تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000

روش عبور از آب رودخانه و ساختن کلک

در بعضی از شرایط سخت ممکن است لازم شود تا شما از عرض یک مانع آبی عبور کنید. این مانع ممکن است به‌صورت رود، نهر، برکه، باتلاق، شن روان یا مرداب باشد. حتی در صحرا سیلاب‌های ناگهانی، نهرهایی به وجود می‌آورند که به‌صورت یک مانع آبی در جلوی شما درمی‌آیند. آیا می‌دانید در این شرایط باید چکار کنید؟ ما در ادامه این مطلب تکنیک‌هایی برای عبور از آب را به شما خواهیم گفت.

ویزای تایلند

تکنیک‌های عبور از آب:

1.  لباس‌های خود را کم کنید تا آب به آن‌ها نچسبد. کفش خود را به پا داشته باشید تا پاها را در مقابل صخره‌ها حفاظت کند، این کار همچنین سبب می‌شود که بتوانید محکم در آب حرکت کنید.

2.  لباس‌ها و سایر وسایل خود را روی کوله‌پشتی یا اگر وسیله‌ای ندارید در داخل یک بقچه بپیچید. این کار سبب می‌شود که اگر لازم شد تجهیزات را رها کنید؛ همه وسایل‌تان باهم باشد. یافتن یک بسته بزرگ راحت‌تر از پیدا کردن چند وسیله کوچک است.

3.  بسته حاوی وسایل‌تان را بر روی شانه‌ها حمل کنید و مطمئن شوید که در صورت لزوم می‌توانید سریعاً آن را بازکنید. قادر نبودن به رها کردن سریع بسته، می‌تواند سبب شود که حتی قوی‌ترین شناگران نیز زیر آب بروند.

4.  یک چوب‌دستی به قطر 5/7 سانتی متر و طول 4/2-1/2 به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر از عرض رودخانه عبور کنید. چوب‌دستی را محکم بگیرید و آن را باقدرت در جهت بالای رودخانه به زمین بکوبید تا جریان آبی که از بالای رودخانه می‌آید را بشکنید. با هر قدم پاهای خود را محکم روی زمین قرار دهید چوب‌دستی را به سمت جلو و مقدار کمی به سمت پایین رودخانه نسبت به موضع قبلی خود جلو ببرید، اما هنوز طوری قرار گیرید که چوب‌دستی در جهت بالای رودخانه باشد. با قدم بعدی پای خود را زیر چوب‌دستی قرار دهید. چوب‌دستی را مایل بگیرید تا نیروی جریان آب سبب شود که شما چوب‌دستی را مقابل شانه‌ای خود نگه‌دارید (تصویر 1).

تصویر 1. عبور یک نفر از عرض رودخانه با جریان تند

5. از رودخانه طوری عبور کنید که به سمت پایین و با زاویه 45 درجه حرکت کرده باشید. با استفاده از این روش می‌توانید به‌سلامت از جریان آبی که معمولاً برای یک فرد که در مقابل آن ایستاده است بسیار تند احساس می‌شود، به‌سلامت عبور کنید. نگران وزن کوله‌پشتی خود نباشید، وزن آن نه‌تنها مانع حرکت شما در رودخانه نمی‌شود بلکه به شما کمک می‌کند تا تعادل خود را حفظ کنید.

تکینک عبور گروهی از رودخانه:

حرکت با چوب دستی:

اگر افراد دیگری با شما هستند از عرض رودخانه با همدیگر عبور کنید. مطمئن شویـد که همه کوله‌پشتی و لباس‌های خود را همان‌طور که در بالا شـرح داده شـد آماده ساخته‌اند. سنگین‌ترین فرد را در انتهای چوب‌دستی که در جهت پایین رودخانه است و سبک‌ترین آن‌ها را در انتهایی که در جهت بالای رودخانــه است قرار دهید. در استفـــاده از این روش فرد موجـود در بالای رودخانه جریان آب را می‌شکند و کسانی که پشت سر او قرار دارند می‌توانند به‌راحتی در گـرداب کوچکی که توسط فرد موجود در بالای رودخانه ایجادشده است حرکت کنند. اگر فرد مستقر در طرف بالای رودخانه به‌طور موقت تعادل خود را از دست داد سایر افراد می‌توانند تا زمانی که او دوباره بر روی پاهای خود بایستد، تعادل گروه را حفظ کنند (تصویر 2).

تصویر 2. عبور چند نفر از عرض رودخانه با جریان تند.

در تکینک حرکت با چوب دستی:

 • فرد سنگین‌تر به‌عنوان نقطه اتکا برای عبور، در جهت پایین رودخانه قرار می‌گیرد.
 • فرد سبک‌تر در محل بالای رودخانه
 • چوب‌دستی به‌موازات جریان آب

حرکت با طناب:

اگر تعدادتان 3 نفر به بالا است و همراه خود طناب دارید می‌توانید از این تکنیک استفاده کنید:

 • اندازه طناب باید 3 برابر عرض رودخانه باشد.
 • وقتی نفر اول به ساحل رسید، گره طناب را باز می‌کند و نفر دوم طناب را به خود می‌بندد و توسط دیگران کنترل می‌شود. هر تعداد افراد که می‌توانند این‌گونه از آب عبور کنند.
 • وقتی نفر دوم به ساحل رسید، نفر سوم طناب را به خود گره می‌زند و شروع به عبور کردن می‌نماید. نفر اول بیشتر طناب را در دست می‌گیرد، اما نفر دوم آماده می‌ماند تا در صورت لزوم به کمک نفر اول برود.

 • فردی که می‌خواهد از رودخانه عبور کند باید حلقه طناب را دور پهلوی خود محکم کند. قوی‌ترین فرد ابتدا عبور کند. دو نفر دیگر طناب را به خود نمی‌بندند. آن‌ها برای فردی که در حال عبور است طناب را آزاد می‌کنند و در صورتی که لیز بخورند طناب را محکم نگه می‌دارند.

 

تصویر 3. گره زدن افراد به یکدیگر جهت عبور از رودخانه. 

 

 

تکینک عبور با طناب برای تعداد 3 نفر به بالا.

تکنیک عبور از آب با کلک‌ها:

اگر شما پانچو دارید، می‌توانید یک کلک بوته‌ای یا یک کلک استرالیایی درست کنید. با یکی از این کلک‌ها شما می‌توانید تجهیزات خود را روی یک رودخانه آرام شناورسازید.

انواع کلک:

1. کلک بوته‌ای

این نوع کلک می‌تواند وزنی حدود 115 کیلوگرم را تحمل کند.

وسایل مورد نیاز برای درست کردن کلک بوته‌ای: برای تهیه آن، از پانچو، بوته سبز و تازه، دوتکه چوب کوچک و طناب یا گیاه رونده طنابی شکل استفاده کنید. (تصویر 4)

روش درست کردن کلک بوته‌ای:

● سرپوش هرپانچو را به سمت داخل آن به عقب برانید و بالای آن را با طناب محکم ببندید.

● طناب‌ها یا گیاهان رونده را به گوشه و کنار هر پانچو متصل کنید. مطمئن شوید که آن‌ها به‌اندازه کافی بلند باشند تا به دیگر طناب‌های موجود در طرف مقابل متصل شوند.

● یک پانچــو دیگر را از سمـت داخل روی زمین پهن کنید. بوته‌های تازه و سبز (نه شاخه‌های نازک) را در پانچو بگذارید تا ارتفاع آن در پانچو به حدود 45 سانتیمتر برسد. طناب کششی پانچو را از وسط توده بوته بالا بکشید.

● از دو تکه چوب موجود یک شکل X مانند درست کنید و آن را روی توده بوته قرار دهید. با طناب کششی پانچو چوب‌های X شکل را در محل محکم کنید.

● مقدار دیگری بوته تا ارتفاع 45 سانتیمتر روی چوب‌ها بگذارید، سپس بوته را محکم کنید.

● کناره‌های پانچو را در اطراف بوته‌ها بالا بیاورید و با استفاده از طناب‌هایی متصل شده به کناره پانچو، آن‌ها را به‌صورت مورب ازیک‌طرف به‌طرف دیگر محکم کنید.

● پانچو دوم را پهن کنید، از طرف داخل و زیر بسته بوته‌ها.

● بستــه بوته را در پانچــو دوم طوری قرار دهید کـه گره آن به سمت پاییــن باشد. پانچو دوم را اطراف بسته بوته‌ها به همان ترتیبی قرار دهید که پانچو اول را اطراف توده بوته‌ها پیچیدید.

● کلک آماده‌شده را طوری در آب قرار دهید که گره دوم پانچو به سمت بالا باشد.

 تصویر4. کلک بوته‌ای

2. کلک پانچو استرالیایی

اگر شما فرصتی برای جمع‌کردن بوته برای تهیه کلک بوته‌ای ندارید، می‌توانید کلک پانچو استرالیایی درست کنید. هرچند این کلک نسبت به آب با کلک بوته‌ای مقاوم‌تر است،ولی حدود 35 کیلوگرم تجهیزات را می‌تواند بر روی آن شناور کند.

وسایل مورد نیاز برای درست کردن کلک پانچو استرالیایی:

 برای تهیه این کلک، نیازمند دو پانچو، دو کوله‌پشتی، دو تکه چوب 2/1 متری، طناب، بند پوتین یا موادی مشابه هستید.

روش درست کردن کلک پانچو استرالیایی

● سرپوش هر پانچو را به سمت داخل آن به عقب برانید و بالای آن را با طناب محکم کنید.

● یک پانچو را روی زمین از طرف داخل آن پهن کنید. دو تکه چوب 2/1 متری در پانچو به فاصله 45 سانتیمتر از همدیگر قرار دهید.

● کوله‌پشتی، بسته یا سایر تجهیزات را بین دو تکه چوب قرار دهید. همچنین سایر وسایلی که می‌خواهید خشک بمانند را نیز بین چوب‌ها قرار دهید. سپس گوشه‌های پانچو را به همدیگر ببندید.

● از همراه خود کمک بگیرید تا کلک را کامل کنید. بخش به همدیگر متصل شده پانچو را محکم پایین تجهیزات ببندید. مطمئن شوید که تمامی عرض پانچو دور تجهیزات پیچیده شده باشد.

● هر دو قسمت انتهایی پانچو لوله شده را بپیچید تا به‌صورت کلاف در جهت مخالف درآید. کلاف‌ها را روی بسته قرار دهید و آن‌ها را با کمک طناب‌ها، بند پوتین و یا گیاهان بالارونده در محل محکم کنید.

● پانچو دوم را در حالی که طرف داخل آن‌ها به سمت بالا باشد پهن کنید. اگر به شناور بودن بیشتری نیاز دارید مقداری بوته سبز تازه در این پانچو قرار دهید.

● بسته تجهیزات را در حالی که طرف گره‌زده آن رو به پایین است در وسط پانچو دوم بگذارید. پانچو دوم را اطراف بسته تجهیزات بپیچید و از همان روشی استفاده کنید که برای پیچیدن تجهیزات در پانچو اول از آن استفاده کردید.

● طناب‌ها، بندهای پوتین، گیاهان بالارونده یا سایر مواد اتصالی را اطراف کلک محکم کنید به فاصله 30 سانتیمتر مانده به انتهای هر کلاف گره بزنید. سلاح‌های خود را روی کلک قرار داده و محکم کنید.

● یک انتهای طناب را به یک طرف خالی و انتهای دیگر را به یک کلک گره بزنید. این به شما کمک می کند تا کلک را یدک کشی کنید.

 تصویر5. کلک پانچو استرالیایی

 

3.  کلک پانچو کلافی

نوعی دیگر از کلک، کلک پانچو کلافی است. این در مقایسه با کلک بوته‌ای یا استرالیایی وقت بیشتری می‌گیرد تا ساخته شود ولی مقاوم‌تر و مفیدتر است.

وسایل مورد نیاز برای درست کردن کلک پانچو کلافی:

برای تهیه آن، از یک پانچو، تکه چوب‌های کوچک، چوب درخت بید یا گیاهان بالارونده، یک طناب، بند پوتین یا سایر مواد متصل‌کننده استفاده کنید.

روش درست کردن کلک پانچو کلافی:

● یک چهارچوب دایره‌ای با قرار دادن چندین تکه چوب بر روی زمین که دایره‌های داخلی و خارجی را شکل می‌دهند درست کنید.

● با استفاده از تکه چوب‌ها، چوب بید یا گیاهان بالارونده یک کلاف داخل دایره درست‌شده تشکیل دهید.

● چندتکه طناب اطراف کلاف بافاصله 30-60 سانتیمتر از همدیگر قرار دهید و به همدیگر محکم کنید.

● سرپوش پانچو را به سمت داخل فشار دهید و با استفاده از طناب کششی پانچو آن را محکم کنید.

● پانچو را درحالی که قسمت داخلی آن رو به بالا باشد روی زمین پهن کنید. کلاف را در وسط پانچو بگذارید. پانچو را بالا و روی کلاف بپیچید و تمامی طناب‌های متصل شده پانچو را روی کلاف گره بزنید.

● یـک انتهای طناب را به یک طرف خالی گره بزنید و انتهای دیگر را به کلک ببندید. این به شما کمک می‌کند تا کلک را یدک بکشید.

تصویر 6. کلک پانچو کلافی 

 

4. کلک کُنده درخت (الوار)

 می‌توانید با استفـاده از یک کنده خشک، مُرده و شناور برای خود کلک درست کنید. درختان صنوبر که در قطب و زیر قطب یافت می‌شوند بهترین کلک می‌شوند. راحت‌ترین راه برای تهیــه کلک این است که قطعات الوار را به همدیگر محکم و در هر انتهای کلک ببندید.

تصویر 7. استفاده از تیرک‌های فشار.

 

 

تکنیک عبور از آب به کمک کنده‌ درخت:

روش اول:

در صورت امکان از یک کُنده استاندارد درخت استفاده کنید، یا یک کنده نزدیک آب را به‌عنوان وسیله شناورسازی مورداستفاده قرار دهید. 

روش دوم:
روش دیگر این است که دو کُنده را به فاصله 60 سانتیمتر از یکدیگر به هم ببندید. بین کنده‌ها بنشینید به‌طوری که کمر شما مقابل یک کُنده و پاهای شما روی کُنده دیگر باشد.

نکته1: قبل از اینکه سعی کنید تا از آب عبور نمایید، امتحــان کنید تا ببینید که چوب به‌خوبی روی آب شناور می‌شود یا خیر. کُنده بعضی درختان، مثلاً نخل، حتی اگر گیاه مُرده باشد زیر آب می‌رود.

نکته 2: ساقه‌های درخت را جمع کنید و در کپه 25 سانتیمتری یا قطورتر گره بزنید. وجود سلول‌های هوایی در هر ساقه سبب می‌شود  تا زمانی که چوب پوسیده نشود بر روی آب شناور بماند. 

 شناور شدن بر روی کنده درخت

نکات کلی برای عبور از آب:

1. در زمان به آب انداختن هر یک از کلک‌های فوق مراقب باشید تا در ضمن کشیدن روی زمین آن‌ها را سوراخ نکنید.

2. قبل از شروع عبور از عرض رودخانه بگذارید کَلَک چند دقیقه روی آب باشد تا مطمئن شوید که روی آب شناور می‌ماند.

3. اگر رودخانه عمیق است برای عبور، کلک را در ضمن اینکه شنا می‌کنید در جلوی خود به جلو هُل دهید. کلک‌های طراحی‌شده در بالا این توان را ندارند تا وزن یک نفر را به‌طور کامل تحمل کنند. از آن‌ها به‌عنوان شناوری استفاده کنید که  شما و تجهیزات‌تان را با ایمنی کافی از رودخانه می‌گذراند.

3. قبل از عبور از رودخانه حتماً دمای آب آن را کنترل کنید. اگر رودخانه خیلی سرد است و شمــا نمی‌توانید محل کم‌عمقی را برای عبور پیدا کنید، سعی نکنید که از آن عبور کنید. از ابزارهای دیگری برای عبور استفاده کنید. مثلاً شما می‌توانید با خواباندن یک درخت روی رودخانه پل درست کنید یا یک کلک بزرگ درست کنید تا شما و تجهیزاتتان را به‌سلامت از رودخانه عبور دهد. برای این کـارها به هر حال شما به یک تبر، چاقو، طناب و وقت نیازمندید.

4. اگر آب به‌اندازه کافی گرم است تا بتوانید در آن شنا کنید و شما زمان کافی و وسایل لازم برای تهیه یک کلک از نوع پانچو را دارید می‌توانید از وسایل شناورسازی مختلفی جهت عبور از موانع آبی استفاده کنید.

وسایل پیشنهادی برای شناورسازی:

● شلوار: پاییــن پاچه‌های شلوار را گره بزنید و راه عبور هوا را ببندید. با دو دست، طرفین کمربند لباس را بگیرید و شلوار را در هوا حرکت دهید تا هوا در آن گیر کند (در هر دو پاچه شلوار). سپس کمر شلوار را جمع کنید و شلوار را زیر آب ببرید، بدین ترتیب هوا نمی‌تواند فرار کند. حالا شما دارای دو بالشتک هوا هستید که شمارا روی آب شناور می‌کند و به عبور کردن شما از عرض رودخانه کمک می‌کند.

نکته: شلوار را قبل از ابن که بخواهید در پاچه‌های آن هوا وارد کنید مرطوب سازید، زیرا در غیر این صورت شما برای عبور از آب عریض نیازمند این هستید که چندین مرتبه شلوار را پر از هوا کنید.

● ظروف خالی: قوطی‌های گاز خالی، ظرف آب، قوطی‌های آمونیاک، جعبه‌ها یا سایر وسایلی که هوا در خود نگه می‌دارد را به همدیگر ببندید.  از این نوع وسیله شناورسازی فقط در رودخانه‌های آرام استفاده کنید.

● کیف‌های پلاستیکی و پانچوها: دو یا چند کیف پلاستیکی را از هوا پر کنید و دهانه آن‌ها را محکم به همدیگر ببندید. پانچو خود را مورداستفاده قرار دهید و مقداری گیاه سبز را محکم داخل پانچو لوله کنید، به‌طوری که قطری برابر 20 سانتیمتر پیدا کند. انتهاهای لوله را محکم کنید. شما می‌توانید آن را اطراف کمر یا در عرض یک شانه و زیر بازوی مخالف بپوشید.

با استفاده از قوه ابتکار خود، شما می‌توانید وسایل شناورسازی بیشتری را تهیه کنید. همــواره قبل از استفاده از هر وسیله شناورسازی امتحان کنید تا ببینید آیا وسیله مناسب است یا خیر.

اگر اهل طبیعتگردی هستید پیشنهاد می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:
1. مراقبت‌های طبیعت‌گردی
2. کمپینگ در دل طبیعت چطور است؟

3. 8 دلیل برای انتخاب سفرهای طبیعت گردی

4. اگر از مار می‌ترسید، این مطلب را بخوانید!

5. 20 نکته برای گردشگران

6. چطور در طبیعت آتش روشن کنیم

7. مقابله با حمله سگ‌ها در طبیعت

8. با کمک این 6 فناوری، مطمئن به دل طبیعت بزنید!

منبع: آموزش نظامی

تور کشمیر1398/02/10 | کد مطلب: 2395
برچسب‌ها: نکات سفر
حامد احمدی

کارشناس ادبیات، کارشناس ارشد گردشگری، علاقمند به سفر و طبیعت


گردآوری و تنظیم: تحریریه دالاهو
لطفا در نشر دانسته‌های خود کوشا باشید.
برداشت و استفاده غیرتجاری از مطالب این وب‌سایت، حتی بدون ذکر منبع آزاد است.


 • به اشتراک بگذارید:بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
 • متن
 • نام
 • ایمیل
غلامحسین
1401/11/28 09:08
بسیار آموزنده و مفید بود، غنی کردن اطلاعات شخصی را خیلی خوب بر آورده کرد.اگر چه هدف اصلی مرا که تصویری از کلک به کمک تیوپ اتومبیل بود -کاربرد در دزفول- نشان نداد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/12/21 15:17
دوست عزیز
سلام

ممنون از مشا که وقت گذاشتین و مطلب را مطالعه کردین.

با تشکر از پیام شما

برای اینکه مطالب بعدی وبلاگ دالاهو را از دست ندهید در خبرنامه ثبت‌نام کنید.
ثبت‌نام
با وارد کردن ایمیل خود مطالبی خواندنی و جذاب دریافت کنید.