تور ییلاق جواهردشت (فولبرد-دامنه‌های سماموس)

کد سفر: 13644
2.5 روزه
از چهارشنبه 1396/05/04

گذر از ساحل دریا به دل جنگل، جیپ سواری از جاده‌های مه آلود سیاهکلرود تا جوردشت (جواهردشت)، دورنمای قله سماموس، پیاده‌روی در مراتع ییلاقی جواهردشت، تجربه اقامت در کلبه های ییلاقی

 

تور ییلاقات دیلمان (فولبرد-افسون جنگل سبز)

کد سفر: 13643
2 روزه
از پنج شنبه 1396/05/05
جنگلهای سیاهکل، کاروانسرای تی تی، آبشار لوناک، گشت در جنگل لاریخانی، روستای ملومه، بشکافته سنگ
 

تور ماسال (فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه)

کد سفر: 13641
2 روزه
از پنج شنبه 1396/05/05

جنگل‌پیمایی در منطقه ییلاقی اولسبلنگاه، دشت و مراتع آلاله‌پشت (محل کشته شدن میرزا کوچک خان)، پیاده‌روی در ارتفاعات ماسال

 

تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (فولبرد-دل تنگ زمین)

کد سفر: 13618
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 
کد سفر: 13612
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 13604
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

پیاده‌روی در جنگل‌های نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور دریاچه عروس (فولبرد-دریاچه دو رنگ)

کد سفر: 13598
1 روزه
پنج شنبه 1396/05/05

پیاده روی در جنگل های حلیمه جان، تماشای دریاچه عروس

 

تور نورچشمه تا غار آبی دیورش (فولبرد-دل تنگ زمین)

کد سفر: 13619
1 روزه
جمعه 1396/05/06
جنگل‌پیمایی در جنگل‌های دیورش، دورنمای قله درفک، چشمه پرآب نورچشمه، غار آبی دیورش
 
کد سفر: 13613
1 روزه
جمعه 1396/05/06

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی تابستانه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

کد سفر: 13605
1 روزه
جمعه 1396/05/06

پیاده‌روی در جنگل‌های نقله‌بر رودبار، دورنمای قله درفک و رودخانه سپیدرود، سرو کهنسال هرزویل

 

تور دریاچه عروس (فولبرد-دریاچه دو رنگ)

کد سفر: 13599
1 روزه
جمعه 1396/05/06

پیاده روی در جنگل های حلیمه جان، تماشای دریاچه عروس

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
غیر از خیال جانان, در جان و سر نباشد «سعدی»
Copyright © 2017 Dalahoo. All rights reserved.