تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
امروز 18 درصد تخفیف!
برنامه‌های خاص سفر به استانبول
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: سفر به استانبول در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
اتریش، نوروز 99
پرسه در کوچه پس کوچه‌های وین تکمیل 5 روزه 1399/01/02 ~ 13
استانبول نوروز 99
ایتالیا، نوروز 99
رم، فلورانس و ونیز موجود 8 روزه 1398/12/29 ~ 11
برزیل نوروز 99
سائوپائولو، ایگواسو، آمازون، ریو محدود 12 روزه 1398/12/29 ~ 11
بهترین‌های ترکیه نوروز 99
هوایی، کاپادوکیه تا افسوس محدود 10 روزه 1398/12/29 ~ 09
هوایی، کاپادوکیه تا افسوس محدود 10 روزه 1399/01/06 ~ 15
تونس نوروز 99
سیاحتی در سرزمین کارتاژها تکمیل 7 روزه 1398/12/29 ~ 06
دور اروپا، نوروز 99
فرانسه، ایتالیا و اسپانیا موجود 14 روزه 1399/01/01 ~ 14
سوئیس، نوروز 99
از زوریخ تا لوگانو موجود 7 روزه 1398/12/29 ~ 08
فرانسه و اسپانیا، نوروز 99
از پاریس تا بارسلون موجود 9 روزه 1399/01/02 ~ 10
فرانسه و ایتالیا، نوروز 99
از پاریس تا ونیز موجود 11 روزه 1399/01/02 ~ 12
نپال نوروز 99
کاتماندو تا آنارپورنا محدود 11 روزه 1399/01/01 ~ 11
کاتماندو تا چیتوان محدود 8 روزه 1399/01/01 ~ 08
ویتنام نوروز 99
سایگون تا هالونگ‌بی محدود 8 روزه 1398/12/29 ~ 07
کاپادوکیه، قونیه و آنکارا
کوبا نوروز 99
زندگی به رنگ آبی کارائیب محدود 11 روزه 1398/12/29 ~ 10
کوبا و مکزیک، نوروز 99
دیار کاسترو تا سرزمین زاپاتا تکمیل 14 روزه 1398/12/29 ~ 13

برنامه‌های خاص: سفر به استانبول در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
از زوریخ تا لوگانو موجود 7 روزه 1398/12/29 ~ 08
رم، فلورانس و ونیز موجود 8 روزه 1398/12/29 ~ 11
دیار کاسترو تا سرزمین زاپاتا تکمیل 14 روزه 1398/12/29 ~ 13
سائوپائولو، ایگواسو، آمازون، ریو محدود 12 روزه 1398/12/29 ~ 11
سایگون تا هالونگ‌بی محدود 8 روزه 1398/12/29 ~ 07
سیاحتی در سرزمین کارتاژها تکمیل 7 روزه 1398/12/29 ~ 06
زندگی به رنگ آبی کارائیب محدود 11 روزه 1398/12/29 ~ 10
هوایی، کاپادوکیه تا افسوس محدود 10 روزه 1398/12/29 ~ 09
سفری به قلب آناتولی - زمینی موجود 8 روزه 1399/01/01 ~ 08
فرانسه، ایتالیا و اسپانیا موجود 14 روزه 1399/01/01 ~ 14
کاتماندو تا آنارپورنا محدود 11 روزه 1399/01/01 ~ 11
کاتماندو تا چیتوان محدود 8 روزه 1399/01/01 ~ 08
از پاریس تا ونیز موجود 11 روزه 1399/01/02 ~ 12
از پاریس تا بارسلون موجود 9 روزه 1399/01/02 ~ 10
پرسه در کوچه پس کوچه‌های وین تکمیل 5 روزه 1399/01/02 ~ 13
زمینی (اتوبوس VIP)، هتل 3 و 4 ستاره، گروه A1 محدود 8 روزه 1399/01/02 ~ 09
سفری به قلب آناتولی - هوایی محدود 5 روزه 1399/01/03 ~ 07
زمینی، اتوبوس VIP، کاپادوکیه تا افسوس، گروه دوم محدود 12 روزه 1399/01/03 ~ 14
هوایی، کاپادوکیه تا افسوس محدود 10 روزه 1399/01/06 ~ 15
زمینی (اتوبوس VIP)، هتل 3 و 4 ستاره، گروه B1 موجود 8 روزه 1399/01/07 ~ 14
گروه دف‌نوازان همراه با استاد علی باقری - زمینی موجود 8 روزه 1399/01/08 ~ 15
گروه دف‌نوازان همراه با استاد علی باقری - هوایی موجود 5 روزه 1399/01/10 ~ 14

تقویم برنامه‌های خاص: سفر به استانبول
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
24
25
26
27
28
29
فروردین
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

از زوریخ تا لوگانو سوئیس، نوروز 99

سفر 7 روزه از 1398/12/29 - از 11,990,000 تومان + 1,690 یورو
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

رم، فلورانس و ونیز ایتالیا، نوروز 99

سفر 8 روزه از 1398/12/29 - از 11,990,000 تومان + 2,290 یورو
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دیار کاسترو تا سرزمین زاپاتا کوبا و مکزیک، نوروز 99

سفر 14 روزه از 1398/12/29 - از 3,020 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سائوپائولو، ایگواسو، آمازون، ریو برزیل نوروز 99

سفر 12 روزه از 1398/12/29 - 3,050 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سایگون تا هالونگ‌بی ویتنام نوروز 99

سفر 8 روزه از 1398/12/29 - از 1,050 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها تونس نوروز 99

سفر 7 روزه از 1398/12/29 - 870 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب کوبا نوروز 99

سفر 11 روزه از 1398/12/29 - از 1,920 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی، کاپادوکیه تا افسوس بهترین‌های ترکیه نوروز 99

سفر 10 روزه از 1398/12/29 - از 650 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سفری به قلب آناتولی - زمینی کاپادوکیه، قونیه و آنکارا

سفر 8 روزه از 1399/01/01 - از 420 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فرانسه، ایتالیا و اسپانیا دور اروپا، نوروز 99

سفر 14 روزه از 1399/01/01 - از 11,990,000 تومان + 3,690 یورو
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کاتماندو تا آنارپورنا نپال نوروز 99

سفر 11 روزه از 1399/01/01 - از 1,190 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کاتماندو تا چیتوان نپال نوروز 99

سفر 8 روزه از 1399/01/01 - از 790 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از پاریس تا ونیز فرانسه و ایتالیا، نوروز 99

سفر 11 روزه از 1399/01/02 - از 11,990,000 تومان + 2,890 یورو
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از پاریس تا بارسلون فرانسه و اسپانیا، نوروز 99

سفر 9 روزه از 1399/01/02 - از 11,990,000 تومان + 2,290 یورو
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پرسه در کوچه پس کوچه‌های وین اتریش، نوروز 99

سفر 5 روزه از 1399/01/02 - از 11,990,000 تومان + 1,190 یورو
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زمینی (اتوبوس VIP)، هتل 3 و 4 ستاره، گروه A1 استانبول نوروز 99

سفر 8 روزه از 1399/01/02 - از 295 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سفری به قلب آناتولی - هوایی کاپادوکیه، قونیه و آنکارا

سفر 5 روزه از 1399/01/03 - از 390 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زمینی، اتوبوس VIP، کاپادوکیه تا افسوس، گروه دوم بهترین‌های ترکیه نوروز 99

سفر 12 روزه از 1399/01/03 - 750 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی، کاپادوکیه تا افسوس بهترین‌های ترکیه نوروز 99

سفر 10 روزه از 1399/01/06 - از 650 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زمینی (اتوبوس VIP)، هتل 3 و 4 ستاره، گروه B1 استانبول نوروز 99

سفر 8 روزه از 1399/01/07 - از 295 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گروه دف‌نوازان همراه با استاد علی باقری - زمینی کاپادوکیه، قونیه و آنکارا

سفر 8 روزه از 1399/01/08 - از 460 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گروه دف‌نوازان همراه با استاد علی باقری - هوایی کاپادوکیه، قونیه و آنکارا

سفر 5 روزه از 1399/01/10 - از 430 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
  • متن
  • نام
  • ایمیل
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!