تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص جشن سده
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: جشن سده در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
تپه‌‌های مریخی
اتوبوس VIP- روستای پاده محدود 1 روزه 1399/11/10
رصد آسمان کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد محدود 2 روزه 1399/11/09 ~ 10
غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین
دنیایی زیبا میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/11/10
قزوین گردی
کوهپیمایی دار آباد تا آبشار چال مگس
پاورچین تا آبشار موجود 1 روزه 1399/11/10
کویر ابوزید آباد
رد پای زرتشت در بیذُوُی موجود 1 روزه 1399/11/09
کویر مرنجاب
زندگی به رنگ شن موجود 1 روزه 1399/11/10
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد محدود 2.5 روزه 1399/11/08 ~ 10

برنامه‌های خاص: جشن سده در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد محدود 2.5 روزه 1399/11/08 ~ 10
رد پای زرتشت در بیذُوُی موجود 1 روزه 1399/11/09
اکو کمپ - هوایی - فولبرد محدود 2 روزه 1399/11/09 ~ 10
حرکت از تهران و کرج - پایتخت شاه طهماسب محدود 1 روزه 1399/11/10
پاورچین تا آبشار موجود 1 روزه 1399/11/10
زندگی به رنگ شن موجود 1 روزه 1399/11/10
اتوبوس VIP- روستای پاده محدود 1 روزه 1399/11/10
دنیایی زیبا میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/11/10

تقویم برنامه‌های خاص: جشن سده
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
4
5
6
7
8
9
10
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/11/08 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

رد پای زرتشت در بیذُوُی کویر ابوزید آباد

سفر 1 روزه در 1399/11/09 - 270,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/11/09 - 1,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/11/10 - 190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پاورچین تا آبشار کوهپیمایی دار آباد تا آبشار چال مگس

سفر 1 روزه در 1399/11/10 - 50,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه در 1399/11/10 - 290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP- روستای پاده تپه‌‌های مریخی

سفر 1 روزه در 1399/11/10 - 180,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیایی زیبا میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/11/10 - 280,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!