کد سفر: 8362
1 روزه
پنج شنبه 1394/11/29

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی پاییزه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 
کد سفر: 8378
1 روزه
جمعه 1394/11/30

بازدید از دریاچه و سد خاکی سقالکسار، گشت در روستای پلکانی ماسوله، طبیعت‌گردی پاییزه در گیلان، بازدید از آبشار ماسوله

 

تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

کد سفر: 8301
2 روزه
از پنج شنبه 1394/12/06

موزه میراث روستایی گیلان، روستای پلکانی ماسوله، دیدار از آبشار ماسوله، پیاده‌روی در جنگل‌های سیاه مزگی گیلان، بازدید از قلعه تاریخی رودخان

 

تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

کد سفر: 8302
2 روزه
از پنج شنبه 1394/12/13

موزه میراث روستایی گیلان، روستای پلکانی ماسوله، دیدار از آبشار ماسوله، پیاده‌روی در جنگل‌های سیاه مزگی گیلان، بازدید از قلعه تاریخی رودخان

 

تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

کد سفر: 8303
2 روزه
از پنج شنبه 1394/12/20

موزه میراث روستایی گیلان، روستای پلکانی ماسوله، دیدار از آبشار ماسوله، پیاده‌روی در جنگل‌های سیاه مزگی گیلان، بازدید از قلعه تاریخی رودخان

 

طراحی : همورا
DALAHOO Google+
مهم خنده‌های توست. تو به اضافه دانه‌های برف‌
Copyright © 2016 Dalahoo. All rights reserved.