021 4166 3000
برنامه‌های خاص ییلاق‌گردی مرداد
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: ییلاق‌گردی مرداد در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
جنگل ابر
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
جنگل پیمایی لیسار
خانه محلی-اتوبوس VIP-فراموشم نکن موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
جنگل‌ جهان‌ نما
اتوبوسVIP-فولبرد-جعبه مداد رنگی موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
خلخال تا اسالم
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک
هتل-اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
سوها تا آبشار لاتون
مازیچال
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
ماسال
ییلاق آغوزحال
فولبرد-آرامش در دل جنگل موجود 2 روزه 97/05/10 ~ 12
ییلاق جواهردشت
ییلاقات دیلمان
خانه سنتی-فولبرد-افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12

برنامه‌های خاص: ییلاق‌گردی مرداد در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
فولبرد-آرامش در دل جنگل موجود 2 روزه 97/05/10 ~ 12
کلبه روستایی-اتوبوس VIP-گام به گام تا آبشار موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
خانه محلی-اتوبوس VIP-فراموشم نکن موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
اتوبوسVIP-فولبرد-جعبه مداد رنگی موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
هتل-اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
خانه سنتی- فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
خانه سنتی-فولبرد-افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12

تقویم برنامه‌های خاص: ییلاق‌گردی مرداد
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
6
7
8
9
10
11
12
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

فولبرد-آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال

سفر 2 روزه از 97/05/10 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-اتوبوس VIP-گام به گام تا آبشار سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 440,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP-فراموشم نکن جنگل پیمایی لیسار

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 440,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-جعبه مداد رنگی جنگل‌ جهان‌ نما

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 435,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 97/05/11 - 350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت مازیچال

سفر 2 روزه از 97/05/11 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2 روزه از 97/05/11 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 97/05/11 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-فولبرد-افسون جنگل سبز ییلاقات دیلمان

سفر 2 روزه از 97/05/11 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!
جشنواره کرجی‌ها، 16 تا 25 تیرماه
تا 40 درصد تخفیف لیست تورها را ببینید...
به زودی... یه جشنواره جدید تو راهه... این بار تورهای یکروزه از کرج!