تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
60 هزار تومان تخفیف!
برنامه‌های خاص تعطیلی ۱۳ آبان
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تعطیلی ۱۳ آبان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
باران کوه تا شیرآباد
جزیره هرمز
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1399/08/12 ~ 16
خواف و نشتیفان، خراسان قدیم
خانه سنتی- اتوبوس VIP محدود 4.5 روزه 1399/08/12 ~ 15
رصد آسمان کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/08/15 ~ 16
طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/08/12 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/08/13 ~ 16
لرستان و خوزستان
ماسال
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/12 ~ 14
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/14 ~ 16

برنامه‌های خاص: تعطیلی ۱۳ آبان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
فلک‌الافلاک تا زیگورات - هتل- اتوبوس VIP موجود 4.5 روزه 1399/08/12 ~ 16
خانه سنتی- اتوبوس VIP محدود 4.5 روزه 1399/08/12 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/08/12 ~ 15
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1399/08/12 ~ 16
بوم‌گردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/08/13 ~ 16
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1399/08/13 ~ 15
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- نوای خوش آبشار‌ها موجود 2.5 روزه 1399/08/13 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/14 ~ 16
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار موجود 2.5 روزه 1399/08/14 ~ 16
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/08/15 ~ 16
خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 1399/08/15 ~ 16

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلی ۱۳ آبان
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
10
11
12
13
14
15
16
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

فلک‌الافلاک تا زیگورات - هتل- اتوبوس VIP لرستان و خوزستان

سفر 4.5 روزه از 1399/08/12 - 1,630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- اتوبوس VIP خواف و نشتیفان، خراسان قدیم

سفر 4.5 روزه از 1399/08/12 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/08/12 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/08/12 - 1,170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1399/08/12 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/08/13 - 1,130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1399/08/13 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- نوای خوش آبشار‌ها باران کوه تا شیرآباد

سفر 2.5 روزه از 1399/08/13 - 730,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/08/14 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- دیار اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1399/08/14 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/08/15 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1399/08/15 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!