~ 03

تقویم برنامه‌های خاص: شب یلدا
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
24
25
26
27
28
29
30
دی
2
3
4
5
6
7
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

اتوبوسVIP-فولبرد-شب یلدا- گروه سوم کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 480,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی - سوزن‌دوزی به رسم مهر-شب یلدا چابهار

سفر 4 روزه از 1397/09/28 - از 1,670,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا (گروه دوم) یزد

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 520,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی - اتوبوس VIP- شب یلدا- گروه دوم طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1397/09/28 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-شب یلدا- گروه دوم کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 480,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP- شب یلدا- گروه اول طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1397/09/28 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا (گروه اول) یزد

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 520,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد- شب یلدا- گروه اول کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 480,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی - سوزن‌دوزی به رسم مهر-شب یلدا چابهار

سفر 4 روزه از 1397/09/29 - از 1,670,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شب یلدا در نارنج بوم یلدای گیلکی

سفر 2 روزه از 1397/09/29 - 470,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی - شب یلدا ابیانه و کویر ابوزید آباد

سفر 2 روزه از 1397/09/29 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-مرد رنج آب - شب یلدا کویر مرنجاب و کاشان

سفر 2 روزه از 1397/09/29 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی- شب یلدا کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/09/29 - 480,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا یزد

سفر 2.5 روزه از 1397/09/29 - 520,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی - سوزن‌دوزی به رسم مهر-شب یلدا چابهار

سفر 4 روزه از 1397/09/30 - از 1,670,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!