برنامه‌های خاص شب یلدا
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: شب یلدا در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
مراکش
ویژه ژانویه؛ خاطرات کافه ریک موجود 7 روزه 1396/10/01 ~ 07

برنامه‌های خاص: شب یلدا در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی و جنگل لفور-شب یلدا
خانه‌محلی-فولبرد-به دور از هیاهو محدود 2 روزه 1396/09/30 ~ 01
ابیانه و کویر ابوزید آباد - شب یلدا
هتل-اتوبوسVIP-سرخ جامه کهن تکمیل 2 روزه 1396/09/30 ~ 01
ریگ زرین و خرانق - شب یلدا
خانه سنتی-فولبرد-کویرطلایی محدود 2 روزه 1396/09/30 ~ 01
کاشان و کویر مرنجاب-شب یلدا
خانه سنتی-مرد رنج آب تکمیل 2 روزه 1396/09/30 ~ 01
کویر حاج علی قلی دامغان - شب یلدا
کویر مصر-شب یلدا
خانه سنتی - اتوبوسVIP - فولبرد محدود 2.5 روزه 1396/09/29 ~ 01
کویر ورزنه - شب یلدا
یزد - شب یلدا
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها موجود 2.5 روزه 1396/09/29 ~ 01
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1396/09/29 ~ 01
خانه سنتی نارتی‌تی-اتوبوسVIP محدود 2.5 روزه 1396/09/29 ~ 01

تقویم برنامه‌های خاص: شب یلدا
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
25
26
27
28
29
30
دی
2
3
4
5
6
7
8
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد - شب یلدا

سفر 2.5 روزه - 440,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد - شب یلدا

سفر 2.5 روزه - 440,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی نارتی‌تی-اتوبوسVIP یزد - شب یلدا

سفر 2.5 روزه - 420,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی - اتوبوسVIP - فولبرد کویر مصر-شب یلدا

سفر 2.5 روزه - 430,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-سرخ جامه کهن ابیانه و کویر ابوزید آباد - شب یلدا

سفر 2 روزه - 410,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-اتوبوسVIP-فولبرد-شهرسپیدپوش کویر ورزنه - شب یلدا

سفر 2 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-فولبرد-کویرطلایی ریگ زرین و خرانق - شب یلدا

سفر 2 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-فولبرد-جادوی معماری آجری کویر حاج علی قلی دامغان - شب یلدا

سفر 2 روزه - 400,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-فولبرد-به دور از هیاهو آبشار آهکی و جنگل لفور-شب یلدا

سفر 2 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-مرد رنج آب کاشان و کویر مرنجاب-شب یلدا

سفر 2 روزه - 400,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ویژه ژانویه؛ خاطرات کافه ریک مراکش

سفر 7 روزه - 820 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین