تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.
نحوه برگزاری تورهای دالاهو چگونه است؟
سفرهای داخلی و خارجی دالاهو از پیش‌ برنامه‌ریزی و در قالب گروه اجرا می‌شوند. در اکثر سفرها، راهنمای تور از ابتدای سفر همراه شماست.
تورهای یک روزه از 6 اردیبهشت تا 31 شهریور
تورهای خارجی تابستان از 1 تیر تا 31 شهریور
تورهای پیمایشی (ترکینگ) از 10 تیر تا 29 اسفند
سفرهای خارجی
گروهی 8 تا 24 نفر
در تاریخ‌های معین
خارج از کشور

103 تور در این دسته‌بندی:

سفرهای اروپا

دریافت ویزای شنگن
برنامه سفر دقیق و حرفه‌ای
همراهی تورلیدر در تمام سفر

در حال حاضر توری تعریف نشده است.

سفرهای داخلی
گروهی طبیعت‌گردی و ایران‌گردی
در تاریخ‌های معین
با درجه فعالیت‌های مختلف

46 تور در این دسته‌بندی:

ویزا و خدمات ویژه
ویزای شنگن، کانادا و...
وقت سفارت
خدمات گردشگری در استانبول

113 خدمت در این دسته‌بندی:

در وبلاگ دالاهو چه خبر است؟