تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.
نحوه برگزاری تورهای دالاهو چگونه است؟
سفرهای داخلی و خارجی دالاهو از پیش‌ برنامه‌ریزی و در قالب گروه اجرا می‌شوند. در اکثر سفرها، راهنمای تور از ابتدای سفر همراه شماست.
تورهای یک روزه از 6 اردیبهشت تا 31 خرداد
تورهای تعطیلی اردیبهشت از 12 اردیبهشت تا 15 اردیبهشت
تورهای خارجی بهار از 12 فروردین تا 31 خرداد
تورهای پیمایشی (ترکینگ) از 10 تیر تا 29 اسفند
سفرهای خارجی
گروهی 8 تا 24 نفر
در تاریخ‌های معین
خارج از کشور

55 تور در این دسته‌بندی:

سفرهای اروپا

دریافت ویزای شنگن
برنامه سفر دقیق و حرفه‌ای
همراهی تورلیدر در تمام سفر

در حال حاضر توری تعریف نشده است.

سفرهای داخلی
گروهی طبیعت‌گردی و ایران‌گردی
در تاریخ‌های معین
با درجه فعالیت‌های مختلف

56 تور در این دسته‌بندی:

ویزا و خدمات ویژه
ویزای شنگن، کانادا و...
وقت سفارت
خدمات گردشگری در استانبول

113 خدمت در این دسته‌بندی:

در وبلاگ دالاهو چه خبر است؟
اینجا هرروز مطالب تازه‌ای درباره جاذبه‌ها، ترفندهای سفر و اتفاقات کوچک و ساده دالاهو نوشته می‌شود.